Коханова Олена Петрівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Коханова Олена Петрівна
Коханова Олена Петрівна

ПІБ

Коханова Олена Петрівна (Kokhanova Olena)

Посада

доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Освіта

Глухівський державний педагогічний інститут імені С. М. Сергєєва-Ценського (2001)

Професійний досвід

2001-2002 - практичний психолог у Путивльській ЗОШ №1 ім. Р. Руднєва
2002-2005 - практичний психолог і викладач психології у Путивльському педагогічному коледжі ім. С. В. Руднєва
2005-2007 - викладач педагогіки у Педагогічному коледжі ГУОН КМДА при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
2008 - асистент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту психології та соціальної педагогіки КМПУ ім. Б. Д. Грінченка
2008-2012 - викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка
2012-2014 - старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка
2014-2015 - доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

Місце роботи

Київський університет імені Бориса Грінченка

Київський університет імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій

"Психологічні особливості формування здатності до партнерської взаємодії майбутніх учителів"

Адреса електронної пошти

Ел. адреса

Наукометричні бази

[ Google Academy]

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Nauk-dosl.jpg

Статті у наукових виданнях

 •  Автори: Коханова Олена Петрівна |  (номера: 2)  Individual style of professional activity: value and problem of formation:Індивідуальний стиль професійної діяльності: значення та проблема формування:Индивидуальный стиль профессиональной деятельности: значение и проблема формирования “Science”, the European Association of pedagogues and psychologists  (Рік видавництва: 2015)  (ст.68-71)  (Номер видавництва/ISSN: 9091-175Х) Посилання на електронну бібліотеку

Статті у фахових виданнях

 •  Автори: Коханова Олена Петрівна |  Partnership as factor of socialization of the personality  :Партнерство як фактор соціалізації особистості:Партнерство как фактор социализации личности  (Рік видавництва: 2013)  (ст.196-204)  (Номер видавництва/ISSN: 2078-1687)  (номера: 2) Посилання на електронну бібліотеку
 •  Автори: Коханова Олена Петрівна |  Inquiry-based learning of future specialists on the partnership principles:Дослідницьке навчання майбутніх фахівців на засадах партнерства:Исследовательское обучение будущих специалистов на основе партнерства Видавництво "Гнозис"  (Рік видавництва: 2015)  (ст.208-215)  (Номер видавництва/ISSN: 978-966-2760-26-2)  (номера: 12) Посилання на електронну бібліотеку
 •  Автори: Коханова Олена Петрівна |  Values and value orientations, their role in the personality development:Цінності та ціннісні орієнтації, їх роль в розвитку особистості:Ценности и ценностные ориентации, их роль в развитии личности Херсонський державний університет  (Рік видавництва: 2015)  (ст.108-112)  (Номер видавництва/ISSN: 2312-3206)  (номера: 3) Посилання на електронну бібліотеку

Статті у збірниках наукових праць

 •  Автори: Коханова Олена Петрівна |  Partnership as factor of socialization of the personality  :Партнерство як фактор соціалізації особистості:Партнерство как фактор социализации личности  (Рік видавництва: 2013)  (ст.196-204)  (Номер видавництва/ISSN: 2078-1687)  (номера: 2) Посилання на електронну бібліотеку
 •  Автори: Коханова Олена Петрівна |  Inquiry-based learning of future specialists on the partnership principles:Дослідницьке навчання майбутніх фахівців на засадах партнерства:Исследовательское обучение будущих специалистов на основе партнерства Видавництво "Гнозис"  (Рік видавництва: 2015)  (ст.208-215)  (Номер видавництва/ISSN: 978-966-2760-26-2)  (номера: 12) Посилання на електронну бібліотеку
 •  Автори: Коханова Олена Петрівна |  Values and value orientations, their role in the personality development:Цінності та ціннісні орієнтації, їх роль в розвитку особистості:Ценности и ценностные ориентации, их роль в развитии личности Херсонський державний університет  (Рік видавництва: 2015)  (ст.108-112)  (Номер видавництва/ISSN: 2312-3206)  (номера: 3) Посилання на електронну бібліотеку

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

 •  Автори: Коханова Олена Петрівна |  (номера: № 12)  Problen of integration of first-year students on educational environment:Проблема входження першокурсників в освітнє середовище:Проблема вхождения первокурсников в образовательную среду Видавничий дім "Гельветика"  (Рік видавництва: 2015)  (ст.89-93)  (Номер видавництва/ISSN: 2304-5809)  Index Copernicus Посилання на електронну бібліотеку

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2010

Статистика цитування

32

32

h-індекс

3

3

i10-індекс

1

1

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Profes-rozv.jpg

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвічує

Робота над дисертаційним дослідженням «Психологічні особливості формування здатності до партнерської взаємодії майбутніх учителів»

Аспірантура Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

м. Київ, Україна

21 February, 2012

Посилання

Курси підвищення кваліфікації "Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. 2-й рівень ІКТ-компетентностей викладача"

Київський університет імені Бориса Грінченка

м. Київ, Україна

4 October, 2012

Посилання

Курси підвищення кваліфікації "Використання інформаційних технологій у навчальному процесі. 2-й рівень ІКТ-компетентностей викладача" (110 годин)

Київський університет імені Бориса Грінченка

м. Київ, Україна

1 April, 2015

Посилання

Курси підвищення кваліфікації "Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. 2-й рівень ІК-компетентностей викладача" (110 годин)

Київський університет імені Бориса Грінченка

м. Киів

18 December, 2015

Посилання

«Розвиток курсу сучасного електронного навчання» в рамках структури міжнародного проекту «DESIRE» (Розвиток вбудованих систем курсів з дотриманням інноваційного віртуального підходу) за програмою Європейської Комісії Tempus

Київський університет імені Бориса Грінченка

м. Київ

1 April, 2015

Посилання

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Navch-dial.jpg

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Історія психології

бакалавр

Практична психологія

денна

Історія психології

бакалавр

Психологія

денна

Історія психології

спеціаліст (друга вища)

Практична психологія

заочна

Історія психології

бакалавр

Практична психологія

заочна

Психологія загальна

бакалавр

Філологія (українська мова та література)

денна

Психологія загальна

бакалавр

Історія

денна

Психологія загальна

бакалавр

Філософія

денна

Психологія загальна

бакалавр

Правознавство

денна

Психологія загальна

бакалавр

Філологія (англійська мова та література)

заочна

Психологія вікова

бакалавр

Філологія (українська мова та література)

денна

Психологія вікова

бакалавр

Історія

денна

Психологія вікова

бакалавр

Філософія

денна

Психологія вікова

бакалавр

Правознавство

денна

Психологія вікова

спеціаліст (друга вища)

Українська мова і література

заочна

Психологія педагогічна

спеціаліст (друга вища)

Українська мова і література

заочна

Психологія

бакалавр

Історія

денна

Психологія

бакалавр

Філологія (українська мова та література)

денна

Психологія педагогічна

бакалавр

Філологія (українська мова та література)

денна

Розроблені електронні навчальні курси

 • Історія психології |  (Ступінь/ОКР: Спеціаліст (друга вища освіта))  (Форма навчання: Заочна)  (Сертифікація курсу (номер і дата наказу): Наказ № 168 від 08 квітня 2015 року)  (Сертифікований) 
 • Психологія загальна |  (Ступінь/ОКР: бакалавр)  (Форма навчання: заочна)  (Сертифікація курсу (номер і дата наказу): Протокол № 255 від 03 червня 2015 року)  (Сертифікований) 
 • Історія психології |  (Ступінь/ОКР: бакалавр)  (Форма навчання: заочна)  (Сертифікація курсу (номер і дата наказу): Наказ № 600 від 18 грудня 2015 року)  (Сертифікований) 

Участь у міжнародних олімпіадах, конкурсах та змаганнях

ПІБ
Інститут, курс
Назва заходу
Рік проведення
Результат участі

Заїка Ліна Миколіївна

Гуманітарний інститут 2 курс

Міжнародна науково-практична конференція "Роль науки у розвитку суспільства"

2014

0