Левчук Оксана Миколаївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Левчук Оксани Миколаївни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».
== Завдання 1 ==

ІНТЕРВ’Ю З ДИРЕКТОРОМ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Питання:

1. Чи готовий ЗДО до впровадження інноваційних технологій? Яке у вас бачення їх у вашому закладі?

Відповідь:

ЗДО №333 готовий до впровадження інноваційних технологій. У дошкільному закладі створена матер-тех база для використання у освітньому процесі ІКТ також
педагоги у своїй діяльності використовують інноваційні технології, а саме «Кольорові числа» Кюїзенера, спадщина В.Сухомлинського, С. Русової, мнемотехніка.

Питання:

2. Розкажіть про те, як ІКТ використовують педагоги у своїй роботі в Вашому закладі?

Відповідь:

Педагоги, готуючись до занять, використовують презентації, картки, музичні файли, які можуть використовувати на занятті.
Також у нас комп’ютерний клас, де керівник гуртка дає елементарні знання про роботу комп’ютера, вчить працювати в дитячих програмах для дошкільнят.

Питання:

3. Яким чином можна полегшити і осучаснити роботу вихователів в вашого ЗДО?

Відповідь :

Для того, щоб зацікавити педагогів у професійному зростанні і стимулювати їх діяльність у закладі систематично проводяться  майстер-класи по ознайомленню зрізними
програмами, тренінги, брей-ринги, семінари, круглі столи.
Вихователі систематично відвідують районі методичні об’єднання, діляться досвідом зі своїми колегами, також необхідні знання вони отримують на курсах підвищення
кваліфікації при ІППО Грінченко.


Питання:

4. Що на вашу думку заважає впровадженню технологічних нововведень в нинішню систему ЗДО?


Відповідь :

Заважати може тільки небажання педагога до професійного росту, тому що при створених умовах будь – хто бажаючий може навчатися працювати з комп’ютером і використовувати свої вміння в роботі.

Питання:

5. Як на вашу думку зараз мотивують працівників вашого закладу до впровадження нових технологій?

Відповідь :

Ознайомлються на педагогічних годинах з новинками у пед. Літературі та вивчають педагогічний досвід інших закладів.

Питання:

6. Як в майбутньому ви бачите роботу дошкільного закладу з використанням інноваційних технологій .

Відповідь :

В майбутньому ми будемо удосконалювати й розширювати матер-базу для роботи з іноваційними технологіями. Запрошувати пед. Колективи, викладачів і продовжувати
брати активну участь у житті району (конкурси, створення презентації, портфоліо і т.п.)

Висновок:

   Відповіді на запитання дала вихователь-методист. Вона впевнена в тому, що дошкільний  заклад готовий до впровадження ІКТ, але з відкриття садочка
нічого не змінилось для роботи вихователів.

В комп’ютерному класі дійсно проводились майстер - класи по програмі для дошкільнят. На мою думку, педагоги будуть їх використовувати , якщо матимуть тільки ТВ, навіть інтернету

немає в комп’ютерному класі.  Майстер-класи та семінари  інколи проводять, а брей-ринги, круглі столи - це в майбутньому. 

Професійне зростання при таких умовах можливе , але матеріальної бази для зростання немає.

Зробимо висновок: теорія і практика в нашій країні, - це різні речі.


За допомогою Google додатку «Форми» була розроблено Лист опитування для анкетування працівників ЗДО №333 щодо їх компетентності у сфері ІКТ.

Лист опитування


результати

результатиОтримані результати опитування свідчать про те, що рівень ІКТ-компетентності вихователів є досить низьким

Користуються лише Microsoft Office, зокрема PowerPoint. 


Більшість педагогів має бажання підвищити рівень своєї кваліфікації у використанні ІКТ і навчитися нового для роботи використовуючи інноваційні технологічні

засоби, готові до різних форм підготовки : семінари- практикуми; робота у творчих групах; методоб"єднання; робота з наставником; навчання на курсах; самостійна робота.ІТ інфраструктура ДНЗ №333

У закладі дошкільної освіти функціонує 4 стаціонарних комп'ютери. Які знаходяться у щоденному користуванні директора, медичної сестри та вихователя методиста, завгоспа.

Всі комп’ютери оснащені необхідною технічною периферією. Інтернет проведено тільки в кабінет директора і вихователя-методиста. 
   В дитячому закладі є  комп’ютерний клас з SMART дошкою, де проводять  заняття за розкладом (средніх і старших групах) раз на тиждень.

Програмне забезпечення:

• Microsoft Office;

• Антивірусна програма Kaspersky;

• Операційна система Windows 2007;

• PowerPoint ;

• Paint.


== Завдання 2 ==

Щоб працювати на платформі Google, потрібно було створити корпоративну пошту садочка ЗДО 333- zdosad333@gmail.com

результати
Googie календаорhttps://calendar.google.com/calendar/r?tab=oc&pli=1

для роботи був зроблен і заповнен Google календар
зроблений сайт содочка https://sites.google.com/s/1JTtUtSz24wlpiPlb5t9mTc1_cwqjOwOx/p/1TE_dalvIdAmn0TM6EnxqFWt_G1f9sTRM/edit

сайт
сайтЗавдання 3

 Інформатизація системи освіти пред'являє нові вимоги до педагога та його професійної компетентності. Комунікативна компетентність педагога передбачає здатність
вибудовувати комунікації в різних форматах: усному, письмовому, дискусійному, візуальному, комп'ютерному, електронному. Педагог повинен не тільки вміти користуватися
комп'ютером і сучасним мультимедійним обладнанням, але і створювати свої освітні ресурси, широко використовувати їх у своїй педагогічній діяльності.
Комп'ютери в шкільних класах сьогодні вже не сприймаються як щось рідкісне, екзотичне, проте в дитячому саду вони ще не перетворилися на добре освоєний

інструмент педагогів. Але з кожним роком сучасні інформаційні технології все міцніше входять в наше життя. Тому, дошкільна освітнє установа, як носій культури

та знань, також не може залишатися осторонь. Інформаційні технології, це не тільки і не стільки комп'ютери та їх програмне забезпечення. Під інформаційно-комунікативними
технологіями розуміється використання комп'ютера, Інтернету, телевізора, відео, DVD, CD, мультимедіа, аудіовізуального обладнання, тобто всього того, що може представляти широкі

можливості для комунікації.

  Був проведений тренінг для вихователів стосовно використання інтернет ресурсів, зокрема Google Apps, ресурсів для створення інтерактивних ігор та занять. Був запропонований перелік
корисних посилань, огляд додатків, які можна застосовувати як для методичної роботи, так і для управлінської діяльності.


Додаю презентацію яка використовувалась на семінарі. https://docs.google.com/presentation/d/1NvbpDsmf2kup6gA0D1pfRUqx5DP7_SEmu7bdMzKalKs/edit#slide=id.p1


Підпис під зображенням

Завдання 4

  Методичні рекомендації:

4.1.1.Удосконалити ІТ інфраструктуру ДНЗ технічними засобами  :
1. Регулярно наповн'ювати і обновлювати сайт садочка;
2. Створити корпоративну пошту для працівників;
3. Створити базу електронних ресурсів для працівників (онлайн курси, веб-ресурси для роботи з дітьми, електронна бібліотека) ;
4. Забезпечити заклад різними ліцензованими програмами для дітей та педагогів;
5. Сприяти залученню ІТ спеціалістів до проведення семінарів-практикумів та тренінгів з працівниками закладу задля підвищення рівня їхньої ІК-компетентності;
6. Забезпечити кожну групу комп'ютером з доступом до інтернет ресурсів та інтерактивною дошкою .

4.1.2. Модернізація ІТ інфраструктури :
1. Обладнати кожну групу апаратним забезпеченням (комп'ютер, смарт дошка (інтерактивна дошка), проектор, багатофункціональні пристрої (принтер, сканер, копір) тощо;
2. Урізноманітнити програмне забезпечення ДНЗ .

4.1.3. Формування ІК-компетентності вихователів освітньої установи:
4.1. Забезпечити використання електронних сервісів (наприклад, корпоративна пошта, веб-сайт закладу, групи у соціальних мережах (наприклад Facebook і т.п., проте для запобігання небажаних

конфліктів та незадоволень з боку батьків – обмежити доступ іншим користувачам до фотогалереї, в якій розміщені фотографії дітей чи батьків.),
хмарні сервіси Google, Microsoft Office 365 тощо) для співпраці з іншими педагогами, керівництвом ЗДО та батьками вихованців;
Підвищення кваліфікації з ІКТ компетентності. Проходження різноманітних онлайн-курсів, наприклад, на Prometeus, Інтуіт, в Офісі 365 тощо;

4.2. Надання інформації про електронні сервіси для роботи з дітьми дошкільного віку (наприклад: Google Class, LearningApps).
4.3 Відвідування тренінгів, майстер-класів, семінарів тощо з використання ІКТ;
4.4 Підвищення ІКТ компетентності за допомогою методичних об’єднань, курсів підвищення кваліфікації, професійної літератури, методичних посібників, ресурсів Інтернет.