Кучменко Анна Юріївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Кучменко Анни Юріївни групи ДОм-1-16-2.2з другого освітнього (магістерського) рівня заочної форми навчання спеціальності «Дошкільна освіта» Педагогічного інституту з 16.10.2017р. до 05.11.2017р. База для проведення практики: ШДС «Джерело» (Оболонський район, вул. Маршала Тимошенка, 5б.

Загальні відомості

Загальноосвітній навчальний заклад «Школа-дитячий садок «Джерело» Оболонського району .

Адреса: вул. Маршала Тимошенко, 5 Б.

Директор: Устименко Любов Михайлівна (директор Оболонських філій: Єлісаветська Ольга Володимирівна).

Центр розвитку дитини «Джерело» - це приватний садочок, який має більше 20-ти років досвіду. В садочку панує доброзичлива родинна атмосфера, прекрасні умови для веселого перебування та індивідуальних підхід до дітей. Цікаві заняття в міні-групах з логіки, англійської мови, хореографії, живопису та музики. Працюють досвідчені вихователі та педагоги.

Ранній старт (комплексні заняття для малюків 1-2 роки):

- Сенсорика;

- Координація рухів;

- Увага;

- Логічне мислення;

- Розвиток слуху та ритму;

- Моторика;

- Мовлення ;

- Творча уява.

Центр раннього розвитку ( навчання для дітей 2-6 років):

- Читання, письмо, розвиток мовлення , логіка, математика, англійська мова, хореографія , живопис, ліплення, етика, народознавство, логопед, психолог.

Школярам пропонуємо:

- Літній табір;

- Дизайн-студія та майстер-класи: -живопис, декоративне мистецтво.

- Театральна студія;

- Іноземні мови (англійська, німецька, французька, китайська).


Завдання 1 Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

В даний час в нашій країні реалізується Стратегії розвитку інформаційного суспільства, яка пов'язана з доступністю інформації для всіх категорій громадян та організацією доступу до цієї інформації. Тому використання інформаційно-комунікаційних технологій є одним із пріоритетів освіти. Інформатизація системи освіти пред'являє нові вимоги до педагога та його професійної компетентності. Комунікативна компетентність педагога передбачає здатність вибудовувати комунікації в різних форматах: усному, письмовому, дискусійному, візуальному, комп'ютерному, електронному. Педагог повинен не тільки вміти користуватися комп'ютером і сучасним мультимедійним обладнанням, але і створювати свої освітні ресурси, широко використовувати їх у своїй педагогічній діяльності.

Використання комп'ютерних технологій допомагає:

-залучати пасивних слухачів до активної діяльності;

-робити освітню діяльність більш наочною та інтенсивної;

-формувати інформаційну культуру у дітей;

-активізувати пізнавальний інтерес;

-активізувати розумові процеси (аналіз, синтез, порівняння та ін)

У своїй роботі педагог може використовувати такі засоби інформаційно-комунікативних технологій:

-Комп'ютер

-Мультимедійний проектор

-Принтер

-Відеомагнітофон DVD плеєр

-Телевізор

-Магнітофон

-Фотоапарат

-Відеокамера

-Електронні дошки

Дані матеріали:

-дозволяють збільшити сприйняття матеріалу за рахунок збільшення кількості ілюстративного матеріалу;

-дозволяють робити поправки під час НОД, виконувати спільну роботу дітей у взаємодії, --здійснювати інтерактивну взаємозв'язок дитина - педагог;

-використання мультимедійних презентацій забезпечує наочність, яка сприяє кращому сприйняттю і запам'ятовуванню матеріалу, що дуже важливо, враховуючи наочно-образне мислення дітей дошкільного віку;

-одночасно використовується графічна, текстова, аудіовізуальна інформація;

-при використанні анімації і вставки відеофрагментів можливий показ динамічних процесів;

-використання нових прийомів пояснення і закріплення, особливо в ігровій формі, підвищує мимовільну увагу дітей, допомагає розвинути довільну;

-безпосередньо освітня діяльність з використанням інформаційно-комунікаційних технологій спонукає дітей до пошукової та пізнавальної діяльності, включаючи й пошук в мережі Інтернет самостійно або разом з батьками;

-висока динаміка безпосередньо освітньої діяльності сприяє ефективному засвоєнню матеріалу, розвитку пам'яті, уяви, творчості дітей.

Особливе місце при використанні ІКТ займає робота з батьками:

1. Мінімізація часу доступу до інформації суб'єктів комунікації;

2. Можливість продемонструвати будь-які документи, фотоматеріали;

3. Забезпечення індивідуального підходу до суб'єкта комунікації;

4. Оптимальне поєднання індивідуальної групової;

5. Зростання обсягу інформації;

6. Забезпечує діалог суб'єктів комунікації (електронна пошта, форум);

7. Оперативне отримання інформації;

8. Розширення інформаційних потоків;

9. Використання ІКТ при проведенні батьківських зборі

Незважаючи на всі переваги використання інформаційно-коммуникационныхных технологій, існує і ряд проблем, при їх використанні. І насамперед це реальна загроза здоров'ю, що виникає при ранньому привчанні малюків до комп'ютера. При використанні даних технологій вихователь, насамперед, повинен керуватися Санітарно-епідеміологічними вимогами до влаштування, утримання та режиму роботи дошкільних установ (Санпін 2.4.1.2660-10): «12.21. Безпосередньо освітню діяльність з використанням дітьми комп'ютерів проводять в присутності педагога або вихователя (методиста)».

Засоби корпоративної комунікації:

1)http://gerelo.com/

2) Viber групи.

ІТ інфраструктура дошкільного закладу:

1 ноутбук;

2 принтера(кольоровий, чорно-білий з сканером, ксерокс);

1 проектор;

1 мультимедійна дошка(переносна);

1 музикальний центр;

2 музикальні колонки;

1 Wifi-роутер;

1 ламінатор;

Для визначення рівня ІТ-компетентності вихователів була розроблена анкета. (роздано у роздрукованому вигляді)

Проведення анкетування для чителів

Анкета для вчителів https://docs.google.com/forms/

Завдання 2 Створений сайт дитячого садочка "Джерело"

Загальоосвітній навчальний заклад "Школа-дитячий садок "Джерело" http://gerelo-timoshenko-com7.webnode.ru/

Завдання 3 Семінар "Використання ІКТ в дошкіьному навчальному закладі"

Семінар(тренінг) Файл:Seminar.ogg (1).ppt


Завдання 4 Методичні рекомендації

Методичні рекомендації, для проектування інформаційного освітнього середовища установи:

- Розробка концепції інформаційно-освітнього середовища;

- Обґрунтування меж доступу для : адміністратора, викладача, учня;

- Вирахувати затрати на створення комп’ютерних класів;

- Вирахувати затрати на створення навчальних програм;

- Враховувати соціальні та психологічні чинники.


Поставлені завдання вимагають створення оптимальних матеріальних, психолого-педагогічних, санітарно-гігієнічних, організаційно-режимних і кадрових умов, які сприятимуть реалізації комплексу найважливіших заходів:

- розроблення й апробування структури освітньо-інформаційного середовища як системи безперервної освіти, яка охоплює такі ланки: сім’я, дитячий садок, , початкову школу, основну і старшу школу;

- створення матеріально-технічної бази з урахуванням досягнень науки і техніки;

- організація педагогічного процесу як загального руху педагогів, учнів і батьків;

- реалізувати новітні форми, методи і засоби навчання, які дають змогу перейти від пояснювально-ілюстративного до проблемно-пошукового навчання, яке активізує всі види самостійної пізнавальної діяльності учнів;

- розробити й апробувати специфічні види самостійної роботи учнів і способи контролю й самоконтролю їхніх навчальних досягнень.

Рекомендації для модернізації ІТ інфраструктури:

- Якісний Інтернет чи wifi мережа;

- Створення мобільного додатку для смартфонів у якому можливо переглядати розклад та ділитися інформацією.

Рекомендації для формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи:

- проведення семінарів та тренінгів з медіа грамотності;

- ознайомлення з новими технологіями.

Завдання 5 Презентація

Файл:Prezent.ogg.pptx