Ліпчевська Інна Леонідівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Ліпчевської Інни Леонідівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».


Практика була проведена у ЗДО (ясла-садок) № 210 (Дарницький район) м. Києва


Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики у ЗДО № 210 з питань впровадження ІКТ

Для з'ясування політики закладу з питань впровадження ІКТ було проведено інтерв’ю з керівником ЗДО №210 Олійник Тамарою Василівною.

У закладі поступово впроваджуються сучасні інформаційно-комунікаційні технології як у освітньому процесі, так і для оптимізації комунікації між співробітниками ЗДО, батьками. І адміністрація садочка, і педагогічний колектив поділяють думку, що впровадження ІКТ є доцільним у сучасній освіті. У закладі активно використовуються інтерактивна дошка, аудіосистема, комп'ютери. Педагоги оновлюють свої знання з сучасних ІК освітніх технологій на курсах підвищення кваліфікації, методичних об'єднаннях, семінарах, тренінгах. До проблемних моментів розбудови ІК середовища ЗДО № 210 можна віднести необхідність подальшого підвищення компетентності кадрів з цього питання та розширення матеріально-технічної бази закладу .

Загалом колектив садочка займає активну позицію щодо впровадження ІКТ у свою роботу, відкритий до інновацій, усвідомлює їх необхідність.

ІК-компетентності вихователів ЗДО № 210

Для визначення ІК-компетентності виховатеів закладу було розроблено анкету з питань використання ІКТ у ЗДО №210 та проведено опитування.

Аналіз результатів опитування показав наступне:

 • Більшість респондентів періодично використовують ІКТ в освітньому процесі та усвідомлюють переваги їх застосування.
 • У повсякденному житті всі респонденти користуються гаджетами (у тому числі мобільними телефонами - 100%, планшетами - 50%, комп'ютерами - 50%, електронними книгами 40%) та мають доступ до інтернету; більшість опитаних користується email та/чи google аккаунтом і знайомі з багатьма його сервісами; половина з респондентів використовують зазначені сервіси в професійній діяльності.
 • У середньому актуальність оптимізації співпраці з колегами та комунікації з батьками засобами ІКТ оцінюється респондентами у 5 балів за десятибальною шкалою.
 • У роботі з дітьми використовуються різнопланові готові ІКТ дидактичні матеріали (ігри, аудіо та відео, презентацій і т.д.). Проте 44.4% респондентів рідко створюють власні ІКТ матеріали для роботи з дітьми, а ще 44.4% - не створюють взагалі, що є результатом недостатньої компетентності у роботі з відповідними сервісами Web 2.0.
 • Актуальність удосконалення власної майстерності з питань розробки дидактичних посібників засобами ІКТ оцінюється більшістю респондентів у межах від 6 до 9 балів за десятибальною шкалою
 • Колектив закладу займає активну позицію щодо розбудови його інформаційно-освітнього середовища.

З вищезазначеного зроблено висновок що, протягом проходження виробничої практики за спеціалізацією «Управління електронним навчанням», доцільним є розширення знань вихователів з питань розробки та використання ІКТ дидактичних матеріалів у роботі з дітьми.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу

Апаратне та програмне забезпечення

Персональні системи та периферійне обладнання. Персональні комп’ютери директора, вихователя-методиста, завгоспа, комірника, мед. сестри, двох вихователів, музичного керівника. Представляють собою типові ПК, що складаються із системного блоку та монітора. З периферійного обладнання кожен ПК оснащений клавіатурою та мишкою, що підключені до системного блоку через порти PS/2., та принтерами з USB-інтерфейсом. Крім того, комп’ютери методиста та директора оснащені сканерами та мультимедійними колонками, так як ці пристрої їм необхідні у повсякденній діяльності (а саме – підготовку методичних матеріалів, ознайомлення з методичними розробками, матріалами, у т.ч. і аудіо-візуальними, знайденими у мережі Інтернет та ін.). Для періодичного копіювання та збереження документів використовується портативний зовнішній жорсткий диск Western Digital, який зберігається у директора ЗДО.

Мережева інфраструктура. В якості точки доступу до Інтернет використовується роутер виробництва компанії TP-Link. Він забезпечує швидкість передачі даних до 100Мбіт/с. Крім того, він забезпечує включення робочих місць директора, вихователя-методиста та завгоспа до локальної мережі. Це дає можливість користувачам цих ПК, наприклад, спільного використання загальнодоступних робочих файлів. Фізично роутер розміщено у кабінеті директора. Мережа прокладена кабелем типу «вита пара» UTP категорії 5, характеристик якого цілком достатньо для побудови локальної мережі такого обсягу.

Програмне забезпечення. Персональні системи працюють під керівництвом операційної системи Windows 7. Крім того, на ПК встановлено типові пакети продуктів Microsoft Office та Adobe Acrobat для роботи з рідного виду (формату) документами. Для роботи в Internet – встановлено браузери Google Chromе, для електронного листування використовується программа Microsoft Outlook.

Мультимедійне обладнання. У музичному залі розміщено інтерактивну дошку з проектором та ПК музичного керівника.

Інформаційне та навчально-наукове забезпечення

Інформаційне та навчально-наукове забезпечення визначається переліком функцій, які забезпечують базовий рівень функціонування установи в цілому та виконання співробітниками ЗДО своїх безпосередніх обов’язків відповідно до їх Посадових інструкцій. До таких функцій відносяться:

 • Створення та ведення організаційно-розпорядницької документації;
 • Ведення бухгалтерського обліку
 • Підготовка матеріалів методичного характеру
 • Розробка дидактичних матеріалів для роботи з дітьми
 • Систематизація персональних даних вихованців ЗДО, включаючи їхні медичні дані
 • Облік матеріальних цінностей
 • Забезпечення комунікації та документообігу між посадовими особами ЗДО в межах їх посадових інструкцій
 • Комунікація з зовнішнім світом шляхом листування email чи використовуючи інші канали (месенджери, соціальні мережі та ін.)

Зазначена інформація зберігається на ПК співробітників, відповідно до їх обов'язків, та дублюється на зовнішньому жорсткому диску.

Також розроблено сайт садочка.

Блог консультацій для вихователів ЗДО №210 з питань впровадження ІКТ в роботі з дітьми

У зв'язку з необхідністю підвищення ІКТ компетентності вихователів та розширення наявної дидактичної бази ІКТ-посібників, актуальним є створення блогу "Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі ЗДО", присвяченого впровадженню зазначених технологій в освітній процес ЗДО.

На сторінках блогу пропонується актуальна інформація щодо досвіду використання ІКТ у роботі з дітьми 3-6(7) років, посилання на дидактичні ІКТ матеріали on-line та опис наявних ресурсів зі створення ІКТ-дидактичних матеріалів для занять.


Семінар за темою "Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі ЗДО"

Фото1Ліпчевська.jpg
Фото2Ліпчевська.jpg
Фото3Ліпчевська.jpg

Цілі:

 • Актуалізація переваг використання інформаційно-комунікаційних технологій у дошкільній освіті
 • Сприяння розвитку та активному застосуванню ІКТ педагогами ЗДО № 210

Задачі:

 • Систематизувати знання з питань використання ІКТ в освітньому процесі ЗДО.
 • Підвищити рівень професійної компетентності педагогів
 • Показати елементи використання ІКТ в освітньому процесі дитячого садочка
 • Проаналізувати та визначити вплив використання сучасних ІКТ на формування та розвиток особистості дитини
 • Ознайомити педагогів з можливостями сервісів WEb 2.0 у контексті створення дидактичних матеріалів для роботи з дітьми

Обладнання:

План проведення семінару:

 1. Вступне слово
 2. Можливості використання ІКТ в освітньому процесі ЗДО
 3. Огляд сервісів Web2.0 у контексті створення дидактичних матеріалів для занять
 4. Вплив використання ІКТ на особистість дитини у разі їх некоректного застосування
 5. Рефлексія
 6. Висновки
№ слайда п/п Зміст виступу
Слайди 1-2 Вступне слово. Розкриття можливостей використання ІКТ в освітньому процесі ЗДО: для співпраці педагогів, ведення документації закладу, комунікації з батьками, розробки та використанні ІКТ дидатичних матеріалів у роботі з дітьми. Актуалізація останього у сучасному освітньому процесі
Слайди 3-4 Демонстрація відеоматеріалів, ілюструючих можливості використання ІКТ в освітньому процесі ЗДО. Обговорення
Слайди 5-8 Огляд сервісів Web2.0 у контексті створення дидактичних матеріалів для занять. Демонстрація ІКТ дидактичних посібників. Ознайомлення з роботою сервісів Web2.0
Слайди 9-14 Висвітлення проблем формування та розвитку сучасної дитини. Обговорення впливу використання ІКТ на особистість дитини у разі їх некоректного застосування
Слайд 15 Рефлексія. Висновки
Слайд 16 Подяка за увагу. Зворотній зв'язок від слухачів семінару

Джерела, використані при підготовці семінару, представлені у блозі "Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі ЗДО"

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища установи

На нашу думку проектування освітнього середовища закладу доцільно проводити з трьох напрямків:

 1. Співпраця педагогів, адміністрації закладу: створення особистих портфоліо, Е-бібліотеки, віртуального методичного кабінету, блогів керівника закладу, психолога, медичної сестри та вихователя-методиста, створення та зберігання документації закладу в електронному вигляді
 2. Оптимізація комунікації між батьками та співробітниками закладу: розбудова сайту садочка, створення груп для спілкування з батьками у месенджерах та/чи соціальних мережах, використання можливостей google сервісів як на рівні кожної групи окремо, так і на рівні ЗДО загалом
 3. Активне впровадження ІКТ у роботі з дітьми: використання дидактичних ігор на базі ІКТ, дидактичних ігор з елементами ІКТ, відео та аудіозаписів на заняттях, відеозаписів та аудіозаписів для супроводження повсякденних рутин, презентацій, аудіоказок і т.д.

Методичні рекомендації до модернізації ІТ інфраструктури

Доцільним є комплектація груп закладу інтерактивними дошками (Smart Board) з проекторами та ПК, забезпечення постійного доступу до мережі Інтернет з кожного компютера та організація локальної мережі закладу з сервером для зберігання Е-бібліотеки і документації ЗДО. Пріоритетним є також оснащення робочих місць вихователя-методиста та вихователів МФП з СНПЧ. Оновлення існуючого фонду ІОС закладу та програмного забезпечення.

Методичні рекомендації до формування ІК- компетентності вихователів установи

 • Здійснювати моніторинг щодо визначення рівня володіння інформаційно-комунікаційними технологіями педагогічними працівниками ЗДО.
 • Відвідувати методичні заходи щодо формування та розширення ІКТ-компетентності педагогів (тренінги, майстер-класи, тематичні та навчальні семінари, семінари-практикуми, тижні педагогічної майстерності, педагогічні майстерні та наставництво, конкурси).
 • Проводити методичні заходи з метою вдосконалення умінь та навичок педагогів ЗДО щодо застосування ІКТ в освітньому процесі.
 • Приймати участь у конкурсах ІКТ: «Найкращий сайт ЗДО», «Кращий персональний блог», «Краще електронне портфоліо педагога» і т.д.