Коваленко Ірина Вікторівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Коваленко Ірини Вікторівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».

Завдання 1 (Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі)

 • Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ.
 • Використання ІКТ в управлінській діяльності
 • Робота в освітній мережі ;
 • Створення бази даних працівників ДНЗ, дітей та батьків;
 • Робота з документацією (звіти, інформація в різні органи, накази, довідки тощо)
 • Участь у форумах, чатах, конференціях;
 • Опрацювання нормативно-правової документації шляхом використання Інтернет.
 • Інтерв'ю з директором ДНЗ №370 Матвієнко О.А.

- Олено Анатоліївно, чому важливо впроваджувати ІКТ в дошкільному навчальному закладі?

- Використання інформаційно-комунікаційних технологій в ДНЗ - актуальна проблема сучасного дошкільного та початкового виховання. Комп'ютерні технології покликані стати невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищувати його ефективність. Тому рівень комп'ютеризації разом з кадровим і методичним забезпеченням навчального процесу є вирішальним показником оцінювання дієздатності не тільки сучасної школи, а й навчального закладу.

- Як Ви використовуєте ІКТ в методичній роботі?

- Перше, це звичайно, оформлення ділової документації; робота в мережі Інтернет з питання самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу. Також, розробка презентацій до семінарів, методичних об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів; використання мультимедійного супроводу в роботі з дітьми на заняттях, під час проведення свят та розваг, режимних моментів; у роботі з батьками (під час проведення консультацій, батьківських зборів, Днів відкритих дверей тощо).

- Як Ви вважаєте, що має вміти педагог для ефективного впровадження ІКТ?

- Для ефективного впровадження ІКТ в освітньо-виховний процес педагог повинен уміти: обробляти текстову, цифрову, графічну та звукову інформацію для підготовки дидактичних матеріалів; роздруковувати інформацію на принтері; працювати в операційних системах, зокрема WINDOWS, користуючись редакторами WORD різної модифікації; створювати слайди з даного навчального матеріалу, використовуючи редактор презентації MS Power Point, демонструвати презентацію; розробляти тести (Excel, Word); картки (Word); кросворди (Excel);створювати буклети, пам'ятки - інформаційний матеріал (Word, Publisher);створювати брошури- збірник дидактичних, методичних матеріалів (Word). Це все повинен знати, вміти та користуватися під час роботи вихователь та вчитель.

- Дякую Вам , Олено Анатоліївно, за інтерв’ю.

 • ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу.

Проведення анкетування.

Аналіз результатів анкетування.

Результати анкетування показали, що хоч і ставлення до комп’ютера як засобу навчання переважно позитивне, ефективно використовувати його у своїй роботі педагоги не навчилися. На мою думку, необхідно донести до сучасного вихователя те, що комп’ютер є ефективним засобом для навчання та вміти використовувати його у професійній діяльності. Комп’ютер відкриває доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищує ефективність роботи, дає цілком нові можливості для творчості, дозволяє реалізувати принципово нові форми і методи навчання. Зростає інтерес до освоєння комп’ютера, напрацювання методик комп’ютерних технологій в навчанні дітей.

 • Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення ДНЗ №370:

 1. 14 комп’ютерів;
 2. 3 принтерів;
 3. 2 БФП ;
 4. 2 інтерактивні смарт дошки;
 5. 8 смарт телевізорів ;
 6. 5 ноутбуків

Програмне забезпечення ДНЗ №370:

 1. операційна система Windows 10;
 2. антивірусна програма Avast Professional Edition;
 3. робота з документами в Microsoft Office;
 4. Microsoft Office Excel, маршрутизатор.

Завдання 2 (Гугл- календар для співробітників, керівників)

Створено спільний календардля вихователів.

Завдання 3 (Семінар (тренінг))

 • Провести семінар (тренінг) для співробітників / вчителів / вихователів з використання ІКТ в освіті або виступ на вченій раді / педраді щодо можливостей онлайн навчання.

Було проведено семінар-практикум на тему "Використання ІКТ в освітньому процесі з дітьми дошкільного віку".

Файл:Семінар Коваленко ІВ.docx

Завдання 4 (Методичні рекомендації)

Інформатизація й технологізація усіх процесів суспільного життя безпосередньо впливає й на сферу освіти. Її модернізація потребує підготовки фахівців з високим рівнем інформаційно-комунікаційної культури, зокрема, у ланці дошкільної освіти. Майбутній вихователь дошкільного навчального закладу (ДНЗ) має оволодівати новітніми технологіями, що сприятимуть його професійному й особистісному вдосконаленню, збагаченню професійного досвіду для ефективної реалізації власного потенціалу у навчанні і вихованні дітей. Інформаційно-комунікаційна компетентність (ІКК) постає у цьому зв’язку як одна з ключових, які мають бути в арсеналі майбутнього вихователя

 • проектування інформаційного освітнього середовища установи,
 1. Створення організаційної структури управління процесом інформатизації (внесення змін до посадових обов‘язків працівників установи, призначення відповідального);
 2. Підготовка педагогічних працівників до ефективного використання інформаційних технологій;
 3. Створення єдиної корпоративної бази даних;

Змістовним та структурним наповненням ІОС дошкільного закладу може бути:

 1. Індивідуальні портфоліо керівника та вихователів;
 2. Віртуальний методичний кабінет;
 3. Е-бібліотека;
 4. Сторінки логопеда, психолога, медичної сестри;
 5. Створення та зберігання документації;
 6. Зв'язок батьки-вихователі-адміністрація.
 • модернізації ІТ інфраструктури.
 1. Обладнати кожну групу апаратним забезпеченням (комп'ютер, смарт дошка (інтерактивна дошка), проектор, багатофункціональні пристрої (принтер, сканер, копір) тощо;
 2. Урізноманітнити програмне забезпечення ДНЗ .
 • формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи
 1. Тестування на визначення точного рівня ІК-компетентності вихователя;
 2. Курси підвищення ІК-компетентності (за рівнями знань);
 3. Система постійно діючих семінарів з питань вдосконалення навиків роботи на комп'ютері з різними програмами і вживання ІКТ в освітньому процесі;
 4. Індивідуальні консультації за запитом;
 5. Система проблемних семінарів на основі вивчення освітніх потреб у використанні ІКТ;
 6. Система майстер-класів, стажувань у педагогів компетентних в ІКТ;
 7. Наради – семінари, тренінги;

Завдання 5 (Презентація виконання)

 • Презентація результатів практики на Вікі-порталі.

Файл:ЗДО 370.pptx