Користувач:L.shynkarova.asp

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото


Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Шинкарьова Любов Володимирівна

Рік вступу

Аспірантура – 2021

Спеціальність

053 Психологія

Тема наукового дослідження

Особистісний адаптаційний потенціал дружин учасників бойових дій на Сході України

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Лозова Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, професор

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

  1. 1. Циганчук Т.В., Шинкарьова Л.В. Вплив стресу на уявлення про майбутнє в учасників бойових дій. Психологічний часопис, № 5(8). 2019. С. 264-276.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/psch_2019_5_8_19

  1. 2. Сорокіна О.А., Шинкарьова Л.В. Особистiснi ресурси дружин учасникiв бойових дiй у складних життєвих ситуацiях Науковий вісник ХДУ № 3 2020. С. 56-62 http://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/1079

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних ( окрім Scopus, WOS)

Участь у конференціях, у т.ч. закордонних

  1. Шинкарьова Л.В., Циганчук Т.В. Порівняння ціннісно-мотиваційної сфери учасників бойових дій та цивільного населення. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук» 2020. С. 134-137. http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/10570/1/knopp.org.ua%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C_2020_%D0%A7.2.pdf#page=134
  2. Шинкарьова Л.В., Сорокіна О.А. Соціально-психологічні проблеми дружин учасників бойових дій. VI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Актуальні проблеми практичної психологі" 2020. С. 192-197. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34226/1/Sorokina_Shinkareva_conf_2020.pdf
  3. Сорокіна О.А., Шинкарьова Л.В. Вторинна травматизація дружин учасників бойових дій V Міжнародна науково-практична конференція "Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи" 2020. С. 126-128. http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/6243/document.pdf

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність