Нагорна Юлія Ігорівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Звіт з виробничої практики студентки групи ПВШм-1-18-1.4д Нагорної Юлії Ігорівни
База проходження практики: Київський університет імені Бориса Грінченка Факультет інформаційних технологій та управління.
Керівник практики: Гладун Марія Анатоліївна


Завдання 1
 • Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ

Науково-дослідна лабораторія інформатизації освіти (НДЛІО) є структурним підрозділом Київського університету імені Бориса Грінченка. У своїй діяльності підрозділ підпорядковується безпосередньо ректору Університету.
Метою діяльності НДЛІО є сприяння процесу інформатизації Університету на основі сучасних цифрових технологій шляхом організаційного, науково-методичного, системотехнічного забезпечення.

План інформатизіції для КУБГ


На сьогоднішній день Лабораторія займається інформатизацією в таких напрпямках:

 • Інфраструктура (іт-інфраструктура та іт-модернізація);
 • Імідж університету (світові та вітчизняні рейтинги);
 • Лідерство (рейтинг викладачів, розвиток персоналу, відкрите портфоліо);
 • Освітня стратегія (е-навчання, моніторинг якості,цифровий кабінет);
 • Наукові дослідження (міжнародні проекти, е-журнали, цитування);
 • Управління (електронний документообіг);

Найголовнішим аналізом результату стратегії можливо відображення позицій університету у рейтингу ТОП-200 Україна за 2017-2018 р.

Kubg1718.png


Загалом можна спостерігати стрімкий розвиток ІКТ в Університеті навіть завдяки проекту практика студентів ,для інформаційної підтримки практики студентів Педагогічного інституту ОКР «Магістр» спеціалізації «Управління електронним навчанням» та Факультету інформаційних технологій і управлінн ОКР «Магістр» спеціальності «Управління електронним навчанням у міжкультурному просторі»
Використання такого проекту дозоляє зробити процес захисту та оцінювання відкритим та прозорим, що підвищує якість виконання завдань практики, а отже й освітнього процесу.


 • Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками
Завдання буде додано після отримання відповіді


 • ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу

Оцінювання ІКТ-компетентності викладачів здійснювалося за такими параметрами:

 • Наявність загальних уявлень з ІКТ
 • Володіння інтерфейсом операційної системи
 • Володіння базовими Інтернет-сервісами та технологіями
 • Володіння основами технології побудови WEB-сайтів
 • Володіння технологіями у сфері мультимедіа
 • Наяність уявлень про електронні та цифрові освітні ресурси

Анкета для педагогічних працівників на виявлення рівня ік-компетентності
Для визначення рівня ІКТ використано діагностичну карту сформованості інформаційно-комунікативної компетентності педагога починаючи с найвищого рівня обізнаності і закінчюючи найнижчим рівнем.
Результатиоцінювання ІКТ-компетнтності педагогів



 • Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу КУБГ впродовж 2018 року

Списано та утилізовано 321 одиницю застарілої КТ (придбаної до 2008 р.) Придбано 56 комплектів гарнітур з веб-камерами для можливості записувати власні лекції викладачам Університету, вартістю 77 616 грн. Парк ПК збільшено на 32 одиниці. Створено власними силами співробітників НДЛ інформатизації освіти локальну мережу Університету в каб. 218 на Шамо 18/2 на 11 точок, що дозволило університету зекономити близько 30000 грн. Створено власними силами співробітників НДЛ інформатизації освіти локальну мережу Університету в каб. 505Б на Тимошенко 13б на 15 точок, що дозволило університету зекономити близько 45000 грн. Відкрито Центр китаєзнавчих досліджень та Класу Конфуція із створенням комп’ютерного класу на 16 робочих місць. Відкрито унікальний навчальний «Кіберполігон» на Факультеті інформаційних технологій та управління, що містить 16 місць для роботи з ПК та монтовано окремий виділений канал зв’язку із всесвітньої мережею Internet. Закуплено 9 акумуляторних батарей для збільшення автономної роботи серверного обладнання, вартістю 6 804 грн
НДЛ інформатизації освіти забезпечує технічну підтримку життєдіяльності 26 фізичних серверів та 5 віртуальних серверів, на яких в цілому знаходиться 109 е-ресурси Університету.

 • Моніторинг та оцінювання освітньо-інформаційного середовища Університету Грінченка

Вище було наведено статистику зростання популярності КУБГ в останні роки серед інших вузів. Саме це підкреслює вісокий розвіток та стрімке впровадження освітньо-інформаційного середовища. Показниками успішності є використання таких сервісів як:


Завдання 2

* Гугл-група для відображення основної діяльності установи

Група допоможе студентам та викладачам в обміні цікавою інформациєю та сповіствуванням головних новин


Завдання 3

Відео-матеріал до семінару


Завдання 4

Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища установи


Модернізація ІТ інфраструктури

1. Рекомендуємо обладнати серверну кімнату.

2. Оновити апаратне забезпечення закладу на більш сучасне задля підвищення якості та швидкості роботи (комп'ютери, наприклад) та збільшити кількість апаратного забезпечення (наприклад, смарт дошок, проекторів тощо).

3. Збільшети кількость робочих місць.

4. Завантажити окрім текстових, графічних та табличних редакторів MS Office такі редактори, як наприклад, Adobe Photoshop, Fox pro, Tux Paint тощо для урізноманітнення програмного забезпечення.


Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

1. Розробити дієвї методики використання ІКТ в освіті.

2.Забезпечити ширше використання електронних сервісів (наприклад, корпоративна пошта, веб-сайт закладу, групи у соціальних мережах (наприклад Facebook, Vkontakte і т.п.), хмарні сервіси Google, Microsoft Office 365 тощо) .


Проектування інформаційного освітнього середовища освітньої установи

1. Готовність педагогічних кадрів у галузі інформаційних технологій.

2. Створення банку комп’ютерних програм та презентацій як освітнього значення, так і для управлінської діяльності закладу освіти.


Завдання 5

Презентація результатів практики на Вікі-порталі

Снимок экрана 2019-11-26 в 14.44.44.png