Мельник Марія Андріївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Мельник Марії Андріївни групи ДОм-1-16-2.0д другого освітнього (магістерського) рівня денної форми навчання спеціальності «Дошкільна освіта» Педагогічного інституту з 20.11.2017р. до 10.12.2017р.

База для проведення практики: НВК «СШ I ст. – ДНЗ «Перша Ластівка» (Оболонський район, вул. Маршала Малиновського, 30-А)

Загальні відомості про заклад

Назва: Навчально-виховний комплекс "Спеціалізована школа I ступеня з поглибленим вивченням англійської мови - дошкільний навчальний заклад "Перша Ластівка" виховуються дошкільники та навчаються учні початкової школи віком від 3-х до 11 років.
Адреса: вул. Маршала Малиновського 30а, 04210, Київ, Україна
Телефон/Факс: 38 (044) 418-73-93/ +38 (044) 426-78-70
Режим роботи: Пн - Пт: 07.00 - 19.00
Адреса сайту: http://www.1lastivka.com/
Соціальні мережі: https://www.facebook.com/1lastivka/
Ютуб: https://www.youtube.com/user/TheSaxonn

Адміністрація закладу:

Директор: Полякова Марія Анатоліївна
Методист дитячого садочку НВК "Перша ластівка"
Заступник з навчально-виховної роботи: Сидоренко Людмила
Методист дитячого садочку НВК - Млечко Ганна
Администрация.png

У закладі фунціонує 3 групи:


НВК "Перша Ластівка" працює за освітніми програмами: "Дитина"; "Інтелект України", "Росток".
Приміщення закладу розподіляється наступним чином:

 • класні блоки ( роздягальня, ігрова кімната, куточки відпочинку, навчальні класи з мультимедійним комплексом, санвузли для дівчаток і хлопчиків окремо );
 • дошкільна група (роздягальня,ігрова та навчальна зона,спальня,санвузол);
 • лінгафонний кабінет ( з інтерактивною мультимедійною дошкою «Smart» );
 • кабінет англійської мови ( з інтерактивною мультимедійною дошкою «Smart» );
 • кабінет комп’ютерних технологій;
 • дитяча їдальня
 • спортивний зал;
 • бібліотека,;
 • медичний комплекс;
 • актова зала ( обладнана мультимедійним комплексом );
 • кабінет логопеда та психолога.


Завдання 1. Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.
Адміністрація Навчально-виховний комплекс "Спеціалізована школа I ступеня з поглибленим вивченням англійської мови - дошкільний навчальний заклад
"Перша Ластівка" широко використовує ТЗН у своїй роботі та в освітньому процесі.
Інформаційно-комп’ютерні технології використовуються для покращення роботи у таких основних напрямках діяльності закладу:

Управлінської

 • Розрахунок стажу роботи працівників;
 • Співпраця з дошкільними закладами інших міст України тощо;
 • Створення бази даних працівників ДНЗ, дітей та батьків;
 • Робота з документацією (звіти, інформація в різні органи,накази, довідки тощо)
 • Участь у форумах, чатах, конференціях;
 • Опрацювання нормативно-правової документації шляхом використання Інтернет;
 • Створення портфоліо педагогічних працівників;
 • Оформлення внутрішнього контролю за службами в електронному вигляді.
 • Веб-портал електронного запису дітей до дошкільних навчальних закладів міста Києва

Методичної

 • Оформлення ділової документації; Проведення контрольно — аналітичної діяльності(підготовка схем аналізу, обробка даних, результативність у вигляді графіків, діаграм (атестація педагогів, рівень знань дітей з різних розділів програми тощо);
 • Робота в мережі Інтернет з питання самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу.

Оформлення атестаційних матеріалів;

 • Розробка презентацій до семінарів, методичних об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів;
 • Використання мультимедійного супроводу в роботі з дітьми на заняттях, під час проведення свят та розваг, режимних моментів; у роботі з батьками (під час проведення консультацій, батьківських зборів, Днів відкритих дверей тощо);
 • Оформлення картотеки періодичних видань, облік методичної та художньої літератури;

Навчально-виховної

 • Оформлення інформаційного куточка для педагогів та батьків;
 • Використання мультимедійного супроводу в роботі з дітьми на заняттях, під час проведення свят та розваг, режимних моментів;
 • Корекційно-розвивальна робота з дітьми за допомогою розвивальних програм;
 • У роботі з батьками (під час проведення консультацій, батьківських зборів, Днів відкритих дверей тощо);
 • Використання мультимедійного супроводу при проведенні тренінгів, психологічних ігор тощо.

Інтерв’ю з керівником навчального закладу:

-Доброго дня, Маріє Анатолівно ( директор НВК), цікаво було б дізнатись Вашу думку з приводу впровадження ІКТ у ваш освітній заклад та який вплив це
має на рівень знань дітей дошкільного віку.

- Завдяки використанню ІКТ навчальне середовище можна доповнити відео, звуком, анімацією. Усе це здійснює значний вплив на емоційну сферу дитини,
підвищенню пізнавальної активності, підвищенню інтересу до предмета та навчання взагалі, активізації навчальної діяльності .
- У результаті впровадження в роботу ІКТ в НВК на які результати можна очікувати  ?
- Перш за все це підвищення ефективності процесу навчання з дітьми та активізація пізнавальної діяльності дітей, їм цікаво навчатись, а комп’ютерні
технології підвищують їх зацікавленість до теми, до того ж, наявний ігровий момент. Наступним важливим аспектом це є створення активної, працездатної
системи підтримки сімейного виховання, через використання інформаційно – комп’ютерних технологій, тобто створення єдиного інформаційного середовища.
- Чи створення сайту НВК «Перша ластівка» надав Вам нові можливості ?
-Так, звичайно, портал нашого закладу доступний для різних груп користувачів засобами Інтернет-технологій. Цей інформаційний ресурс призначений для
надання дітям, їх батькам, педагогам різноманітної інформації про історію закладу, педагогічний колектив, про останнім події, що відбулися.
Він надає можливість спілкування батьків і педагогів. Тут можна дізнатися про результати інноваційної діяльності садка, про зміцнення його
матеріально-технічної бази.

Проведення анкетування та результати.

Для визначення ІКТ компетентності педагогів НВК «Перша Ластівка» нами було розроблення АНКЕТУ.
За рtзультати анкетування вихователів НВК результати ми визначили, що вихователі мають середній рівень обізнаності щодо ІКТ.
Більшість відповідей стосовно можливостей використання комп’ютерних програм є правильними, що свідчить, що вихователі обізнані із базовими знаннями.
Аналізуючи представлені результати анкетування, керівництво НВК "Перша ластівка" має на меті поглиблювати теоретичні та практичні навички працівників
у роботі з ІКТ використовуючи різні форми роботи: тренінги, консультації та практикуми
.

Аналіз ІТ-інфраструктури та програмне забезпечення освітнього закладу

Апаратне забезпечення

 • комп'ютери: 26-шт, з них 11-шт у ком'ютерному класі (комп’ютери оснащені необхідною технічною периферією);
 • проектори- 7 шт;
 • мультимедійний комплексів: 2-шт;
 • принтери: 6-шт ;
 • Ламінатор: 1-шт;
 • Smart-TV: 5-шт;
 • Стереосистема: 10-шт;
 • роутери: 8-шт.
 • шредер: 1-шт;
 • відеоспостереження – 6 шт.


У НВК наявні більше 5 мультимедійних класів. Всі вони оснащені проекторами, Smart-дошками та телевізорами. В актовій залі та кабінеті англійської мови
є мультимедійний комплекс та Smart-board, які полегшують роботу викладачам.

Програмне забезпечення

 • Операційна система Windows 2007;
 • Microsoft Office;
 • Інтернет-браузер Opera;
 • Adobe Flash Player;
 • Відеоредактор Кіностудія;
 • Офіс 365;
 • Антивірусна програма Kaspersky;
 • Інтернет «Тріалон»;
 • Науковий проект «Intel» Україна, для дошкільників рубрика «Підготовка до школи»


Завдання 2. Блог-консультацій для вихователів

Для підвищення рівня обізнаності з ІКТ нами було створено блог-консультацій для вихователів, де висвітлюють різні аспекти роботи з програмами, корисними порадами щодо їх використання та перевагами впровадження ІКТ в освітній процес .
Блог консультацій для вихователів: "Використання ІКТ в навчально-виховній діяльності"

Завдання 3. Проведення семінару-тренінгу для вихователів

Виходячи з інтересів вихователів нами було проведено семінар-тренінг за темою : «Можливості використання ІКТ в освітньому процесі з дітьми
дошкільного віку» Презентація до семінару-тренінгу.
На семінарі були присутні вихователі та викладачі НВК та обговорювались важливі аспекти як практично можна використовувати такі програми як :
ThingLink, «Prometheus», Padlet, Хмаринка слів, StoryJumper, LearningApps.org, Оurboox із наочними приклдами використання в навчально-виховній роботі
з дітьми дошкільного віку під час занять. Дана інформація зацікавила вихователів і ми дійшли до спільного висновку – використання цих ресурсів
допоможе і полегшить активізацію знань дітей дошкільного віку.


Завдання 4. Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища:

 • створення матеріально-технічних умов для розміщення, ефективного використання комп’ютерної техніки;
 • впровадження в роботу освітніх дошкільних установ комп’ютерних технологій на всіх рівнях;
 • формування і розвиток медіятеки, створення і поновлення баз даних, формування, накопичення та ефективне використання освітніх ресурсів та ін.
 • створення єдиної корпоративної бази даних;
 • створення Е-портфоліо працівників та освітнього закладу
 • використовувати ліцензійні версії програм на комп’ютерах
 • створення медіятеки за такими змістовими розділами: інформаційні матеріали,
 • навчально-методичні матеріали, інтелектуально-розвивальні матеріали, бібліотека
 • планування в електронному режимі із швидким доступом для педагогів;

Модернізації ІТ інфраструктури:

 • використовувати оновлене та ліцензійне забезпечення
 • створення корпоративної Хмари для ведення документації та обміну інформацією
 • забезпечити кожну групу ПК, щоб вихователі могли у вільному доступі вести необхідну документацію
 • використання комп’терні програми для розвитку дітей від 3-6 років та використання їх в навчально-виховній діяльності

Формування ІКТ-компетентності вихователів закладу

 • тестування педагогів з питань ІКТ для визначення обізнаності та рівня знань з даної теми
 • проведення семінарів-практикумів, лекцій, тренінгів, форумів, «круглх столів», консультацій, творчих звітів для підвищення знань як впроваджувати ІКТ в навчально-виховній діяльності
 • навчання інформаційних технологій педагогів усіх освітніх рівнів;
 • проходження онлайн-курсів для підвищення рівня обізнаності з ІКТ (Prometeus, Courserа тощо)
 • систематичне проведення індивідуальних консультацій з вихователів стосовно питань ІКТ


Завдання 5. Презентація та оцінювання