Моторна Інна Юріївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Моторної Інни Юріївни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

База для проведення практики: Початкова школа №334 Дарницького району м.Києва

ЗАВДАННЯ 1

'Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі'

Інтерв'ю з директором Початкової школи №334 Солодько Світланою Миколаївною.

Доброго дня, Світлано Миколаївно, чи не могли б Ви відповісти на декілька запитань стосовно ІКТ в ПШ №334?

- Доброго дня, так, можемо поспілкуватися на цю тему.

Яка головна мета впровадження ІКТ у школі?

- Використання інформаційних технологій відкривають доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, надають абсолютно нові можливості для творчості, дозволяють реалізовувати принципово нові форми і методи навчання.

Чи готові ваші вчителі до впровадження ІКТ у школі?

- Більшість вчителів активно використовують ІКТ у підготовці до уроків і позакласних заходах, адже це дозволяє вчителю економити час і максимально ефективно вирішувати повсякденні справи і обов’язки як фахівця.

Які перешкоди трапляються під час впровадження ІКТ в школі?

- Інформаційні технології дуже стрімко розвиваються і іноді виникає перевантаженість вчителів за рахунок впровадження різних експериментальних проектів, адже за короткий термін потрібно опрацювати великий обсяг інформації. Деяким вчителям потрібно більше часу для адаптації.

Як Ви допомагаєте вчителям у засвоєнні ІКТ?

- Ми постійно працюємо над розробленням методик використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі під час вивчення усіх предметів; Наші вчителі постійно проходять різні курси/тренінги/семінари з використання ІКТ.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення:

1. Комп’ютери;

2. Принтери, сканери;

3. Проектори + смарт дошки;

Програмне забезпечення:'


1. Операційна система Windows 10 ;

2. Антивірусна програма Kaspersky;

3. Microsoft Office;

4. 1С для бухгалтерії та керівництва школи. Інформаційно-освітнє забезпечення:

1. Сторінка школи в соціальній мережі;

Навчально-наукове забезпечення:

1. Gimp;

2. Gcompris;

3. Scratch;

4. сервіси Google;

5. Microsoft Оffice.

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.'

опитування для вчителів https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpy3-E6nlZ4Op0e4lrASOlQ94GgKW8c8G9RH0_3mUzCo1L_w/viewform?usp=sf_link

результати опитування https://docs.google.com/forms/d/1b_wYr4GRuXxcIj7Y2j2IsocySR-zIF0z387Ob-Q1dxg/edit#responses

Завдання 2

Створення сайту


https://sites.google.com/kubg.edu.ua/334/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0


Завдання 3

Тренінг для вчителів початкової школи на тему "Використання ІКТ у навчальному процесі

Використання ІКТ у навчальному процесі має широкий спектр: використання як засобу, що дозволяє вчителю мати вплив на організацію педагогічної праці та в підготовці до проведення уроків,використання ІКТ у навчанні самими учнями початкових класів, що дозволяє під час опанування роботи з комп’ютером вправлятися у вивченні ряду навчальних предметів початкової школи з використанням комп’ютерних програм. Значення ІКТ для учнів та вчителів у навчально-виховному процесі.


Основним видом використання ІКТ є їх органічна інтеграція на уроках. Викладання у цікавій, динамічній, ігровій формі має позитивний вплив на учнів початкової школи, учні одночасно удосконалюють свої знання з певних навчальних предметів, розвивають пам’ять, просторову уяву, логічне мислення, творчі здібності.

Таким чином ІКТ дозволяють:

• Забезпечити зворотній зв’язок в процесі навчання;

• Зробити навчання більш інтенсивним та ефективним за рахунок реалізації можливостей мультимедіа навчальних систем до дієвого і наочного подання навчального матеріалу;

• забезпечити пошук інформації із різноманітних джерел;

• урізноманітнити навчання різними стилями і різними можливостями сприйняття.

• організовувати проектну діяльність;

• організовувати колективну і групову роботи;

• здійснювати контроль навчальних досягнень;

• створювати комфортну атмосферу для навчання та спілкування.


Для вчителя ІКТ дозволяє економити час і ефективно планувати повсякденні справи:

• готуватися до уроків (складати плани, підбирати корисні дидактичні матеріали), батьківських годин, виховних заходів, різноманітних виступів на педрадах тощо. • оформлювати документацію;

• організовувати роботу з батьками своїх учнів;

• обмінюватися досвідом з колегами, обговорювати з колегами питання навчання і виховання, знаходити оперативно потрібну інформацію.

Практична частина

Мета:ознайомлення з програмами з використання ІКТ на уроках.

https://padlet.com/ онлайн дошка для навчання


створення інтерактивної книги https://www.storyjumper.com/book/index/52726075/%D0%9F%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B8


розробка інтерактивних вправ для учнів https://learningapps.org/4906638


https://wordart.com/2go2elu25yv5/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE (хмаринки слів)


Підсумки тренінгу

Отже, підводячи підсумки ми можемо сказати, що навчання з використанням інноваційних технологій є ефективним засобом, воно інтегрує процеси, які не можна об’єднувати в межах класичної освіти, допомагає вчителям доносити інформацію в цікавій формі, а учням краще засвоювати нові знання. Основним завданням впровадження ІКТ у навчально-виховний процес є: підвищення інтересу учнів до навчання, результативності і якості навчальних досягнень учнів, розвиток їх пізнавальних інтересів, підготовка покоління яке легко зможе адаптуватися до сучасного суспільства.

Завдання 4

Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища установи:

- Забезпечення комунікації всіх учасників освітнього процесу;

- Удосконалення системи інформаційного і методичного забезпечення в закладі;

- Динамічне поєднання всіх комунікаційних засобів завдяки універсальним формам зберігання, обробки і передачі інформації;

- Розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами;

- Підтримувати сайт навчального закладу;

- Створити електронні бази даних;

- Створити онлайн бібліотеку;

- Розвивати контакти партнерства з іншими закладами;

- Створення позитивної атмосфери для ефективного впровадження ІОС.

Модернізації ІТ інфраструктури:

- Оновлення технічної бази закладу;

- Швидкісний інтернет;

- Оновлення програмного забезпечення;

Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи:

- Тестування на визначення рівня ІК-компетентності вчителя;

- Впровадження семінарів, тренінгів, виступів з використання ІКТ

- Навчання вчителів на спеціальних курсах;

- Забезпечити доступ до спеціальних освітніх ресурсів;

- Створення та публікації в електронному вигляді навчальних і методичних матеріалів;

- Вебінари;