Жемера Юлія Миколаївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук


Виробнича (за спеціалізацією) практика

Mcaticon.png
Виробнича (за спеціалізацією) практика
Изображение viber 2021-10-18 16-14-39-950.jpg


База для проведення практики: Заклад дошкільної освіти № 274

Загальні відомості про заклад:

Місто: Дніпровський район, Київ

Адреса: вул. Миколайчука, 15а

Номера телефонів: (044) 227-29-62

E-mail: https://osvita.kyivcity.gov.ua/#/objpage/58b672f0108cf4a56744516d

Керівник: Лісовська Наталія Миколаївна

Проектна потужність: 12 груп, 220 дітей. Функціонує 11 груп. Діти зараховуються до дошкільного закладу у порядку черговості їх електронного запису. Приймаються діти з 1,6 років. Прийом дітей здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:

   - Заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
   - медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;
   - довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
   - свідоцтва про народження.

З дітьми у закладі дошкільної освіти працюють вихователі, музичні керівники, інструктор з фізичного виховання, керівник гуртка з англійської мови, психолог. Організоване якісне 3-х разове харчування. Заклад дошкільної освіти працює за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років " Дитина". Пріоритетний напрямок роботи закладу : еколого- пізнавальний розвиток дітей дошкільного віку. Діє гурток з англійської мови для дітей дошкільного віку. У закладі дошкільної освіти сучасна матеріально- технічна база. Функціонують методичний кабінет, музичний , фізкультурний зали, кабінет англійської мови та психолога.

Власність: Комунальний

Спеціалізація: без спеціалізації

Вид закладу: Загального розвитку

Додатково є: Спортзал Музично-спортивний зал Музичний зал

Завдання1

Mcaticon.png
Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

'Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ.'

Використання ІКТ в управлінській діяльності

1. Робота в міській освітній мережі ;

2. Розрахунок стажу роботи працівників;

3. Співпраця з дошкільними закладами інших міст України;

4. Створення бази даних працівників ДНЗ, дітей та батьків;

5.Робота з документацією (звіти, інформація в різні органи,накази, довідки тощо)

6. Участь у форумах, чатах, конференціях;

7. Опрацювання нормативно-правової документації шляхом використання Інтернет;

8. Створення портфоліо педагогічних працівників;

9. Оформлення внутрішнього контролю за службами в електронному вигляді.

Використання ІКТ у методичній роботі 1. Оформлення ділової документації;

2.Проведення контрольно - аналітичної діяльності(підготовка схем аналізу, обробка даних, результативність у вигляді графіків, діаграм (атестація педагогів, рівень знань дітей з різних розділів програми тощо);

3. Робота в мережі Інтернет з питання самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу. 4.Оформлення атестаційних матеріалів;

5. Розробка презентацій до семінарів, методичних об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів;

6. Використання мультимедійного супроводу в роботі з дітьми на заняттях, під час проведення свят та розваг, режимних моментів; у роботі з батьками (під час проведення консультацій, батьківських зборів, Днів відкритих дверей тощо);

7. Оформлення картотеки періодичних видань, облік методичної та художньої літератури;

8. Оформлення стендів, інформаційних куточків;


9. Оформлення буклетів, ППД роботи кращих вихователів,матеріалів для участі в різноманітних конкурсах.

10. Накопичення ілюстративних матеріалів для випуску санбюлетнів, порад для батьків, оформлення презентацій, буклетів.

11. Обмін досвідом роботи з іншими педагогічними колективами.

Використання ІКТ у психологічній роботі

1. Оформлення ділової документації;

2. Оформлення інформаційного куточка для педагогів та батьків; 3. Діагностування педагогів з використанням комп’ютерних діагностичних методик (тести Люшера, Равена, Векслера);

4. Діагностування дітей за допомогою комп’ютерних методик;

5. Обробка даних результатів проведених досліджень у вигляді схем, діаграм;

6. Корекційно-розвивальна робота з дітьми за допомогою розвивальних програм;

7. Розробка презентацій для виступу на семінарах,конференціях, батьківських зборах;

8. Використання мультимедійного супроводу при проведенні тренінгів, психологічних ігор тощо.

Інтерв’ю з керівником ЗДО

- Добрий день! 
Изображение viber 2021-10-19 15-35-19-659.jpg

Шановна Наталія Миколаївна, скажіть, Ваш заклад впроваджує ІКТ?

Добрий день. Так, садочок розвивається в цьому напрямку.

- Як саме ІКТ впроваджуються у Вашому дошкільному закладі?

Вся документація переходить в електронний вигляд, навіть лікарняні. Вихователі також застосовують ІКТ в роботі: виготовляють дидактичні ігри, застосовують ІКТ на заняттях і на протязі дня в роботі з дітьми.

- Наталіє Миколаївна, скажіть, будь ласка, що Ви знаєте про інформаційно-комунікаційні технології в освіті?'

Зараз все компьютеризується, в тому числі і освіта. І ми розвиваємось.
Изображение viber 2021-10-19 17-46-51-489.jpg

- Можливо у Вас виникають  труднощі при впроваджені ІКТ?

Звичайно є труднощі, але ми вчимося, розвиваємося, допомагаємо один одному. Це нові технології і ми вважаємо, що потрібно йти в ногу з часом.

- Ваші педагогічні працівники теж активно використовують ІКТ у своїй педагогічній діяльності?

Так, вихователі залюбки використовують в роботі ІКТ для створення цікавих презентацій для дітей, ігор, відеороликів для батьків.

- На вашу думку, який рівень використання ІКТ мають вихователі у садочку?

Деякі вихователі вільно користуються ІКТ, а старшому поколінню звичайно це дається складніше, але молодь підтримує і допомагає розібратись.

- Яку методичну роботу ви проводите з педагогічним колективом для їх кращої обізнаності в використанні ІКТ ?

Так, плануємо. Адже завдяки ІКТ документація виглядає набагато охайніше, набагато легше ділитися досвідом, швидше дізнаватися про новинки в освіті…

Висновок: Отже, поспілкувавшись з директором ЗДО №274 щодо впровадження ІКТ, можнозробити висновки, що ІКТ є корисним здобуттям для освітян, вони відкривають нові можливості в роботі вихователів та адміністрації ЗДО, тому працівники з задоволенням хочуть набувати нових навичок з ІКТ.ЦК-компетентності педагогічних працівників закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування

Посилання на анкету:

https://forms.gle/JKmEDpaQDtPosMVGA

Посилання на відповіді анкети: https://forms.gle/WDNXxfRW4YM9ra5r6

Чи знаєте Ви, що таке інформаційно- комунікаційні технології (ІКТ)?.png
Снимок 1.PNG
Снимок2.PNG
Снимок3.PNG
Снимок4.PNG
Снимок5.PNG
Снимок6.PNG
Снимок8.PNG
Снимок9.PNG
Снимок10.PNG
Снимок11.PNG
Снимок12.PNG

Висновок: опитування ІКТ-компетентності педагогічних працівників, ми виявили,що 100% опитаних знають що таке ІКТ і готові підвищувати свій рівень їх обізнаності. Приблизно 90% працівників користуються онлайн сервісами та шукають матеріал до занять, готують презентації, показують розвивальні відео... І 100% опитаних готові і хочуть поглиблювати знання про використання цмфрових інструментів в роботі.
Аналіз ІТ інфраструктури закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення • Комп’ютер — 3

• Ноутбуків — 2

• Принтер - 3

• Wi-Fi роутер - 1

• Музичний центр - 1

• Колонки - 2

• Система відео нагляду - 2


Програмне забезпечення

• Windows 7;

• Microsoft office 2007 (Word, PowerPoint, Excel);

• Антивірусна програма;

• Браузер Google


Інформаційне забезпечення   Відсутнє

Навчально-наукове забезпечення

• державні стандарти освіти;

• навчальні плани;

• програми;

• методичні матеріали;

• документація;

• збірники;

• дидактичні матеріали;

• посібники;

• періодичні видання.


Навчально-наукове забезпечення

Відсутнє

Завдання 2

Mcaticon.png
Завдання на вибір Створити е-ресурс та впровадити його в діяльність закладу освіти/освітньої установи, відповідно до потреб визначених в попередньому завданні).

Блог для вихователів ЗДО відкриває нові можливості комунікаційної взаємодії, його можна використовувати: як місце для організації педагогічних дискусій, поширення власних педагогічних ідей, розміщення цікавих тем для роздумів; як дошку оголошень; як місце для опису подій кожного дня, кожного заняття, кожного освітнього заходу, що відбулося в дитячій групі та ін., місце для створення групових публікацій (розмішуючи в блогах різні стінгазети; фото з екскурсій; виховних заходів); як ресурс для самоосвіти; як засіб для обміну інформацією та мережевої взаємодії зі своїми колегами.

Посилвання на блог: https://jemerauliia.blogspot.com/


Завдання 3

Mcaticon.png
Семінар (тренінг)


Проведення семінару

Презентація: https://docs.google.com/presentation/d/14ktfb8YIxZaa3CpuNLRYrIt01AvlSlAaUlOCqQXizNc/edit?usp=sharing

Відео:

Сучасний педагог повинен володіти комп’ютерною грамотою, вміти створювати розвивальні презентації, орієнтуватися в Інтернеті, знаходити потрібну інформацію, вести свій блог чи сторінку на сайті дошкільного закладу. Тому на вирішення одного завдання відбувся семінар для вихователів ЗДО №274 відбувся з ознайомлення з мобільним відеоредактором Viva Video. Спираючись на результати виявлення освітньої політики ЗДО, Я підготувала семінар на тему “Обробка відео для публікації на каналі youtube. Відео за посиланням:

IMG-53e97f2735685f5d4cff34b500973b78-V.jpg
IMG-4e8f5d773a5f6c2f73e46818424e48b3-V.jpg
IMG-424bb6cb0bb147b82d9468afb9c477ea-V.jpg
IMG-aee496ee52e18f532bb7703a1fe15446-V.jpg

Завдання 4

Mcaticon.png
Методичні рекомендації
Проектування інформаційного освітнього середовища ЗДО

• Елемент маркованого списку
• Впровадження в роботу практику використання Google-додатків для збереження, обміну та поширення інформації; 
• Створення сайту ЗДО та систематично його оновлювати;
• Удосконалити сайт закладу, зробити його більш інформаційним;
• Удосконалити технічне забезпечення навчальних закладів сучасною комп’ютерною технікою;
• Упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології і ресурси мережі Інтернет на різних етапах.

Модернізації ІТ інфраструктури

•  Придбати мультимедійне обладнення 9 (смарт-дошки та проектори);
•  Забезпечити швидкісний Інтернет та його якісне поширення за допомогою маршрутизаторів WI-FI;
•  Підвищити рівень інформації компетентності педагагів шляхом проходження спеціальних курсів;
•  Забезпечити робочі місця педагогів ноутбуками. 

Формування цифрової компетентності вихователів закладу

• Навчати педагогів користуватись сайтом, блогом для батьків (постійно оновлювати інформацію);
• Залучати вихователів використовувати ІКТ під час освітнього процесу;
• Проведення індивідуальних консультації, що до труднощів у роботі з ІКТ;
• Здійснення систематичного підвищення ІТ-компетенції працівників за допомогою онлайн навчання, проходження безкоштовних онлайн курсів;
• Сприяти активному саморозвитку та самонавчанню педагогічних працівників ЗДО.