Левківська Інна Василівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук


Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Левківської Інни Василівни VІ курсу Педагогічного інституту денної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».
База прктики: ЗДО_№_92_(Голосіївський_район)

Завдання 1

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі Аналіз освітньої політики у ЗДО №92 з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу.

ЗДО 92

Аналіз освітньої ІКТ політики закладу дошкільної освіти показав, що на сьогоднішній день проблема впровадження ІКТ все ж таки існує, так як заклад не фінансується відповідно його потребам, хоча педагои хотіли б мати можливість в повній мірі збагачувати свої знання та працювати відповідно вимогам часу. Колектив ЗДО №92 використовує інформаційно- комп'ютерні технології для покращення роботи у таких напрямах:

Управлінська

 • Створення портфоліо педагогічних працівників
 • Робота з документацією (звіти, інформація в різни органи, накази, довідки)
 • Опрацювання нормативно- правових документів.
 • Використання інтернет ресурсів

Методична

 • Оформлення методичної документації;
 • Оформлення атестаціїних матеріалів;
 • Самоосвіта в галузі ІКТ( по можливості)
 • Розробка методичних надбань для використання в навчально- виховному процесі;

Навчально-виховна

 • Обробка,надбання та збереження інформації для подальшого використання в навчальній діяльності .
 • Розробка матеріалів для батьків(рекомендації,папки-ширми).

Для з'ясування політики закладу з питань впровадження ІКТ нами було проведено Інтерв'ю з директором ЗДО

Інтерв'ю з директором ЗДО Литвин Людмилою Дмитрівною

У ході бесіди ми з’ясували що державні заклади прагнуть до використання ІКТ, але труднощі виникають в оснащені закладу. Іноді вихователям приходиться використовувати власні ІКТ засоби, для проведення занять з дітьми.
Позитивне

 • Заклад дійсно прагне до розширення своїх можливостей.
 • Педагогічний колектив позитивно налаштований на використання ІКТ в освітній діяльності.
 • Педагоги вже активно працюють з тим обладнанням, який наявний в дошкільному навчальному закладі.

Негатвне

 • Недостатнє фінансове забезпечення.
 • Відсутність мультимедійного обладнання
 • Недостатнє володіння сучасними можливостями ІКТ.

Тож проаналізувашвши освітню політику та якість впровадження ІКТ технологій можна зробити такі висновки:Що дана освітня установа майже відповідає сучасним вимогам оновленого Державного стандарту та «Закону про освіту» щодо інформатизації освітнього простору,заклад налаштований позитивно, залучаючи колектив до впровадження та використання ІКТ, можливості мають розшироватися , а освіта бути доступною.

Аналіз ІКТ-компетентності науково-педагогічних працівників та вихователів закладу.

В ЗДО № 92 керівництво поступово впроваджує ІКТ технології, вихователі прагнуть розвиватися в даній сфері. Але нажаль зміни не великі. Саме головне що як і керівництво так і педагои мають бажання вдосконалюватися, завжди прагнуть чомусь новому навчитися і відразу по можливості застосувати у власній дільності. Маємо надію що позитивний настрій буде допомагати педагогами в подальшій роботі, і дійти до поставлених цілей.

Для визначення рівня ІКТ-компетентності вихователів було розроблено Опитування для педагогів здо

Результати анкетування педагогів показали, що переважна більшість педагогів використовують мережу Інтернет в різноманітних цілях, але всежтаки потребують додаткових знань для використання даної мережі в професійному розвитку:

 • 80,8 % педагогів ствержують, що використання ІКТ в їхній діяльності значно полекшить їм роботу, інші 16,2 не впевнені ж в цьому,і вважають що ефективніше застосовувати традиційні методи навчання.
 • На запитання: "Які пристрої ви найчастіше використовуєте для мережі інтернет?" відповіді були різними:
 • Планшет-9,1%
 • Телефон-63,3 %
 • ноутбук-27,3
 • компютер -1%-тож ми можемо зробити висновок про те,що педагоги ативно користуються мережею інтернет та ІКТ, хоча це відбувається в різних форматах.
 • На запитання чи маєте ви пошту, тільки 9% відповіли негативно, ми надали допомогу в її створенні.

Проаналізувавши вище перечисленні питання опитувальника, спрогнозували подальшу роботу, і вирішили провести семінар на тему: “Використання ІКТ педагогами в освітньому середовищі з дітьми дошкільного віку” так як педагогам цікаво використання ІКТ сервісів в освіті,але знання вони мають незначні.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу.

Апаратне та програмне забезпечення

 • Персональні комп'ютери - 3 штуки.
 • Ноутбуки - 1 штуки.
 • Принтери - 2 штуки.
 • Музичний центр - 1 штуки.
 • Колонки - 1 штуки.
 • Роутер-1 штука.
 • Магнітофон-4 штуки.
 • Телевізор-1 штука.

Програмне забезпечення

 • Операційна система Windows 10;
 • Антивірусна програма Kaspersky;
 • Mikrosoft Office;
 • Auto Cad;
 • Програма для електронного листування - Viber
 • Відео редактор Movie Maker;
 • Програми для роботи в інтернеті - Google Chrome

В якості точки доступу до Інтернет використовується роутер виробництва компанії TP-Link. Він забезпечує швидкість передачі даних до 100Мбіт/с. Всі педаги мають можливість ним користувася з ПК закладу або ж власних гаджетів для пошуку ресірсів, які необхідні для використання в овітній діяльності.

Інформаційне забезпечення

 • Відео уроки на YouTube;
 • Cайт ЗДО відсутній, інформація про заклад знаходиться на офіційному сайті районного управління освіти. В групах дитячого садку створені групи в Viber, для того щоб педагоги без проблем могли комунікувати з батьками та колектив між собою.

Інформаційне забезпечення

 • Ведення бухгалтерського обліку
 • Веддення обліку хочуванння
 • Використання корпоративної пошти закладу, для комунікативних цілей.
 • Розробка дидактичних матеріалів для подальшого використання на заняттях
 • Ведення обліку дітей та стану їхнього здоров'я
 • Особисьсті справи педагогів.
 • Електронна черга за допомогою якої здійснюється прийом дітей до ЗДО.
 • Введення нормативно-правової бази директором ЗДО.
Кабінет директора ЗДО
Кабінет медичної сестри
Відео спостереження в закладіЗавдання 2

Для того щоб педагоги завжди могли раціонально розподілити свій час, ми запропонували їм впровадити гугл календар,для того щоб бути завжди в курсі справ і запланованих подій в ЗДО,для початку в якості прикладу ми представили власний,який надалі в садочку використовуватимуть для власних потреб. Важливі події в житті ЗДО.
Спочатку календар був створений для власних записів проходження практики

Без имени12345.png Без имени12345пв.png

Для того щоб педагоги змогли використовувати його і надалі у власних цілях, та для лекшого планування власного часу,ми поширили його на педагогічних працівників закладу. результати ви можете спостерігати нижче.

3456ракп1.png

2вапро.png ]


Завдання 3

Для педагогів ЗДО №92 було проведено Семінар на тему “Використання ІКТ педагогами в освітньому середовищі з дітьми дошкільного віку”

Мета: ознайомити педагогів з можливостями додатків LearningApps.org, Wordart.com, StoryJumper. Ознайомити з перевагами використання даних сервісів в навчально-виховній діяльності та визначити рекомендації щодо створення та застосування їх в подальшій роботі.

План проведення семінару

 • Вступна бесіда про ІКТ та переваги використання їх в освітній діяльності
 • Мета та завдання по використанню даних сервісів
 • Щзнайомлення з можливостями та перевагами використання в ЗДО.
 • Надання рекомендацій щодо користування даними сервісами.

Завдання:

 • ознайомити педагогів з використанням LearningApps.org, Wordart.com, StoryJumper сервісів в освітньому середовищі.
 • начити створювати різні типи занять для використання в освіньому середовищі.
 • Висновки

В роботі була використання презентація, яка супроводжувала весь семінар.Презентація семінар-практикум для вихователів ЗДО.

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Також для ефективної роботи ми застосували Інструкція по роботі з ресурсом

Фото з семінару

Viber image7gsdjhfg.jpg Innna 12345.jpg Viber image 123456789.jpg 0987ghjsdzhxjf.jpg
Розгорнутий конспект нашого заходу: Конспект заходу.

Висновки семінару

Для того щоб дізнатися чи був даний семінар ефективним та корисним, ми створили Гугл опитування для педагогів. після проведення семінару.

Результати представлені нижче:

Висновкиопитуванння.jpg Висновкироботи.jpg Висновкидіяльності.jpg Висновкидіяльностіроботиздо.jpg

Проаналізувавши відповіді педагогів ми зробили висновк про те що, педагогам дійсно цікаво навчатися новому, та в подальшому використовувати у власній діяльності, так як на запитання про користь семінару вони відповіли позитивно,90% педагогів погодилися з тим що такі Семінари є корисними і мають право жити. Надіємося що педагоги стануть активними користувачами.

Індивідуальна робота по використанню ІКТ


Також додатково на прохання педагогів, ми розробили та озайомили з прикладом використання ІКТ в освітній діяльності відповідно заданої теми.


Завдання 4. Методичні рекомендації

Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища установи

 • Створення онлайн спільноти у вільному доступі для ознайомлення з діяльності навчального закладу, проведеною роботою педагогічним колективом та розміщенням інформації про заклад;
 • Створення сайту навчальної установи
 • Залучати педагогів до створення та накопичення ІКТ інструментів для подальшого використання в навчально-виховній діяльності.
 • Створення корпоративної пошти для педагогів закладу.
 • Створення електронної бібліотеки на допомогу вихователю.
 • Вдосконалення ІКТ мережі закладу.

Модернізація ІТ інфраструктури

 • Підтримка та подальше впровадження корпоративної пошти.
 • Здійснювати розгорнутий моніторинг ефективності впровадження ІКТ в заклад дошкільної освіти
 • Розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси.
 • Оновлення технічного забезпечення ЗДО.
 • Забезпечення та навчання педагогів в галузі ІКТ.
 • Придбати до музичної зали та методичного кабінету інтерактивну дошку.
 • Для методичного кабінету придбати Ламінатор, який би спростив би роботу педагогічним кадрам у підготовці матеріалу до занять.
 • По можливості зробити оснащення групових кімнат Інтерактивними дошками.
 • Доукомплектувати методичну кімнату ІКТ наповненням.

Методичні рекомендації до формування ІК- компетентності співробітників, вихователів установи:

 • Безпосередньо задіювати вихователів у створенні ІКТ презентацій,як форми роботи з батьками ,представлення своєї безпосередньої роботи.
 • Запланувати в річному плані форму роботи педради :"Спільне коло, подолання труднощів з використанням ІКТ ресурсів", за допомогою такої форми педагоги зможуть ділитися своїми труднощами які виникають у ході використання ІКТ, та вході роботи їх долати.
 • Допомогати та підтримувати педагогів в своїх починаннях, щоб вони сміливо могли презентувати свою роботу в фахових онлайн виданнях.
 • Залучати педагогів до запланованої Проектної діяльності разом з батьками, у форматі ІКТ.
 • Підтримувати педагогів в ідеях щодо використання ІКТ в різних видах діяльностей.
 • Розробка в ЗДО куточку ІКТ, де педагоги моглиб знайомитися з статтями та фаховим виданнями в яких описані новітні технології, рекомендації по використанню ІКТ та інш.
 • Стимулювати педагогів до самоосвіти,та проходження різних масових онлайн курсів.
 • Проведення семінарів ІКТ.
 • Участь в онлайн вебінар для обміну досвідом з іншими закладами освіти.
 • Проведення моніторингу ІТ-компетентності вихователів.
 • Проведення індивідуальних консультацій за запитом.
 • По-можливості відвідування курсів ІКТ.
 • Сприяти саморозвитку та самовдосконаленню педагогів
Безымянныйічвапролд.jpg


Посилання на ментальну карту:Ментальна карта

Завдання 5

Презентація результатів роботи на вікі-порталі.