Кузьменко Олена Сергіївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Завдання 1

Mcaticon.png
Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

1) Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю.
В інтерв'ю задала запитання, що мене турбують з приводу нашого університету, а також з приводу проблем впровадження ІКТ-політики в Україні вцілому.

2) ІКТ-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.
Використала google forms для зручного анкетування

3.png

Згідно з опитуванням впровадження ІКТ в університетах є досить непоганим. Постають питання з приводу доцільності використання та мети спрощення навчального процесу.

Найчастіше серед опитуваних використовують онлайн-сервіс Kahoot
67% опитаних завжди використовують ІКТ при підготовці до своїх занять.
33% опитаних проводять 50% своїх занять, використовуючи комп'ютерні технології.
67% опитаних відвідують 70% занять, на яких викладачі використовують комп'ютерні технології.

А також відображені в діаграмах:

2.png

1.png

3) Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу
Апаратне забезпечення: комп'ютери, принтери, 3д принтери, мультимедійні комплекси, сервери, маршрутизатори, роутери, камери, проектори, мультимедійні дошки

Програмне забезпечення: операційна система Windows 7, операційна система Linux, LMS Moodle, пакет офісних програм Microsoft, браузери Google Chrome, Opera, архіватор Winrar, локальна мережа для студентів(в корпусі на Мінській)

Інформаційне забезпечення: портал університету, електронна корпоративна пошта
Навчально-наукове забезпечення: документи, публікації, репозитарій...

6.png

4) Моніторинг та оцінювання освітньо-інформаційного середовища Університету Грінченка (для ПВШ)
НДЛ інформатизації освіти

Науково-дослідна лабораторія інформатизації освіти (НДЛІО) є структурним підрозділом Київського університету імені Бориса Грінченка. У своїй діяльності підрозділ підпорядковується безпосередньо ректору Університету.

Метою діяльності НДЛІО є сприяння процесу інформатизації Університету на основі сучасних цифрових технологій шляхом організаційного, науково-методичного, системотехнічного забезпечення, а саме:

виконання науково-дослідних робіт з проблематики інформатизації освітньої діяльності у закладі вищої освіти;
розбудови інфраструктури інформаційного середовища Університету; визначення системного, прикладного і технічного забезпечення інформатизації;
надання організаційної та технічної підтримки підрозділам Університету в створенні та впровадженні інноваційних технологій навчання;
виконання планових робіт як внутрішнього, так і зовнішнього фінансування (добір комп’ютерної техніки, встановлення та налагодження програмного забезпечення, договірні теми, гранти тощо);
створення електронного навчально-наукового середовища Університету;
участь у міжнародному співробітництві в сфері інформатизації закладів вищої освіти.
Напрями роботи:
Інформатизація діяльності Університету
Розвиток персоналу
Дистанційне навчання
Запровадження освітніх інновацій
Науково-дослідна діяльність
Організаційно-технічна діяльність

А також займається проектами
Проекти


Завдання 2

Mcaticon yell.png
Завдання на вибір

Створила блог консультацій, де можна не тільки знайти важливу інформацію, а й поспілкуватись з колегами, задати та вирішити свою проблему пов'язану з використанням ІКТ Блог консультацій

Блог

А також створила сайт свого майбутнього загальноосвітнього навчального закладу - "Cool school"
Сайт інтерактивний, дає можливість комунікувати з батьками через спливаюче вікно чату. Надіслані клієнтами повідомлення я отримую на пошту.

Блог

Завдання 3

Mcaticon.png
Семінар (тренінг)

Я провела вебінар на тему: "Самостійна робота засобами ІКТ при вивченні англійської мови". Показала учасникам зразки завдань та навчила створювати їх в онлайн середовищах

Вебінар

План-конспект вебінару
Онлайн сервіси та зразки власних практичних завдань розглянутих на вебінарі

Вебінар

Вебінар

Вебінар

Вебінар

Вебінар

Завдання 4

Mcaticon yell.png
Методичні рекомендації

Методичні рекомендації проектування інформаційного-освітнього середовища установи, модернізації ІТ інфраструктури, формування ІКТ- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

-Стаття "Сучасні методи автоматизації навчального процесу ЗВО"
Коваль Р. В., Опаленко А.М., Манькута Я.М.
У статті детально охарактеризовано використання хмариних технологій для створння навчально-інформаційних порталів, електронних архівів, навчально-методичних матеріалів, вікі порталу та відеопорталу.

-Стаття "Використання хмарних технологій для професійного розвитку вчителів (зарубіжний досвід)"
Шиненко М.А., Сороко Н.В.
У статті наводяться основні характеристики програмного забезпечення як послуги мережі Інтернет для освіти провідних компаній Google, Microsoft, IBM. Описуються деякі заходи цих компаній, які проводяться з метою допомоги вчителям оволодіти хмарними технологіями для підвищення рівня професійної діяльності

-Проект "Опис цифрової компетентності педагогічного працівника".
Морзе Н.В., Базелюк О.В., Воротникова І.П., Дементієвська Н.П. и Захар О.Г., Нанаєва Т.В., Пасічни О.В., Чернікова Л.А
Розуміючи важливість розвитку цифрової компетентності педагогічних працівників (вихователів закладів дошкільної освіти, вчителів початкової школи, вчителів різних навчальних предметів основної та старшої школи, викладачів закладів професійно-технічної освіти, методистів, керівників закладів освіти різних типів), які навчають та виховують дітей ХХІ століття, робоча група за Наказом Міністерства освіти і науки № 38 від 15 січня 2019 року розробила опис цифрової компетентності.

-Стаття "Шляхи підвищення мотивації викладачів університетів до розвитку їх цифрової компетентності"
Гладун М.А., Морзе Н.В. и Василенко С.В.
Стаття присвячена проблемі підвищення мотивації викладачів закладів вищої освіти (ЗВО) до розвитку рівня їх цифрової компетентності (ЦК) в умовах цифровізації освіти в Україні. Автори визначають складові «цифрової компетентності» викладача університету та окреслюють напрями її розвитку

-Стаття "Теоретичні аспекти створення та функціонування інформаційно-освітнього середовища сучасного позашкільного навчального закладу".
Гаврилюк В.Ю.
Статтю присвячено актуальним питанням створення та функціонування інформаційно-освітнього середовища сучасного позашкільного навчального закладу. Розкрито зміст поняття «інформаційно-освітнє середовище», його сутнісні характеристики, структурні компоненти, змістове й функціональне наповнення, перспективи розвитку.