Лісовол Людмила Олексіївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Лісовол Людмили Олексіївни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

Завдання 1 Навчально-виховний комплекс “Домінанта” — це дошкільний навчальний заклад – спеціалізована школа І ст. – суспільно-гуманітарна гімназія – спеціалізована школа №204 з поглибленим вивченням фізичної культури. Це сучасний заклад освіти, який має потужну матеріально-технічну базу: обладнані кабінети, класні кімнати, комп’ютерні класи, просторі, світлі зали (музичні, спортивні, хореографічні зали ), зимовий сад.

Головне завдання організації життєдіяльності закладу освіти – забезпечення високої якості освіти та виховання, що є запорукої майбутньої коркурентоспроможної особистості, успішної людини.

Діяльність педагогічного колективу спрямована на реалізацію концепції особистісно-орієнтованого навчання і підготовки дитини до самостійної взаємодії з сучасним динамічним світом праці. Саме тому ми таку увагу приділяємо створенню умов для раннього виявлення нахилів, здібностей, обдарованості дітей, забезпеченню індивідуальної траекторії її розвитку на всіх етапах навчання, задоволенню потреб, інтересів кожної дитини, а суспільства – у вихованні національної еліти.

Тому технологія освітнього процесу в нашій школі вбирає в себе найкращі вітчизняні освітянські проекти – програми “Столична освіта”, “Дошкілля”, “4-річна початкова школа”, “Індивідуальна освіта”, “Обдарованість”, “Мистецтво і діти”.

Навчально-виховний комплекс “Домінанта” — заклад повного дня. Вся структура навчання та відпочинку складається з гармонійного поєднання навчальної і позанавчальної діяльності. Учні, знаходячись в закладі освіти протягом дня, мають змогу після напруженої розумової праці позайматися фізично, розвантажитись. Викладаються спецкурси, які поглиблюють знання з основ предметів: математична логіка, іноземні мови, хореографія, світове мистецтво, театральна діяльність.

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ.

За посиланням https://www.mindmeister.com/1188385695?t=OBS1IzMIlj можна переглянути детальний аналіз ІКТ - політики спеціалізованої школи №204 з поглибленим вивченням фізичної культури.

Анкетування ІК-компетентності вчителів закладу.

Опитування було спрямоване на діагностику ІК компетентності вчителів. Детально ознайомитися з анкетою можна за посиланням https://docs.google.com/forms/d/1cIFU77P2PhkhsGcN8ZyqfrYqJnqby33EATKtXGoWg24/edit . Опитування пройшло 24 респондента, всі вчителі початкових класів. З підсумків результатів ми бачимо: найбільш часто педагоги, у своїй ІКТ діяльності, використовують інструменти для введення текстових даних та поштові сервіси. Найменш всього використовують інструменти для створення інфографіки та іноді мультимедійні та онлайнові презентації. Анкетування показало, що вчителі мають не достатній рівень ІК компетентності.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення).

Апаратне забезпечення:

Комп'ютерні класи – 1 Мультимедійні комплекти (проектор, смарт дошка, ноутбук) – 4 Принтери – 15 Навісні плазми – 10 Інтернет - має адміністрація Відео-спостереження на першому поверсі школи – 1 Ігрова кімната з інтерактивною проекцією на підлогу - 1 Програмне забезпечення:

Microsoft Office Сходинки до інформатики Windows Операційна система – Linux Антивірусна програма - АВІРА Libre Office Оснащені 1С для бухгалтерії та керівництва навчального закладу, "Ліга – закон" українська програма юридична. Інформаційне забезпечення:

Інформаційно-освітнє середовище представлено сайтом школи, який реалізує її освітню політику – сайт школи Навчально-наукове забезпечення:

Gimp Gcompris Scratch сервіси Google Microsoft Оffice НМК Friends and Family

Завдання 2 https://calendar.google.com/calendar/b/1/r?tab=oc&pli=1

Завдання 3 Семінар для вчителів з використання ІКТ в освіті. Впровадження в практику роботи з учнями ІКТ, дає змогу зацікавити учнів самостійним пошуком різних джерел інформації, розвивати їх творчі здібності, критичне мислення, вміння аргументовано, розлого й образно висловлювати свої думки, судження, оцінки. Адже у сучасному інформаційному просторі дана технологія є актуальною. Ця ідея допомагає підняти на новий рівень освоєння навчального матеріалу. Вчитель має готувати людину, органічно адаптовану до життя у світі багатоманітних зв'язків - від контактів із найближчим оточенням до глобальних зв'язків. Середовище електронного навчання – це освітній простір, у якому відбувається формування якостей і вмінь необхідних сучасній людині ХХІ століття, таких, як медіаграмотність, критичне мислення, здатність до рішення творчих завдань, уміння мислити глобально, готовність працювати в команді й громадянська свідомість. Знання й уміння ХХІ століття сприяють формуванню в учнів самостійності й розвитку в них громадянських, професійних і лідерських якостей.

У зв'язку з цим, в освітньому закладі було проведено семінар для вчителів на тему: Використання ІКТ в освіті. Методичні рекомендації. https://docs.google.com/presentation/d/1GXLclC_OTUdVHn8hR12SQz4vArZW5oGOH--ur1U-SoE/edit?usp=sharing

Завдання 4 Проектування інформаційного освітнього середовища освітньої установи. За результатами аналізу ІТ-інфраструктури спеціалізованої школи І ст. – суспільно-гуманітарної гімназії – спеціалізована школа №204, можна зробити висновок, що ця освітня установа відповідає сучасним вимогам оновленого Державного стандарту та «Закону про Освіту» щодо інформатизації освітнього простору. Але, було б цікавим організувати вебінари, відкриті skype конференції для підвищення компетентностей вчителів з використанням ІКТ. Для того, щоб підвищити ефективність спільної роботи вчителів можна ввести електронний документообіг, а для ефективного спілкування - використовувати Бітрікс24. Для контролю знань після вивченої теми вчитель може використати Google форми, Kahoot!, ClassMarker, Plickers та ін. Для оцінювання знань на уроці вчитель може використовувати Learningapps. Який пропонує широкий вибір завдань, які можна виконувати як на уроці та вдома. Навчальні матеріали вчитель може розміщувати в Google класі, на Google Диску, Padlet, в соціальних мережах (створивши групу). Розробляти власні електронні продукти (розробки уроків, демонстраційний матеріал). Поєднувати готові електронні продукти (електронні підручники, енциклопедії, навчальні програми, демонстраційні програми т. п.) у своїй професійній діяльності. Також можна ефективно використовувати Інтернет-технології в організації додаткової освіти; використовувати комп’ютерні технології для підготовки до занять; застосовувати тренувальне тестування; брати участь в Інтернет конкурсах і олімпіадах; обговорювати актуальні проблеми на форумі, в Skype, на сайті навчального закладу; навчитися працювати з інформацією, робити повідомлення, доповіді на задану тему. Створити сторінку, де б вчителі могли ділитися своїм досвідом один з одним. Туди можна буде викладати фото, презентації, текстові документи (все, що висвітлить їх діяльність). А також створити електронну бібліотеку. Це дозволило б всім учасникам освітнього процесу мати доступ до інформації в будь якому місці і будь який час.

Модернізація ІТ-інфраструктури. ІТ- забезпечення школи потребує певної модернізації та поліпшення. Школа забезпечена ІКТ на достатньому рівні, але мати йти у напряму нових сучасних технологій. Для більш ефективного залучення й використання мобільних пристроїв, доцільно упровадити бездротові локальні мережі (Wi-Fi), що дозволить забезпечити й оптимізувати доступ до Інтернет з більшості навчальних класів. Також ввести електронне навчання. Це зробить освітній процес більше ефективним та допоможе відсутнім учням здобувати інформацію вдома самостійно, готуватися до контрольних і т.д.

Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи. ІКТ-компетенції вчителя визначають як здатність педагога розв’язувати професійні завдання з використанням засобів і методів інформатики й ІКТ, а саме: – здійснювати інформаційну діяльність зі збору, обробки, передавання, зберігання інформаційного ресурсу, з продукування інформації з метою автоматизації процесів інформаційно-методичного забезпечення; – оцінювати і реалізовувати можливості електронних видань освітнього призначення і розподіленого в мережі Інтернет інформаційного ресурсу освітнього призначення; – організовувати інформаційну взаємодію між учасниками навчального процесу й інтерактивним засобом, який функціонує на базі засобів ІКТ; – створювати і використовувати психолого-педагогічні методики контролю і оцінювання рівня знань учнів, їх просування в навчанні; – здійснювати навчальну діяльність з використанням засобів ІКТ в аспектах, що відображають особливості конкретного навчального предмета. Науковці, які розробляють цю проблему, наголошують на тому, що вчитель, який використовує у своїй діяльності ІКТ, повинен психологічно бути готовим до постійного вдосконалення своїх знань. У зв'язку з цим ще в стінах ВНЗ (вищий навчальний заклад) у майбутнього вчителя необхідно формувати і професійну готовність до постійної самоосвіти і підвищення кваліфікації в галузі ІКТ у технологічному плані та спеціальну підготовку викладачів у галузі інформатики та ІКТ. Стає очевидним, що професійні якості вчителя істотно залежать від готовності освоювати і використовувати у своїй роботі нові методи, форми і засоби навчання, у тому числі на базі ІКТ. Формування ІК- компетентності вчителів можливе через такі заходи як:

Тестування на визначення точного рівня ІК-компетентності вчителя; Курси підвищення ІК-компетентності (за рівнями знань); Система постійно діючих семінарів з питань вдосконалення навиків роботи на комп'ютері з різними програмами і вживання ІКТ в освітньому процесі; Індивідуальні консультації за запитом; Система майстер-класів; Наради – семінари, тренінги; Система дистанційного навчання. Проведення зустрічів з вчителями інших шкіл, для переймання досвіду ; Оновлення літератури, робочих планів , методичних документів по застосуванню ІКТ.

Ознайомитися з навчальними ресурсами для підвищення ІКТ компетентності вчителів початкових класов можна за посиланням https://docs.google.com/document/d/1XnqNpWNbSJfCCEHJwjLI2aabmCHbd5zlHBiBU_iZSLo/edit?usp=sharing