Мосієнко Юлія Олегівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Мосієнко Юлії Олегівни групи ПОм-1-16-2.0д другого освітнього (магістерського) рівня денної форми навчання спеціальності «Початкова освіта» Педагогічного інституту з 20.11.2017р. до 10.12.2017р.

База для проведення практики: НВК № 141 «ОРТ» (Дніпровський район, б-р І. Шамо, 5)

Schoolvorzel.jpg

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

Була розмова з директором школи Волгою Тетяною Григорівною. Ось кілька фраз з інтерв’ю: «Школа в селищі Ворзель заснована у 1913 р. Це була приватна однокласна школа, в якій навчалося 50 дітей і працював один вчитель. З 1917 р. школа розміщалася у будинку графині Уварової, де було 6 класів; навчалося 150 дітей, а працювало 16 вчителів. У 1912-1923 рр. У школі працював український письменник і перекладач В. П. Підмогильний. У передвоєнні п’ятирічки при залізничних майстернях відкрито профтехшколу, яка готувала висококваліфікованих робітників слюсарної та столярної справи. З 23 серпня 1941 року по 6 листопада 1943 року Ворзель був окупований німецькими загарбниками. Після звільнення селища школа поновила свою роботу. У 1948 р. приміщення школи було повністю відремонтоване. Тут навчалося 320 –340 чоловік. У кабінетах було по 30 – 40 учнів. Ворзельська трудова школа № 14 не тільки навчала дітей основним предметам, але й давала можливість здобути професію: дівчатам – друкарки, хлопцям – водія. У 1963 році було розпочато будівництво нової школи, а першого вересня 1965 року новобудова прийняла своїх учнів». «Найважливішим фактором, що забезпечує вчителю можливість застосовувати сучасні комп’ютерні технології є створення матеріальної бази: обладнання навчальних кабінетів мультимедійною технікою – комп’ютером, проектором, екраном, акустичними системами. Такі завдання поставив перед собою педагогічний колектив і успішно реалізує спільно з батьками учнів. Школа має 1 комп’ютерний класи, 12 навчальних кабінетів, обладнаних комп’ютерною технікою. Це дає можливість учителям створювати власні презентації, брати участь в апробації електронних навчальних засобів, користуватися електронними енциклопедіями, шкільною медіатекою, брати участь в освітніх проектах, професійних конкурсах, широко використовувати в навчально-виховному процесі електронний супровід під час навчальних занять та виховних заходів». Працює шкільний сайт дає можливість доступного, швидкого, постійного та прозорого зв’язку між усіма учасниками навчально-виховного процесу. Адреса: http://school5.kiev.ua/index.php?do=static&page=tradicyi-shkoli »

Schoolvorzel.jpg

ІК- компетентності вчителів, вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Серед вчителів ЗОШ №5 було проведено анкетування на визначення ІК- компетентності. https://docs.google.com/forms/d/1uKWPbzRJzo_kG6DiFtdqp1zQr_TuSuBpbMhlL3CRe-E/edit

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення У школі діє 30 навчальних кабінетів, 10 з яких, обладнані мультимедійною технікою. Один клас інформатики. Ці навчальні кабінети обладнані мультимедійною технікою: комп'ютерами, проекторами. Використання комп’ютерних технологій у загальноосвітній школі можна розглядати за двома напрямками: інформаційно-комунікаційні технології в управлінській діяльності та інформаційно-комунікаційні технології в навчально-виховному процесі. Програмне забезпечення Напрями застосування комп’ютерних технологій в управлінській діяльності: електронний облік шкільної документації (електронна пошта); Бібліотека школи оснащена сучасними засобами інформаційних технологій, ми маємо один комп’ютер, під’єднаний до мережі Інтернет, телевізор, DVD. Інформаційне забезпечення Інформаційно-освітнє середовище школи представлено сайтом школи, який реалізує освітню політику школи. http://school5.kiev.ua/index.php?do=static&page=tradicyi-shkoli сайт Ірпінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5. Навчання інформатики починається з 2 класу і активно продовжується до 11 класу. Навчально-наукове забезпечення В школі був впроваджений проект «1 учень - 1 комп’ютер». Школа почала свою роботу над реалізацією проекту «1 учень – 1 комп’ютер» із введення курсу «Сходинки до інформатики», під час якого учні отримували елементарні уявлення про апаратну частину комп’ютера та розвивали навички роботи, як користувачі. Індивідуальна робота учня сприяє розвитку самостійності, створює умови комфортності під час виконання завдань. Виконуючи ці завдання, учні вчаться мислити нестандартно. Учні школи активно приймають участь у обласних та районних учнівських олімпіадах з інформатики.

Гугл- календар для співробітників, керівників

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=8etjrcs2p16g2p5odqai5it6bk%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FKiev

Семінар (тренінг)

«Використання ІКТ у освітньо-виховному процесі» Провідна ідея досвіду: використання комп’ютерних програм у дошкільний освіті. Мета: забезпечити сприймання нового виду діяльності, як звичного, засобом комп’ютерно–ігрового комплексу; формування первинних уявлень про комп’ютер, як освітній ресурс; розвиток інтелектуальних здібностей та пізнавальних процесів; виховання мотиваційної спрямованості до пізнання. Актуальність досвіду, його практична значимість: створення, впровадження та розвиток комп'ютерно- орієнтованого освітнього середовища та забезпечення умов для розвитку творчої особистості дитини; сприяє позитивній мотивації до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні; допомагає розвивати природні якості, формує власні погляди на життя, уміння навчатися самостійно. Розвиток суспільства, науки і техніки ставить систему дошкільної освіти перед необхідністю використовувати нові засоби навчання.Тому особливо важливо, щоб дитина з найперших років розвивалась як особистість, активно вивчала та досліджувала навколишній світ. Необхідність застосування комп'ютерної техніки в освітньому процесі регламентовано нормативно-правовою базою. Закон України «Про освіту» вимагають від педагогів забезпечення належного розвитку, виховання та навчання дитини, створення умов для самореалізації особистості дитини, формуючи у неї вміння пізнавати навколишній предметний світ, себе, інших людей і практично застосовувати набуті знання. Разом з кадровим і методичним забезпеченням навчального процесу є вирішальним показником оцінювання дієздатності сучасної школи. Інформаційне середовище – засіб ефективної взаємодії учасників освітнього процесу: дітей, педагогів, батьків. Важливо відзначити, що інформаційно-комунікаційні технології можна успішно використовувати як в освітній діяльності педагогів, так і в управлінській, методичній роботі. Інноваційні педагогічні технології належать до системи загального наукового і педагогічного знання. Виникли і розвиваються на межі загальної інноватики, методології, теорії та історії педагогіки, психології, соціології і теорії управління, економіки освіти. Інноваційні педагогічні технології є однією з домінуючих тенденцій розвитку людства . Використання мультимедійних презентацій дозволяє зробити заняття емоційно забарвленими, привабливими, викликають у дитини живий інтерес, є прекрасним наочним посібником і демонстраційним матеріалом, що сприяє хорошій результативності заняття. При розгляді, обстеженні і зоровому виділенні ознак і властивостей предметів, формуються способи зорового сприйняття, обстеження, виділення у предметному світі якісних, кількісних і просторово-часових ознак і властивостей, розвиваються зорова увага і зорова пам'ять. Застосування комп'ютера, мультимедіа та інформаційних технологій у якості дидактичних засобів використовується для підвищення мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей дітей та для створення благополучного емоційного фону. Доведено, що людина запам'ятовує 20% почутого і 30% побаченого, і більше 50% того, що вона бачить і чує одночасно. Таким чином, полегшення процесу сприйняття і запам'ятовування інформації за допомогою яскравих образів - це основа будь-якої сучасної презентації. Компʹютер дозволяє створити умови для підвищення ефективності процесу навчання, розширює вікові можливості навчання. Саме тому методисти повинні використовувати різні форми роботи з педагогами:

 • тижні педагогічної майстерності, у межах яких педагоги проводять відкриті покази, на яких представляють успішний досвід упровадження інформаційних технологій в освітній процес;
 • майстер – класи, де вчаться методам і прийомам роботи з дітьми з використанням інформаційних технологій;
 • педагогічні майстерні, роботу в парах, де педагоги спілкуються та переймають досвід тих, які можуть посприяти в освоєнні та застосуванні нових технологій;
 • навчальні та тематичні семінари, які проводять з метою удосконалення умінь та навичок. Наприклад: «Як створити мультимедійну презентацію»,

«Підготовка інтерактивних дидактичних матеріалів засобами Інтернет» тощо. Можна також організувати такі конкурси:

 • електронне портфоліо педагога
 • відео презентацій «Знайомтесь – моя група»;
 • електронних методичних матеріалів і презентацій для занять;

Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі в освітньому закладі - це одна із самих нових і актуальних проблем у сучасній педагогіці. Впровадження ІКТ в освітній процес навчання дозволяє робити заняття привабливими, сучасними завдяки дизайну представленої інформації;

 • комп'ютерні технології допомагають закріплювати знання, вміння, навички дітей, розв'язувати пізнавальні та творчі завдання;
 • використання ІКТ дає можливість моделювати, вирішувати різні проблемні ситуації;
 • допомагає перевірити правильність відповідей дітей, виконання завдань за допомогою екрану;
 • використання мультимедіа у навчанні не тільки збільшує швидкість передачі інформації дітям та підвищує рівень її засвоєння, а й сприяє розвитку таких процесів як увага, пам'ять, мислення, уява, мовлення, розвиває почуття кольору, композиції, бере участь у інтелектуальному, емоційному та моральному розвитку дітей.

Використання інформаційно- комунікативних технологій у навчальному закладі є збагачувальним і перетворювальним фактором, який є одним із шляхів оновлення змісту освіти згідно сучасним вимогам.

Методичні рекомендації

Використання ІКТ Майбутнє будь-якої держави визначається системою освіти, яка в ній існує! Наш час - це епоха постійних змін у технологіях, зокрема освітніх, а використання персонального комп’ютера є стрижнем інформаційних технологій навчання Єдиний освітній простір Середовище електронного навчання – це освітній простір, у якому відбувається формування якостей і вмінь необхідних сучасній людині ХХІ століття, таких, як медіаграмотність, критичне мислення, здатність до рішення творчих завдань, уміння мислити глобально, готовність працювати в команді й громадянська свідомість. Знання й уміння ХХІ століття сприяють формуванню в учнів самостійності й розвитку в них громадянських, професійних і лідерських якостей. З ІКТ може працювати лише той вчитель, який користується всім арсеналом традиційних методик. Не всі вчителі психологічно готові до використання ІКТ, розуміють тенденції розвитку інформаційних технологій, можливості та результати їх впровадження. При підготовці вчителя до використання ІКТ необхідно проводити поступове, практичне навчання з демонстрацією можливостей технічних засобів та програмних засобів електронного призначення. Виходячи з вище сказаного, пропоную такі методичні рекомендації

 1. оцінювати і реалізовувати можливості електронних видань освітнього призначення і розподіленого в мережі Інтернет інформаційного ресурсу освітнього призначення;
 2. організовувати інформаційну взаємодію між учасниками навчального процесу й інтерактивним засобом, який функціонує на базі засобів ІКТ;
 3. створювати і використовувати психолого-педагогічні методики контролю і оцінювання рівня знань учнів, їх просування в навчанні;
 4. здійснювати навчальну діяльність з використанням засобів ІКТ в аспектах, що відображають особливості конкретного навчального предмета.
 5. оновлення санітарно-гігієнічних вимог. Відкритим залишається питання розроблення санітарно-гігієнічних вимог до використання ІКТ у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів. Існуючі вимоги не відповідають умовам сучасності й потребують оновлення, зокрема розроблення вимог до використання, окрім ПК, й інших комп’ютерних пристроїв: ноутбуків, планшетів, електронних книжок та ін;
 6. стандартизація вимог до електронних освітніх ресурсів. Для забезпечення якості електронних освітніх ресурсів необхідне розроблення й упровадження на державному рівні процедур їх стандартизації та сертифікації, створення відповідних національних стандартів, їх гармонізація з міжнародними.
 7. створення педагогічних умов для повноцінного і гармонійного фізичного, розумового і духовного розвитку особистості;
 8. розроблення й апробування структури освітньо-інформаційного середовища як системи безперервної освіти.
 9. створення матеріально-технічної бази з урахуванням досягнень науки і техніки на основі використання новітніх комп’ютерних технологій;
 10. забезпечення позитивної психологічної атмосфери емоційного і фізичного благополуччя.

Фотозвіт

Child.jpg
IMG5.jpg