Левонюк Аліна Володимирівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Левонюк Аліни Володимирівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

Завдання 1

S 47.jpg 1. Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі.
1.1 Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу Нетецькою Світланою Миколаївною.
1. Чи потрібні інновації сучасній освіті? І чи готова школа до впровадження інформаційно-комунікаційних технологій?
- ІКТ школі – потрібні. Щодо цього існує багато думок, але я – за інновації: життя летить дуже стрімко і росте зовсім інше покоління дітей.
2. Розкажіть про те, як ІКТ впроваджуються у Вашій школі?
- Для впровадження в процес навчання новітніх технологій школа має все необхідне – комп’ютерний клас, інтерактивні дошки. Наші вчителі широко використовують мультимедійні технології в процесі навчання.
3. Чи можна десь побачити інформацію про життя школи?
- Так, звичайно. У нас є сайт, сторінка у Facebook, Instagram. Наш сайт містить інформацію про події, що відбуваються в школі, відображає в розвитку постійно діючі напрями в роботі школи, містить велику кількість методичних, навчально-виховних, аналітичних матеріалів, є місцем, де учні можуть представити свої творчі роботи, надає можливість розмістити матеріали учителів, містить спеціальні розділи для , учнів, учителів, батьків та багато іншої інформації, з якою можна познайомитися за адресою http://school47.kiev.ua/ . Шкільний сайт дає можливість доступного, швидкого, постійного та прозорого зв’язку між усіма учасниками навчально-виховного процесу: адміністрацією, вчителями, учнями, батьками.
1.2 ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу.
Серед вчителів СШ №47 було проведено анкетування на тему «ІКТ-компетентність вчителя». Результати опитування та аналізу Ви можете побачити в наданих та опрацьованих діаграмах.
Для перегляду анкети, перейдіть за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv8nZfjFuWPBJXstezoGG2SWlJQ3rpqjIbI53QJh4p3J7NRA/viewform
Результати анкетування: https://docs.google.com/presentation/d/103VO9heDN2DnxPGhbt6BPPixxxc0NPxVubC7u3vIWR0/edit?usp=sharing
Аналіз результатів анкетування показав, що вчителі готові впроваджувати ІКТ у своїй професійній діяльності. Хто гірше користується засобами інформаційних технологій, той готовий навчатися. В кожному класі є відповідні засоби, які допоможуть вчителю використовувати ІКТ на своїх уроках.
1.3 Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення).
Апаратне забезпечення
У школі кожен навчальний кабінет обладнаний мультимедійною технікою. А саме: комп'ютерами, ноутбуками, проекторами, екранами, телевізорами, периферійними пристроями.
Програмне забезпечення
Напрями застосування комп’ютерних технологій в управлінській діяльності:
• Microsoft Office
• Сходинки до інформатики
• Windows
• електронний облік шкільної документації;
• робота інформаційно-аналітичного центру школи;
• використання баз даних (учнів, учителів, технічного персоналу).
Інформаційне забепечення
Інформаційно-освітнє середовище школи представлено сайтом школи, який реалізує освітню політику школи. http://school47.kiev.ua/
Навчально-наукове забезпечення
В перших класах використовуються педагогічні ігри від мультимедійного видавництва "Розумники".

Розумники

Це захоплюючі навчальні програми для дошкільнят та дітей молодшого шкільного віку з інтерактивними вправами,
веселими анімованими персонажами,яскравими сюжетами та звуковим супроводом.
Вони викликають інтерес до навчання.
Допомагають дитині швидше вивчити новий матеріал з основних шкільних предметів.
Розвивають логіку, увагу, уяву, креативне мислення та пам’ять.

Завдання 2

Гугл- календар для співробітників, керівників
https://calendar.google.com/calendar/b/1?cid=YXZsZXZvbml1ay5waTE3QGt1YmcuZWR1LnVh
R 10.png

Завдання 3

Семінар (тренінг)
Провести семінар (тренінг) для співробітників / вчителів / вихователів з використання ІКТ в освіті або виступ на вченій раді / педраді щодо можливостей онлайн навчання.
Конспект тренінгу:
https://docs.google.com/document/d/1X48U50fvhNbzdabv03vd8eBCv-sVCg6POyOVTauiwHs/edit?usp=sharing
Презентація до тренінгу:
https://drive.google.com/open?id=1VfdIVNHCbzMRzbl5Z9sz1FZ1wlo8bJO4
Презентація з фото:
https://docs.google.com/presentation/d/1FgLIeFNgwtAFj_qUil6pcIjZdLqD_-0rUUifCKpHeTw/edit?usp=sharing

Завдання 4

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо проектування інформаційного освітнього середовища установи. 

Можна виділити такі загальні положення формування єдиного інформаційного середовища:
•під час формування інформаційного освітнього середовища необхідно розв’язати проблему змісту освіти на сучасному етапі,
співвідношення традиційнихскладових навчального процесу та нових інформаційно-комунікаційних технологій, нових взаємовідношень учня, учителя та освітнього середовища,
•інформаційне освітнє середовище включає технологічні (апаратні та програмні), інформаційні та організаційні ресурси.
Рекомендації:
• створення педагогічних умов для повноцінного і гармонійного фізичного, розумового і духовного розвитку особистості;
• розроблення й апробування структури освітньо-інформаційного середовища як системи безперервної освіти;
• створення матеріально-технічної бази з урахуванням досягнень науки і техніки на основі використання новітніх комп’ютерних технологій.

Методичні рекомендації щодо модернізації ІТ інфраструктури. 

Необхідно підвищити рівень ІКТ-компетентності вчителів (проводити для них тренінги, семінари та давати можливість проходити курси для удосконалення своїх вмінь та навичок роботи з комп'ютерною технікою).

Методичні рекомендації щодо формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи. 

Виділення ІК-компетентності як окремої складової професійної компетентності педагога обумовлено активним використання ІКТ
у всіх сферах людської діяльності, в тому числі і в освіті.
Вона передбачає наявність у особистості здатностей:
1. застосовувати ІКТ в навчанні та повсякденному житті;
2. раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби під час розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням;
3. обов`язково брати активну участь у семінарах, тренінгах, конференціях різного рівня щодо застосування ІКТ у навчальній практиці; 4. будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ;
5. давати оцінку процесові й досягнутим результатам технологічної діяльності.

Завдання 5

Презентація результатів практики на Вікі-порталі.