Кравцова Наталія Василівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

ЗВІТ З ПРАКТИКИ

Photo 2021-09-18 20-51-44.jpg
Загальна інформація
 • Виробнича практика (зі спеціалізованого блоку) студентки VI курсу групи ПВШм-1-20-1.4з Кравцової Наталії


БАЗА ПРАКТИКИ

Mcaticon.png
Кафедра теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
Kugrin.jpg
 • Завідувач кафедри: докторка педагогічних наук, професорка – Хоружа Людмила Леонідівна.
 • Керівник практики - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри комп'ютерних наук і математики - Настас Дар'я Леонідівна


Завдання 1

Mcaticon.png
Моніторинг впровадження цифрових технологій у закладі освіти/освітній установі
 • Аналіз освітньої політики з питань впровадження ЦТ. Інтерв’ю з керівником закладу чи його заступниками.
Проходження інтерв'ю

З метою проведення детального аналізу освітньої політики з питань впровадження ІКТ було проведено інтерв'ю з завідувачкою кафедри "Теорії та історії педагогіки" Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка Хоружою Людмилою Леонідівною. Анкета включала наступні питання:

 1. Оцініть важливість використання ІКТ для сучасного навчання - є важливим у процесі навчання
 2. Чи проводили Ви анкетування працівників кафедри для визначення рівня володіння ними ІКТ? - Так
 3. Оцініть рівень володіння ІКТ працівників кафедри - Працівники кафедри на достатньому рівні володіють ІКТ
 4. Чи є використання ІКТ у педагогічній практиці ваших працівників обов'язковим? - Так
 5. Які саме ІКТ використовуються Вами та Вашими працівниками в педагогічній діяльності? - Різноманітні ІКТ
 6. Які заходи спрямовані на розвиток ІКТ компетентності Ваших працівників, були проведені за останній рік? - Підвищення кваліфікації за ІКТ модулем
 7. Який ресурс ви б хотіли мати для покращення роботи кафедри? - Сайт кафедри, на якому можна реалізувати вищеперераховані варіанти
 8. Як організовується управління діяльності працівників в ІКТ? - Це є невід"ємною складовою діяльності кожного викладача
 9. Хто контролює та регулює роботу ІКТ в навчальному процесі? - Заступник директора з ІКТ
 10. Які основні вимоги до ресурсів ІКТ? - Відкритість, доступність
 11. Чи змінилось Ваше ставлення до використання ІКТ після пандемії та запровадження дистанційного навчання? Яким чином? - Абсолютизація ІКТ у навчанні - це його крах!!!Має бути баланс між очною і дистанційною формами
 12. Чи змінилось позиціонування кафедри щодо використання ІКТ після пандемії та запровадження дистанційного навчання? Яким чином? - Розширилась ресурсна база
 13. Яке апаратне забезпечення наявне на кафедрі? - 4 персональні комп'ютери, 1 ноутбук, 1 принтер та 1 сканер
 14. Яке програмне забезпечення наявне на кафедрі? - Операційна система Windows, антивіруси, браузери, Microsoft Office 365, сервіси Google
 15. Яке інформаційне забезпечення наявне на кафедрі? - Сайт кафедри, Е-пошта кафедри, coціальні мережі кафедри, You-Tube канал кафедри
 16. Яке навчально-наукове забезпечення наявне на кафедрі? - державні стандарти освіти, нормативні документи, навчальні плани, освітні програми з навчальних дисциплін, паперові підручники, паперові навчальні посібники, методичні матеріали, плани проведення конференцій/тренінгів/семінарів

Висновок: За результатами проведеного опитування можна зробити висновок, що на кафедрі Теорії та історії педагогіки на достатньому рівні використовуються ресурси та інструменти для цифровізації освітнього простору, ІКТ в цілому є невід'ємною складовою діяльності кожного викладача, більшість працівників кафедри на достатньому рівні володіють навичками цифрової компетентності та постійно підвищують їх рівень. Все вищезазначене свідчить, що процес навчання на кафедрі відповідає вимогам сучасного світу, особливостям цифрової епохи та цифрового покоління, а також дозволяє на високому рівні забезпечувати навчання як офлайн, так і онлайн.

 • Аналіз цифрової компетентності науково-педагогічних працівників кафедри
Проходження анкетування викладачами

Цифрова компетентність науково-педагогічних працівників кафедри оцінювалась за допомогою анкети: https://forms.gle/6PCFKi3JtAT9f1tJ7

В анкетуванні прийняло участь 5 співробітників. Результати аналізу проведеного анкетування можна переглянути за посиланням: Результати анкетування

Висновок. Результати анкетування показали, що усі опитувані викладачі вважають ІКТ важливим елементом особистісного та професійного розвитку, ведення документообігу та комунікації. Викладачі часто і дуже часто використовують ІКТ у своїй педагогічній діяльності, але дехто оцінив свої навички ЦК на рівні 3 та 4 із 5 балів максимальної оцінки.Більшість викладачів проходять масові відкриті онлайн курси та спеціальне навчання по роботі та користуванні ІКТ в педагогічній діяльності. Майже усі опитувані викладачі зазначили, що майже не володіють інформацією стосовно способів використання ІКТ для навчання студентів з особливими освітніми потребами.


 • Аналіз ІТ інфраструктури освітнього закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Даний аналіз проводився на основі результатів опитування завідувачки кафедри, а також опитування ІТ-асистента КУБГ - Дмитра Гриненка:

Апаратне забезпечення:

 1. Персональні комп'ютери – 4 шт
 2. Ноутбук – 1 шт.
 3. Принтер – 1 шт.
 4. Сканер – 1 шт.
 5. Свіч (комутатор) – 1 шт.
 6. Веб камери – 2 шт.
 7. Неттоп – 1 шт.
 8. Телефон – 1 шт.
 9. Факс – 1 шт.
 10. Гарнітура – 1 шт.
 11. Колонки – 1 шт.
 12. Проектор – 0 шт.
 13. Смарт-дошка –  0 шт.
 • Програмне забезпечення є як платне, так і безкоштовне:
 1. Windows 7
 2. Windows 10 (неттоп)
 3. Microsoft Office 365
 4. Eset internet security (антивірус)
 5. Браузер
 6. Архіватор
 7. Програвач
 • Інформаційне забезпечення
 1. Сайт кафедри
 2. Пошта кафедри
 3. Соціальні мережі кафдери
 4. You-tube канал кафдри
 5. Telegram-bot кафедри
 6. е-портфоліо викладачів кафедри
 7. наукові доробки методистів та викладачів кафедри
 • Навчально-наукове забезпечення
 1. Державні стандарти освіти
 2. Нормативні документи
 3. Навчальні плани
 4. Освітньо-професійні програми
 5. Підручники
 6. Методичні матеріали
 7. Плани проведення наукових заходів
 8. матеріали та засоби поточного та підсумкового контролю.


 • Моніторинг та оцінювання цифрового середовища Університету Грінченка

Шаблон для оцінки цифрового середовища Університету Грінченка

Завдання 2

Mcaticon yell.png
Розробка сайту кафедри

За результатами опитування завідувачки кафедри було вирішено розробити сайт кафедри. Групою наших студентів була пророблена дана робота в рамках проходження практики. Переглянути сайт можна пройшовши за посиланням: https://tterletska.wixsite.com/e-learning

Сторінка сайту кафедри


Крім того, наша група розробила Телеграм-бот, який допомагає отримати базову необхідну інформацію студентам, викладачам та абітурієнтам. Завантажити бот можна, скопіювавши його адресу в пошукову графу Телеграму: @Katedra_pedagogika_bot

Телеграм-бот

Завдання 3

{{{IMAGE}}}
Семінар (тренінг)

В рамках даного завдання практики наша група студентів, які проходили практику групою на кафедрі теорії та історії педагогіки, провела тренінг для викладачів онлайн. Такий формат пов'язаний з обмеженнями через пандемію, а також з труднощами стосовно збору групи викладачів в одному місці в один час. Кожен із студентів групи персонально розробив,організував та записав свою частину он-лайн тренінгу. Усі відеотренінги одного тренінгу під назвою "Цифрові технології в освіті" були завантажені на канал YouTube https://www.youtube.com/channel/UCNzdDt5Lhk5H5e2cctWwUPQ

Посилання на канал для проходження тренінгу, коментування та фідбеку було надіслано викладачам. Такий формат дозволим усім пройти даний тренінг в зручний для кожного час без втрати ефективності.

IMG 0204.JPG

Моя частина тренінгу знаходиться за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=Fa8X2Jw4YxQ&list=PL_oiQIf5XrXB7UbWXfwWFjIYh3QjizlRF&index=5&t=95s

Снимок экрана 2021-10-26 223923.png

Дана тема тренінгу була обрана мною, так як викладачі все частіше використовують формативне (формувальне, формуюче), швидке оцінювання. Цей підхід дозволяє оцінити не результат, а процес навчання і зробити перехід до компетентісного навчання. Формувальне оцінювання – це оцінювання під час навчання і “для навчання” (англ. – “assessment for learning“). “Формувальне” (англ. – “formative“) – тому що, на відміну від підсумкового, має на меті формування (або форматування) навчального процесу з урахуванням навчальних потреб кожного учня задля більш ефективного формування необхідних знань, умінь та ставлень. Запропонований мною в рамках тренінгу інструмент для швидкого оцінювання Kahoot є зручним, інтерактивним, гейміфікованим і захоплюючим. Він був використаний мною в рамках магістерського дослідження при визначенні вхідного рівня знань студентами двох досліджуваних груп перед лекційним заняттям. Під час відеотренінгу викладачам пропонувалось дати відповіді на запитання у коментарях відео, був розглянутий покроково процес створення та проведення тестування в платформі Kahoot.

ЗАВДАННЯ №4

Mcaticon.png
Методичні рекомендації

Майбутнє вищої освіти залежить від того, наскільки ефективно університет використовує сучасні ІК-технології для вільного доступу до освітніх ресурсів, розвитку наукових досліджень, управлінської діяльності тощо. Саме тому інформатизація освітньої діяльності є одним із ключових напрямів її модернізації і якості. У КУБГ працює команда НДЛ інформатизації освіти, діяльність якої спрямована на виконання наукового дослідження "Розвиток відкритого освітнього інформаційного середовища університету для забезпечення якості освіти". Діяльність команди регламентується планами роботи НДЛ інформатизації освіти на кожен рік. Усі звіти та плани робіт знаходяться на сайті університету за посиланням: https://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/ndl-informatizatsiji-osviti/pro-pidrozdil/dokumenti.html

Можна зазначити, що план роботи НДЛ інформатизації освіти на 2021 рік має чітку структуру і фактично виступає рекомендаціями до проектування інформаційного освітнього середовища закладу, модернізації ІТ інфраструктури та формування цифрової компетентності співробітників закладу. План роботи укладено відповідно до Стратегії (Програми) розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка на 2018-2022 рр.

Снимок экрана 2021-10-30 101348.png

І. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА (імідж та бренд Університету)

 1. Моніторинг методологій розрахунків рейтингових показників задля підвищення місця Університету в міжнародних та вітчизняних рейтингах
 2. Розвиток системи е-портфоліо та формування візуалізованих звітів рейтингового оцінювання «Лідер року»
 3. Організація та здійснення підрахунків за результатами щорічного рейтингового оцінювання; формування рейтингових списків
 4. Оновлення методології внутрішнього рейтингу структурних підрозділів Університету за показниками вебометричного рейтингу
 5. Налаштування англомовних версій сайтів структурних підрозділів
 6. Модернізація сайту бібліотеки та загальноуніверситетських підрозділів
 7. Розвиток Цифрового кампусу Університету

II. ОСВІТНЯ СТРАТЕГІЯ УНІВЕРСИТЕТУ (Академічна культура освітнього процесу)

 1. Моніторинг новітніх технологій та інноваційних методик з використанням цифрових технологій задля забезпечення якості освітнього процесу
 2. Сертифікація електронних навчальних курсів задля підвищення якості надання освітніх послуг
 3. Методичний супровід, організаційна підтримка науково-педагогічних працівників, авторів ЕНК у процесі створення е-курсів та використанні цифрових технологій в освітньому процесі
 4. Створення оболонок для ЕНК, зарахування академічних груп та викладачів; налаштування журналів оцінок для ЕНК
 5. Формування та налаштування освітньо-професійних і освітньо-наукових програм в системі е-навчання для здобувачів всіх рівнів вищої освіти
 6. Реалізація опитувань в системі е-навчання «Оцінювання ЕНК студентами»,
 7. «Викладач очима студентів», «Цифрова компетентність учасників освітнього процесу»
 8. Модернізація каталогу вибіркових дисциплін; зарахування студентських груп для вибору дисциплін вибіркового блоку
 9. Проведення навчальних тренінгів зі створення інтерактивного навчального контенту та дидактичного відео з використанням SMART для НПП Університету
 10. Організація запису відеолекцій та навчальних відеоматеріалів у Студіях дистанційного навчання; здійснення монтажу відеоматеріалів
 11. Модернізація рішення подачі документів на вступні іспити та конкурси

Індивідуальна траєкторія навчання

 1. Формування загального репозиторію компетентностей у системі е-навчання
 2. Організація навчань помічників з ІКТ щодо формування компетентностей для кожної ОП в системі е-навчання
 3. Створення електронних планів навчання здобувачів вищої освіти у системі е- навчання
 4. Удосконалення та розвиток персональних цифрових кабінетів працівників та здобувачів Університету для оптимізації освітнього процесу

III.НАУКОВА СТРАТЕГІЯ (Розвиток дослідницької культури)

 1. Використання мультимедійних дошок в процесі формування методичної компетентності
 2. Імплементація хмаро-орієнтованих сервісів в освітньому процесі
 3. Підвищення цифрової компетентності наукових та науково-педагогічних працівників
 4. Е-Портфоліо – інструмент моніторингу внутрішньої системи якості освіти
 5. Система е-навчання як інструмент для забезпечення якості надання освітніх послуг
 6. Організація і проведення тестування на визначення рівня сформованості цифрової компетентності учасників освітнього процесу
 7. Звіт за результатами виконання наукової теми НДЛ ІО на Вченій раді Університету
 8. Модернізація Інституційного репозиторію, підвищення його рейтингу і видимості у цифровому інформаційному просторі
 9. Підготовка та випуск електронного наукового фахового видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”; просування е-журналу в міжнародному науковому просторі

IV.МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ (Міжнародні грантові проєкти та програми)

 1. Реалізація міжнародного проєкту «Модернізація вищої педагогічної освіти з використанням інноваційних інструментів викладання (MOPED)» програми ЄС Еразмус+ КА2
 2. Підготовка заключного звіту щодо реалізації проєкту MOPED
 3. Участь у міжнародному проєкті «Партнерство для навчання та викладання математики в університеті» (PLATINUM) програми ЄС Еразмус + КА203 – Стратегічне партнерство для вищої освіти, 2018-1-NO01-KA203-038887
 4. Участь у міжнародному проєкті «DeDiMaMo – Розвиток математичних компетентностей студентів за допомогою цифрового математичного моделювання», програми Eurasia, № CPEA-ST-2019/10067
 5. Підготовка документів для подання на гранти для проведення спільних наукових досліджень із зарубіжними партнерами
 6. Розробка каталогу грантових програм Університету

V.РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ

 1. Створення електронних навчальних планів підвищення кваліфікації у системі е- навчання з використанням репозиторіїв компетентностей
 2. Організація навчань з формування особистої траєкторії професійного розвитку в персональному цифровому кабінеті працівника
 3. Проведення змістового цифрового модуля у рамках програми підвищення кваліфікації НПП
 4. Проведення вебінарів та онлайн тренінгів з підвищення рівня цифрової компетентності для науково-педагогічних працівників Університету
 5. Організація та проведення онлайн занять для викладачів зі створення та використання відеоматеріалів в ЕНК
 6. Постійне оновлення сайту «Підвищення цифрової компетентності викладачів» http://cikt.kubg.edu.ua/

VI.ІНФРАСТРУКТУРА ТА БЕЗПЕКА

 1. Оновлення парку комп’ютерної техніки та обладнання лекційних аудиторій мультимедійною технікою
 2. Придбання, продовження підписок на ліцензійне програмне забезпечення загального та спеціального призначення
 3. Модернізація мультимедійного обладнання актової зали НК №1
 4. Побудова повноцінної мережі в адміністративному корпусі (Бульварно-Кудрявська. 18/2)
 5. Організація розділеного налаштування Wi-Fi мережі за навчальними корпусами
 6. Моніторинг роботи локальної мережі, виявлення неполадок при передачі пакетних даних та удосконалення наявної провідної мережі
 7. Модернізація сервісів віддалених робочих столів
 8. Впровадження системи управління посвідченнями користувачів (IDM)
 9. Організація регламентованого доступу до файлів даних та інформації через управління посвідченнями користувачів
 10. Моніторинг та технічна підтримка функціонування робочих станцій, серверного обладнання; оновлення програмного забезпечення
 11. Підвищення рівня кібербезпеки та забезпечення стабільної роботи ІТ- інфраструктури Університету
 12. Наповнення бази інвентаризації комп’ютерної техніки
 13. Організація утилізації застарілої комп’ютерної техніки
 14. Організація Helpdesk для зручного створення та моніторингу електронних заявок
 15. Розширення серверної віртуалізації з використанням Центрів обробки даних м. Києва


Завдання 5

Mcaticon.png
Презентація виконання
 • Презентація результатів практики на Вікі-порталі.
Снимок экрана 2021-10-30 104419.png
ОСІНЬ.jpg