Кучинська Ольга Андріївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Logokafedryit.png
Звіт з виробничої практики (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») студентки групи ПВШм-1-20-1.4 Кучинської Ольги Андріївни

Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки ім. професора Володимира Бурячка
Кафедра призначена для здійснення підготовки/перепідготовки фахівців/професіоналів вищої кваліфікації в галузі знань 12 – «Інформаційні технології» спеціальності 125 «Кібербезпека» спеціалізації «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» з метою забезпечення потреб виробничої, освітньої, наукової та інших сфер діяльності людини, суспільства та держави в цілому.

Mcaticon.png
Інформація про студентку
 • Освітньо-професійна програма: Педагогіка вищої школи
 • Рівень: другий (магістерський)
 • Назва практики: Практика виробнича (зі спеціалізованого блоку)
 • Курс: VI
 • Група ПВШм-1-20-1.4д
 • ПІП: Кучинська Ольга Андріївна

Завдання 1

Mcaticon.png
Моніторинг впровадження цифрових технологій у закладі освіти/освітній установі
 • Аналіз освітньої політики з питань впровадження цифрових технологій (ЦТ). Інтерв’ю з керівником закладу чи його заступниками.
 • Цифрової компетентності (ЦК) науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.
 • Моніторинг та оцінювання цифрового середовища
 • Аналіз ІТ інфраструктури закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

* Інтерв'ю із завідувачем кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки ім. професора Володимира Бурячка.


- Оцініть важливість використання ІКТ для сучасного навчання, на Вашу думку.

- 5/5

- Чи проводили Ви анкетування працівників кафедри для визначення рівня володіння ними ІКТ?

- Ні.

- Оцініть рівень володіння ІКТ працівників кафедри.

- 4/5

- Чи є використання ІКТ у педагогічній практиці ваших працівників обов’язковим?

- Так

- Як організовується управління діяльності працівників в ІКТ?

- Згідно з нормативними документами МОН та КУБГ

- Хто контролює та регулює роботу ІКТ в навчальному процесі?

- Завідувач кафедри, відповідальний за напрям по кафедрі, помічник декана з ІКТ

- Які основні вимоги до ресурсів ІКТ?

- Мобільність, швидкість, зручність, маштабованість

- Яке програмне забезпечення наявне на кафедрі?

- Microsoft Office 365, операційна система Windows, програми для перегляду зображень, сервіси Google

- Яке інформаційне забезпечення наявне на кафедрі?

- Сайт, Е-пошта, соцмережі, блог, YouTub-канал.


Висновок: кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки Київського університету імені Бориса Грінченка добре укомплектована, а цифрова компетентність викладачів лиш зростає. Навчальні програми адаптовані для використання цифрових ресурсів.

Посилання на анкету в Google Form:

https://forms.gle/DseYFwPc7CbASUeg6

* Цифрової компетентності (ЦК) науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Посилання на анкету в Google Form: https://docs.google.com/forms/d/156TF90tq7dMpxSDbXk-0MRripKtRc3BHQSdBBXyiacM/edit?usp=sharing

*Моніторинг та оцінювання цифрового середовища університету Грінченка (ПВШ)

На сайті університету у вільному доступі наступні ресурси для навчання та комунікації.

Під час проходження практики та навчання було зафіксовано наступні моменти під час постійного користування ресурсами університету Грінченка: - розклад; -спілкування з викладачами, -обмін інформацією, -пошук посібників, -навчання дистанційно за допомогою платформи moodle, -проходження практики онлайн, -новини університету. Ми постійно знаходимо корисну інформацію на сайті університету.

Е-навчання

Характристика: це система навчання, побудована з використанням інформаційних та телекомунікаційних технологій, котрі в сучасних умовах широко використовуються як студентами, так і викладачами. Система електронного навчння дозволяє забезпечувати викладання навчальних курсів, отримувати інформацію та спілкуватися викладачам і студентам між собою незалежно від часу та місця знаходження. Для входу на портал електронного навчання необхідно вибрати свій структурний підрозділ та авторизуватись — ввести відповідний логін та пароль. Доступ до е-навчання для нових співробітників надається при заповненні форми для створення особистої корпоративної поштової скриньки протягом декількох днів після заповнення заявки.

Електронні видання

Опис: Електронні видання – це види періодичних журнальних видань, які подають публікації у певних електронних форматах. В Університеті створено е-журнали, зокрема такі: «Педагогічна освіта: теорія і практика», «Синопсис: текст, контекст, медіа», «Літературний процес: методологія, імена, тенденції», «Наукові доробки магістрантів», «Studia Philologica (Філологічні студії)», «Освітологічний дискурс», «Наукові здобутки студентів Інституту людини» тощо.

Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка

Опис: Бібліотека Університету Грінченка – це ресурс, єдиний бібліотечний фонд якого становить близько 360 тис. одиниць книжкової продукції, авторефератів, монографій, підручників, посібників, матеріалів на електронних носіях, серед яких лише навчальних видань – 268 500 прим., наукових – 13 487 прим., літературно-художніх – 49 960 прим.

Інституційний репозиторій

Опис: Інституційний репозиторій Київського університету імені Бориса Грінченка - електронний архів, в якому збираються результати наукової діяльності співробітників університету. Він призначений для накопичення, систематизації та зберігання в електронному вигляді інтелектуальних продуктів наукового загалу Університету, надання відкритого доступу до них засобами Інтернет- технологій, поширення наукових матеріалів у світовому науково-освітньому просторі.

Вікі портал

Опис: Портал Вікі створено як платформу, призначену для реалізації освітніх технологій, орієнтованих на активну діяльність студентів та викладачів, всіх учасників навчально- виховного процесу. Наповнення ресурсу здійснюється спільними зусиллями великої кількості грінченківців. Детально ознайомитися з е-середовищем Університету Грінченка можливо в розділі "Я — в інформаційному середовищі Університету" посібника "Я — студент", що є вільному доступі.

Кіберполігон

* Апаратне забезпечення

-Детектор (індикатор) поля PROTECT 1210і, PROTECT 1206і
-Скануючий приймач IC-R20
-Багатофункціональний пошуковий прилад ST-033 «Піранія»
-Виявник прихованих відеокамер
-Антена рамкова жорстка "РІАС-1АЖ"
-Генератор акустичного шуму "РІАС-2ГС"
-Вібровипромінювач п'єзоелектричний "РІАС-2ВП"
-Випромінювач акустичний "РІАС-2ВА"
-Квадрокоптер DJI Mavic PRO
-Контроллер Matrix-II Net
-Комп'ютер тип#1 Intel Core i3 3.0GHz, 4GB RAM, 1000GB HDD, 22” LED. Кількість: 12+1 ПК
-Міжмережевий екран ASA5506-K8
-Роутер Cisco ISR 4321 Sec bundle w/SEC license
-Інтерфейсна карта Cisco HWIC-2T
-Інтерактивна дошка SMART Board
-Сервер Dell РЕ R530, HP ProLiant
-КВМ-перемикач з підтримкою USB-периферії
-Міжмережевий екран FG-100E-BDL-EU– 1 шт.
-Комутатор ТР-Link Т2600G-52ТS, Mikrotik Cloud Smart Switch CSS326-24G-2S+, Catalyst 3650 24 Fast 4x1 G, WS-C2960+24TC-L
-Маршрутизатор (router) Cisco
-Точка доступу Cisco
-Комп'ютер тип#1 Dell OptiPlex 3050 Micro Form Factor– 15 шт., тип#2Dell Precision Tower 3620 XCTO BASE– 1 шт.
-Точка wi-fi доступу Linksys
-Cisco SB WAP 121 (WAP 121-E-K9-G5).
-Екран для проектора настінний Walfix з механізмом повернення 150" (4:3) 300х225 см
-Проектор на стелю мережевий NEC Р603Х
-БФПHP LaserJet Pro M130nw (G3Q58A) + USB cable
-Мережева карта Panda Wireless PAU09 N600 Dual
-Мережеве сховище Internet Download Manager Synology DS718+
-Контур інформаційної безпеки «SearchInform» у складі NetworkSniffer та EndpointSniffer та контур -управління інформаційною безпекою «Digital Security» у складі DS Office та DS LifeCycle Management System

 • Програмне забезпечення

-ліцензійні програмні продукти фірми Microsoft (Microsoft Office)
-IBM (IBM SPSS Statistics)
-спеціалізоване програмне забезпечення “DS Office”
-ПАК CryptoIP
-Система “Лоза”
-КЗЗ “Гриф”
-КЗЗ “Рубіж”

 • Інформаційне забезпечення

- Сторінка кафедри на сайті - Сторінка у Facebook - Сторінка в TikTok

 • Навчально-наукове забезпечення

Освітні програми та навчальні плани
Робочі програми навчальних дисциплін
Дисципліни вільного вибору
Методичні рекомендації (до виконання кваліфікаційних робіт)
Освітні Методичні рекомендації (до проходження практики)
Теми магістерських робіт
Теми дипломних робіт


Посилання на питання анкети: https://forms.gle/DseYFwPc7CbASUeg6


Завдання 2

Mcaticon yell.png
Сайт

Saitkafedryikb.jpg
з Кодом можна ознайомитись на github за посиланням
Fragmentkodykafedraikb.jpg

 • Оновлено сторінку в соціальній мережі Фейсбук, враховуючи зміни в назві
 • Створено сторінку в соціальній мережі Тікток

За час проходження практики на створених відео зібралось більш ніж півмільйона переглядів
Tiktokkafedraikb.jpg Tsktokkafedraikb1.jpg

Завдання 3

Mcaticon.png
Семінар (тренінг)

Під час проходження практики мною було проведено тренінг для викладачів та студентів:
Матеріали тренінгу Discord в освітньому середовищі: Прзентація

Завдання 4

Mcaticon yell.png
Методичні рекомендації

Методичні рекомендації до: *проектування інформаційного освітнього середовища закладу/установи:

- проектування інформаційного освітнього середовища установи;

- сприяти упровадженню нових ІКТ в освітній процес;

- проводити конференцій, форумів на базі інших освітніх установ з метою обміну досвідом;

- регулярно здійснювати моніторинг компонентів інформаційного освітнього середовища та враховувати зауваження та побажання його користувачів

*модернізації ІТ інфраструктури:

- постійно здійснювати аналіз ризиків і оперативне усунення збоїв системи;

- розробити хмарну платформу для спільних досліджень із широким спектром інструментів для аналізу, розробки та створення матеріалів;

- залучення учасників навчально-виховного процесу до участі в Інтернет-конференціях;

- ефективність навчальних закладів. Загальний аналіз діяльності навчального закладу, рішення для контролю звітності і створення звітів. Спрощення звітності й керування планами на майбутнє завдяки миттєвому доступу до інформації і докладному огляду джерел даних.

*формування цифрової компетентності співробітників, вчителів, вихователів закладу/установи:

- індивідуальні консультації за запитом;

- вебінари;

- курси підвищення ІК-компетентності (за рівнями знань);

- проведення моніторингу ІТ-компетентності викладачів;

- оновлення літератури, робочих планів, методичних документів по застосуванню ІТ-компетентності;

- створення електронних групових газет.