Коротун Юлія Миколаївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Заклад дошкільної освіти № 312

Адреса: вул. проспект Науки 42/1 к.2

Директор: Олійник Юлія Георгіївна

В закладі працюють дошкільні групи:

ясельна група - 1; молодша група - 1; середня - 1; старша – 1;

Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем з 7.00 до 19.00

Завдання 1

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ

Сучасний період розвитку суспільства характеризується значним впливом на нього інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Невід'ємною і важливою частиною цих процесів є комп'ютеризація освіти. На сучасному етапі в Україні відбувається становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Цей процес супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії та практиці навчально-виховного процесу, пов'язаними із внесенням коректив у зміст технологій навчання, які повинні бути адекватними сучасним технічним можливостям та сприяти гармонійному входженню дитини в інформаційне суспільство. Комп'ютерні технології покликані стати невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу та значно підвищити його ефективність. Тому рівень комп'ютеризації разом із кадровим і методичним забезпеченням навчального процесу є вирішальним показником оцінювання дієздатності сучасного дошкільного навчального закладу.

Інтерв’ю з директор закладу дошкільної освіти

Після інтерв’ю я дізналася що директор ЗДО докладає багато зусиль на впровадження ІКТ технологій в освітній процес . Та під час реалізації освітньої політики з впровадження ІКТ, керівник закладу зіштовхнулась з труднощами впровадження задуманого, а саме:

• необізнаність із перспективним досвідом застосування ІКТ в роботі з дошкільниками;

• недостатнє фінансове забезпечення ЗДО.

• відсутність достатньої кількості технічних засобів.

Проведення анкетування ЗДО № 312.

Анкета «Для виявлення рівня володіння та використання ІКТ у педагогів» ПІБ вихователя ______________________________________________

1. Чи маєте Ви комп’ютер вдома?

а) так;

б) ні.

2. Чи володієте Ви основами комп’ютерної грамотності?

а) так;

б) частково;

в) не володію.

Чи проходили ви курси з ПК, якщо так коли і які курси закінчили? __________________________________________________________________

4. Чи використовуєте ІКТ (підкреслити):

а) під час підготовки до занять;

б) на заняттях;

в) для самоосвіти;

г) інше (вказати) _____________________________________________

5. Які інформаційні комп’ютерні

б) електронні таблиці; засоби Ви використовуєте (підкреслити):

а) текстовий редактор;

5. Які інформаційні комп’ютерні засоби Ви використовуєте (підкреслити):

а) текстовий редактор;

б) електронні таблиці;

в) електронні презентації;

6. Як часто Ви використовуєте ІКТ?

а) щодня;

б) один раз на тиждень;

в) один, два рази на місяць;

г) один два рази на квартал.

7. Чи вважаєте Ви що використання ІКТ істотно полегшує підготовку до занять і дає змогу їх урізноманітнити?

а) так;

б) ні.

8. Чи створені в ЗДО в умови використання ІКТ?

а) так;

б) частково;

в) ні.

9. Чи заохочує адміністрацію ЗДО використання ІКТ?

а) так;

б) ні.

10. Ваші досягнення у використанні ІКТ ________________________

11. Чи вважаєте Ви за потребу організацію та проведення семінару з практичними заняттями на тему: «Застосування комп’ютерних інформаційних технологій в роботі з дітьми, як один із шляхів модернізації дошкільної освіти»?

а) так;

б) ні.

За результатами анкетування вихователів з рівня ІКТ – компетентності, ми можемо визначити, що більшість вихователів мають дещо середні знання з данної сфери. Також, більшість вихователів розуміють сутність представлених ресурсів. Позитивною стороною є те, що вони продовжують навчання та вдосконалення своїх знань з використання ІКТ в освіті. З огляду на представлені результати анкетування,керівництво ЗДО №312 має на меті поглиблювати теоретичні та практичні навички працівників у роботі з ІКТ на тренінгах, консультаціях та курсах підвищення кваліфікації.

ЗДО №312.ІТ інфраструктура

На сьогодні садок не повністю забезпечений технічними засобами для реалізації ІКТ в роботі педагогів. В закладі є:

• 2 стаціонарних комп’ютера

• 3 ноутбуки

• 2 принтера

• 1 проектор

• мережа інтернет

• програмне забезпечення Windows

• 1 музичний центр

Вихователі закладу можуть використовувати всю цю техніку для своєї практичної діяльності (друкувати дидактичні та наочні матеріали, розробляти інтерактивні дидактичні ігри, показувати дітям мультфільми, тощо).

Завдання 2

Блог консультацій для батьків і вихователів

https://zdo312.blogspot.com/2019/02/blog-post.html

Дитина, яка оволоділа елементарною комп'ютерною технологією, краще за інших готова мислити, розв'язувати задачі у внутрішньому плані, почуватися компетентною у житті в інформаційному плані.


Завдання 3

Проведення семінару (тренінгу) для вихователів з використання ІКТ в закладі освіти Інтернет-сервіс мультимедійних дидактичних вправ LearningApps.

http://internet-servisi.blogspot.com/p/learning-apps.html основна інформація знаходиться по сильці.

LearningApps.org - онлайновий сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні вправи. Він є конструктором для розробки різноманітних завдань з різних предметних галузей для використанням і на заняттях , і для малечі, і для старших діток. . Педагоги змогли навчитися використовувати цей інтернет ресурс для розробки своїх занять з різних розділів програми.

Завдання 4

Методичні рекомендації:

1. Рекомендую створити для працівників закладу корпоративну пошту (наприклад, Гугл) .

2. Створити базу електронних ресурсів для працівників закладу, таких як різноманітні онлайн курси, веб-ресурси для роботи з дітьми, електронна бібліотека тощо.

3. Забезпечити заклад різними програмами для дітей та педагогів.

4. Забезпечити кожну групову кімнату копютерной технікой, якісним та швидкісним інтернетом.

5. Сприяти залученню ІТ спеціалістів до проведення семінарів-практикумів та тренінгів з працівниками закладу задля підвищення рівня їхньої ІК- компетентності.

Завдання 5

Створено презентацию до практики за посланиям:

https://drive.google.com/open?id=1ZsrR3cGSc0gkPba9hNkWaMzFIzpts31P

Методична робота з педагогічними кадрами у 2017-2018 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ДНЗ показали, що всі форми методичної роботи носили науково-методичний і пізнавальний характер.