Кочубей Ірина Василівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Кочубей Ірини Василівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».

Завдання 1. ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.
- Оксана Вікторівна , на Вашу думку, чи важливо впроваджувати ІКТ в Дошкільному навчальному закладі?
- Безперечно. Навчання з використанням інноваційних технологій якісно перевищує класичну освіту. Воно інтегрує процеси, які не можна об’єднувати в межах класичної освіти. Сучасне суспільство характеризується швидкими змінами в усіх сферах життя, що особливо впливає на розвиток інформаційного, зокрема й освітянського простору. Освітня сфера, яка є основоположницею формування світогляду, духовного становлення особистості, зазнає значних трансформаційних процесів. Простір, де стикаються нові цінності й технології, нові стилі життя, вимагає нових, сучасних освітніх підходів. Гуманізація освіти, її орієнтація на розкриття особистісного потенціалу зумовили виникнення й удосконалення нових освітніх технологій. Тому вимогою сьогодення стає апробація й упровадження інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року визначає запровадження освітніх інновацій як один із пріоритетних напрямів державної політики в освітній сфері.
- Яку мету Ви ставите перед собою, впроваджуючи ІКТ?
- Головна мета— створення в садочку електронного інформаційно-освітнього простору навчання, який би забезпечував ефективну мережеву взаємодію між усіма учасниками освітнього процесу — вихованцями, батьками й вихователями. Тому найважливішим завданням інформатизації освітнього простору є підготовка виховатилів і дітей із метою формування в них інформаційно-комунікаційних компетенцій, практичних навичок використання педагогічних програмних засобів нового покоління, можливостей швидкісної мережі Інтернет, у результаті чого у вихованців відбувається цілеспрямований розвиток навичок, пов’язаних з успішною адаптацією в суспільстві. - Яким чином педагогічні працівники використовують ІКТ в роботі з дітьми?
- Вихователі використовують готові програмні педагогічні засоби, власні презентації, електронні проекти, забезпечуючи мультимедійний супровід на заняттях. Кожен із застосовуваних інформаційних компонентів має власні засоби й дидактичні можливості, що спрямовані на забезпечення оптимізації процесу навчання. Це дає можливість не лише вивчати світ за допомогою текстів і зображень, а й створити активне кероване комунікативне середовище, у якому здійснюємо навчальний процес. Використання електронних засобів навчання дає вихователям необмежену творчу свободу. Вони можуть самостійно обирати план проведення заняття, добирати додаткові матеріали, складати, розробляти завдання для здійснення як індивідуального, так і диференційованого підходів до вихованців.
- Як Ви вважаєте, як ще можна використовувати ІКТ в садочку?
- ІКТ ефективно й успішно використовують під час проведення уроків, різноманітних конкурсів, свят, інших виховних заходів. Стало традицією проводити батьківські збори з використанням мультимедійної техніки. Адміністрація садочку весь документообіг веде в електронному вигляді. Вихователі на високому професійному рівні оформлюють шкільну документацію, матеріали до конкурсів, занять, виховних заходів.
ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування.
За допомогою Google додатку «Форми» була розроблена Анкета для опитування працівників ДНЗ №624 щодо їх компетентності у сфері ІКТ. https://goo.gl/forms/qCwC3O08ISE5JmmA2

Анкета
Результати опитування

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу
Апаратне забезпечення:
5 персональних комп’ютерів
4 ноутбуки
2 планшети
1 смарт-дошка
1 проектор
Програмне забезпечення:
-операційна система Windows 7;
-антивірусна програма Avast Professional Edition;
-робота з документами в Office 365;
-Wi-Fi.
Методичне:

  • технологія фізичного виховання дітей М.Єфименка;
  • елементи гуманістичної педагогіки В.А. Сухомлинсько;
  • технологія навчання ранньому читанню за Л.В.Шелестовою;
  • технологія психолого-педагогічного проектування (П3-технологія);
  • технологія розвитку творчої особистості (ТРВЗ).
  • проектні технології.

Завдання 2. Створення пошти, сторінки Google+ та календаря подій Google.

Була створена пошта гугл - zdokiev624@gmail.com

Пошта624

профіль на Google+ (можливе посилання як на офіційну сторінку садочка) https://plus.google.com/u/0/105609114697034230575 - ЗДО 624 (zdokiev624@gmail.com)

Google+ЗДО 624
Також був створений календар подій Google. https://calendar.google.com/calendar?cid=emRva2lldjYyNEBnbWFpbC5jb20 Який поступово буде заповнений майбутніми подіями. З офіційним календарем можуть бути ознайомлені як працівники закладу так і батьки дітей які відвідують садочок.

Календар ЗДО№624

Також створений блог для батьків - https://zdokiev624.blogspot.com

Завдання 3. Проведення семінару (тренінгу) для вихователів з використання ІКТ в закладі освіти

Проведення семінару
Проведення семінару

Для педагогічних працівників садочка було проведено семінар з використання ІКТ в освіті та можливостей онлайн навчання на тему «Використання storytelling в освітньому процесі»

Котортко про курс: Сторітеллінгом зацікавлені педагоги та психологи у всьому світі, оскільки пояснення матеріалу у формі розповіді історій розвиває в учнів уяву, логіку та підвищує рівень культурної освіти. Сторітеллінг може бути застосований у будь якому місці та у будь який час. Історії дозволяють розповісти про те, як приймаються рішення та будуються стосунки. Через обмін історіями, вибудовуючи емоційні зв’язки, учні та вчителі створюють правильні й більш якісні взаємостосунки.
Чому сторітеллінг є ефективним методом навчання дітей?
Діти люблять слухати історії більше, ніж доповіді, описи чи визначення, тому що вони легше сприймаються (задіяна не лише раціональна сторона сприйняття інформації, а й образна). Отже, реалізується принцип доступності навчання.
В історії є герой, який змінюється. Ці зміни відбуваються в процесі боротьби, наполегливої праці, виконання складних завдань тощо. Історія динамічна. Сучасні діти з кліповим мисленням краще сприйматимуть історію, ніж текст іншого виду.
Історія впливає на почуття дитини, а це підвищує рівень концентрації уваги. Тому всі уважно слухають навчальний матеріал, сприймають його, а потім з легкістю можуть відтворити. Правда теж у формі історії. Отже, реалізується принцип міцності знань та емоційного навчання.
Використання такої методики дає можливість описати свої вчинки та почуття, проаналізувати власні дії, оцінити наслідки та зробити висновки на майбутнє. Сторітеллінг успішно використовують у бізнесі для просування брендів та товарів на ринку. В 2006 році ця технологія була визнана бізнес-ідеєю року.
Презентація яка використувалась на семінарі - Медіа:Кочубей_презентация.pptx.
Завдання 4. Методичні рекомендації

Проблеми, які потребують розв’язання:
1.ДНЗ не забезбечено мультимедійним обладнанням навчальних аудиторій та не підключено до мережі Інтернет.
2.Недостатня ефективність використання наявної в ДНЗ комп’ютерної техніки в навчально-виховному процесі.
3.Підготовка педагогічних кадрів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій.
4.Сервісне обслуговування комп’ютерної техніки навчального закладу.
Методичні рекомендації :
Модернізація ІТ інфраструктури:
1. Оновлення компьютерної бази
2. Придбання: кабелів HDMI, двох планшетних комп'ютерів, SMART Board
3. Збільшення радіусу дії wi-fi мережі
4. Оновлення програмного забезпечення
Формування ІК- компетентності вихователів освітньої установи:
1. Курси підвищення ІК-компетентності (за рівнями знань);
2. Система постійно діючих семінарів з питань вдосконалення навиків роботи на комп'ютері з різними програмами і вживання ІКТ в освітньому процесі;
3. Індивідуальні консультації за запитом;
4. Система проблемних семінарів на основі вивчення освітніх потреб у використанні ІКТ;
5. система майстер-класів, стажувань у педагогів компетентних в ІКТ.
6. система дистанційного навчання.