Кузнецова Ольга Олександрівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (зі спеціалізації) практика студентки Кузнецової Ольги Олександрівни групи ПВШм-1-16-2.2з другого освітнього (магістерського) рівня заочної форми навчання спеціальності 011 Науки про освіту (освітня програма: Педагогіка вищої школи) Педагогічного інституту.


Центр розвитку дитини "Лімпопо" (приватний дитячий садочок)
Адреса: Місто Київ, вулиця Миколи Лебедєва 4/39А

http://limpopo.kiev.ua/


1 Центр розвитку дитини "Лімпопо" (приватний дитячий садочок)
1.1 Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі
1.1.1 Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ
1.1.2 Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками
1.1.3 Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)
1.1.3.1 Апаратне забезпечення:
1.1.3.2 Програмне забезпечення:
1.1.3.3 Інформаційне забезпечення:
1.2 Розробити гугл-календар для співробітників
1.2.1 Гугл-календар для співробітників, керівників
1.3 Семінар (тренінг)
1.3.1 Провести семінар (тренінг) для співробітників / вчителів / вихователів з використання ІКТ в освіті або виступ на вченій раді / педраді щодо можливостей онлайн навчання
1.3.1.1 Виступ на тему: «Використання ІКТ в освітньому процесі у ЗДО»
1.4 Методичні рекомендації
1.4.1 Проектування інформаційного освітнього середовища освітньої установи
1.4.2 Модернізація ІТ-інфраструктури
1.4.3 Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

1.5 Моніторинг та оцінювання освітньо-інформаційного середовища Університету Грінченка

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установ

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ
Центр розвитку дитини «Лімпопо» - це територія творчості, радості і досягнень, улюблене середовище не тільки для дітей, а й для мам і тат, бабусь і дідусів. Саме тут вся сім'я може провести час разом, гармонійно насолоджуючись спілкуванням з друзями, або відпочинком. Діти люблять Лімпопо за те, що тут завжди цікаво, багато друзів, і чудові вихователі. В центрі активно впроваджується використання ІКТ та актуального освітнього-програмного забезпечення. Створюються умови для організації навчання та використання новітніх технологій. Для всіх викладачів та вихователів активно проводяться майстер-класи, тренінги та індивідуальні консультації.


Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками
Оскільки в центрі розвитку дитини «Лімпопо» ми не вперше проходили практику, то керівника та методиста ми вже знали. Керівник закладу активно сприяв у процесі проведення завдань практики, дав змогу ознайомитись з усіма особливостями ІТ-інфраструктури центру та вказала на пріоритетні напрямки розвитку ІКТ-сфери та ІКТ-компетентності викладачів та вихователів. Разом з керівником ми визначили основні напрямки роботи, які б стали корисними для освітньої ІКТ-політики. Сфери діяльності центру досить широкі, тут мають змогу навчатися не лише діти, а й дорослі. Центр це не лише приватні заняття, розвиваючі заняття, а у приватний дитячий садочок, де дітки розподілені на вікові групи. В наступного році планується відкриття приватної школи, де матимуть змогу навчатися діти 6-7 років.
Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення:


1. Комп'ютерні класи – 1
2. Мультимедійні комплекти і комп'ютери – 1 клас
3. Принтери – 3
4. Навісні плазми – 3
5. Інтернет та WiFi-зони
6. Відео-спостереження по всій території центру

Програмне забезпечення:


• Microsoft Оffice
• Сходинки до інформатики
• Windows

Інформаційне забезпечення:

• Інформаційно-освітнє середовище представлено сайтом центру та сторінками в соціальних мережах, таких як Fаcebook та Instagram, сайт

Розробити гугл-календар для співробітників

Гугл-календар для співробітників, керівників
Нами було розроблено та представлено можливість використання додатку Google Calendar з освітньою метою, а саме створення розкладу зустрічей педагогічних рад, тренінгів, батьківських зборів тощо в дитячому приватному садочку «Лімпопо».


https://calendar.google.com/calendar/b/1/r/month/2018/4/1?pli=1&t=AKUaPmbaTXtgY9EyPYlcMWQpUwkdeLBi5U7ZMRFnColphHQbYLYZfsZQDUy_1ih7l0vp6VVMNVzJ88Shsm6DeAoFW-bKHsReDQ%3D%3D

Семінар (тренінг)


Провести семінар (тренінг) для співробітників / вчителів / вихователів з використання ІКТ в освіті або виступ на вченій раді / педраді щодо можливостей онлайн навчання
Виступ на тему: «Використання ІКТ в освітньому процесі у ЗДО»
Сьогодні виграє той педагогічний працівник, який не лише може дати базові знання дитині, а й спрямувати її на самостійне оволодіння ними. Для розвитку у малюків стійкого пізнавального інтересу педагог має докладати неабияких зусиль. Перед ним стоїть завдання зробити заняття цікавим і насиченим інформацією, яка спонукала б дітей до активної пізнавальної діяльності. Тобто пропонований матеріал педагогічним працівником для пізнання має містити елементи надзвичайної, дивовижної, несподіваної інформації, такої, що викликає у дошкільників інтерес до освітнього процесу і допомагає створити позитивну емоційну атмосферу навчання. Лише такий підхід до організації освітнього процесу сприятиме розвитку розумових здібностей дітей. Адже саме здивування будить думку і веде до розуміння. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – частовикористовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій впливає на систему освіти, викликаючи значні зміни в змісті, методах навчання. Перед сучасним вихователем постає проблема пошуку нового педагогічного інструменту. Саме тому в педагогічній діяльності виникає можливість використання ІКТ в якості потужного інструменту розвитку мотивації освітнього процесу, враховуючи велику та серйозну зацікавленість дітей комп'ютером. Протягом останніх років відбуваються значні зміни в дошкільній освіті. Існує тенденція до пошуку нових підходів до виховання та навчання, реалізації інноваційних напрямків у діяльності дошкільних навчальних закладів. Саме на це спрямовують педагогічних працівників державні нормативні акти, «Базовий компонент дошкільної освіти в Україні». Так, у Законі України «Про дошкільну освіту» зазначена необхідність модернізації першої освітньої ланки, вдосконалення її змісту, осучаснення навчально-виховних технологій, приведення їх у відповідність до вимог сучасного життя. В усіх сферах освіти здійснюються пошуки способів інтенсифікації й швидкої модернізації системи підготовки, підвищення якості навчання з використанням нових методів й інформаційних технологій. Необхідними умовами успішного використання ІКТ в освіті та розвитку самої освіти є: створення нового знання; територіальна і тимчасова незалежність освітніх процесів; структурне й змістовне оновлення освіти; урахування освітньої специфіки установи; забезпечення відповідно технічними, економічними й кадровими ресурсами; розробка планів розвитку освітніх структур; врахування наслідків впливу ІКТ на освіту.

Основні педагогічні цілі використання ІКТ в роботі з дошкільнятами:


• розвиток особистості дитини, підготовка її до самостійної продуктивної діяльності;
• розвиток конструктивного, алгоритмічного мислення;
• розвиток творчого мислення за рахунок зменшення частини репродуктивної діяльності;
• розвиток комунікативних здібностей на основі виконаних спільних проектів;
• формування вміння приймати оптимальні рішення в складних ситуаціях;
• розвиток навичок пошукової діяльності.
Комп’ютер використовується як засіб діяльності дитини. Вихователі використовують комп’ютерну техніку на різних видах і типах занять. Використовуються програми «Жива математика», «Грамота», «Довкілля», які допомагають виявити рівень знань дітей. Обов’язковим напрямом є робота з батьками. Батьківські збори проводяться саме в комп’ютерному класі, де демонструються комп’ютерні програми, фрагменти занять. Важливу роль у освоєнні дитиною дошкільного віку комп’ютера відіграє вихователь. Використання комп’ютерних технологій робить заняття цікавішим, яскравість сюжету захоплює малюків. Комп’ютерні технології дозволяють перекласти значну кількість роботи з вихователя на комп’ютер, але не можуть замінити роботу вихователя. Комп’ютер стає лише хорошим помічником, який допомагає дитині краще освоїти навчальний матеріал. Робота дитини за комп’ютером допомагає вихователю краще зрозуміти бажання дитини. У своїй роботі він може застосовувати нові методи навчання, спираючись на зацікавленість дітей, яку він бачить під час роботи за комп’ютером. Однак необхідно пам’ятати про гігієнічні норми і рекомендації роботи за комп’ютером

Максимальна одноразова тривалість роботи на комп'ютері за день має бути:

Для дітей 6 років І-ІІ груп - 15 хв; Для дітей 6 років III групи - 10 хв; Для дітей 5 років І-ІІ груп - 10 хв; Для дітей 5 років III групи - 7 хв; Для дітей 6 років, які належать до групи ризику за станом зору, - 10 хв; Для дітей 5 років, які належать до групи ризику за станом зору, - 7 хв.
1. Частина доби, що рекомендована для занять на комп'ютері: перша половина дня - оптимальна, друга - допустима. Заняття з використанням комп'ютера у другій половині дня слід проводити в період другого підйому добової працездатності, в інтервалі від 15,5 год до 16 год 30 хв, після денного сну і полуденку.
2. Максимальна тривалість роботи, що рекомендована на комп'ютері протягом тижня для дітей 5 і 6 років, - 1-2 рази.
3. Дні тижня, що рекомендовані для занять на комп'ютері, - вівторок, середа. У п'ятницю займатися на комп'ютері небажано через тижневу втому.
4. З метою профілактики зорового стомлення доцільно проводити офтальмотренаж (спеціальні вправи для очей). Зорову гімнастику проводять двічі протягом розвивального заняття з використанням комп'ютера: перший раз - усередині роботи на комп'ютері (після 5 хв роботи для п'ятирічних і після 7-8 хв - для шестирічних дітей) та другий раз - після завершення роботи на комп'ютері або після завершення всього розвивального заняття з використанням комп'ютера.
Комп’ютер у життя дитини може увійти лише через гру, тому в дошкільних навчальних закладах розвивальне середовище функціонує як комп’ютерно-ігровий комплекс. Правильне використання комп’ютерних технологій у дошкільних навчальних закладах потребує застосування комп’ютерних програм. Слід відрізняти комп’ютерні програми та комп’ютерні ігри. У багатьох іграх та програмах присутні елементи новизни, сюрпризності, незвичності, в них використовуються засоби заохочення, що так полюбляють діти, а найбільше полюбляють використання електронних фізкультхвилинок. Застосування комп'ютерів, мультимедіа та інформаційних технологій у якості дидактичних засобів використовується для підвищення мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей дітей та для створення благополучного дошкільного емоційного фону. Використання мультимедіа у навчанні не тільки збільшує швидкість передачі інформації дітям та підвищує рівень її засвоєння, а й сприяє розвитку таких процесів як увага, пам'ять, мислення, уява, мовлення, розвиває почуття кольору, композиції, бере участь у інтелектуальному, емоційному та моральному розвитку дітей.


Методичні рекомендації
Проектування інформаційного освітнього середовища освітньої установи За результатами аналізу ІТ-інфраструктури Центру розвитку дитини «Лімпопо», можна зробити висновок, що ця освітня установа відповідає сучасним вимогам оновленого Державного стандарту та «Закону про освіту» щодо інформатизації освітнього простору. Для того, щоб підвищити ефективність спільної роботи вчителів можна ввести електронний документообіг. Для контролю знань після вивченої теми вчитель може використати Google форми, Kahoot!, ClassMarker, Plickers та ін. Для оцінювання знань на уроці вчитель може використовувати Learningapps. Який пропонує широкий вибір завдань, які можна виконувати як на заняття та вдома. Навчальні матеріали вчитель може розміщувати в Google класі, на Google Диску, Padlet, в соціальних мережах (створивши групу). Розробляти власні електронні продукти (розробки уроків, демонстраційний матеріал). Поєднувати готові електронні продукти (електронні підручники, енциклопедії, навчальні програми, демонстраційні програми т. п.) у своїй професійній діяльності. Також можна ефективно використовувати Інтернет-технології в організації додаткової освіти; використовувати комп’ютерні технології для підготовки до занять; застосовувати тренувальне тестування; брати участь в Інтернет конкурсах і олімпіадах; обговорювати актуальні проблеми на форумі, в Skype, на сайті навчального закладу; навчитися працювати з інформацією, робити повідомлення, доповіді на задану тему. Створити сторінку, де б вчителі могли ділитися своїм досвідом один з одним. Туди можна буде викладати фото, презентації, текстові документи (все, що висвітлить їх діяльність). А також створити електронну бібліотеку для учнів. Це дозволило б учням мати доступ до інформації в будь якому місці. І не тільки учням.

Модернізація ІТ-інфраструктури


ІТ- забезпечення центру потребує модернізації. Центр недостатньо забезпечений комп’ютерами. Також можна ввести електронне навчання. Це зробить освітній процес більше ефективним та допоможе відсутнім учням здобувати інформацію вдома самостійно, готуватися до контрольних і т.д.
Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи ІКТ-компетенції вчителя визначають як здатність педагога розв’язувати професійні завдання з використанням засобів і методів інформатики й ІКТ, а саме: – здійснювати інформаційну діяльність зі збору, обробки, передавання, зберігання інформаційного ресурсу, з продукування інформації з метою автоматизації процесів інформаційно-методичного забезпечення; – оцінювати і реалізовувати можливості електронних видань освітнього призначення і розподіленого в мережі Інтернет інформаційного ресурсу освітнього призначення; – організовувати інформаційну взаємодію між учасниками навчального процесу й інтерактивним засобом, який функціонує на базі засобів ІКТ; – створювати і використовувати психолого-педагогічні методики контролю і оцінювання рівня знань учнів, їх просування в навчанні; – здійснювати навчальну діяльність з використанням засобів ІКТ в аспектах, що відображають особливості конкретного навчального предмета. Науковці, які розробляють цю проблему, наголошують на тому, що вчитель, який використовує у своїй діяльності ІКТ, повинен психологічно бути готовим до постійного вдосконалення своїх знань.

Моніторинг та оцінювання освітньо-інформаційного середовища Університету Грінченка
Освітньо-інформаційне середовище в університеті забезпечужться на високому рівні ,починає від роботи системного адміністратора , до роботи викладачів. Головним результатом комп’ютеризації освітньої та управлінської діяльності є розробка і впровадження інформаційної освітньої системи університету. Вона є інформаційною системою (ІС) корпоративного типу, відображає структуру університету і функціонує на основі інтернет-технологій і баз даних. Пропускна спроможність каналу зв’язку з мережею Інтернет, який обслуговує навчальний процес, становить 200 МБіт/с. В межах автоматизованої інформаційної освітньої системи діють три функціональні підсистеми:
- «Електронний університет»;
- «Модульне середовище для навчання» ( http://e-learning.kubg.edu.ua/);
- «Дистанційне навчання»
- Електронний каталог (http://ek.kubg.edu.ua)
Основною метою впровадження інформаційної системи є підвищення якості освітніх послуг в університеті на базі створення електронного освітнього середовища та удосконалення системи управління ВНЗ. При цьому вирішувались такі завдання :
- розробка єдиної інформаційної бази підтримки навчальної, навчально - методичної й адміністративної діяльності університету;
- впровадження нових форм і методів управління навчальним процесом в університеті на основі сучасних інформаційних технологій;
- скорочення часу, необхідного для проходження інформації, що потрібна для ухвалення управлінських рішень;
- підвищення ефективності роботи викладачів та співробітників завдяки оперативному доступу до інформаційної бази університету;
- введення єдиних стандартів роботи з електронними документами, які враховують чинну нормативну базу і забезпечують захист, керованість і доступність документів;
- створення системи стратегічного і оперативного планування, системи прогнозування розвитку університету.
Інформаційна система університету Грінченка створювалась для комплексного вирішення автоматизації процесів організації і контролю навчального процесу та управління ним і носить інтегративний характер. Логічна структура ІС «Електронний університет» містить підсистеми, що складаються з програмних модулів, за допомогою яких формуються дані кожного окремого структурного підрозділу університету, що компонуються в єдину базу даних ІС. Схема логічних зв'язків між підсистемами наведена в додатках.