Корнілова Оксана Миколаївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Корнілової Оксани Миколаївни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

Завдання №1

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Інтерв’ю з директором школи (Кашуба Ольга Олексіївна)

1.Для чого в вашій школі впровадження ІКТ?
-В першу чергу для полегшення навчання учнів та ефективність підвищення здатності навчання, та легкий і зручний спосіб викладання інформації вчителем.
2. На вашу думку, чи готові вчителі до впровадження сучасних технологій в освіту?
- Ми активно залучаємо усіх вчителів до впровадження ІКТ в освіту. Колектив з кожним роком поповнюється новими молодими кадрами, які легше та швидше адаптуються до змін, а також допомагають старшим вчителям легше адаптуватись.
3. Чи готова сучасна українська школа до якісних змін, особливо у сфері ІКТ?
- Сучасне життя вже неможливо уявити без технічних засобів: смартфони, планшети, ноутбуки. Основним завданням реформ в освіті є якісна, доцільна, а саме головне системна інтеграція освіти з ІКТ. За цим майбутнє освіти.
4. Коли має статись об’єднання освіти та ІКТ в одну систему ?
- В сучасних реаліях говорити про швидке злиття освіти та ІКТ говорити зарано, оскільки рівень проникнення тих самих технологій в українській школі є доволі низький. Проте якщо мова йде про нашу школу, наш рівень підготовки – значно вищий, оскільки кожен клас обладнаний тими чи іншими технічними засобами.

Інтерв’ю із завучем (Бекар Любов Анатоліївна)

1.Які способи ви запроваджуєте для освоєння нових знань та умінь у сфері ІКТ для своїх працівників?
- Ми стараємося залучати їх до спільної праці із використанням сучасних технологій, а також намагаємося організовувати курси, тренінги, семінари для підвищення їхньої кваліфікації.
2. Що може ІКТ надати сучасному учню?
- По-перше сучасними засобами ІКТ можливе повне занурення у матеріал, наприклад детальне вивчення мапи України не із застарілих атласів чи глобусів, а інтерактивно подорожуючи мапою на великому екрані. По-друге це надасть вчителям більше варіантів подачі інформації, як наслідок тільки зацікавленість учня зросте. А це вже гарантує більш повне засвоєння матеріалу.
3. Які поради ви надали іншим керівникам шкіл?
-Сфокусуватися на комп’ютеризації всієї школи, а не окремих кабінетів. Таким чином можна не тільки ефективніше навчати та організовувати освітній процес, а й поступово скинути із себе ярлик «радянських шкіл».

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.


Посилання на анкетування: https://goo.gl/forms/5vyrYcsuK9MwZZ5J2
Провівши опитування, можна зробити висновки, що:

1)
Оксана1.JPG

Всі опитані респонденти мають доступ до мережі інтернет

2)
Оксана 2.JPG

Основними факторами які заважають впроваджувати ІКТ в освітню діяльність є відсутність певних навичок та велика затраність часу.

3)
Оксана 3.JPG

Серед оснвих засобів для підготовки та проведення уроків нічого нового виокремити не довелось, а саме: ноутбук, смартфон та смартдошка

4)
Оксана4.JPG

Серед опитаних відмічається негативна тенденція до недостатньої мотивації у використанні ІКТ.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)


Апаратне забезепечення в початковій школі:

 1. Smart дошка - 19 шт.
 2. Телевізор - 10 шт.
 3. Ноутбук - 33шт.
 4. Принтер - 25шт.
 5. Проектори -19 шт.


Програмне забезепечення в початковій школі: Програма для смарт дошок
Інформаційне: Система оповіщень


Завдання №2

Сайт установи розроблено особисто: https://komarchuk3105.wixsite.com/website
Сайт установи офіційний: http://school-295.inet.ua/

Завдання №3

Семінар (тренінг)використання ІКТ в освіті

Опитування перед проведенням тренінгу

Перед тим, як проводити тренінг я попросила вчителів пройти невеличку анкету. В ній я хотіла дізнатись: що очікують мої колеги від тренінгу, які в них є проблеми та що вони хотіли б пізнати нового. Завдяки ній я змогла більш чіткіше сформулювати план тренінгу та сфокусуватись на нагальних проблемах.
Посилання: https://goo.gl/forms/I0lVM3oGfLK6hEUV2

Ось деякі результати опитування:

 • Які проблеми з використанням ІКТ ви маєте?

Не маю
Матеріальні
Не все розумію

 • Що в першу чергу ви б хотіли вивчити/ознайомитись/покращити знання в ІКТ?

Покращити знання які будуть використано в подальшій роботі
Користування смарт дошкою
Нові можливості

 • Скільки часу на навчання ви готові приділяти?

2 години в тиждень
Весь вільний час
Скільки вистачить
Декілька тижнів

Тренінг

Сучасне життя не можливо уявити без комп'ютерних технологій, а особливо в роботі сучасного вчителя. Сучасне покоління вимає іншого підходу, для того щоб поглинати і усвідомлювати інформацію. Сучасний вчитель, який працює у школі, повинен володіти технікою використання іноваційних засобів. За допомогою цих навиків, він зможе не тільки отримувати різну інформацію потрібну для роботи, але й вдало оперувати, використовуючих на своїх уроках відповідно до потреб учнів. Від найелементарнішого до складних комп'ютерних операцій. Від створення текстових документів, до створення власних програм.

Завдання 4

Підготувати методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища установи.

На основі проходження практики у школі №295, мною запропоновані наступні рекомендації:

 1. Провести якісний інтернет в кожний клас
  1. Виділити окремо мережу для учнів, окремо для вчителів, окремо для адміністрації школи
 2. Налаштувати кожну робочу станцію вчителя для роботи з БФП без дротів.
 3. Розробити модель обліку учнів
  1. Встановити спеціальні ворота-зчитувачі інформації.
  2. Запрограмувати картки та роздати кожному учневі.
  3. Створити базу обліку відвідуваності учнів, з правом доступу у вчителя, завуча, директора, батьків.
 4. Впровадити надсучасну систему наочності VR у одному класі.


Завдання 5

Фото закладу проходження практики.