Марченко Юлія Вікторівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Марченко Юлії Вікторівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».


Зміст

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ.

Інтерв’ю з заступником директора навчального закладу.

За посиланням можна переглянути інтерв'ю з заступником директора Плющ Людмилою Сергіївною.

Плющ.jpg

Анкетування ІК-компетентності вчителів закладу.

Опитування було спрямоване на діагностику ІК компетентності вчителів. Детально ознайомитися з анкетою можна за посиланням. Анкетування показало, що вчителі мають високий та достатній рівень ІК компетентності. З результатами анкетування можна ознайомитися за посиланням.


Висновки

Проаналізувавши результати опитування, були зроблені висновки про те, що школа потребує додаткового обладнання (інтерактивних дошок, проекторів). Проте, школа має досить низький рівень оснащення ІКТ. В кожному класі є плазмовий телевізор та доступ до мережі інтернет. Педагогічні працівники, які брали участь в опитуванні на 100% готові вчитися і впроваджувати ІКТ в освітній процес. Більшість із них давно використовують сучасні інформаційні технології в своїй професійній діяльності і прагнуть удосконалювати і поглиблювати свої знання, вміння і навички і надалі.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення).

Апаратне забезпечення:

 1. Комп'ютерні класи – 2
 2. Принтери – 4
 3. Навісні плазми – 8
 4. Інтернет
 5. Кабінет відео-спостереження по всій території школи – 1

Програмне забезпечення:

 • Microsoft Office
 • Сходинки до інформатики
 • Windows

Інформаційне забезпечення:

 • Інформаційно-освітнє середовище представлено сайтом школи, який реалізує її освітню політику – Сайт школи
Ghhhggghghghghggrdfdfdgmhj,hjmm5.gif

Навчально-наукове забезпечення:

➣ державні стандарти освіти;

➣ навчальні плани;

➣ навчальні програми з усіх навчальних дисциплін;

➣ підручники та навчальні посібники;

➣ матеріали поточного та підсумкового контролю;

➣ методичні матеріали.

В початковій, середній та старшій школах всі учні забезпечені підручниками та зошитами за оновленою програмою. На уроках інформатики всі діти забезпечені доступом до комп'ютерів та до мережі Інтернет. Також всі навчальні кабінети оснащені технікою (телевізори, проектори,інтерактивні дошки тощо).

Шпаргалка для вчителів початкових класів

Створена мною дошка, покликана надати вчителям цікаву інформацію про використання Google в освітньому процесі. Дошка доступна за посиланням.

Gflkytnhjvynhjjfnhbn75675477557hbjrbfcvb.png

Семінар для вчителів

Під час проходження практики, мною був проведений семінар для вчителів, який передбачав ознайомлення з використанням Google в освітньому процесі. Семінар проводився на очному прикладі використання Google в шкільному житті за допомогою Дошки Падлет .

Семынаррпиририририпрнпрнп45454545455445.jpg

Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища освітньої установи.

За результатами аналізу ІТ-інфраструктури Вишнівської ЗОШ №3, можна зробити висновок, що ця освітня установа майже відповідає сучасним вимогам оновленого Державного стандарту та «Закону про освіту» щодо інформатизації освітнього простору. Для того, щоб підвищити ефективність спільної роботи вчителів можна ввести електронний документообіг, а для ефективного спілкування - використовувати Google. Для контролю знань після вивченої теми вчитель може використати Google форми, Kahoot!, ClassMarker , Plickers та ін. Для оцінювання знань на уроці вчитель може використовувати Learningapps. Який пропонує широкий вибір завдань, які можна виконувати як на уроці так і вдома. Навчальні матеріали вчитель може розміщувати в Google класі, на Google Диску, Padlet, в соціальних мережах (створивши групу). Розробляти власні електронні продукти (розробки уроків, демонстраційний матеріал). Поєднувати готові електронні продукти (електронні підручники, енциклопедії, навчальні програми, демонстраційні програми т. п.) у своїй професійній діяльності. Також можна ефективно використовувати Інтернет-технології в організації додаткової освіти; використовувати комп’ютерні технології для підготовки до занять; застосовувати тренувальне тестування; брати участь в Інтернет конкурсах і олімпіадах; обговорювати актуальні проблеми на форумі, в Skype, на сайті навчального закладу; навчитися працювати з інформацією, робити повідомлення, доповіді на задану тему. Створити сторінку, де б вчителі могли ділитися своїм досвідом один з одним. Туди можна буде викладати фото, презентації, текстові документи (все, що висвітлить їх діяльність). А також створити електронну бібліотеку для учнів. Це дозволило б учням мати доступ до інформації в будь якому місці. І не тільки учням.

Модернізація ІТ-інфраструктури.

ІТ- забезпечення школи потребує модернізації. Школа забезпечена ІКТ на низькому рівні. Для більш ефективного залучення й використання мобільних пристроїв, доцільно упровадити бездротові локальні мережі (Wi-Fi), що дозволить забезпечити й оптимізувати доступ до Інтернет з більшості навчальних класів. Також ввести електронне навчання. Це зробить освітній процес більше ефективним та допоможе відсутнім учням здобувати інформацію вдома самостійно, готуватися до контрольних і т.д.

Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи.

ІКТ-компетенції вчителя визначають як здатність педагога розв’язувати професійні завдання з використанням засобів і методів інформатики й ІКТ, а саме: – здійснювати інформаційну діяльність зі збору, обробки, передавання, зберігання інформаційного ресурсу, з продукування інформації з метою автоматизації процесів інформаційно-методичного забезпечення; – оцінювати і реалізовувати можливості електронних видань освітнього призначення і розподіленого в мережі Інтернет інформаційного ресурсу освітнього призначення; – організовувати інформаційну взаємодію між учасниками навчального процесу й інтерактивним засобом, який функціонує на базі засобів ІКТ; – створювати і використовувати психолого-педагогічні методики контролю і оцінювання рівня знань учнів, їх просування в навчанні; – здійснювати навчальну діяльність з використанням засобів ІКТ в аспектах, що відображають особливості конкретного навчального предмета. Науковці, які розробляють цю проблему, наголошують на тому, що вчитель, який використовує у своїй діяльності ІКТ, повинен психологічно бути готовим до постійного вдосконалення своїх знань. У зв'язку з цим ще в стінах ВНЗ (вищий навчальний заклад) у майбутнього вчителя необхідно формувати і професійну готовність до постійної самоосвіти і підвищення кваліфікації в галузі ІКТ. технологічному плані; спеціальну підготовку викладачів у галузі інформатики та ІКТ. Стає очевидним, що професійні якості вчителя істотно залежать від готовності освоювати і використовувати у своїй роботі нові методи, форми і засоби навчання, у тому числі на базі ІКТ. Формування ІК- компетентності вчителів можливе через такі заходи як:

 1. тестування на визначення точного рівня ІК-компетентності вчителя;
 2. курси підвищення ІК-компетентності (за рівнями знань);
 3. система постійно діючих семінарів з питань вдосконалення навиків роботи на комп'ютері з різними програмами і вживання ІКТ в освітньому процесі;
 4. індивідуальні консультації за запитом;
 5. система майстер-класів;
 6. наради – семінари, тренінги;
 7. система дистанційного навчання.
 8. проведення зустрічів з вчителями інших шкіл, для переймання досвіду ;
 9. оновлення літератури, робочих планів , методичних документів по застосуванню ІКТ.