Куліш Юлія Олегівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Куліш Юлії Олегівни групи ДОм-1-16-2.0д другого освітнього (магістерського) рівня денної форми навчання спеціальності «Дошкільна освіта» Педагогічного інституту з 20.11.2017р. до 10.12.2017р.

База для проведення практики: НВК № 141 – ДНЗ (Дніпровський район, вул. Тампере, 7-А)

Загальні відомості - НВК №141

Підрозділ «дошкільний навчальний заклад» комунального навчального закладу «Навчально-виховний комплекс № 141 «ОРТ» було відкрито нещодавно 23 серпня, в День Державного прапора України.

Реалізація такого потужного освітнього проекту стала можливою завдяки договору про співробітництво у сфері освіти між Дніпровською РДА та благодійною організацією World ORT (Всесвітній ОРТ). World ORT вже понад 130 років підтримує розвиток технологічної освіти в багатьох країнах світу. Всього на ремонтні роботи по відновленню ДНЗ витрачено 1 мільйон доларів США, а на закупівлю обладнання – близько $150 тисяч доларів США спонсорських коштів.

Відкриття закладу
НВК1.jpg

Адреса закладу: м.Київ, вул. Тампере, 7-А

Телефон: +38 (044) 295-79-50

Сайт: <http://www.ortlyceum.kiev.ua/>

Заступник з навчально-виховної роботи(завідувач): Тарасенко Олена Миколаївна

Діюча програма: "Дитина(від 2 до 7 років).

Режим роботи закладу: з 07.00 до 19.00 год.

У закладі функціонує 6 груп:

 • "Крихітки" (перша молодша група — від 2-х до 3-х років);
 • "Малята" (друга молодша група — від 3-х до 4-х років);
 • "Чомусики" (середня група — від 4-х до 5-ти років);
 • "Дослідники" (середня група — від 4-х до 5-ти років);
 • "Мрійники" (старша група — від 5-ти до 7-ми років);
 • "Фантазери" (старша група — від 5-ти до 7-ми років).

Дані групи забезпечують місцями близько 115 дітей дошкільного віку. Завдяки цьому значно поліпшується забезпеченість місцями в дошкільних закладах мікрорайону «Дарницька площа»,що сприяє розвантаженню найближчих дошкільних навчальних закладів.

Враховуючи те, що батьки випускників підрозділу «дошкільний навчальний заклад» зорієнтовані на продовження навчання в наступному підрозділі НВК («школа І ступеня»), під час навчально-виховного процесу заплановано застосування елементів STEAM-освіти (з використанням відповідного обладнання). Вихованцям ДНЗ буде надано можливість поряд із традиціями та культурою народу України ще й ознайомитися з певними традиціями на культурою Ізраїлю.

Кадрове забезпечення:

 • завідуюча;
 • вихователі груп;
 • медична сестра;
 • інструктор з фізичного виховання;
 • музичний керівник;
 • психолог;
 • керівник гуртка LEGO;
 • завідуючий господарством;
 • охоронець та ін.

У закладі дошкільної освіти функціонують наступні приміщення:

 • сучасні ігрові кімнати;
 • кімнати відпочинку;
 • медичний кабінет;
 • кабінет психолога;
 • спортивний та музичний зали;
 • кабінет гуртка LEGO;
 • сучасні ігрові та спортивні майданчики;
 • харчоблок з сучасним технологічним обладнанням та ін.

Завдання 1. Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

1. Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Бесіда з керівником навчального закладу та його заступниками.

Педагогічний колектив НВК №141 "ОРТ" досить широко використовує ІКТ у своїй роботі. Підрозділ "Дошкільний навчальний заклад" має гарне матеріально - технічне забезпечення, що дозволяє розширити можливості педагога, створити базу для залучення дітей до комп'ютерних навчальних програм. На сьогоднішній день комп'ютерні програми, ігри, завдання у своїй роботі можуть застосовувати всі педагогічні працівники: вихователі, музичні керівники, психолог, методист. У багатьох іграх та програмах присутні елементи новизни, сюрпризності, незвичності, в них використовуються засоби заохочення, що так полюбляють діти. Застосування комп'ютерів, мультимедіа та інформаційних технологій у якості дидактичних засобів у НВК №141 - ДНЗ використовується для підвищення мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей дітей та для створення благополучного емоційного фону. Використання мультимедіа у навчанні не тільки збільшує швидкість передачі інформації дітям та підвищує рівень її засвоєння, а й сприяє розвитку таких процесів як увага, пам'ять, мислення, уява, мовлення, розвиває почуття кольору, композиції, бере участь у інтелектуальному, емоційному та моральному розвитку дітей.

Важливо відзначити, що інформаційно – комунікаційні технології успішно використовуються у даному закладі як в освітній діяльності педагогів, так і в управлінській, методичній роботі, роботі психолога, комірника, завгоспа, медичної сестри.

Використання ІКТ в управлінській діяльності НВК №141(ДНЗ):

 • Створення бази даних працівників ДНЗ, дітей та батьків
 • Розрахунок стажу роботи працівників;
 • Співпраця з дошкільними закладами інших міст України;
 • Робота з документацією (звіти, інформація в різні органи,накази, довідки тощо)
 • Участь у форумах, чатах, конференціях;
 • Опрацювання нормативно-правової документації шляхом використання Інтернет та ін.

Використання ІКТ у методичній роботі:

 • Оформлення ділової документації;
 • Проведення контрольно - аналітичної діяльності(підготовка схем аналізу, обробка даних, результативність у вигляді графіків, діаграм (атестація педагогів, рівень знань дітей з різних розділів програми тощо);
 • Робота в мережі Інтернет з питання самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу;
 • Розробка презентацій до семінарів, методичних об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів;
 • Використання мультимедійного супроводу в роботі з дітьми на заняттях, під час проведення свят та розваг, режимних моментів; у роботі з батьками (під час проведення консультацій, батьківських зборів, Днів відкритих дверей тощо);
 • Оформлення картотеки періодичних видань, облік методичної та художньої літератури;
 • Оформлення стендів, інформаційних куточків;
 • Обмін досвідом роботи з іншими педагогічними колективами

Використання ІКТ у психологічній роботі:

 • Діагностування педагогів з використанням комп’ютерних діагностичних методик (тести Люшера, Равена, Векслера);
 • Діагностування дітей за допомогою комп’ютерних методик;
 • Обробка даних результатів проведених досліджень у вигляді схем, діаграм;
 • Розробка презентацій для виступу на семінарах,конференціях, батьківських зборах;
 • Використання мультимедійного супроводу при проведенні тренінгів, психологічних ігор тощо.

2.ІК- компетентності вчителів, вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Анкетування педагогів
Анкетування 2.JPG

Ознайомившись з матеріально - технічною базою НВК №141(ДНЗ),наша підгрупа вирішила провести анкетування педагогів закладу з метою визначення рівня ІКТ - компетентності. Анкета містила 6 запитань,що стосувались особливостей застосування ІКТ у роботі та педагогічній діяльності. За результатами анкетування педагогів НВК №141 можна зробити висновок, що більшість вихователів використовує лише інтернет ресурси для знаходження цікавої інформації та для підготовки до заняття. Також, більшість вихователів навчилися використовувати ІКТ в роботі самостійно. Позитивною стороною є те, що вони продовжують навчання та вдосконалення своїх знань з використання ІКТ в освіті.

3.Аналіз ІТ-інфраструктури навчального закладу

 • 2 персональні комп'ютера (методичний каб.,охоронець);
 • 3 ноутбука(каб.директора,медичний каб,каб.завгоспа);
 • 4 принтери;
 • 2 проектори та 2 Smart Board (методичний каб.,музична зала);
 • 6 Smart-TV (в кожній віковій групі).

Всі комп’ютери оснащені необхідною периферією.

Завдання 2. Блог консультацій для педагогів

Під час спілкування з керівництвом НВК №141(ДНЗ)ми дізналися, що для педагогічного колективу закладу цікавими та актуальними є питання щодо використання ІКТ у роботі з дітьми та батьками. Тому нашою підгрупою було створенно Блог консультацій для педагогів. У блозі ми розмістили досить цікаву інформацію щодо особлиовостей використання Смарт-дошки у роботі з дітьми,соціальних мереж для спілкування з батьками та іншими членами педагогічного колективу та багато іншої цікавої інформації.

Завдання 3. Семінар(тренінг)

Поспілкувавшись з вихователем-методистом Надією Володимирівною,ми дізналися,що корисним та цікавим для педагогів закладу буде семінар - тренінг на тему створення Блогу. Ми продемонстрували покрокову інструкцію щодо створення блогу за допомогою GOOGLE+.Також ми показали вже створений блог,який ми залишили у користування НВК №141(ДНЗ).

Завдання 4. Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища закладу дошкільної освіти

 • Створити базу електронних ресурсів для працівників дошкільного навчального закладу (різні онлайн курси, веб-ресурси для роботи з дітьми, електронна бібліотека ).
 • Створити блог для педагогів закаду для обміну думками та досвідом.
 • Забезпечити заклад різними ліцензованими програмами для дітей та педагогів ДНЗ.
 • Впровадити 1 раз на 2 тижні проведення майстер-класу педагогами закладу для своїх колег(за бажанням)з приводу різноманітності використання ІКТ під час роботи з дітьми.
 • Сприяти залученню ІТ спеціалістів для проведення семінарів-практикумів та різних тренінгів з працівниками дошкільного навчального закладу для підвищення рівня їхньої ІК-компетентності.

Модернізація ІТ інфраструктури закладу

 • Забезпечити більшу кількість смарт-дошок у групових кімнатах з метою організації навчання і розвитку дітей за допомогою навчальних ігор.
 • Відкрити комп’ютерний клас (6 комп’ютерів у класі) зі створенням розкладу занять, де кожна дитина старшої групи матиме змогу отримати елементарні знання з комп’ютерної грамоти.
 • Забезпечити ноутбуками вихователів кожної вікової групи, з метою більш раціональної організації режимних моментів.

Формування ІК-компетентності вихователів освітньої установи

 • Відвідувати тренінги, майстер-класи з використання ІКТ.
 • Проходження різноманітних онлайн-курсів задля покращення власних знань,умінь і навичок в області ІТ-технологій;
 • Організація екскурсій до інших закладів освіти,які активно використовують ІКТ у свої педагогічній діяльності, з метою збагачення власного досвіду.

Презентація результатів