Руденко Валентина Сергіївна/Портфоліо аспіранта

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
(Перенаправлено з Користувач:V.rudenko.asp)
Перейти до: навігація, пошук

Unnamed.jpeg

Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Руденко Валентина Сергіївна

Рік вступу

2020

Спеціальність

Економіка

Тема наукового дослідження

"Розвиток соціальної підсистеми економічної безпеки міста"

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Валерія Вікторівна Лойко, доктор економічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

 • Лойко В.В., Лойко Д.М., Руденко В.С. Розвиток домогосподарств України як складової економічної безпеки національної економіки. Агросвіт. 2020. № 13-14, С. 4-11. DOI: 10.32702/2306&6792.2020.13—14.4URL: http://www.agrosvit.info/pdf/13-14_2020/2.pdf
 • Лойко В.В., Руденко М.В., Руденко В.С. Динаміка розвитку будівельних підприємств України та міста Києва в контексті забезпечення економічної безпеки. Ефективна економіка. 2020. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2020/15.pdf DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.13

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

 1. Loiko V., Teremetskyi V., Maliar S., Rudenko М., Rudenko V.(2021). Critical infrastructure of the housing sector of the national economy: economic and legal aspect. Amazonia Investiga. Volume 10 - Issue 44 / August 2021. Pp. 278 – 287.

DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2021.44.08.27

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

 • Розвиток домогосподарств України як складової економічної безпеки національної економіки . Лойко В.В., Лойко Д.М., Руденко В.С.

Агросвіт. 2020. № 13-14. С. 4-11. DOI: 10.32702/2306&6792.2020.13—14.4 URL: http://www.agrosvit.info/pdf/13 14_2020/2.pdf Науково-метричні бази: Index Copernicus (ICV 2015:40.75), Google Академія, OCLC WorldCat, We are Crossref Member, OpenAccess

 • Динаміка розвитку будівельних підприємств України та міста Києва в контексті забезпечення економічної безпеки. Лойко В.В., Руденко М.В., Руденко В.С.Ефективна економіка. 2020. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2020/15.pdf DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.13 Науково-метричні бази: Index Copernicus (ICV 2015:40.75), Google Академія, OCLC WorldCat, We are Crossref Member, OpenAccess

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

 • Лойко В.В., Руденко В.С. Впровадження інноваційних продуктів у банках як чинник забезпечення соціальної безпеки.Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 299-304. URL: https://sci-conf.com.ua.закордонна конференція)
 • Лойко В.В., Руденко В.С. Зростання добробуту населення як чинник забезпечення соціальної безпеки країни Eurasian scientific congress. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2020. Pp. 316-321.

(закордонна конференція)

 • Лойко Д.М., Руденко В.С. Розвиток споживчого сектора економіки як чинника забезпечення соціальної безпеки країни. Global science and education in the modern realities ‘2020. International scientific conference, August 26-27, 2020, Seattle, Washington, USA. p.202-205.

(закордонна конференція)

 • Руденко В.С., Лойко В.В. Аналіз демографічної ситуації в місті Києві, як одного із основних факторів соціальної безпеки міста. Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи [Текст]: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,(м. Київ, 2 грудня 2020 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ, 2020. С. 101 – 103
 • Руденко В.С. Мале та середнє підприємництво м.Києва, як показник соціальної безпеки міста в умовах пандемічної ситуації. Економіка, облік, фінанси, менеджмент і право: глобальні виклики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( м. Полтава, 11 жовтня 2021р) С.6-8. ( міжнародна конференція)
 • Руденко В.С. Громадський бюджет, як фактор соціальної безпеки міста Києва: сучасний стан та проблеми функціонування. «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА УПРАВЛІННЯ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» : матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 10 листопада 2021 р.)

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність