Макаренко Лідія Петрівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Е-портфоліо

photo.jpg
Макаренко Лідія Петрівна
Рейтинг на 2018 рік: 96
(#239 у загальному рейтингу)
Підрозділ
Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу
Посада
Доцент кафедри
Вчене звання / Науковий ступінь
Кандидат мистецтвознавства. Без звання.
LinkedIn
Facebook
Schoolar
E-mail

Додаткові відомості

Освіта

З 1999 по 2005 рр. навчалась в Одеській національній музичній академії імені А.В.Нежданової за спеціальністю “Композиція”, отримала кваліфікацію бакалавра мистецтв, викладача.

Із 2008 по 2009 рр. – магістратура у Прикарпатському національному університеті імені В. Стефаника за спеціальністю “Музична педагогіка і виховання”, отримала кваліфікацію вчителя музики, викладача теоретичних дисциплін.

У спеціалізованій Вченій Раді Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України у 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво.

У науковому доробку понад 20 наукових праць, серед яких навчальний

посібник “Фольклорні засади оркестрової
творчості Лева Колодуба”.


Перелік місць роботи

Із вересня 2009 по січень 2017 рр. викладала у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім.Тараса Шевченка

Теми дисертацій (захищених)

Кандидатська дисертація: “Трансформація фольклору в оркестровій творчості Л. М. Колодуба”

Громадська активність

Член Всеукраїнської профспілкової організації "Трудова солідарність", журналіст ІА "Журналісти проти корупції"

Науково-дослідницька діяльність

Професійний розвиток

Викладацька діяльність