Користувач:Olbutok.pi18

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Буток Ольги Леонідівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

Школа 306

Школа І-ІІІ ступенів №306 міста Києва

Юридична адреса

Адреса школи: 02097, м. Київ, вул. Лісківська 4-А, тел./факс: 530-06-41

Сайт школи

Електронна пошта

 • apy@ukr.net

Головні завдання Школи І-ІІІ ступенів №306 міста Києва

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 • забезпечення соціального захисту дитини, сприяння встановлення рівного адоступу до повноцінної освіти різних категорій учнів, відповідно до їх індивідуальних нахилів, потреб, інтересів.

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ

Інтерв’ю з заступником директора з навчально-виховної роботи Аллою Василівною

– Як Ви вважаєте, чи потрібні інновації сучасній освіті?

– Так, освіта має орієнтуватись на діяльнісні, розвиваючі технології, які формують у учнів уміння вчитися, оперувати і управляти інформацією, швидко приймати рішення. Наразі виникла необхідність пошуку нових організаційних форм і методик навчання, які б відповідали адаптації школи до комп’ютерної епохи. – Чи змінюється освітній процес при використанні ІКТ?

– На Вашу думку, чи зростає відсоток успішності самих дітей використовуючи ІКТ-технології?

– Вважаю, що істотно змінюється. ІКТ здатні залучати до процесу навчання, робити з пасивних слухачів активних діячів, стимулювати пізнавальний інтерес до навчання та дисциплін в цілому; надавати навчальній роботі проблемний, творчий чи дослідницький характер,індивідуалізувати процес навчання і розвивати самостійну діяльність учнів.

– Як вмотивувати викладачів, які не хочуть впроваджувати ІКТ на своїх заняттях ? Яким чином адміністрація освітнього закладу мотивує своїх педагогів?

– Що, на Вашу думку, потрібно для вдосконалення ІТ-інфраструкткри Вашого закладу?

– В першу чергу необхідне відповідне оснащення школи технікою. Школі дуже не вистачає сучасних проекторів, смарт-дошок, ноутбуків тощо. Також важливим є питання розвитку ІКТ-компетентності вчителів. Час від часу вчителі проходять різні тренінги, беруть участь в семінарах, посвячених проблемі застосування ІКТ, проте необхідне правильно організоване їх навчання для ефективного впровадження ІКТ в освітній процес.

– Чи може у наш час називатися освіта «якісною», якщо на уроках чи заняттях повністю відсутні ІКТ, а навчання проводиться за зразком (вчитель-учень, навчаю-вчись)? І Навпаки, чи може освіта вважатися «якісною», якщо перейти лише на дистанційне навчання без живого спілкування викладача з студентом …? Чи можливо завжди потрібно рухатися вперед, але зважаючи на «золоту середину» ?


Аналіз ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу: анкета. Аналіз результатів анкетування.

Посилання на анкету:https://forms.gle/AYmQJpN2AgDgchEV6

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу

ІТ інфраструктура навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення:

навчальний заклад має 0 серверів; 55 комп'ютерів (з них підключено до інтернету 23); 11 портативних комп'ютерів (ноутбуків, нетбуків); 6 проекторів та інтерактивних дошок; 9 проекторів; 14 телевізорів; 20 принтерів; 1 цифровий фотоапарат

Програмне забезпечення:

Використовується ліцензійне програмне забезпечення Microsoft Windows

Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу представлене:

Гугл- календар для співробітників навчального закладу

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=kmpu.edu.ua_5c4pc8bqct1f9raubn2uclukkc%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FKiev


Виступ щодо можливостей онлайн навчання

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища школи №306 :

 • створення внутрішнього реєстру педагогічних працівників з усією необхідною інформацією для зручності при підготовці проведення сертифікації та підвищення кваліфікації працівників;
 • впровадити систему збирання, переробки інформації з різних напрямів навчально-виховного процесу;
 • розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами;
 • вчасно наповнювати сайт навчального закладу актуальною інформацією;
 • створення внутрішньої мережі для школярів ( вхід на сайт з можлівістю ведення власної сторінки)

Методичні рекомендації до модернізації ІТ інфраструктури:

 • оновлення технічної бази школи, програмного забезпечення;
 • розширення мережі WI-FI.

Методичні рекомендації до формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи:

 • підвищення рівеня ІКТ-компетентності вчителів (проводити для них тренінги, семінари та давати можливість проходити курси для удосконалення своїх вмінь та навичок роботи з комп'ютерною технікою);
 • моніторинг процесу використання ІКТ у навчальній діяльності.