Йосипенко Катерина Владиславівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Йосипенко Катерини Владиславівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».


База для проведення практики:Заклад дошкільної освіти №581 Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Йосипенко Катерини Владиславівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».


База для проведення практики:Заклад дошкільної освіти №581

Зміст

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ

ЗДО № 581 як і всі сучасні заклади освіти йдуть в ногу з часом. В садочку все більше і більше з'являється сучасних технологій, які допомагають дітям здобувати знання, уміння та навички по-новому! Вихователі постійно оновлюють свої знання, впроваджуючи нові техніки та засоби навчання та виховання дітей.

Загальні відомості про ЗДО: Адреса: м. Київ, Оболонський р-н, вул. Мате Залки, буд. 5-б Час роботи: пн-пт 8:00-18:00 Телефонний код, Оболонський район: 044 Контактні телефони: (044) 418-28-17 Адмін. центр: Київ Телефон відділу освіти, Київ: (044) 4186331 Завідуюча(ий): Ступіха Світлана Геннадіївна


Kollag d581 075 126.jpg

На базі закладу, за бажанням батьків, діти мають можливість додатково, понад державну базову програму, займатися англійською мовою, математикою з елементами логіки, грамотою, хореографією. Групи формуються на підставі заяв від батьків. Мета роботи - зміцнення фізичного, психологічного та духовного здоров'я дітей. Створення умов для всебічного та гармонійного розвитку особистості. Напрямок роботи - фізкультурно - оздоровчий

http://dnz581.edukit.kiev.ua/

https://goo.gl/maps/zTX5sJmwPYq

Заклад дошкільної освіти №581 знаходиться в комунальній власності Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації. Заклад дошкільної освіти працює з 1976 року, розрахований на 12 груп, 220 місць для дітей від 1 до 6 (7) років. Функціонує 11 групових приміщень, 237 дітей. Усі приміщення відповідають всім нормам світлового та теплового режиму, техніці безпеки. Групи укомплектовані згідно з віку дітей. ЗДО здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства та керується в своїй роботі Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», нормативно-правовими документами. Освітньо - виховний процес проводиться за Базовим компонентом дошкільної освіти, програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Режим роботи груп та навчальне навантаження визначаються Статутом ЗДО та не перевищують норми допустимих навантажень, що визначені на основі рекомендації органів охорони здоров’я та відповідними вимогами державного освітнього стандарту. Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється через електрону реєстрацію дитини. Адміністрація ЗДО весь 2017 - 2018 н.р. плідно працювала з системою електронної реєстрації дітей до ЗДО. Створена електронна база даних дітей, які плануються до вступу в заклад. Батькам надсилались електронні листи-запрошення з переліком необхідних документів для зарахування дитини до ЗДО. Діловодство та освітньо - виховний процес здійснюється державною мовою.

У закладі функціонують музична та фізкультурна зали, психологічний кабінет. На базі ЗДО працює логопедичний пункт. Матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення відповідає сучасним вимогам. Розвивальне середовище закладу спрямоване на реалізацію завдань Базового компоненту дошкільної освіти через втілення принципу особистісно-орієнтованого підходу. Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо - виховного процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо - виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

За результатами контролю, за звітний період, порушень не було. У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників. Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків, професійних захворювань.

Всі діти пільгових категорій, які відвідують дошкільний заклад проводять оплату згідно документів, які надають їм право на пільги на харчування. Профспілковий комітет РУО надає для дітей працівників до 16 - років місця в літніх оздоровчих таборах відпочинку. Керівництво закладом дошкільної освіти №581 здійснює директор Ступіха Світлана Геннадіївна, яка має вищу освіту, кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», на посаді директора з 1987 року. Вихователь-методист ЗДО - Бугайчук Оксана Геннадіївна, освіта вища, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», на даній посаді з 2010 року. Так, станом на 01.06.2018 р. у дошкільному закладі працює 1 сестра медична, 26 педагогів: з них - 19 вихователів, 2 музичних керівники, 1 інструктор з фізкультури, 1 практичний психолог, 1 керівник гуртка з образотворчого мистецтва, 1 вихователь – методист. Аналіз освітнього рівня педагогів:

 1. Вища - 16 чоловік ( 61.5  %)
 2. Бакалавр – 1 чоловік (3.8 %)
 3. Середня спеціальна - 9 чоловік ( 34.6 %).

Отже, аналіз освітнього рівня педагогів показав, що за рік у педагогічному колективі збільшилась кількість педагогів - фахівців зі спеціальною дошкільною освітою на 3.8 % за рахунок здобуття педагогами вищої освіти (Шадура А.В.), з вищою освітою у дошкільному закладі працює більшість педагогів (61 %). Склад педагогів за стажем роботи:

 1. До 5 років – 9 педагогів ( 34.6 %)
 2. До 20 років – 7 чоловік (26.9 %)
 3. Понад 20 років – 7 чоловік (26.9 %)

Кваліфікаційний рівень педагогів за результатами атестації:

 1. Вища категорія – 4 педагога ( 15.4 %);
 2. звання «вихователь-методист» - 3 педагогів (11.5 %);
 3. І категорія - 1 педагога ( 3.8 %);
 4. ІІ категорія – 6 чоловік ( 23 %);
 5. спеціаліст - 13 чоловік ( 50 %).

Велике значення у виявленні рівня професійної майстерності педагогів, стимулюванні їх творчої активності відіграла атестація, яка проводилася відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників. В 2017 - 2018 навчальному році було атестовано 4 педагога. За результатами атестації вихователю Комар А.Л. було підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», практичному психологу Загребельній Н.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», вихователю Леонідовій Н.М. підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії», інструктору з фізичного виховання Загребельній Н.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії». Згідно річного плану роботи сім педагогів (Комар А.Л., Ульяницька Н.Б., Рощин О.А., Златоустова М.В., Леонідова Н.М., Кропив’янська К.С., Загребельна Н.В.) пройшли курси підвищення кваліфікації при інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету ім. Бориса Грінченка. Вихователь Шадура А.В отримала вищу освіту за спеціальністю «дошкільна освіта», вихователь Йосипенко К.В продовжує навчання в магістратурі. Отже, 27  % педагогів підвищили свій фаховий та професійний рівень, що на 5 % більше, ніж у минулому навчальному році. Педагоги систематично підвищують свій професійний рівень і педагогічну майстерність приймаючи участь в методичних об’єднаннях, семінарах - практикумах в районі, в місті.

У 2017-2018 навчальному році зусилля педагогічного колективу були спрямовані на реалізацію річних завдань:

 1. Продовжувати забезпечувати здоров’язбережувальну компетентність дітей шляхом активізації рухового режиму під час фізичної культури та в повсякденному житті.
 2. Удосконалювати мовленнєво - комунікативну активність дітей через залучення до літературної скриньки.
 3. Формувати в дітей позитивне ставлення до природного довкілля та людської діяльності шляхом ознайомлення з екологічним вихованням.

При визначенні завдань на поточний рік були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, моніторингових досліджень, наслідки роботи, реальні можливості колективу. Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги закладу спільно з батьками працювали над створенням ігрового предметно-розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2017/2018 навчальному році була спрямована на підвищення їх професійного рівня. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ЗДО показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності. Найважливішою формою підвищення рівня креативності та педагогічної майстерності педагогів була педрада. Проведені педради відзначались актуальністю, науковістю педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи. Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять та режимних моментів.

На початку навчального року вихователь - методист провела ряд консультацій для вихователів на теми «Оптимізація планування освітньої роботи педагога», «Матеріали, спрямовані на реалізацію оновленої освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» відповідно до Базового компонента дошкільної освіти», «Навчальні видання, рекомендовані МОН для використання в ЗДО в 2017 – 2018 навчальному році» з метою надання методичної допомоги вихователям при плануванні та організації освітньо – виховної роботи.

Протягом 2017 - 2018 років колектив ЗДО продовжував роботу зі зміцнення фізичного і психічного здоров’я, формування ціннісного ставлення дитини до свого здоров’я, інтересу до здорового способу життя. Одним із завдань річного плану було: продовжувати забезпечувати здоров’язбережувальну компетентність дітей шляхом активізації рухового режиму під час фізичної культури та в повсякденному житті.

Щодня проводяться ранкова гімнастика, заняття з фізичного виховання у спортивному залі 2 рази на тиждень, фізкультура на свіжому повітрі 3 рази на тиждень, гімнастика після денного сну. Належне місце вихователі відводять проведенню рухливим іграм та вправам. Проводились фізкультурні розваги, свята, Дні здоров'я. Заплановані та проведені заходи до тижнів безпеки життєдіяльності, тижня безпеки дитини.

Всі працівники дошкільного закладу в співпраці з батьками створюють цілісну систему зміцнення здоров’я дітей, яка містить комплекси оздоровчо – профілактичних заходів, поєднує традиційні й нетрадиційні форми роботи, а також передбачає оптимальний руховий режим і повноцінне харчування вихованців. Організовуючи життєдіяльність дітей у дошкільному закладі, вихователі намагались повсякчас турбуватися про створення оптимальних умов для повноцінного особистісного розвитку вихованців. З метою розширення змісту роботи педагогів з фізичного виховання проводився семінар на тему: «Якщо хочете виростити дитину щасливою, виростіть її здоровою», проведені консультації на теми « Через рух – до здоров`я нації», «Організація роботи ЗДО, направленої на оздоровлення дітей в літній період». Вихователь – методист поповнила тематичну папку «Рухова діяльність» цікавим інформаційним матеріалом з питання народних рухливих ігор в ЗДО. Питанню забезпечення здоров’язбережувальної компетентністі дітей шляхом активізації рухового режиму під час фізичної культури та в повсякденному житті була присвячена травнева педагогічна рада «Оздоровчу ідеологію – в життя малят».

До педагогічної ради вихователі підготували доповіді та поділились досвідом роботи з колегами з питань фізичного виховання: «Фізична культура на свіжому повітрі - користь у різну погоду» . Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико - педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців. Також протягом минулого навчального року педагогічний колектив поглиблював роботу над вдосконаленням мовленнєво - комунікативної активністі дітей через залучення до літературної скриньки. Якість реалізації пріоритетних завдань ЗДО вивчалася під час спостереження за освітньо - виховним процесом, бесід з дітьми, педагогами, під час тематичних та комплексних перевірок. Упродовж 2017-2018 навчального року кожна група підлягала тематичному або комплексному контролю. Результати вивчення стану роботи обговорювались на засіданнях педагогічних рад, нарадах при директору, виробничих нарадах. В березні було проведено тематичне вивчення стану роботи з формування мовленнєвої активності дітей через залучення до літературної скриньки молодших груп №03 (вихователі Вознюк Л.Ф., Комар А.Л.), № 09(вихователі Леонідова Н.М., Рощин О.А.). Групи забезпечені дидактичними та програмно-методичними матеріалами, зокрема: художньою (дитячою) та методичною літературою. Вихователі добре знають зміст програми «Дитина», зокрема розділ «Літературна скринька». Також вихователі приділяють увагу плануванню та проведенню роботи з формування мовленнєвої активності дітей молодшого дошкільного віку через залучення до літературної скриньки. Організовують різні форми роботи освітнього процесу з дітьми ( заняття, дидактичні ігри, бесіди, розглядання картин, опис іграшок тощо. Читають з дітьми казки, розучують віршики, потішки, лічилки, враховуючи рівень мовленнєвого розвитку та мовленнєві здібності , наміри, бажання, індивідуальні особливості кожної дитини. Стимулюють творчі прояви особливості зорієнтований підхід дає змогу досягти хороших результатів.

На допомогу вихователям для підвищення їх професійної компетентності з даного питання вихователь – методист Бугайчук О.Г. та практичний психолог Загребельна Н.В., підготували інформаційний матеріал та провели семінар – практикум (лютий ) на тему: «Пізнання світу дітей дошкільного віку витоками художньої літератури». Під час проведення семінару - практикуму проводились цікаві форми роботи та висвітлювались такі питання:

 1. Роль художньої літератури в мовленнєвому розвитку дітей дошкільного віку
 2. Особливості ознайомлення дошкільників з художньою літературою

Практична частина:

 1. Використання нетрадиційних методик в роботі з пізнавально – мовленнєвого розвитку («Казкотерапія»)

З метою розвитку педагогічної майстерності вихователь – методист провела консультації для вихователів «Що є справжнім читанням для дошкільняти?», «Як діток з книжкою подружити». Вихователі Комар А.Л., провела відкритий показ «Зустріч з казкою». З використанням творів В.О.Сухомлинського , Леонідова Н.М., підготувала та провела відкритий показ «Це знають дорослі, і знають це діти: Книжкова Країна – найкраща у світі». Також цьому питанню була присвячена педагогічна рада в березні «Від книжки до світла, до знань, до життя». До педагогічної ради педагоги готували доповіді з власного досвіду роботи: Технологія «Художнє слово і дитяче мовлення». Вихователь Штанько Т.М. «Поміркуймо над казкою». Вихователь Шадура А.В. «Облаштуй куточок читання» ( огляд куточків літературної скриньки).

У 2017- 2018 н.р педагогічним колективом реалізовувалось питання з формування в дітей позитивного ставлення до природного довкілля та людської діяльності шляхом ознайомлення з екологічним вихованням.

В грудні 2017 року проводилось тематичне вивчення стану роботи з екологічного виховання в середніх групах дошкільного віку. Результати, отриманні під час перевірки, свідчать про те, що в середніх групах №05, 06, 08 створенні належні умови, щодо організації роботи з екологічного виховання дошкільників. Велику допомогу надають вихователям виготовлені власноруч дидактичні ігри за допомогою яких діти знайомляться з явищами природи, сезонними змінами, виховують у дітей чуйне ставлення до навколишнього середовища. Відповідно до Базового компоненту (нова редакція) дошкільники добре обізнані з природнім середовищем, як цілісним організмом, у якому взаємодіють повітря, вода, грунт, рослини, тварини, люди, Сонце, Місяць тощо. Діти добре усвідомлюють їх значення для себе, сприймають природу як цінність, довільно регулюють власну поведінку у природі. Малюки усвідомлюють себе частиною великого світу природи, виявляють інтерес, бажання та посильні уміння щодо природоохоронних дій. Знають про необхідність дотримання правил доцільного природокористування, чистоти природного довкілля, використання води. Оформлені природознавчі осередки, в яких кімнатні рослини, обладнання для догляду за ними( лійки, совочки та ін.), календар погоди, поличка з книжками, природничого змісту, правила поведінки в природі тощо. В куточках завжди красиво, охайно завдяки піклуванню дітей та вихователів. Діти постійно проявляють навички догляду і турботи за рослинами, поглиблюють свої інтереси в світі природи.

Аналіз планування показав, що вихователі середніх груп №05,06,08 здійснюють чітке та послідовне планування навчально-виховної роботи з розвитку екологічної компетентності дітей , для того, щоб діти мали певні конкретні знання про навколишню дійсність, приділяють достатньо уваги і часу в режимі дня організації роботи з пізнавально – дослідницької діяльності дітей, експериментуванню.

В листопаді 2017року вихователь – методист Бугайчук О.Г. провела з вихователями семінар – практикум на тему: «В екології природи й екології душі – єдиний шлях», під час проведення якого проводились цікаві форми роботи та висвітлювались такі питання:

 1. Природничо - екологічна компетентність дошкільників.
 2. Методичні рекомендації щодо формування екологічної відповідальності дітей дошкільного віку.

Практична частина:

 1. Вправа «Знайомство мовою квітів»
 2. Вправа «Екологічна мозаїка».
 3. Вправа «Інформаційне повідомлення».
 4. Вправа «Заморочки з діжки».
 5. Вправа «Екологічний плакат».

З метою розвитку педагогічної майстерності вихователь – методист провела консультації для вихователів «Доброго дня тобі , природо», «Організація пізнавальної діяльності дошкільників у природному довкіллі». Педагогічна рада (грудень) була присвячена темі: «Я – Землі своєї паросток зелений». До педагогічної ради педагоги готували доповіді з власного досвіду роботи: «Використання активних методів навчання в процесі оволодіння дошкільниками знаннями про об’єкти довкілля».

В квітні 2018 року була проведена комплексна перевірка середньої групи № 08 (вихователь Ульяницька Н.Б.). В процесі перевірки встановлено, що освітній процес проводиться в групі систематично, ціленаправлено та послідовно за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та Базового компонента дошкільної освіти з урахуванням індивідуальних та вікових особливостей дітей, їх можливостей. У координації методичної роботи закладу активну участь приймала практичний психолог Загребельна Н.В. Робота психологічної служби проводилась за напрямками: психодиагностична, консультаційна, корекційно - розвиваюча профілактична, організаційно-методична робота та психологічна просвіта. Впродовж року здійснювався психологічний супровід процесу адаптації новоприбулих дітей до умов перебування в дошкільному закладі. Результати його вивчення дали змогу дійти висновку, що процес адаптації дітей був максимально полегшений завдяки попередньо проведеній роботі адміністрації та вихователів, про що свідчать результати адаптації. Збільшення легкого рівня адаптації на 23% та рахунок зменшення середнього та важкого рівнів у порівнянні з попереднім роком дозволяє зробити висновок, що усі заходи, проведені для профілактики дезадаптації дітей були ефективними. Слід визначити, що на високий рівень адаптації вплинули професійний рівень педагогів, їх досвід, дбайливе ставлення до дітей, а також відвідування дітьми раннього віку адаптаційної групи влітку разом з батьками.

У вирішенні завдань психологічної служби велика роль відводилась взаємозв’язку з іншими підсистемами закладу. Так, достатньо тісний взаємозв’язок у роботі склався з методичною службою. Це і взаємна робота по розробці річного плану, проведенню семінарів та педрад. Таким чином, склалась певна структура взаємодії психологічної служби з іншими службами закладу. Практичний психолог ЗДО прийняв активну участь в усіх заходах. На 1 вересня 2017 року був розроблений розклад занять на тиждень за програмою «Дитина». Робота педагогічних працівників регламентується перспективним та календарним планом. Реалізація завдань за розділами програми планується за видами діяльності, схвалених на педраді від 31.08.2017 №1. Розроблена сітка занять, яка враховує вікові психофізіологічні можливості дітей, їх інтереси і потреби, забезпечує взаємозв'язок спланованих занять з повсякденним життям дітей в дитячому закладі. Слід відмітити, що форми і методи роботи з вихованцями педагоги нашого колективу органічно переплітають і оптимально використовують в залежності від обраної мети і специфіки розвитку особистості у дошкільному віці, тобто організовують навчання в рамках, характерних для дошкільника. Те, що діти отримують необхідний навчальний рівень знань підтверджують і показники контрольних зрізів знань, умінь та навичок по основним розділам програми. На початку навчального року та в кінці ми визначили рівень знань, умінь та навичок дітей відповідно до завдань програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». Однак, є і недоліки в роботі методичної служби:

 1. Не достатньо здійснювався контроль за самоосвітою педагогів (за поглибленою роботою педагогів над індивідуальною науково-методичною темою).
 2. Не організована просвітницька робота з батьками щодо зміцнення статусу української мови як державної, формування мовленнєвої культури дітей.

Для забезпечення ефективності усунення різних порушень усного мовлення, запобігання різних відхилень мовного розвитку дошкільників упродовж 2017-2018 н.р. у ЗДО продовжував роботу логопедичний пункт. За результатами проведеної роботи, встановлено, що вчителем-логопедом Саєнко О.В. ведеться планомірна робота щодо вдосконалення змісту, форм та методів роботи. Педагог створила необхідні умови для проведення освітньо - виховного процесу на належному рівні. Логопедичний пункт забезпечений в повній мірі інструктивно-методичними матеріалами; обов’язковим спеціальним обладнанням, що сприяє досягненню позитивних результатів по виправленню та покращенню мови; в наявності є необхідна кількість розробок занять, консультацій для роботи з дітьми, батьками та педагогами. Педагогічний колектив значну увагу приділяв створенню умов для забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланкою освіти (ЗОШ №210). Взаємодія ЗДО із загальноосвітнім навчальним закладом проходила за такими напрямками: організаційна робота, методична робота, робота з батьками майбутніх першокласників, робота психологічної служби. Тісна співпраця вихователів, вчителів та психологічних служб ЗДО і ЗОШ забезпечила безболісний адаптаційний період випускників ЗДО у школі.

Робота педагогічного колективу забезпечила високі показники готовності дітей до навчання в школі. Моніторинг стану психологічної готовності до шкільного навчання дітей-випускників показав: за психологічними критеріями з 50 обстежених дітей 25% мають високий рівень розвитку психічних процесів, 73% - вище середнього та середній рівень розвитку, 2% - низький рівень розвитку. З низьким рівнем розвитку на кінець навчального року дітей старшого дошкільного віку не виявлено. Що стосується мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, то варто зазначити позитивні зміни в порівнянні з минулим навчальним роком (2016-2017 н.р. – 75% - високий рівень готовності, 15% - середній рівень). Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компонента дошкільної освіти, одним з головних завдань, що стоїть перед закладом, вважається взаємодія з сім'єю. Упродовж 2017-2018 н.р. педагогами дошкільного закладу систематично проводилися батьківські збори, консультації, надавалися наочно-інформаційні повідомлення на теми, що актуальні для певної вікової групи. На високому рівні пройшли батьківські збори, досить плідно працював батьківський комітет закладу, приймаючи участь в освітньо - виховному процесі та зміцненні матеріальної бази ЗДО. Батьки залучались до проведення свят, розваг, конкурсів. При виборі форм роботи з родинами вихованців враховувались життєва компетенція, соціальні та освітні рівні батьків, їх досвід, матеріальні статки, кількість дітей у сім’ях та їх стать, повнота родин.

Більш тісній співпраці дошкільного закладу та сім’ї сприяв перехід від традиційних фронтальних форм роботи до групових, індивідуальних, які базуються на довірі та особистісних закономірностях розвитку дошкільників. Педагогічний колектив зумів встановити з батьками творчо-ділові контакти, що забезпечило підвищення психологічної та педагогічної компетентності батьків. Батьки наших вихованців приймали активну участь у різних виставках та конкурсах, які проводилися в ЗДО, зокрема: дитячої творчості, композицій з квітів, овочів та фруктів, природних матеріалів («Щедра осені краса – хай ніколи не згаса!»), фотовиставок («Дитячі спогади про літо», «Україна – це ми!», «Наше дозвілля»), у естетичному оформленні закладу до новорічних свят «В очікуванні новорічного дива». Також приймали активну участь у благодійній акції – «Одна тонна добрих справ» – волонтерська допомога бійцям АТО. Вихователі залучали батьків до благоустрою території дошкільного навчального закладу та групових приміщень ЗДО, виготовлення дидактичних посібників, святкових костюмів, атрибутів, до спонсорства тощо. На допомогу батькам, які бажають навчатися, переймати досвід виховання, шляхи розв’язання конфліктних ситуацій, небажаних проявів у поведінці дітей в групах існують сучасні батьківські інформаційні куточки. Вихователі готували пам'ятки, рекламні та пізнавальні буклети, ширми, порадники для батьків, тощо. Таким чином велась консультативна і просвітницька робота серед батьків. На протязі 2017-2018 н.р. в нашому ЗДО інтенсивно проводилась медична робота. Сестра медична старша – Машук Галина Григорівна постійно піклувалась та слідкувала за здоров`ям дітей, фізичним розвитком, загартуванням. Забезпечувала нагляд за диспансерною групою. Постійно забезпечувався контроль за санітарно-епідемічним станом ЗДО. Слід відмітити санітарно-просвітницьку роботу з персоналом дошкільного закладу та батьками: постійно проводились бесіди, консультації, випускалися санітарні бюлетні.

У порівнянні 2016 р. у 2017 р. захворюваність зменшилась на 5,9 д/дні в зв’язку із зменшенням інфекційних захворювань (на 283 випадків). Зменшилась захворюваність на ГРВІ на 834 дні. Захворюваність застудного характеру на 160 днів зменшилась. Відсутні випадки на грип, травми та шлунково-кишкові захворювання. Збільшився середньо - списковий склад дітей на 6 дітей. На належному рівні проводилась робота щодо дотримання вимог Інструкції з харчування дітей в дошкільних навчальних закладах. Систематично здійснювався контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Директором ЗДО Ступіхою С.Г. розроблений план, циклограми та картки контролю за організацією харчування в ЗДО. Результати контролю відображались у журналі контролю за харчуванням, протоколах виробничих нарад. Документація з питань харчування ведеться відповідно до встановлених вимог. Графік видачі готової продукції з харчоблоку дотримується. В ЗДО ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування в дошкільників згідно програмових вимог. Постачання продуктів та продовольчої сировини здійснюється базами-постачальниками «НІКА-1», «Гранат», «Стартрейдінг», Укрпродпостач», «Аделаїда», «Громік», «Фавор», «Еко-Сфера». В ЗДО №581 харчоблок, комора та підсобне приміщення відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

З працівниками харчоблоків, комірником, сестрою медичною ЗДО проведено семінар – залік щодо організації харчування, попередження спалахів гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь серед дітей. Основними показниками правильної організації харчування в ЗДО № 581 є добре самопочуття дітей, відсутність шлунково-кишкових захворювань, зауважень від батьків з питань організації харчування. Медико - профілактична робота здійснюється відповідно до затвердженого плану. В дошкільному закладі виконуються всі заходи лікувально-профілактичного характеру: антропометрія, перевірка постави, огляд на педикульоз. Велику увагу упродовж навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дітей оточують кваліфіковані педагоги, практичні психологи, медична сестра; здійснюється постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, підтримується інтерес дитини до власного здоров’я. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Питання захворюваності, відвідування дітей систематично розглядалися на виробничих нарадах, де аналізувалися показники захворювання та відвідування, розроблялися заходи щодо їх покращення. В оздоровчий період в ЗДО були проведені оздоровчі заходи, які полягали в забезпеченні посиленого харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі. Всього за літній період в ЗДО було оздоровлено 180 дошкільників. Впродовж року здійснювалась планомірна робота з безпеки життєдіяльності та правової освіти дошкільників у рамках проведення «Тижня безпеки» та тематичного «Тижня права». Цікаво проведені різноманітні методичні заходи з дітьми та батьками сприяли формуванню у дітей умінь чітко діяти у різних життєвих та непередбачуваних ситуаціях. Для батьків в групах підготовлена наочна агітація, інформаційний матеріал, буклети про збереження здоров’я та безпеку дітей. Весь теоретичний матеріал та нормативні документи з ЦО України, Тижня безпеки дитини, систематизований та укомплектований в папках. Матеріально-технічна бази задовільна, поповнюється завдяки зусиллям управлінню освіти, благодійній допомозі батьків, спонсорській допомозі та злагодженій адміністративно–господарській діяльності працівників ЗДО. Батьки є незамінними помічниками по оснащенню матеріально-технічної бази закладу.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципі пріоритету життя і здоров'я працівників та дітей відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання. Результати перевірок з дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядались на оперативних, виробничих нарадах. За наслідками контролю видаються довідки та відповідні накази. Таким чином, контроль за необхідними і безпечними умовами праці, навчання та виховання у дошкільному закладі носить комплексний характер. На сьогодні в дошкільному закладі є ще багато невирішених проблем, це такі як: оновлення розвивального предметного середовища в групах, ремонт огорожі. Тіньові навіси відсутні, на ігрових майданчиках не достатньо обладнання та малих форм для проведення роботи з дітьми, спортивний майданчик потребує необхідного обладнання. Але колектив дошкільного навчального закладу налаштований на працю в режимі розвитку та відновлення, впровадження різних інновацій.


Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення:
 1. принтер 2 шт;
 2. сканери 2 шт;
 3. смарт дошка 1 шт;
 4. проектор 1 шт;
 5. компютер 5 шт;
 6. ноутбук 1 шт;
 7. акустична система 1 шт;
 8. телевізори 4 шт;
 9. ламінатор 1 шт
Програмне забезпечення:
 1. операційна система Windows 10;
 2. антивірусна програма;
 3. робота з документами в "Microsoft"

Розробити гугл-календар для співробітників

Гугл-календар для співробітників, керівників

Нами було розроблено та представлено можливість використання додатку Google Calendar з освітньою метою, а саме створення розкладу зустрічей педагогічних рад, тренінгів, батьківських зборів тощо в закладі дошкільної освіти № 581: https://calendar.google.com/calendar/r/month/2018/12/1?tab=wc&pli=1&t=AKUaPmbard_HhYLhg68QEJbpIw-OLJAftkh4S9Cfv4Rn0lN1KBtQivTpPZrLvZratdVMcZAEACkNPb_spzbbfjd0vcKwGQwNnA%253D%253D [1]

Семінар (тренінг)

Провести семінар (тренінг) для співробітників / вчителів / вихователів з використання ІКТ в освіті або виступ на вченій раді / педраді щодо можливостей онлайн навчання

Виступ на тему: «Використання IКТ в методичній роботі"

ІКТ — це інформаційно-комунікаційні технології. ІКТ спрощує методичну діяльність педагогів, скорочує тривалість оброблення інформації, а отже прискорює розв’язання будь-якого питання. Способи використання ІКТ в ЗДО Можна виокремити такі способи використання ІКТ в методичній діяльності педагогів: співпраця з дошкільними закладами інших міст України підготовка документації — звітів, наказів, аналітичних довідок тощо оперативний обмін перспективним досвідом спілкування на фахових форумах, у чатах, під час онлайн-конференцій створення портфоліо педагогів та дошкільників оформлення — атестаційних матеріалів картотеки періодичних видань, методичної та художньої літератури стендів, інформаційних куточків матеріалів для участі в конкурсах тощо оформлення результатів моніторингу рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою електронного варіанту кваліметричної моделі пошук інформації в мережі інтернет з метою самоосвіти розроблення презентацій до семінарів, конференцій, консультацій для вихователів, до засідань педагогічної ради, методоб’єднань тощо використання мультимедійного супроводу під час занять, проведення свят та розваг, режимних моментів, батьківських зборів та консультацій для батьків тощо створення електронної бази для накопичення ілюстративних матеріалів, заготовок для оформлення презентацій, буклетів, інформаційних стендів тощо. Як свідчить досвід, використання ІКТ значно урізноманітнює й полегшує взаємодію вихователя-методиста з іншими педагогами. Особливо в цьому аспекті хочемо відзначити ефективність застосування хмарних технологій. «Хмарні технології» В інформаційному середовищі хмарні технології — це передусім зручний сервер або мережа для зберігання й оброблення інформації, що об’єднує апаратні засоби, ліцензійне програмне забезпечення, канали зв’язку, а також технічну підтримку користувачів. Порівняно з паперовим документообігом, використання хмарних технологій має чимало переваг, зокрема такі: доступ до потрібних даних можна отримати з будь-якого комп’ютера, що підключений до мережі інтернет працювати з даними одночасно можуть кілька осіб у разі апаратних збоїв дані, найімовірніше, будуть збережені. Одним із найпопулярніших хмарних сховищ є Google Диск. Google Диск забезпечує можливість створення і збереження документів у «хмарі». Утім створені за його допомогою документи можна зберігати також і на жорсткому диску комп’ютера. Доступ до файлів, збережених у цьому хмарному сервісі, можливий з будь-якого місця на планеті за умови підключення до мережі інтернет. До того ж вносити зміни в документ можна з будь-якого пристрою — комп’ютера, планшета, мобільного телефона тощо. І всі ці зміни однаково відображатимуться на всіх пристроях, де встановлено Google Диск. Як застосовувати хмарні технології в освітньому закладі Ми використовуємо хмарні технології для спільного доступу кількох осіб до одночасної роботи над певним документом. Наприклад, над розробленням освітньої програми або річного плану дошкільного закладу водночас працюють адміністрація й педагоги, кожен з яких відповідає за певний напрям роботи й заповнює конкретну частину документа. За потреби фахівці коментують або доповнювати інформацію в блоках, які заповнюють їхні колеги. Іншим прикладом використання хмарних технологій педагогами нашого закладу є створення таблиці, яка містить інформацію про всі групи дошкільного закладу. Для початку спільної роботи в хмарному сервісі вихователь-методист, керівник дошкільного закладу чи будь-хто з педагогів створює або розміщує необхідний документ у хмарному сховищі й надає доступ до нього тим колегам, які надалі працюватимуть з ним. Їм на зареєстровану адресу електронної пошти надійде відповідне посилання на місцезнаходження документа. Найчастіше педагоги послуговуються офісними додатками Google Таблиці та Google Форми.

Підпис під зображенням


Підпис під зображенням

Методичні рекомендації

Підготувати методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища установи, модернізації ІТ інфраструктури, формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

Проектування інформаційного освітнього середовища:

 • розвиток та модернізація матеріальної бази інформатизації (придбання комп‘ютерів, розробка програмного забезпечення;
 • створення корпоративної мережі, підключення до мережі Інтернет, обладнання відповідних приміщень);
 • створення організаційної структури управління процесом інформатизації (внесення змін до посадових обов‘язків працівників установи, призначення відповідального);
 • підготовка педагогічних працівників до ефективного використання інформаційних технологій;
 • створення єдиної корпоративної бази даних;
 • створення корпоративної пошти.

Змістовним та структурним наповненням ІОС дошкільного закладу може бути:

 • індивідуальні портфоліо керівника та вихователів;
 • віртуальний методичний кабінет;
 • е-бібліотека
 • сторінки логопеда, психолога, медичної сестри
 • е-меню
 • створення та зберігання документації
 • зв'язок батьки-вихователі-адміністрація


Технологічна складова:

 • Система засобів, що забезпечує проведення робіт з усіма видами навчальної інформації, яка включає механізми її обробки, збереження, оперативного пошуку та тиражування.
 • Розгорнута система засобів масової інформації.
 • Система, що забезпечує введення в експлуатацію, сервісне обслуговування, ремонт і модифікацію використаних у роботі з освітньою інформацією технічних засобів.


Модернізація ІТ інфраструктури

 • Оновлення ПК
 • Придбаннякабелів HDMI
 • Збільшення радіусу дії wi-fi мережі
 • Оновлення програмного забезпечення

Формування ІК-компетентності вихователів освітньої установи

 • тестування на визначення точного рівня ІК-компетентності вихователя;
 • курси підвищення ІК-компетентності (за рівнями знань);
 • система постійно діючих семінарів з питань вдосконалення навиків роботи на комп'ютері з різними програмами і вживання ІКТ в освітньому процесі;
 • індивідуальні консультації за запитом;
 • система проблемних семінарів на основі вивчення освітніх потреб у використанні ІКТ;
 • система майстер-класів, стажувань у педагогів компетентних в ІКТ;
 • наради – семінари, тренінги;
 • система дистанційного навчання.


Медіа:Звітна презентація.ogg