Жукова Олена Василівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Жукової Олени Василівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз ІКТ-політики Старобезрадичівської ЗОШ Обухівського району, Київської області

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками. Протягом останніх років Старобезрадичівська ЗОШ активно працює над підготовкою вчителів для використання інформаційних технологій не лише на заняттях з інформатики (вчителями інформатики), але й у всьому освітньому просторі. З інтерв'ю з директором школи Єцкало Валентиною Миколаївною я дізналася, що не дивлячись на те, що школа маленька і можливостей розвивати ІКТ в повному руслі протягом довгого часу не виходило. Директор: Та все ж таки спільною працею та зусиллями вдалося сформувати сприятливі умови для розвитку інновацій в нашій школі.Разом з кадровим і методичним забезпеченням навчального процесу є вирішальним показником оцінювання дієздатності сучасної школи.


Вчитель інформатики, Луцик Юлія Сергіївна :"Інформаційне середовище – засіб ефективної взаємодії учасників освітнього процесу: дітей, педагогів, батьків. У нашій школі проведено моніторинг компетентності вчителів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Всі педагоги володіють навичками використання ІКТ на рівні "Початківець", вміють орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства."


1. Апаратне забезпечення: - комп'ютерний клас - 3 проектори, 3 смартдошки, 10 навісних плазм, Інтернет та wi-fi зони 2. Програмне забезпечення: - Microsoft office - Windows - Скарбниця знань - Сходинки до інформатики 3. Навчально-наукове забезпечення: В школі інформатика активно вивчається з 2 класу. В початковій, середній та старшій школах всі учні забезпечені підручниками та зошитами за оновленою програмою. На уроках інформатики всі діти забезпечені доступом до комп'ютерів та до мережі Інтернет (під час вивчення розділу "Інтернет"). Також кабінети інформатики оснащені головним (локальним) комп'ютером. В штаті працює один вчитель інформатики. Також в початкових класах (2-4 класи) кожен вчитель проводить уроки інформатики самостійно. Готовність вчителів до впровадження ІКТ в навчальний процес В Старобезрадичівській ЗОШ уроки інформатики в початкових класах проводяться самими вчителями-класними керівниками. Та інколи виникають деякі труднощі у вчителів, які мають великий педагогічний досвід та яким не вистачає їхнього рівня володіння ІКТ, щоб легко та якісно проводити уроки. Такі вчителі часто звертаються за допомогою до молодих вчителів.

ІК-компетентності педагогічних працівників. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування

За допомогою адміністрації був організований та проведений моніторинг вчителів з приводу використання ІКТ у вигляді анкетування.

Анкету можна побачити тут [[1]]

Результати анкетування [[2]] Спираючись на результати анкетування вчителів Старобезрадичівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, можу зробити такі висновки: 1. Школа забезпечена засобами ІКТ на недостатньому рівні, що уповільнює можливості вчителів влитися в сучасний розвиток новітніх технологій. 2. Водночас більшість вчителів використовують новітні засоби в роботі на уроках. 3. Всі, без винятку, готові до навчання та впровадження ІКТ.

Завдання на вибір

Також було розроблено Гугл-календар для співробітників Посилання на календар Тут [[3]];

[[4]]

Провести семінар для вчителів з використання ІКТ в освіті

Учителі початкових класів або вчителі – предметники, які володіють сучасними комп’ютерними технологіями, і викладачі інформатики мають вибудовувати весь процес навчання так, щоб він забезпечував, поряд із засвоєнням предметного змісту, формування відповідних технологічних та інформаційних умінь і навичок, які застосовуються в різних життєвих ситуаціях: навчальних, виробничих, особистих. Одним із результатів процесу інформатизації навчальних закладів має бути можливість використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для роботи з інформацією як в навчально-виховному процесі, так і для інших потреб.


Тому разом з директором школи та за допомогою вчителя інформатики був проведений семінар для вчителів школи, на тему: "Використання ІКТ в освіті" [[5]]Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища освітньої установи

Однією з необхідних умов успішної реалізації модернізації освіти на сучасному етапі є формування єдиного інформаційного освітнього середовища на всіх рівнях із забезпеченням їх інтеграції. Первинного значення в цьому процесі набуває створення єдиного ІОС в кожній освітній установі. Інформатизація в навчальному закладі потребує не лише встановлення в ньому персональних комп’ютерів і навчання комп’ютерної грамотності – вона не відбуватиметься без перебудови всього процесу навчання на базі використання інформаційно-комунікаційних технологій, діяльності студентів, учнів і викладачів в умовах доступу до безмежного світу інформації. Створення єдиного освітнього інформаційного середовища сприяє розвитку навчальної, педагогічної, управлінської й обслуговуючої діяльності навчального закладу, де провідну роль відіграють інформаційно-комунікаційні технології, що дозволяють підвищити якість і доступність навчального процесу. Крім того розвиває здібності студентів (учнів), задовольняє їхнім потребам і готує до майбутнього самостійного життя. Які саме можливості відкриваються перед навчальним закладом, якщо в ньому організований єдиний освітній навчальний простір: 1) керівництву навчального закладу це дозволить: − створити єдине інформаційне освітнє середовище навчального закладу; − організувати розумний і раціональний документообіг в межах однієї установи, впровадити інформаційно-комунікаційні технології управління навчальним закладом; − впровадити систему збирання, переробки інформації з різних напрямів навчально-виховного процесу; − здійснити розгорнутий моніторинг навчальної діяльності закладу; − створити електронні бази даних педагогічних кадрів; − створити електронні бази даних студентського колективу; − підтримувати сайт навчального закладу, Веб-сторінки навчальних проектів; − розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами; − розвинути контакти соціального партнерства з іншими навчальними закладами; 2) педагогічним працівникам це дозволить: − організувати доступ до всієї нормативно-правової бази документів; − використовувати програмне середовище, що формує інформаційний простір навчального закладу; − здійснювати самостійне навчання; − підвищувати кваліфікацію, брати участь у професійних об’єднаннях, семінарах, вебінарах, майстер-класах та ін. − упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології і ресурси мережі Інтернет на різних етапах традиційної системи навчання; − створювати Інтернет-заняття, інтегровані уроки; − розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси, формувати, використовувати медіатеки і т. ін. 3) студентам навчального закладу це дозволить: − використовувати Інтернет-технології в організації додаткової освіти; − використовувати комп’ютерні технології для підготовки до занять; − застосовувати тренувальне тестування; − брати участь в Інтернет конкурсах і олімпіадах; − обговорювати актуальні проблеми на форумі, в Skype, на сайті навчального закладу; − інтелектуально і психологічно готуватися до подальшого продовження освіти; − навчитися працювати з інформацією, представленою в різних формах, відбирати і систематизувати науковий матеріал, робити повідомлення, доповіді на задану тему, складати план і т. ін. − брати участь у телекомунікаційних проектах.

Модернізація ІТ-інфраструктури

ІТ-забезпечення школи потребує модернізації. Школа забезпечена ІКТ на недостатньому рівні. Потрібно облаштувати ще один інформатичний клас. Тому що інколи виникають труднощі та незручності під час проведення уроків. Також школа потребує додаткового мультимедійного обладнання. Не вистачає Смарт-дошок та проекторів. Модернізувати ІТ-інфораструктуру можна ще так:

Електронне навчання. Інструменти для творчості і технології для співпраці, що надає змогу учням, творити і надихати одне одного, а також співпрацювати під час навчання в межах навчального закладу, держави чи всього світу. Керування дослідженнями. Хмарна платформа для спільних досліджень із широким спектром інструментів для аналізу, розробки та створення матеріалів. Надання групам ефективних засобів для співпраці, дослідження, аналізу, розробки та створення матеріалів. Ефективність навчальних закладів. Загальний аналіз діяльності навчального закладу, рішення для контролю звітності і створення звітів. Спрощення звітності й керування планами на майбутнє завдяки миттєвому доступу до інформації і докладному огляду джерел даних. Операційна ефективність. Програмний комплекс серверів і інструментів, які забезпечують світовий рівень керування ІТ-інфраструктурою, захисту даних і безпеки мережі. Ефективне керування ІТ-інфраструктурою і її захист з одночасним зменшенням непрямих витрат на інформаційні технології.

Формування ІК-компетентності вчителя

Виділення ІК-компетентності як окремої складової професійної компетентності педагога обумовлено активним використання ІКТ у всіх сферах людської діяльності, в тому числі і в освіті.

Вона передбачає наявність у особистості здатностей:

· застосовувати ІКТ в навчанні та повсякденному житті;

· раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби під час розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням;

· будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ;

· давати оцінку процесові й досягнутим результатам технологічної діяльності.

ІК-компетентність заслуговує на особливу увагу тому, що саме вона дає можливість особистості бути сучасною, активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати найновітніші досягнення техніки в своїй професійній діяльності. Слід відмітити, що майже всі науковці виділяють цю компетентність як обов’язкову складову професійної компетентності педагога.

З появою в роботі вчителя комп’ютера та Інтернет значно збільшуються можливості самоосвіти вчителя. Комп’ютер повинен стати незамінним інструментом в роботі, що значно підвищить її ефективність. Кожен учитель повинен бути готовий до використання інформаційних технологій у власній праці, а також в роботі з учнями.

Перед сучасним учителем стоїть нелегке завдання: навчаючись і перебудовуючись під нові вимоги часу самому, навчити і підготувати інших. Удосконалення якості навчання та виховання у середній школі напряму залежить від рівня підготовки педагога.

Сучасне суспільство характеризується стрімкою зміною темпів життя, технологій, лавиноподібним зростанням інформації, ускладненням праці і соціальної діяльності, саме тому необхідно змінювати основні методи навчання. Недостатньо дати суму знань учням, потрібно навчити їх орієнтуватися в потоці інформації, систематизувати і обирати потрібне. Учитель повинен розвивати в учнів навички, які потрібні людині ХХІ століття: відповідальність та адаптивність, критичне та системне мислення, вміння працювати з інформацією та медіазасобами, ставити та вирішувати проблеми, направленість на саморозвиток, творчість і допитливість та інші. Все це дуже легко зробити, якщо використовувати метод проектів на уроках.

Для впровадження методу проекту в шкільну освіту необхідна відповідна фахова підготовка вчителів за новими педагогічними технологіями. Цим потребам відповідає програма Міністерства освіти і науки України Intel «Навчання для майбутнього».

Сьогодні більшість учнів мотивована на стійке, незалежне, цілеспрямоване і самостійне навчання. Саме тому їм подобається робота над проектом, тим, що вони беруть на себе ризик самостійних дій і вчаться на своїх помилках.

Уміння працювати з інформацією, узагальнювати, аналізувати, систематизувати - усе це допоможе учням у роботі над проектом. Навички роботи з комп'ютером їм будуть потрібні не тільки для пошуку інформації (тим паче, що на сьогоднішній день учні частіше і більш охоче шукають інформацію через Інтернет, ніж у бібліотеці), але й для того, щоб представити і розкрити тему своїх досліджень.

Метод проектів вимагає ретельної підготовки вчителя, оскільки від того, наскільки він зможе зацікавити учнів темою проекту, буде залежати і результативність роботи учнів. Учитель повинен чітко сформулювати основні, проблемні та навчальні питання, чітко визначити терміни роботи над проектом, ознайомити з методами оцінювання як протягом всього проекту, так і кінцевого результату.

Вважаємо, що використання методу проектів у роботі, є найбільш ефективним на сьогоднішній день для формування цілісної конкурентоспроможної особистості учнів.

Одним з головних завдань шкільної освіти сьогодні є підготовка учнів до швидкого сприйняття і опрацювання великих обсягів інформації, озброєння їх сучасними засобами і технологіями роботи, формування в них інформаційної культури, життєвих компетентностей, зокрема інформаційної компетентності.

Щоб сформувати інформаційну компетентність в учнів, учитель і сам повинен володіти такою компетентністю, розуміти ту роль, яку він може відігравати у формуванні особистості учня.