Костецька Ганна Новиківна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Костецької Ганни Новиківни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».

ЗДО № 131: Комбінований тип з санаторними групами для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання "світлячок"

власники на 1.12.2018 Київська міська державна адміністрація

адреса: м.Київ, вул.Деміївська,49

тел.(044)257-1317

Загальна інформація

директор: Юр'єва Олена Миколаївна

режим роботи закладу: п'ятиденний з 7.00 до 19.00

харчування чотирьохразове

Структура закладу

у дошкільному закладі сучасна матеріально-технічна база

ункціонують: методична та медична служби, музичний зал, фізкультурний зал ,кабінет "умілі ручки" у закладі працюють 13 груп: 2 групи для дітей раннього віку,11 груп для дітей дошкільного віку

заклад працює за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років "дитина" яка рекомндована міністерством освіти та науки україни (лист МОН України №1/11-1663 від 09.11.2015

Стан здоров'я підростаючого покоління актуалізує потребу у формуванні в дітей здорового способу життя, навичок безпечної поведінки, починаючи з дошкільного віку в закладі дошкільної освіти та сім'ї.

Завдання 1

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

Після проведення інтерв’ю можна зробити висновки, що сад не погано вкомплектований технічними засобами. В групах крім телевізорів не має іншої техніки, але дозволяється вільно користуватися проектором і екраном в окремому кабінеті куди можна запрошувати дітей для переглядів мультфільмів або ігор. Проблемою на даний час є малообізнаність в користуванні вихователів. Хоча в закладі проводяться семінари, тренінги та індивідуальні консультації з усіма бажаючими. На своїх заняттях користуються проектор та екраном лише молоді працівники.

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

За результатами опитування 50% респондентів готові вчитися і користуватися новітніми технологіями, 50% влаштовує нинішній стан.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу

Апаратне забезпечення:
Комп’ютери – 2;
Камера відеоспостереження – 1;
Колонки – 2;
Wi-Fi роутер – 1;
Програмне забезпечення:
Microsoft office,ОС Windows, DropBox, WanRar .

Аналіз результатів анкетування показав, що рівень ІКТ компетентності вихователів є різним.
58% - має високий рівень. Вони з легкістю володіють комп’ютерними технологіями, використовують їх у своїй роботі та в повсякденному житті.
40% - має середній рівень. Вміють користуватися деякими технологіями, але не використовують їх у своїй роботі. Мають труднощі у оволодінні новими ІКТ.
2% - має низький рівень. Взагалі не вміють користуватися технологіями.
Не дивлячись на все вище сказане, бажання вдосконалювати свої знання та навички присутні у всіх вихователів ДНЗ.

Завдання 2 Блог "Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі ЗДО"

У зв'язку з необхідністю підвищення ІКТ компетентності вихователів та розширення наявної дидактичної бази ІКТ-посібників, актуальним є створення блогу "Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі ЗДО", присвяченого впровадженню зазначених технологій в освітній процес ЗДО. На сторінках блогу пропонується актуальна інформація щодо досвіду використання ІКТ у роботі з дітьми 3-6(7) років, посилання на дидактичні ІКТ матеріали on-line та опис наявних ресурсів зі створення ІКТ-дидактичних матеріалів для занять.

Завдання 3 Семінар за темою: «Особливості роботи з системою управління навчання Google Classroom»

Мета: ознайомити вихователів з Google Classroom
Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) займають одне з ключових місць в управлінні освітніми процесами. За останнє десятиріччя інформатизація освіти стала проблемою, на вирішення котрої напрямлено досить багато зусиль та ресурсів. Основною метою залишається розробка нових освітніх технологій, здатних модифікувати традиційні форми представлення інформації для підвищення якості навчання. Можна виокремити декілька основних сучасних тенденцій розвитку ІКТ в освітньому процесі. Одна з провідних – створення єдиного освітнього простору. Google Suite for Education – це набір додатків, які надаються компанією Google безкоштовно для освітніх установ у рамках обраного освітньою установою домену. До пакету входять стандартні Google сервіси плюс система управління навчанням Google Classroom. Кожен учень і член педагогічного колективу мають корпоративний обліковий запис Google для навчання/роботи з адресою типу:< ім’я>@< домен навчального закладу>. Як у всіх хмарних середовищах збереження даних користувача відбувається в Інтернеті з можливістю одержувати доступ до них в будь-який час і з будь-якого пристрою, з подальшим збереженням на жорсткий диск або роботою з даними на «хмарі».
Google Classroom є унікальним додатком Google оскільки розроблена саме для освітніх потреб. Ця платформа дозволяє використання педагогам всіх інтегрованих інструментів пакету Google Suite, наприклад, Google Drive і Gmail, Google Form G+. У Класі зручно працювати і вчителю і учню. оскільки сервіс забезпечує користувачів універсальним робочим апаратом, має зручний, інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс і можливості, необхідні учасникам освітнього процесу.

Основні можливості Classroom:
Налаштування класу. Для кожного класу створюється свій ключ доступу, який учні та інші вчителі використовують для приєднання до навчального курсу. Або вчитель може розіслати запрошення до свого навчального курсу використовуючи розсилку групі учнів на пошту кожного учня і вони відкриваючи отриманий лист натискають кнопку «Приєднатися» і автоматично є учасниками класу.
Інтеграція з Google Диском. Коли вчитель використовує Google Classroom, папка «Клас» автоматично створюється на його робочому Google Диску. Для студентів також створюється папка «Клас» з вкладеними папками для кожного класу, до якого вони приєднуються.
Різноманітні можливості для створення та розповсюдження завдань. Всі записи в Класі відображаються як у блозі, стрічкою. Вчитель отримує можливість використовувати в Класі дописи 4-х типів: «Створити оголошення», «Створити завдання», «Створити запитання» та «Використати наявний допис». Допис «Створити запитання» призначений для створення запитання з короткою відповіддю або запитання, що має варіанти відповіді. Допис «Створити завдання» призначений для створення індивідуальних завдань. Допис «Використати наявний допис» дає можливість вчителю використати завдання чи запитання створене в іншому класі (в своєму чи тому до якого він має доступ). Всі чотири типи дописів дають можливість використовувати посилання на файли будь-якого виду з Google-диска, зовнішнє посилання та посилання на відео з YouTude. Таким чином забезпечені умови для доступу учнів до навчального матеріалу (презентації, лекції, демонстрації, інтерактивні завдання, тестування, додаткова література та відео-уроки), При створенні завдання у вигляді Google-документа, платформа буде створювати і поширювати індивідуальні копії документа для кожного учня класу з назвою типу <назва документа> – копія – <прізвище, ім’я учня >.doc. Це дає можливість давати завдання на відновлення записів, вставлення пропущених і завдання, що вимагають розгорнутої відповіді.
Також є можливість надання доступу для одночасної роботи над одним документом кільком користувачам. Спільна робота розширює можливості навчання, учні можуть допомагати один одному. Такий підхід сприяє розвитку комунікативної компетентності.
Управління часом. При створенні завдань вчитель може вказати термін здачі роботи. Коли учень здає завдання до завершення терміну виконання, на його документі з'являється статус «Перегляд», що дозволяє викладачеві перевірити роботу. Після перевірки викладач може повернути завдання студенту для доопрацювання. Воно автоматично переходить в статус «Редагування» і студент продовжує роботу над документом. Крім того є можливість запланувати публікацію завдання на потрібну дату і час використовуючи опцію «Запланувати».
Контроль виконання завдань і оцінювання. За усіма завданнями можна спостерігати одночасно, і контролювати роботу над окремим завданням відразу в декількох класах. Оцінювання можна виконувати вручну або автоматизовано, наприклад використовуючи додаток Flubaroo. Система оцінювання може бути адаптована під будь-яку кількість балів (автоматично 100 балів). Після оцінювання за допомогою кнопки «Повернути» оцінка відправляється на пошту кожного учня, хоча за необхідності можна змінити оцінку. Також є можливість експортувати всі оцінки курсу до таблиці.
Комунікація в Класі. Завдяки поєднанню можливостей сервісу “Оголошення” і коментування завдань в Класі, вчителі та учні завжди підтримують зв'язок і слідкують за станом виконання/перевірки кожного завдання.
Звіти для батьків. В Класі у вересні з’явилась ще одна дуже корисна функція – можливість розсилки звітів батькам/опікунам учнів. Батьки отримують запрошення на будь-яку існуючу електронну адресу і мають можливість щодня або щотижня отримувати звіт про невиконані або заплановані роботи і успіхи учня. За бажанням у будь-який момент опікун може відмовитись від отримання розсилки.

Простота у використанні, безкоштовність та високий рівень доступності Google Classroom та інших сервісів Google, які цифровий гігант Google постійно оновлює та вдосконалює, дає можливість вчителям математики та інших спеціальностей організовувати ІКТ-підтримку звичайних форми навчання, а також для перевернутого і дистанційного, індивідуалізувати навчання і широко використовувати групові форми роботи. Навчання не обмежуються лише школою. Матеріали розміщені на хмарі учні можуть переглядати вдома для повторення вивченого на уроці, або ж для того, щоб краще розібратись в темі, якщо при вивчені було щось незрозуміло. Для засвоєння матеріалу кожен учень матиме змогу підібрати темп сприйняття, обробки та засвоєння інформації. Вважаю, що це сприятиме підвищенню мотивації до навчання та кращому засвоєнню навчального матеріалу.

Завдання 4 Методичні рекомендації

-Координувати діяльність методичних служб області з питань використання ІКТ, вдосконалювати форми і методи формування готовності педагога до роботи з ІКТ.
-Забезпечити якісну підготовку керівників та педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів щодо впровадження ІКТ в впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес.
- Провести моніторингові дослідження щодо реального впровадження ІКТ.
- Провести моніторинг сформованості готовності педагогів до впровадження ІКТ.
- Сприяти формуванню свідомого ставлення вихователів до проблеми впровадження ІКТ.
- Активізувати участь педагогів у презентаціях педагогічних ідей, майстер-класи із метою формування готовності до впровадження ІКТ на заняттях.
- У практичній діяльності упроваджувати сучасні комп’ютерні технології та застосовувати інтерактивні методи навчання.
- Створити у педагогічних колективах умови для вдосконалення практичних умінь і навичок використання комп’ютера.