Користувач:Дем'янчук Оксана Сергіївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Персональні дані

Фото

ПІБ

Дем'янчук Оксана Сергіївна

Група

ПоМ-2-20-1,4з

Електронна пошта

Osdemianchuk.pi20.kubg.edu.ua

Соціальні мережі, блоги

Блог для вчителів "Вчимо й навчаємось самі"

Навчальна діяльність

Навчання на MOOC

Курс на платформі Prometeus "КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ДЛЯ ОСВІТЯН"

Сертифікат Prometeus Критичне мислення для освітян.png

Курс на платформі Prometeus "МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ДЛЯ ОСВІТЯН"

Сертифікат Prometeus Медіаграмотність для освітян.png

Курс на платформі Prometeus "АНАЛІЗ ДАНИХ ТА СТАТИСТИЧНЕ ВИВЕДЕННЯ НА МОВІ R"

Сертифікат Prometeus Аналіз даних.png

Курс на платформі Prometeus "ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ШКОЛАХ"

Сертифікат Prometeus Впровадження інновацій у школах.png

Курс на платформі Prometeus "ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КОМАНДАМИ ТА ПРОЄКТАМИ В IT"

Сертифікат Prometeus Основи управління.png

Курс на платформі Prometeus "ЦИФРОВІ КОМУНІКАЦІЇ В ГЛОБАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ"

Сертифікат Prometeus Цифрові комунікації в глобальному просторі.png

Курс на платформі EdEra "ЕФЕКТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ ОСВІТНІХ УПРАВЛІНЦІВ"

Сертифікат EdEra.png

Навчальна практика

База проходження практики

Спеціалізована школа №214 з поглибленим вивченням математики, інформатики та економіки

Адреса: Пр-т Оболонський 9-а

Директор: Бала Катерина Михайлівна

Заступник директора: Ольшевська Алла Семенівна

Сайт школи: http://school214.edukit.kiev.ua/

Школа 214.jpg


Спеціалізована школа № 214 – одна з найперших шкіл, побудованих на Оболоні.

Протягом 45-и років педагоги школи займаються навчанням та вихованням дітей віком від 6-и до 17-и років. Орієнтація на математичне спрямування навчання відбувається вже в початкових класах. За поглибленим рівнем математика викладається і в 5-7-х класах. З 8-го року навчання проходить переформатування класів за економічним, математичним та інформаційно-технологічним допрофільними напрямками підготовки учнів.

Адміністрація та педагогічний колектив спеціалізованої школи № 214 створюють всі умови для надання учням якісної та сучасної освіти, стежать за новими цікавими науково-педагогічними проектами й інноваціями, обирають з них потрібні, впроваджують в навчальний процес, тісно співпрацюють з батьками учнів.


Завдання 1

Mcaticon.png
Моніторинг впровадження цифрових технологій у закладі освіти/освітній установі


 • Аналіз освітньої політики з питань впровадження цифрових технологій (ЦТ)
Інтерв’ю з керівником закладу чи його заступниками.

Інтерв'ю

 • Звітність про проведення інтерв'ю

Інтерв'ю 1.png Інтерв'ю 2.png


Висновок

Після проведеного інтерв’ю із заступником директора школи можна зазначити, що в школі активно використовуються ІКТ в навчально-виховній та управлінській діяльності. Адміністрація закладу проводить активну просвітницьку діяльність серед педагогічного колективу щодо розширення та поглиблення знань та навичок використання сучасних інформаційних технологій в учбовому процесі.


 • Аналіз цифрової компетентності (ЦК) науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу.
 Анкета для вчителів

https://forms.gle/3bTbNch9wdCiEvby6

Результати анкетування

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U5erwrYMDe474tzqhB5teXflTNdoA1-s62L1w2FXYPw/edit?usp=sharing

Проаналізувавши відповіді вчителів закладу, я зробила висновок, що більша половина викладачів використовує засоби сучасних інноваційних технологій у навчально-виховному процесі на постійній основі. Всі класи закладу забезпечені комп'ютерами та інтерактивними дошками, і в більшості класів є принтери та проєктори, що свідчить про високий рівень технічних ресурсів школи. Більша половина викладачів активно використовує Google-сервіси у своїй діяльності. Проте 90% опитаних потребують підвищення рівня кваліфікації щодо використання сучасних цифрових технологій в організації навчального процесу. Для цього можна розробити короткі навчальні відео-ролики, створити електронний освітній курс або блог, у якому б висвітлювалися актуальні питання та корисні поради щодо якісної організації уроків з використання цифрових ресурсів, а також розміщувати інформацію про актуальні курси на навчальних онлайн-платформах (Prometeus, Edera тощо).


 • Аналіз ІТ інфраструктури закладу
 Апаратне забезпечення
 • 90 комп’ютерів
 • 60 ноутбуків
 • 31 проектор
 • 30 смарт-дошок
 • 16 принтерів
 • 6 маршрутизаторів
 • 10 роутерів


Програмне забезпечення
 • Ліцензійне програмне забезпечення Windows 10.
 • Пакет офісних програмних засобів: Microsoft Office.
 • Пакет програм для роботи з електронними документамиу форматі PDF: Adobe Acrobat.
 • Для роботи в мережі Internet встановлено браузери Google Chromе, Mozilla Firefox.
 • Для електронного листування Google сервіс - Gmail..
 • Антивірусне програмне забезпечення.


Інформаційне забезпечення
 • Інформаційно-освітнє середовище представлено сайтом школи, який висвітлює її освітню політику.

Сайт школи

 • Сторінка в соціальній мережі Facebook

https://www.facebook.com/special.school214/

Навчально-наукове забезпечення
 • Державні стандарти освіти;
 • Навчальні плани;
 • Матеріали поточного та підсумкового контролю;
 • Методичні матеріали.Завдання 2

Mcaticon yell.png
Завдання на вибір

Блог


Завдання 3

Mcaticon yell.png
Семінар
Матеріали для проведення семінару

Презентація

Звітність про проведення семінару

Семінар


Завдання 4

Mcaticon yell.png
Методичні рекомендації
Проектування інформаційного освітнього середовища закладу/установи
 • Покращити матеріально-технічну базу.
 • Моніторити стан та функціонування ІОС навчального закладу. Виявляти проблеми та шляхи їх вирішення, за необхідності.
 • Створити ефективну співпрацю з іншими навчальними закладами.
 • Залучити всіх учасників навчального процесу до покращення ІОС.
 • Створити умови для підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо застосування ІКТ в професійній діяльності.
Модернізація ІТ інфраструктури
 • Забезпечити швидкий достпу до мережі Ітернет.
 • Вдосконалити роботу WI-FI мережі.
 • Надати доступ до WI-FI мережі кожному викладачу.
 • Збільшити кількість техніки для друку та сканування.
Формування цифрової компетентності співробітників, вчителів, вихователів закладу/установи
 • Організовувати заходи (консультації, семінари, тренінги, майстер-класи) для підвищення ІКТ-компетентності педагогічного колективу.
 • Заохочувати педагогічний колектив до самоосвіти (проходження курсів на навчальних онлайн-платформах, перегляд навчальних відео) у сфері ІКТ.
 • Організовувати консультації для подолання труднощів, що виникають у викладачів при роботі з цифровими технологіями.


Програми мобільності

Нагороди та подяки навчального характеру

Наукова-практична діяльність

Наукові публікації

Тези до теми "ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ФОРМУВАННЯ ЗДОРО'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ"

Файл:Збірник тез Всеукраїнської конференції.pdf

Участь у конференціях, семінарах

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Нова стратегія підготовки педагогів: суспільні запити та нові виклики"

Сертифікат за участь в конференції.png

Участь у наукових та фахових конкурсах, фестивалях

Професійний розвиток

Професійна сертифікація

Професійні навички

Стажування

Професійний досвід

Соціально-гуманітарна діяльність

Волонтерська діяльність

Соціальний проект

Університетські заходи

Благодійні акції

Студентське самоврядування

Нагороди та подяки соціально-гуманітарного характеру

Доробки

Корисні посилання

Відгуки

Мої проекти