Майор Ольга Петрівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

ЗАВДАННЯ 1. Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

Вороньківська загальноосвітня школа, знаходиться у невеличкому селі Вороньки. Школа маленька, і можливостей впроваджувати ІКТ не так багато, як хотілося б. Школа працює над підготовкою вчителів для використання інформаційних технологій. Вчителі мають вільний доступ до інтернету, можуть використовувати інтерактивні методи навчання.

З інтер’ю з директором школи та його заступниками зробила висновок, що не дивлячись на те, що школа маленька, спільною працею та зусиллями вдалося сформувати сприятливі умови для розвитку інновацій у нашій школі.

Директор: Всі педагоги володіють навичками використання ІКТ на рівні "Початківець", вміють орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного суспільства."

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування. ''АНКЕТА'' https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD8wWdzUz01Y_h6i5DUUQi_s3_zCBXDLYRcN417uqcm2xLMw/viewform?usp=sf_link

Проаналізувавши анкетування можна зробити висновок, що більшість науково-педагогічних працівників мають середній рівень ІК-компетентності. Серед основних труднощів можна назвати: не вистачає часу та недостатній рівень володіння е-ресурсами.


Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення:

- 13 комп’ютерів

- 5 принтерів.

- 1 інтерактивна дошка;

Програмне забезпечення:

1. Операційна система: Windows XP

2. Програма: Microsoft Оffice 2010

3. Текстовий редактор: Word 2010

4. Графічний редактор: PowerPoint 2010

5. Редактор таблиць: Excel 2010

6. Програма для роботи з публікаціями: Publisher 2010

10. Браузери: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox

11. Антивірусна програма: Анти-вірус Kaspersky

Інформаційно-освітнє середовище школи

Сайт школи https://sites.google.com/view/voronkivskashkola

Навчально – наукове забезпечення

На уроках інформатики всі діти забезпечені доступом до комп'ютерів та до мережі Інтернет. В школі вільний доступ до інтернету як для дітей, так і для вчителів.

ЗАВДАННЯ 2. Гугл-календар.

Гугл- календар для співробітників, керівників https://calendar.google.com/calendar/b/1/r/month/2018/12/1?tab=mc

Файл:Maior kalendar.ppt

ЗАВДАННЯ 3. Тренінг

Провести семінар (тренінг) для співробітників / вчителів / вихователів з використання ІКТ в освіті або виступ на вченій раді / педраді щодо можливостей онлайн навчання.

Файл:Trening opmaior.ppt

Тренінг

на тему:

„Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) під час навчально-виховного процесу в загальноосвітніх закладах”

Мета:

o Познайомити учасників один з одним, створити доброзичливу атмосферу для ефективної співпраці;

o Прийняти правила для продуктивної роботи груп під час тренінгу;

o Ознайомити учасників з поняттям „тренінг”;

o Провести роботу в групах з проблеми: „Використання інформаційно-комунікаційних (ІКТ) під час навчально-виховного процесу в загальноосвітньому закладі” шляхом виконання ряду вправ;

o Підвести підсумки заняття.

Вступне слово:

Суспільство і час ставлять перед школою нові завдання, вирішення яких вимагає нових підходів до навчання. Змінюються програми, з’являються нові підручники, технології, моделі навчання, що пред’являють до вчителя вимоги з оволодіння та застосування в своїй практиці інновацій. Поняття „інформаційне суспільство” та „інформаційний простір” пов’язують, здебільшого, з новим суспільним станом, який склався внаслідок розповсюдження персональних комп’ютерів та всесвітньої мережі Internet. Основою освітньої системи є високоякісне і високотехнологічне інформаційно-освітнє середовище. Його створення і розвиток – технічно складне завдання. Але саме воно дозволяє системі освіти докорінно модернізувати свою технологічну базу, перейти до освітньої технології в широкому значенні цього слова і здійснити прорив до відкритої освітньої системи, що відповідає сучасним вимогам.

Ми зібралися в цій залі ,щоб провести тренінг з проблеми: „Використання інформаційно-комунікаційних (ІКТ) та телекомунікаційних технологій (ТКТ) під час навчально-виховного процесу в загальноосвітньому закладі нового типу”. Отож почнімо!

Слайд № 1

Орієнтовані відповіді:

 Ми тут зібралися, щоб обговорити проблему інформатизації освіти. Розширити свої знання з цієї теми.

 Ми тут, щоб розширити свій кругозір, щоб глибше пізнати, що таке „ІКТ” та „ТКТ”, поділитися власним досвідом із запровадження даної методики.

 Ми очікуємо від цього заняття свіжих думок, раціональних прикладів вирішення поставлених завдань та проблем.

Слайд № 2

Слайд № 3

Тренер пропонує правила роботи в малих групах (на окремих аркушах), які допоможуть працювати під час виконання завдань в таких групах:

Правила роботи в групах:

1. Необхідно швидко розподілити „ролі” (краще за бажанням кожного).

2. У процесі роботи групи кожен може виражати власну думку (наприклад, по черзі).

3. Коли один говорить – інші слухають.

4. Обговорюють ідеї, а не особистість.

5. Група прагне дійти спільної думки.

Ролі в групі:

Обов’язки спікера:

 Зачитувати групові завдання.

 Встановлювати порядок виконання.

 Визначати того, хто буде стежити за часом.

 Пропонувати членам групи виступати по черзі.

 Стежити за записами, які робить секретар, допомагати йому чіткими формулюваннями; узагальнювати думки інших членів групи.

 Активізувати роботу групи.

 Якщо необхідно, підсумовувати роботу.

 Визначати доповідача або самому відповідати про підсумки роботи групи.

 Підтримувати дисципліну під час групової роботи.

Обов’язки секретаря:

 Вести записи результатів групової роботи; чітко визначати відповіді групи на кожне питання.

 Вимагати від групи або більшої її частини вироблення єдиної думки.

 Вести записи чітко і розбірливо.

 Бути готовим висловити думку групи під час підведення підсумків або допомогти тому, хто відповідає.

Слайд № 4

Інформатизація суспільства є процесом активного повсюдного використання інформаційної техніки для виробництва, переробки, збереження й поширення інформації, особливо знань.

Інформатизація освіти – це процес забезпечення сфери освіти теорією і практикою розробки й використання сучасних інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічної мети навчання та виховання.

Комп’ютерні технології навчання – це процеси підготовки і передачі інформації учневі, засобом здійснення яких є комп’ютер. Після презентації спікерами думки групи, тренер узагальнює зміст поняття „мета НІТ” (підготовка учнів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства).

Слайд № 5

Слайд № 6

Висновок: Основною професійно значимою якістю сучасного вчителя є інноваційний стиль науково-педагогічного мислення (зокрема використання ІКТ та ТКТ), готовність до створення нових цінностей і прийняття творчих рішень.

Слайд № 7

Слайд № 8

Обміркуйте та виконайте: Завдання групам: Звичайно, в сучасних педагогічних технологіях є як переваги, так і недоліки. Окресліть доцільність та недоліки використання інформаційних технологій в навчально-виховному процесі (3 хв. – обмірковування; 2 хв. – озвучення та коментарі) – ведучий робить записи на ватмані

ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ

Слайд № 9

Висновок:

Отже, шановне товариство, суспільство, яке дбає про своє майбутнє, має усвідомити колосальні можливості ІКТ і навчитися грамотно застосовувати їх. Насамперед в освіті. Основним завданням впровадження ІКТ у навчально-виховний процес є підвищення зацікавленості учнів навчанням, зростання результативності і якості навчальних досягнень учнів, розвиток їх пізнавальних інтересів, підготовка покоління, спроможного активно включатися в якісно новий етап розвитку сучасного суспільства, пов’язаний з інформатизацією. Наше ж завдання – бути вчителями, яких чекають...

Trening23.JPG Trening1.JPG Trening6564.JPG

ЗАВДАННЯ 4. Методичні рекомендації

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ проектування освітнього середовища, модернізації ІТ інфраструктури, та формування ІТ компетентності працівників Вороньківської ЗОШ І-ІІІ ступенів:

• створити єдине інформаційне освітнє середовище навчального закладу;

• впровадити систему збирання, переробки інформації з різних напрямів навчально-виховного процесу;

• використовувати Інтернет-технології в організації додаткової освіти;

• використовувати комп’ютерні технології для підготовки до занять;

• застосовувати ІКТ в навчанні та повсякденному житті;

• будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ;

• давати оцінку процесові й досягнутим результатам технологічної діяльності.