Зінченко (Содоль) Юлія Олегівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Зінченко (Содоль) Юлії Олегівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта». Повна назва: Андріївське навчально-виховне об'єднання "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дитячий садок" Макарівського району Київської області Скорочено: Андріївське НВО "ЗОШ І-ІІ спупенів - дитячий садок" Ступень: I-II Форма власності: комунальна Індекс: 08013

Адреса: Україна, Київська область, Макарівський район, с.Андріївка, вул. Шевченка, 1

Директор: Омельчук Вікторія Віталіївна

Детальну інформацію можна дізнатися на сайті школи: [[1]]

Зміст

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу

В ході практики відбулася бесіда з директором школи Омельчук Вікторією Віталіївною.

"Головною метою впровадження ІКТ в закладі є підготовка підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в сучасному інформаційному суспільстві, підвищення доступності та ефективності навчально-виховного процесу. На даний час неможливо уявити собі навчальний процес без використання інформаційних технологій і засобів навчання. Саме сучасні інформаційні технології зробили можливим доступ кожного фахівця до величезної кількості різних видів інформації. Застосування інформаційних технологій у системі управління освітою є особливо необхідним, оскільки саме управлінські рішення спроможні змінити всю систему в цілому, а від їх правильності та своєчасності залежить ефективність системи освіти."

"Одним з напрямків застосування ІКТ у нашій школі є використання мультимедійних засобів навчання, які дозволяють учням, педагогам, батькам спілкуватися з комп’ютером, використовуючи різноманітні, природні для себе середовища: графіку, звук, анімацію, відео."

"На жаль, розвиток ІКТ в школі стоїть на нижчому рівні, ніж нам хотілось би. Але ми намагаємось розвинути нашу ІК-систему, щоб навчання стало ще більш ефективним."

ІК-компетентності вчителів, вихователів закладу

Серед вчителів Андріївського НВО було проведено анкетування на тему «ІК-технології в освітньому закладі». Результати опитування та аналізу Ви можете побачити в наданих та опрацьованих нами діаграмах.

Для перегляду анкети, перейдіть за посиланням [[2]]

Результати анкетування: [[3]]

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення

У школі діє 11 навчальних кабінетів, 4 з яких, обладнані мультимедійною технікою. А саме: комп’ютерний клас, методичний кабінет, два класи початкової школи. Ці навчальні кабінети обладнані мультимедійною технікою: комп'ютерами, проекторами, екранами, периферійними пристроями. Використання комп’ютерних технологій у загальноосвітній школі можна розглядати за двома напрямками: інформаційно-комунікаційні технології в управлінській діяльності та інформаційно-комунікаційні технології в навчально-виховному процесі.

Програмне забезпечення

- Microsoft office - Windows - Скарбниця знань - Сходинки до інформатики

7237930 images 1457637814.jpg

Інформаційне забезпечення

Інформаційно-освітнє середовище школи представлено сайтом школи, який реалізує освітню політику школи. Навчання інформатики починається з 2 класу і активно продовжується до 9 класу.

Google-календарі для керівників та заступників директора

Календар з "Організаційної методичної роботи в школі" знаходиться тут: [[4]] Календар "Наради при директорові та заступниках директора" знаходиться тут: [[5]]

Семінар для вчителів з використання ІКТ в освіті

Впровадження в практику роботи з учнями ІКТ, дає змогу зацікавити учнів самостійним пошуком різних джерел інформації, розвивати їх творчі здібності, критичне мислення, вміння аргументовано, розлого й образно висловлювати свої думки, судження, оцінки. Адже у сучасному інформаційному просторі дана технологія є актуальною. Ця ідея допомагає підняти на новий рівень освоєння навчального матеріалу. Вчитель має готувати людину, органічно адаптовану до життя у світі багатоманітних зв'язків - від контактів із найближчим оточенням до глобальних зв'язків. Середовище електронного навчання – це освітній простір, у якому відбувається формування якостей і вмінь необхідних сучасній людині ХХІ століття, таких, як медіаграмотність, критичне мислення, здатність до рішення творчих завдань, уміння мислити глобально, готовність працювати в команді й громадянська свідомість. Знання й уміння ХХІ століття сприяють формуванню в учнів самостійності й розвитку в них громадянських, професійних і лідерських якостей.

У зв'язку з цим, в освітньому закладі було проведено семінар для вчителів на тему: Використання ІКТ в освіті. Файл:ІКТ в освіті.ppt

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо проектування інформаційного освітнього середовища навчальної установи

Однією з необхідних умов успішної реалізації модернізації освіти на сучасному етапі є формування єдиного інформаційного освітнього середовища на всіх рівнях із забезпеченням їх інтеграції. Первинного значення в цьому процесі набуває створення єдиного ІОС в кожній освітній установі. Інформатизація в навчальному закладі потребує не лише встановлення в ньому персональних комп’ютерів і навчання комп’ютерної грамотності – вона не відбуватиметься без перебудови всього процесу навчання на базі використання інформаційно-комунікаційних технологій, діяльності студентів, учнів і викладачів в умовах доступу до безмежного світу інформації.

Серед важливих напрямів роботи керівників і всього колективу навчального закладу, що значно сприятимуть формуванню і розвитку інформаційно-освітнього середовища можна виділити:

1) удосконалення технічної оснащеності навчального закладу (обладнання автоматизованих робочих місць учителів і адміністративного корпусу); 2) розвиток системи учнівського самоврядування і створення окремих сторінок Web- на сайті навчального закладу; забезпечення доступу до інформації про діяльність навчального закладу учнів, батьків і зацікавленої громадськості.

Методичні рекомендації щодо модернізації ІТ інфраструктури навчальної установи

Школа потребує збільшення кількості мультимедійних засобів, оскільки інколи виникають труднощі у проведенні уроків.

Також для модернізації можна робити наступні кроки: 1) використання інформаційних порталів в якості технологічної платформи для інтеграції і розробки прикладних систем; 2) придбати обладнання , якого ще не має в школі (Смарт-Лаболаторії для проведення уроків Хімії та Біології); 3) оснащення бібліотеки електронними пристроями.

Методичні рекомендації щодо формування ІК- компетентності вчителів, вихователів освітньої установи

ІК-компетентність заслуговує на особливу увагу тому, що саме вона дає можливість особистості бути сучасною, активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати найновітніші досягнення техніки в своїй професійній діяльності. Слід відмітити, що майже всі науковці виділяють цю компетентність як обов’язкову складову професійної компетентності педагога.

Рекомендації:

1) організація систематичного підвищення кваліфікації педагогічного колективу у галузі ІКТ; 2) проведення майстер-класів і інтегрованих та бінарних уроків з використанням ІКТ в загальноосвітньому процесі; 3) участь в освітніх проектах в мережі Інтернет; створення проектів для використання на заняттях; 4) створення власних Web-сторінок викладачів, адміністрації, соціально-педагогічних служб і їх розміщення на сайті школи.