Лавренюк Наталія Юріївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Лавренюк Наталії Юріївни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

Адреса школи

м. Київ, вул. Березняківська, 30Б,

ЕКОНАД

Адміністрація

Мельниченко Володимир Миколайович

Посада: директор гімназії.

Спеціальність, категорія:

магістр управління навчальним закладом, магістр української філології; учитель української мови та літератури, учитель вищої кваліфікаційної категорії. Педагогічне звання: учитель-методист.

Стародубцев Анатолій Васильович

Посада: заступник директора з навчально-виховної роботи.

Спеціальність, категорія:

учитель початкових класів, біології, валеології, практичний психолог, учитель вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель. Гноєва Світлана Миколаївна

Посада: заступник директора з навчально-виховної роботи.

Спеціальність, категорія:

учитель англійської мови, учитель першої кваліфікаційної категорії. Шульга Тетяна Олексіївна

Посада: заступник директора з навчально-виховної роботи.

Спеціальність, категорія:

учитель української мови та літератури, учитель вищої кваліфікаційної категорії. Педагогічне звання: учитель-методист.

Герасименко Інна Анатоліївна

Посада: заступник директора з навчально-виховної роботи.

Спеціальність, категорія:

учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, учитель вищої кваліфікаційної категорії. Созаєв Аслан Хакимович

Посада: заступник директора з адміністративно-господарської роботи.

Про гімназію

«ЕКОНАД» – твій шлях до успіху! НВК №30 «ЕКОНАД» – перспективний навчальний заклад, в якому створено атмосферу взаємоповаги і взаєморозуміння між усіма учасниками навчально-виховного процесу.

Наш навчальний заклад ставить за мету виховання всебічно освіченої сучасної людини, підготовленої до життя в умовах ринкових відносин.

Викладання у НВК здійснюється українською мовою, вивчаються також англійська, польська, італійська та німецька.

Педагогічний колектив гімназії – творчо обдаровані, сучасні фахівці-професіонали, які працюють у студійних центрах.

Набір учнів проводиться на конкурсній основі. До складу навчального закладу входить початкова школа з поглибленим вивченням іноземних мов, де крім загальноприйнятих предметів, діти вчаться турбуватися про світ довкола.

«ЕКОНАД» означає економічна та екологічна надія. Тісні зв'язки гімназії з вищими навчальними та науковими закладами столиці допомагають вчителям в оволодінні сучасними технологіями, а учням – у професійному виборі.

Сайт установи

 1. ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[1]]

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

Інтерв'ю з директором Володимиром Миколайовичем.

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в школі і безпосередньо в діяльності керівництва закладу стало загальною необхідністю. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально- виховний процес школи забезпечить поступовий перехід освіти на новий, якісний рівень. Нові інформаційні технології позитивно впливають на всі компоненти системи навчання: мету, зміст, методи та організаційні форми навчання, засоби навчання, що дозволяє вирішувати складні і актуальні завдання педагогіки для забезпечення розвитку інтелектуального, творчого потенціалу, аналітичного мислення та самостійності педагогічних працівників. Для ефективної модернізації освіти та оновлення технічного арсеналу засобів навчання необхідно оптимізувати реалізацію державних програм, спрямованих на інформатизацію, комп'ютеризацію та оновлення матеріально- технічної бази шкіл, надання всім вільного доступу до мережі Інтернет. Реформування системи освіти передбачає якісні зміни освітніх технологій на базі інформаційних. Визначення цілей використання засобів ІКТ в процесі вивчення предметів, проектування результатів навчальної діяльності, яка здійснюється із застосуванням засобів ІКТ, методика реалізації навчання з використанням різноманітних педагогічних програмних засобів в міру швидкого технологічного прогресу в галузі ІКТ, накопичення освітянами досвіду використання засобів ІКТ, постійні пошуки у галузі вдосконалення структури і змісту загальної середньої освіти, результати спеціальних педагогічних і психологічних досліджень впливу засобів ІКТ на різноманітні якості навчально-виховного процесу та учня як особистості, формуванням новітніх освітніх парадигм потребують постійного перегляду та подальшого вдосконалення. Подальшої розробки і впровадження в освітянську практику потребує методична система з використанням нових інформаційних технологій, що забезпечить підвищення ефективності процесу навчання, збагатить його ідейний і змістовий рівні. Систематичне проведення занять з використанням комп‘ютера, дає можливість вчителеві продуктивно керувати навчально-пізнавальною діяльністю учнів, контролювати рівень засвоєння програмного матеріалу, вносити корективи в процес викладання, виявляти прогалини в знаннях учнів з метою подальшого вивчення недостатньо засвоєного матеріалу. Сфера застосування комп‘ютера у школярів надзвичайно широка. Їх можна успішно використовувати для подання нового матеріалу, закріплення здобутих знань, особливо на етапі тренування. Машинний контроль знань дає змогу вчителеві та учням швидко ознайомитися з результатами перевірки. Маючи перед собою індивідуальний екран, учень працює значно активніше, ніж перед дошкою чи навіть із зошитом: стандартизований шрифт, раціональне розміщення інформації, її кольорове оформлення значно підвищують швидкість і якість сприймання матеріалу, а отже, і ефективність навчальної діяльності. Комп‘ютер за відповідною програмою дає змогу враховувати особливості учнів і класу, і в разі ускладнення видавити йому наступні завдання. Застосування комп‘ютера у класі дає можливість не тільки враховувати пізнавальні можливості кожного учня, а й розвивати його інтелект. Ідея виховання покоління, з ранніх років психологічно підготовленого до користування комп‘ютером – важлива і перспективна для розвитку суспільства, його науки, культури. Саме для таких людей персональний комп‘ютер буде часткою їхнього життя. Введення комп‘ютерів у систему дидактичних засобів може стати істотним чинником збагачення інтелектуального, естетичного та морального розвитку дитини. Широке впровадження персональних комп‘ютерів підніме загальний рівень навчально-виховної роботи в школі. Використання комп‘ютерів не мета, а засіб виховання і розвитку творчих здібностей дитини, формування її особистості. Доведеться майбутньому спеціалісту освіти думати і про комп‘ютерну культуру мовлення. Не можна відставати від інноваційних підходів і методів навчання. Настав час комп‘ютеризації, і потрібно йти в ногу з розвитком науки й техніки.

Доброго дня! Володимир Миколайович ,дякую ,що погодились на невеличке інтервю. Давайте розпочнем,я задам перше питання!

- Чи використовуються інформаційно-комунікаційні технології в вашій школі?

- Так звичайно, інформаційно-комунікаційні технології успішно використовуються в діяльності школи. Можливості ІКТ є дкже великими, тому задач школи полягай в підготовці учнів до життя та діяльності в умовах інформаційного суспільства, формування у них навички самостійного пошуку, оцінювання та систематизації інформації, культури спілкування та безпечного користування Інтернетом

- Чи важливим є використання ІКТ у своїй діяльності,як ви вважаєте? - Так , звичайно це питання є досить актуальне в наш час. На даному етапі діти є дуже обізнаними в цій сфері,тому сучасному вчителеві необхідно використовувати ІКТ в своїй роботі,щоб як найкраще діти зрозуміли матеріал і звичайно ,щоб їм було цікаво на уроках. Саме ІКТ допомагає нам в цьому.

- Щоб ви хотіли змінити чи створити в школі з ІКТ? - В першу чергу нам необхідно «підтягнути» рівень обізнаності вчителів у роботі з комп’ютером і інтернет середовищем. Щоб рівень дійсно був високим.

- Як саме використовують ІКТ в вашій школі?

- ІКТ успішно використовують під час проведення уроків, різноманітних конкурсів, свят, інших заходів. Доступ до бібліотечних матеріалів, і користування різноманітними навчальними програмами, відвідування величезної кількості закладів, які мають власні акаунти в Інтернеті. - На вашу думку, який рівень використання ІКТ мають вчителі школи?

- Достатній та високий рівень.Мої колеги прагнуть до високого рівня освіченості, культури, здатності до творчої праці, професійного розвитку, застосування комунікативних компетенцій, впровадження у своїй діяльності ІКТ.

Дуже дякую Вам за те ,що приділили мені час, і відповіли на мої запитання.

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Анкету можна переглянути за посиланням

 1. ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[2]]

Аналіз ікт.jpg

Результати анкетування

 1. ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[3]]

Результати анкетування свідчать про те, що більшість опитаних використовують на уроках ІКТ. Рівень обізнаності засобами ІКТ середній. Є люди, які добре знають як користуватися ІКТ, а є такі, які мало обізнані в цій сфері. Більшість не мають достатніх навичок для цього. Всі опитувані готові вчитися і здобувати нові знання.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

У школі є:
 • комп’ютерні класи;
 • smart-дошки,
 • інтерактивні дошки;
 • навісні плазми з USB-підключенням;
 • комп'ютери;
 • принтери, сканери.
Для управління:
 • директор (1),
 • заступники директора (2),
 • секретар (1),
 • кабінет психолога (1),
 • бібліотека (1)
Для навчання:

2 комп’ютерні класи

Програмне забезпечення:

 • Microsoft office
 • Windows
 • Сходинки до інформатики


Гугл- календар для співробітників, керівників

 1. ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[4]]
 1. ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[5]]
Календар


Провести семінар (тренінг) для співробітників / вчителів / вихователів з використання ІКТ в освіті або виступ на вченій раді / педраді щодо можливостей онлайн навчання.

З тренінговим сценарієм можна ознайомитись тут #ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[6]]

На тренінгу ми намагалися через зміст теоретичного матеріалу та різні форми роботи поглибити свої знання з використання інформаційно-комунікаційних технології. Ми переконались ,що використання комп'ютера в процесі навчання сприяє підвищенню інтересу й загальної мотивації навчання. Інформаційно-комунікаційні технології впливають на формування теоретичного, творчого та модульно-рефлексивного мислення учнів, комп'ютерна візуалізація навчальної інформації має суттєвий вплив на формування уявлень, які займають центральне місце в образному мисленні, а образність уявлень тих чи інших явищ і процесів в пам'яті збагачує сприйняття навчального матеріалу, сприяє його науковому розумінню.

Методичні рекомендації

Успішна реалізація використання ІКТ у навчально-виховному процесі сприятиме удосконаленню системи шкільної іншомовної освіти у контексті соціально-педагогічних трансформацій освітнього простору України. Доведено, що використання інформаційних технологій на заняттях є одним із сучасних засобів розвитку особистості молодшого школяра, формування його інформаційної культури.

Досвід використання ІКТ на уроках дає можливість сформулювати рекомендації для учителів щодо визначення основних пріоритетів у залученні учнів до навчання в інформаційному середовищі.

► Вміння учителя користуватися комп’ютерною технікою.

Для сучасних школярів комп’ютерна техніка – буденна річ. А чи стала вона такою для учителів? Так, якщо професія учителя є його покликанням, тоді він навчається упродовж усієї своєї педагогічної діяльності. Потреба в навчанні – це сенс його життя, шлях до вдосконалення професійної майстерності, проблемне питання для самоосвіти, мотивація для участі у навчальних семінарах, тренінгах, програмах, у спілкуванні з колегами з питань оволодіння комп’ютерною грамотністю. Підтверджується думка видатного мислителя Конфуція: «Тільки, розпочавши навчатися, дізнаєшся про власну недосконалість; тільки, розпочавши навчати, усвідомлюєш, що таке труднощі».

► Оволодіння учителем методикою використання ІКТ.

Наявність найсучасніших засобів не забезпечує позитивних результатів навчальної діяльності. Тільки вчитель, який добре володіє методикою використання ІКТ у навчальному процесі, бачить їх місце в системі засобів навчання, знає особливості використання на уроках різних типів і на різних їх етапах, розуміє переваги застосування ІКТ для реалізації цілей навчання і виховання, зможе не тільки домогтися позитивних результатів у навчанні молодших школярів, але й підготувати їх до викликів сучасного інформаційного суспільства і майбутнього суспільства знань. Необхідно поповнювати власне портфоліо методами, прийомами, формами використання ІКТ, переліком опрацьованих інформаційних джерел та таких, які планується дослідити, діючими електронними ресурсами навчального призначення та особисто створеними.

► Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі початкової школи відповідно до основної мети навчання, конкретних завдань, які вирішує вчитель у ході навчального заняття.

Кожен навчальний предмет, кожна тема уроку має потенційні можливості щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій на різних етапах уроку. Від майстерності учителя, його творчості залежить, який саме інформаційний ресурс він використає для досягнення конкретної мети і завдань навчального заняття.

► Врахування факторів і умов, які впливають на навчальний процес, забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних умов та техніки безпеки.

Обов’язковою умовою є формування захищеного хмаро орієнтованого навчального середовища, правильна організація особистої діяльності учня в Інтернет-середовищі.

► Спрямування учнів на пошук навчального контенту, заохочування їх до створення власних електронних ресурсів.

На уроці важливо створити атмосферу творчості, активізувати пізнавальну діяльність учнів, вмотивувати їх діяльність до саморозвитку і самоствердження, розміщуючи посилання на додаткові тематичні Інтернет-ресурси. Успішне навчання – це коли кожен учень досяг результату своєї праці. Нехай це буде виконана учнем мультимедійна презентація, повідомлення з використанням Інтернет-джерел, складений тест, гра тощо. Поступово такі завдання варто ускладнювати, по черзі доручати учням ролі помічника вчителя, створити для учнів класу та їх батьків власну спільноту.

► Постійний аналіз роботи з використання ІКТ на уроках.

Періодично необхідно аналізувати роботу з використання інформаційно-комунікаційних технологій на різних уроках, виявляти недоліки й усувати їх, визначати рівень мотивації учнів до діяльності в інформаційному навчальному середовищі і намагатися підвищити його. Важливо з’ясувати, які методи, прийоми та форми, які матеріали та електронні ресурси викликають найбільший інтерес в учнів. Для цього проводиться анкетування, за наслідками якого провести навчання, консультації для учнів, удосконалити інструкції для здійснення тих чи інших дій тощо.

Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

1. Брати участь у різноманітних семінарах щодо застосування ІКТ у навчальній практиці.

2. Проведення індивідуальних консультацій за запитом.

3. Проведення майстер-класів, де вчителі матимуть змогу навчитись методам і прийомам роботи з дітьми з використанням інформаційних технологій.

4. Проведення тренінгів, на яких вчителі матимуть змогу практично попрацювати з новими сервісами.

5. Участь у вебінарах для обміну досвідом з іншими навчальними закладами щодо впровадження та використання ІКТ в навчально-виховній діяльності.

6. Проведення моніторингу ІТ-компетентності вчителів.

7. Відвідування спеціальних курсів з підвищення ІТ-компетентності педагогів.

Модернізації ІТ інфраструктури

1. Оновлювати технічну базу закладу (закупівля новітньої техніки: комп’ютерів, програмного забезпечення і т.д.).

2. Підтримувати та оновлювати корпоративний сайт установи.

3. Спонукати педагогів використовувати новітні комп'ютерні технології в навчально-виховній діяльності.

4. Здійснювати розгорнутий моніторинг ефективності впровадження ІКТ в заклад освіти.

5. Розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси.

6. Забезпечення навчання педагогічного колективу для підвищення рівня знань по роботі з ІКТ.


Таким чином, стрімкий інформаційний і технологічний прогрес сучасного суспільства зумовив появу різних методик і технологій навчання за допомогою комп’ютера. Сьогодні оволодіння комп’ютером, вміння використовувати ІТ-середовище у навчальній і практичній діяльності є такою ж важливою необхідністю, як звичайне вміння читати і писати сто років тому. Без володіння комп’ютерною грамотністю людина є неконкурентоспроможною у більшості сфер життєдіяльності. Разом з тим, комп’ютер – це засіб забезпечення індивідуалізації навчального процесу, реалізації сучасної «суб’єкт – суб’єктної» парадигми освіти.