Квакуш Євгенія Андріївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Квакуш Євгенії Андріївни VІ курсу Педагогічного інституту денної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (освітня програма: Педагогіка вищої школи)Педагогічного інституту

LogoMain.png

База проходження практики: Київського університету імені Бориса Грінченка підрозділ: Науково-дослідна лабораторія інформатизації освіти

Завдання 1

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками

Науково-дослідна лабораторія інформатизації освіти є структурним підрозділом Київського університету імені Бориса Грінченка. Має власну сторінку на порталі університету.

Лабораторія має два робочі приміщення №004а та №013.

Метою діяльності НДЛІО є сприяння процесу інформатизації Університету на основі сучасних цифрових технологій шляхом організаційного, науково-методичного, системотехнічного забезпечення.

Діяльність НДЛ інформатизації освіти поділяється на 4 центри:

Центр розвитку цифрової компетентності

Центр вебометрії та інформаційних систем

Центр технологій дистанційного навчання

Центр комп'ютеризації і технічного обслуговування інформаційних систем


190.JPGІнтерв’ю з керівником

Василенко Світлана Василівна

Для аналізу освітньої політики з питань впровадження ІКТ проінтерв"ювали з заступником завідувача з питань змісту та дослідження НДЛ інформатизації освіти Київського університету імені Бориса Грінченка Василенко Світланою Василівною:


1. Світлано Василівно, розкажіть ,будь ласка, які можливості та переваги дає використання ІКТ політики в нашому університеті для здобуття якісної вищої освіти на сьогоднішній день?

Освіта має орієнтуватися на перспективи розвитку суспільства. А це означає, що в нашому університету необхідно застосовувати найновітніші цифрові технології - це є основою політики розвитку Університету, що окреслено у основних документах. Ефективне функціонування навчального е-середовища є важливим для здобуття якісної вищої освіти. тому його розвиток і вдосконалення спрямовані на комплексне підвищення якості освіти. '


2. На вашу думку, чи впливає впровадження ІКТ на якість – знань та вмінь студентів нашого університету та як саме?

Безперечно впливає, адже Ви - студенти, покоління Z, Ви не уявляєте себе без гаджетів, наші викладачі працюють над створенням цікавого контенту, а фахівці НДЛ ІО над забезпеченням доступу до усіх навчальних матеріалів.


3. Як впровадження ІКТ впливає на роботу НДЛ інформатизації освіти?

Додає нам більше роботи.... Жартую. Це є наша робота. Маю зазначити, що наша команда є флагманом впровадження ІКТ у всьому університеті. Ми шукаємо інформацію пр найкраще у світі, адаптуємо світовий досвід та продукуємо унівкальні технології для нашого університету.


4. На Вашу думку, чи потрібно підвищувати та підтверджувати свій рівень кваліфікації використання ІКТ учасникам освітнього процесу (а також зокрема: науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівники) усіх рівнів освіти?

Світ так стрімко змінюється, що це є нагальна потреба.


5. На Ваш погляд, як може змінитися освітня політика впровадження ІКТ через років 15 в освіті загалом ?

Зараз багато публікацій про відмирання більшості існуючих сьогодні професій та появу нових. Тому через 15 років буде інша освіта, інші технології. Але я впевнена, що залишаться загальнолюдські цінності добра, блага, свободи, користі, істини, правди, творчості, краси, віри.ІК-компетентності науково-педагогічних працівників. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування

Для визначення ІК-компетентності працівників було проведено анкетування

Результати анкетування:

0hbjk.JPG
1ygfj.JPG
2jhg.JPG
3jgfug.JPG
3jugfu.JPG
4jhg.JPG
5hkih.JPG
6iuhki.JPG

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення:

 • 8 комп'ютерів
 • принтер
 • точка доступу до мережі
 • маршрутизатор

Програмне забезпечення:

 • операційна система Windows 7;
 • антивірусна програма;
 • робота з документами в "Microsoft Office"
 • браузер Google Chrome
 • програми для перегляду відео,аудіо та зображень

Інформаційне забезпечення:

 • сайт університету
 • сторінка НДЛ інформатизації освіти
 • електронна корпоративна пошта та інші носії інформації

Навчально-наукове забезпечення:'

 • документація тощо.


Завдання 2

Удосконалення сайту установи

Удосконалення сайту установи:

 • Переклад сайту іншими мовами
 • Створення графи подій НДЛ на сайті університету та сторінки у соціальних мережах для висвітлення діяльності лабораторіі


Завдання 3

Провести семінар (тренінг) для співробітників / вчителів / вихователів з використання ІКТ в освіті або виступ на вченій раді / педраді щодо можливостей онлайн навчання

 • 171.JPG

Завдання 4

Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища установи

800px COLOURBOX9963402.jpg


Проектування інформаційного освітнього середовища освітньої установи

 • завантаженість комп’ютерних аудиторій;
 • готовність педагогічних кадрів у галузі інформаційних технологій;
 • використання можливостей корпоративної мережі в навчальному процесу та управлінській діяльності.
 • створення банку комп’ютерних програм та презентацій як освітнього значення, так і для управлінської діяльності закладу освіти;

Модернізація ІТ-інфраструктури

 • Збільшення кількості робочих місць.
 • Швидкісний інтернет.
 • оновлення та використання сучасного ПЗ в освітньому процесі
 • Забезпечити підрозділи Університету якісною систеїмою електромереж для посиленого навантаження, та системою захисту від перебоїв енергії та вірусних атак.


Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

 • Розробка дієвих методик використання ІКТ в освіті.
 • створення курсів для підвищення рівня знань працівників компанії по роботі з ІКТ.
 • здійснювати навчальну діяльність з використанням засобів ІКТ в аспектах, що відображають особливості конкретної навчальної дисципліни
 • формування інформаційної компетентності адміністрації та викладачів;
 • впроваджувати більшу кількість спеціалізованих лабораторних практикумів, тренінгів, фахових семінарів
 • оновлення літератури, робочих планів, методичних документів по застосуванню ІКТ.
 • сертифікація ЕНК

Завдання 5

Презентація результатів практики на Вікі-порталі

200.JPG