Мартиненко Наталія Василівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Мартиненко Наталії Василівни групи ДОм-1-16-2.2з другого освітнього (магістерського) рівня заочної форми навчання спеціальності «Дошкільна освіта» Педагогічного інституту з 16.10.2017р. до 05.11.2017р.

База для проведення практики: ДНЗ (ясла-садок) № 597 комбінованого типу (Деснянський район, вул. Шолом-Алейхема, 4-А)

Загальні відомості

20170819 103714.jpg

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №597 комбінованого типу Деснянського району, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, 4-А.

Телефон: (044)513-62-77.

Завідуюча ДНЗ №597: Мартиненко Любов Петрівна, телефон: (044) 513-86-34.

Базовая программа "Дитина". Логопед. Психолог. Спортзал. Музичний зал.

Прийом дітей: з 2-х років.

Дошкільний навчальний заклад № 597 введено в експлуатацію у 1976 році. Проектна потужність - 12 груп, на 220 дітей. На даний час в закладі функціонує 10 груп - 170 дітей, в тому числі 2 групи для дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення, в яких отримують необхідну корекційну допомогу 30 вихованців. Контингент груп - дошкільники 5-ти річного віку, з якими проводиться мовленнєва корекція досвідченими вчителями-логопедами: Дорошенковою Оленою Анатолівною, а також вихователями, що в тісному контакті вирішують навчальні, розвивальні та виховні завдання.

Надійним помічником в роботі з дітьми, педагогічними працівниками, та батьками є практичний психолог: Крамаренко Любов Іванівна, що працює в дошкільному закладі.

Групи:

2 групи раннього віку від 2 до 3років,

2 молодші групи,

1 середня група,

3 старші групи,

2 старші логопедичні групи ФФНМ (фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення).

З метою розвитку творчих здібностей та природних задатків вихованців, в закладі працюють гуртки: « Ліплення з тіста», «Художня вишивка», «Художня аплікація з ниток», «Орігамі», «Ліплення з глини», що позитивно впливає на весь педагогічний процес та підвищує авторитет дошкільного закладу серед жителів мікрорайону.

Викладач з фізичного виховання: Шамчук Катерина Григорівна, що впроваджує на заняттях та в повсякденному житті нетрадиційні форми фізкультурно - оздоровчої роботи.

Дошкільний заклад №597 має необхідні приміщення та ігрові майданчики:

- кабінет вчителя-логопеда;

- кабінет практичного психолога;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи (оснащені сучасним обладнанням);

- спортивний майданчик;

- місця для вивчення правил дорожнього руху.

Завдання 1. Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

DSC 1041.JPG

Світ, в якому розвивається сучасна дитина, корінним чином відрізняється від світу, в якому виросли його батьки. Це пред'являє якісно нові вимоги до дошкільного виховання як першої ланки безперервної освіти: освіти з використанням сучасних інформаційних технологій (комп'ютер, інтерактивна дошка, планшет та ін). Інформатизація суспільства ставить перед педагогами-дошкільниками завдання:

- йти в ногу з часом,

- стати для дитини провідником у світ нових технологій,

- наставником у виборі комп'ютерних програм,

- сформувати основи інформаційної культури особистості,

- підвищити професійний рівень педагогів і компетентність батьків.

Рішення цих завдань не можливе без актуалізації та перегляду всіх напрямків роботи дитячого садка в контексті інформатизації.

Вимоги до комп'ютерних програм ДНЗ:

1. Дослідницький характер

2. Легкість для самостійних занять дітей

3. Розвиток широкого спектра навичок і уявлень

4. Вікове відповідність

5. Цікавість.

Класифікація програм:

1. Розвиток уяви, мислення, пам'яті

2. Говорять словники іноземних мов

3. Найпростіші графічні редактори

4. Ігри-подорожі

5. Навчання читання, математики

6. Використання мультимедійних презентацій

Переваги комп'ютера:

1. пред'явлення інформації на екрані комп'ютера в ігровій формі викликає у дітей великий інтерес;

2. несе в собі подібний тип інформації, зрозумілий дошкільнятам;

3. рухи, звук, мультиплікацію надовго привертає увагу дитини;

4. володіє стимулом пізнавальної активності дітей;

5. надає можливість індивідуалізації навчання;

6. в процесі своєї діяльності за комп'ютером дошкільник набуває впевненості в собі;

7. дозволяє моделювати життєві ситуації, які не можна побачити в повсякденному житті.

ІКТ в роботі сучасного педагога:

1. Підбір ілюстративного матеріалу до занять та для оформлення стендів, групи, кабінетів (сканування, інтернет, принтер, презентація).

2. Підбір додаткового пізнавального матеріалу до занять, знайомство зі сценаріями свят та інших заходів.

3. Обмін досвідом, знайомство з періодикою, напрацюваннями інших педагогів Росії і зарубіжжя.

4. Оформлення групової документації, звітів. Комп'ютер дозволить не писати звіти та аналізи кожен раз, а достатньо набрати один раз схему і надалі тільки вносити необхідні зміни.

5. Створення презентацій в програмі Рower Рoint для підвищення ефективності освітніх занять з дітьми та педагогічної компетенції батьків у процесі проведення батьківських зборів.

ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №597 на достатньому рівні використовує інформаційно-комп’ютерні технології.

У результаті впровадження в роботу дошкільно навчального закладу №597  ІКТ можна очікувати такі результати: 

1. Підвищення ефективності процесу навчання.

2. Активізація пізнавальної діяльності дітей.

3. Підвищення рівня професійної майстерності педагогів.

4. Виявлення рівня психолого-педагогічної компетенції батьків.

5. Створення єдиного інформаційного середовища.

6. Створення активної, працездатної системи підтримки сімейного виховання, через використання інформаційно – комп’ютерних технологій.

7. Забезпечення активної участі батьків у освітньо-виховному процесі ДНЗ.

8. Підвищення педагогічної культури членів родин вихованців:

9. інформаційних буклетів для батьків;

10. електронних методичних матеріалів і презентацій для занять;

11. навчальні та тематичні семінари, які проводить вихователь – методист з метою удосконалення вмінь та навичок вихователів. Наприклад: «Як створити мультимедійну презентацію», «Підготовка наочних та дидактичних матеріалів засобами Інтернет» тощо.

Адміністрація закладу може також організувати та провести в дошкільному закладі такі конкурси:

• педагогічні майстерні та наставництво, роботу в парах, де педагоги спілкуються та переймають досвід тих вихователів, які можуть посприяти в освоєнні та застосуванні нових технологій;

• майстер – класи, де вихователі вчаться методам і прийомам роботи з дітьми з використанням інформаційних технологій;

• тижні педагогічної майстерності, у межах яких педагоги проводять відкриті покази, на яких представляють успішний досвід упровадження інформаційних технологій в освітній процес;

Використання ІКТ в управлінській діяльності 

1. Робота в міській освітній мережі ;

2. Розрахунок стажу роботи працівників;

3. Співпраця з дошкільними закладами інших міст України;

4. Створення бази даних працівників ДНЗ, дітей та батьків;

5.Робота з документацією (звіти, інформація в різні органи,накази, довідки тощо)

6. Участь у форумах, чатах, конференціях;

7. Опрацювання нормативно-правової документації шляхом використання Інтернет;

8. Створення портфоліо педагогічних працівників;

9. Оформлення внутрішнього контролю за службами в електронному вигляді.

Використання ІКТ у методичній роботі

1. Оформлення ділової документації;

2.Проведення контрольно - аналітичної діяльності(підготовка схем аналізу, обробка даних, результативність у вигляді графіків, діаграм (атестація педагогів, рівень знань дітей з різних розділів програми тощо);

3. Робота в мережі Інтернет з питання самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу.

4.Оформлення атестаційних матеріалів;

5. Розробка презентацій до семінарів, методичних об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів;

6. Використання мультимедійного супроводу в роботі з дітьми на заняттях, під час проведення свят та розваг, режимних моментів; у роботі з батьками (під час проведення консультацій, батьківських зборів, Днів відкритих дверей тощо);

7. Оформлення картотеки періодичних видань, облік методичної та художньої літератури;

8. Оформлення стендів, інформаційних куточків;

9. Оформлення буклетів, ППД роботи кращих вихователів,матеріалів для участі в різноманітних конкурсах.

10. Накопичення ілюстративних матеріалів для випуску санбюлетнів, порад для батьків, оформлення презентацій, буклетів.

11. Обмін досвідом роботи з іншими педагогічними колективами.

Використання ІКТ у психологічній роботі 

1. Оформлення ділової документації;

2. Оформлення інформаційного куточка для педагогів та батьків;

3. Діагностування педагогів з використанням комп’ютерних діагностичних методик (тести Люшера, Равена, Векслера);

4. Діагностування дітей за допомогою комп’ютерних методик;

5. Обробка даних результатів проведених досліджень у вигляді схем, діаграм;

6. Корекційно-розвивальна робота з дітьми за допомогою розвивальних програм;

7. Розробка презентацій для виступу на семінарах,конференціях, батьківських зборах;

8. Використання мультимедійного супроводу при проведенні тренінгів, психологічних ігор


Засоби кооперативної комунікації

1. https://sadik.ua/kiev/desnyanskiy/detskiy-sad-597-ivushka.

2. Viber групи.

3. Веб-портал електронного запису дітей до дошкільних навчальних закладів міста Києва (https://osvita.kievcity.gov.ua/#/?_k=7ieddm).

ІТ інфраструктура дошкільного закладу 597:

1 персональні комп'ютера;

2 кольорових принтери;

2 ксерокса;

4 МФУ (принтер);

3 ноутбуки;

1 LED-телевізори;

10 аудіопрогравачі

2 WI-FI роутер

2 аудіопрогравачі з мікрофоном

ІК- компетентності вчителів, вихователів закладу

Здійснення наукових розвідок на шляху застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в дошкільній освіті підкреслює актуальність і перспективність даного питання. Існує низка об’єктивних причин, що заважає вихователям дошкільних закладів у повній мірі використовувати інформаційно-комунікаційні технології. До них належать недостатнє фінансування на придбання апаратного і програмного забезпечення, обмежений доступ до мережі Інтернет, питання цифрових освітніх ресурсів (ЦОР), до яких відносяться недостатня кількість якісного ЦОР, відсутність методичного забезпечення їх використання в дошкільній освіті та інші . Однак головною причиною гальмування процесу інформатизації дошкільної освіти є недостатній рівень підготовленості вихователів до застосування ІКТ в професійній діяльності. Як зазначають Биков В.Ю. та Кремінь В.Г., ефективність навчального середовища залежить не тільки від кількості і якості засобів ІКТ, що застосовуються в ньому, але і наскільки досконало ними володіють учасники навчально-виховного процесу, наскільки активно і педагогічно виважено вони застосовуються. Тому виникає питання щодо формування інформаційно-комунікаційної компетентності (ІК-компетентності) вихователів дошкільного закладу, яка стане запорукою ефективного використання різноманітних засобів ІКТ в навчально-виховному процесі.

Вітчизняні дослідження щодо змісту поняття інформаційно-комунікаційної компетентності визначають її як «підтверджену здатність особистості автономно і відповідально використовувати на практиці інформаційно-комунікаційні технології для задоволення власних індивідуальних потреб і розв’язування суспільно значущих, зокрема професійних, задач у певній предметній галузі або виді діяльності». Тобто, вихователь дошкільного закладу має володіти сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями для відповідного, безпечного і ефективного їх застосування з метою навчання і виховання дітей дошкільного віку, забезпечення співпраці з батьками і колегами, а також в повсякденному житті.

ІК-компетентність вихователя дошкільного закладу може бути охарактеризована наступними показниками:

-наявністю загальних уявлень про ІКТ;

- сформованістю навичок користувача, що передбачає набуття основних навиків роботи на персональному комп’ютері без застосування мережі Інтернет (використання графічного і текстового редакторів MS Word, електронними таблицями MS Excel, презентаційних інструментів MS PowerPoint та інструментів для створення і обробки мультимедійних файлів;

- володінням Інтернет-сервісами та технологіями (електронною поштою, пошуковими сервісами тощо), використання соціальних сітей для професійного розвитку;

- наявністю уявлень про існуючі електронні освітні ресурси, експертну оцінку їх психолого-педагогічної значимості;

-уміннями усвідомленого використання різних електронних засобів в навчально-виховному процесі дошкільного закладу, володінням методичними прийомами їх застосування;

- вмінням забезпечити безпеку і здоров’я дітей під час використання ІКТ.

Для визначення рівня ІТ-компетентності вихователів була розроблена анкета. (роздано у роздрукованому вигляді)

Проведення анкетування Файл:Анкета опитування.docx

Отже, розвиток ІК-компетентності вихователя дошкільного закладу позитивно впливатиме на його професійний рівень та сприятиме підвищенню ефективності навчально-виховного процесу в дошкільному закладі. В процесі першого етапу дослідження мною було здійснено аналіз сучасного стану сформованості ІК-компетентності вихователів дошкільниого закладу №597, в анкетуванні і опитуванні узяли участь 20 вихователів дошкільного закладу(ясла-садок)№597 комбінованого типу м. Києва. Високий рівень володіння ІКТ за власними оцінками самих вихователів, мають лише 32% педагогів. Але решта хочуть навчатися, вдосконалюватися , працювати та розвиватися в даному напрямку. Тому керівництву ДНЗ потрібно прийняти до уваги бажання своїх працівників.

Завдання 2. Створений сайт та блог.

Сайт ДНЗ №597

http://doshkilnij-navchalnij-zaklad-yasla-sadok-597.webnode.com.ua/kontakti/

Блог "Консультації вихователів. Використання ІКТ в ДНЗ"

https://superteacher02041988.blogspot.com/

Блог "Допомога батькам.Корисна інформація для батьків"

https://parentsdnz597.blogspot.com/

Завдання 3. Семінар для вихователів з використання ІКТ в освіті.

Файл:Семінар. Використання ІКТ в ДНЗ.ppt

Завдання 4. Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища установи:

1) керівництву навчального закладу:

-створити єдине інформаційне освітнє середовище навчального закладу;

-організувати розумний і раціональний документообіг в межах однієї установи, впровадити інформаційно-комунікаційні технології управління навчальним закладом;

-впровадити систему збирання, перероблення інформації з різних напрямів навчально-виховного процесу;

-здійснити розгорнутий моніторинг навчальної діяльності закладу;

-створити електронні бази даних педагогічних кадрів;

-створити електронні бази даних студентського колективу;

-підтримувати сайт навчального закладу, Веб-сторінки навчальних проектів;

-розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами;

-розвинути контакти соціального партнерства з іншими навчальними закладами;

2) педагогічним працівникам:

-організувати доступ до всієї нормативно-правової бази документів;

-використовувати програмне середовище, що формує інформаційний простір навчального закладу;

-здійснювати самостійне навчання;

-підвищувати кваліфікацію, брати участь у професійних об’єднаннях, семінарах, вебінарах, майстер-класах та ін.;

-упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології і ресурси мережі Інтернет на різних етапах традиційної системи навчання;

-створювати Інтернет-заняття, інтегровані уроки;

-розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси, формувати, використовувати медіатеки і т. ін.


Модернізація ІТ інфраструктури:

1 Обладнати кожну групу апаратним забезпеченням (комп'ютер, ноутбуком, LED-телевізором);

2. придбати інтерактивну дошку для музичної зали;

3. Збільшення радіусу дії wi-fi мережі по всій території ДНЗ

4. Оновлення програмного забезпечення


Формування ІК- компетентності вихователів установи:

-тестування, анкетування ІК-компетентності вихователів;

-курси підвищення ІК-компетентності (за рівнями знань);

- відвідування семінарів (тематичні, навчальні, практичні), тренінги, майстер-класи, заняття щодо вдосконалення навиків роботи на комп'ютері з різними програмами і вживання ІКТ в освітньому процесі;

-індивідуальні консультації;

-конкурси;

-виставки;

-майстер-класи, стажування у педагогів компетентних в ІКТ;

-система дистанційного навчання.

-Взаємовідвідування педагогами показових занять один одного .

-Підвищення кваліфікації з ІКТ компетентності. Проходження різноманітних онлайн-курсів.DSC 1029.JPG

Завдання 5 Презентація

Файл:Презентація. Виробнича практика.pptx