Е-Портфоліо/Вагові коефіцієнти 2020

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Головна Оголошення Допомога Вагові коефіцієнти 2020 ВК 2019 ВК 2018 ВК 2017 ВК 2016 Cайт портфоліо Інституційний репозиторій Google Академія
Перелік показників та вагових коефіцієнтів оцінювання результатів діяльності НПП, НП у Конкурсі «Лідер року - 2020»

Показник

Ваговий коефіцієнт / кількість балів

Джерело даних

Відповідальні особи за наповнення реєстрів

Обов'язкові умови

Надання інформації співробітником

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Не може бути лідером року НПП та НП, який не має публікації у Scopus/WoS та не брав участь у міжнародній діяльності (з урахуванням «0» показника) за поточний рік

Завершені наукові дослідження

Реалізація наукового дослідження (етапу наукового дослідження), результати якого затверджено Вченою радою Університету

25–100

База реєстрів:
«Завершені наукові дослідження»

Кузьменко О.М.,
НМЦ досліджень, наукових проєктів та програм

За умови реєстрації в НМЦ ДНПП факту реалізації дослідження.

За умови схвалення результатів дослідження Вченою радою Університету.

За умови оприлюднення результатів дослідження на сайті Університету.

Бал виставляється відповідальною особою

Надіслати до НМЦ ДНПП листом коротку інформацію про відповідне наукове дослідження та підтверджуючі документи

(звіт про реалізацію дослідження (теми), номер протоколу Вченої ради Університету, посилання на сайт структурного підрозділу).

Надіслати заступнику директора/декана з наукової роботи листом звіт про завершення дослідження чи етапу наукового дослідження тощо)

Міжнародна діяльність

Реалізація науково-дослідних проєктів та програм:

Виговська О.С.,
НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти

За умови реєстрації в НДЛ ІВО

Бал виставляється відповідальною особою

Обов'язкова умова реалізації міжнародного науково-дослідного проєкту – наказ Університету із затвердженим складом робочої групи та планом реалізації проєкту

Подання здійснює координатор проєкту в Університеті

міжнародних рамкових науково-дослідних проєктів (програми Еразмус+КА2 та Горизонт 2020):

 • координатору проєкту
 • члену робочої групи (за поданням координатора)

150

100–140

База реєстрів:
«Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти»

міжнародних рамкових науково-дослідних проєктів (програми Жана Моне, Вишеградський фонд, Eurasia):

 • координатору проєкту
 • члену робочої групи (за поданням координатора)
100

50–90

міжнародних колективних науково-дослідних проєктів (крім програм Erasmus+, Горизонт2020, Вишеградський фонд, Eurasia)

 • координатору проєкту
 • члену робочої групи (за поданням координатора)

75

20–60

База реєстрів:
«Міжнародні науково-дослідні проєкти»

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності

(Форми академічної мобільності: участь у спільних проєктах, викладання, наукове дослідження, наукове стажування, підвищення кваліфікації)

20

База реєстрів:
«Участь у міжнародних програмах академічної мобільності»

Підготовка заявок на отримання грантів:

База реєстрів:
«Заявки на колективні гранти»

Виговська О.С.,
НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти

За умови реєстрації в НДЛ ІВО

Подання здійснює координатор проєкту в Університеті

Індивідуально надати інформацію листом заступнику директора/декана з наукової роботи та до НДЛ ІВО

на рамковий міжнародний грант (програми Erasmus+, Горизонт2020, Вишеградський фонд, Eurasia):

 • координатору проєкту
 • члену робочої групи (за поданням координатора)
30

15

на колективний грант (окрім програм Erasmus+, Горизонт2020, Вишеградський фонд, Eurasia):

 • координатору проєкту
 • члену робочої групи (за поданням координатора)
15

10

Індивідуальні гранти

 • Підготовка заявки
 • Виграний грант

10

40

База реєстрів:
«Індивідуальний грант»

Виговська О.С.,
НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти

За умови реєстрації в НДЛ ІВО

Індивідуально надати інформацію листом заступнику директора/декана з наукової роботи та до НДЛ ІВО

Підписання та реалізація договорів про міжнародне співробітництво; залучення гостьових лекторів із закордонних ЗВО/наукових установ до освітнього процесу; проведення масштабних заходів на базі Університету із залученням міжнародних партнерів, зарубіжних фахівців; створення міжнародних редакційних колегій наукових періодичних видань Університету

0

Окремий реєстр не створюється

При підведенні підсумків рейтингу НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти аналізує наявність відповідних показників міжнародної діяльності за поточний рік

Монографії

одноосібні, видані за кордоном (окрім країн СНД)

100

Інституційний репозиторій:
монографії видані в іноземному видавництві (одноосібні)

НПП, НП,
Опришко Т.С.,
Бібліотека

Бали нараховуються автору (співавтору) в повному обсязі (за конкретною категорією)

Враховуються публікації за 2019 рік, які не ввійшли в рейтинг-2019, і розміщені до 1 грудня 2020 р. в ІР

За публікації у російських виданнях (видавництвах) або виданнях, які фінансуються РФ, бали не нараховуються

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію за інструкцією та перевірити наявність публікації у відкритому доступі

одноосібні, видані в Україні

50

монографії одноосібні

колективні, видані за кордоном (окрім країн СНД):

 • двоосібні / три і більше авторів

50/25

монографії колективні;
монографії, видані в іноземному видавництві (колективні);
монографії у співавторстві з зарубіжними науковцями

колективні, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій “А”, “В”, “С” за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Science of the Environment (SENSE) на час виходу публікації:

 • двоосібні / три і більше авторів

75/50

колективні, видані в Україні:

 • двоосібні / три і більше авторів

20/10

Статті

у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science

75

Інституційний репозиторій:
статті в НМБ Scopus; статті в НМБ WoS

НПП, НП,
Опришко Т.С.,
Бібліотека

Бали нараховуються кожному співавтору за кожну статтю

Статті в Scopus/WoS – враховуються лише ті, що проіндексовані базами (а не розміщені у виданнях, які індексуються базами) та ті, що індексувалися після оголошення рейтингу 2019.

Враховуються публікації за 2019 рік, які не ввійшли в рейтинг, і розміщені до 1 грудня 2020 в ІР

За статті в НМБ РИНЦ бали не нараховуються.
За статті, опубліковані в російських виданнях або виданнях, які фінансуються РФ, бали не нараховуються

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію за інструкцією та перевірити наявність публікації у відкритому доступі

у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, Web of Science, наприклад Index Copernicus, ERIH+ тощо)

20

статті в НМБ: ErihPlus, Index Copernicus;
статті в журналах: Наукові (входять до НМБ і мають ISSN, DOI та індекс цитування журналу)

Статті у фахових наукових виданнях, включених до затвердженого Переліку МОН України (категорії Б)

20

статті в журналах: Фахові (входять до переліку фахових, затвердженого МОН України)

Статті у періодичних наукових виданнях Університету, які не включені до затвердженого Переліку МОН України (не входять до категорії Б)

10

Статті у наукових (не фахових) виданнях Університету

Індекс цитування відкритих публікацій

h-індекс

Відповідає фактичному значенню індексу

Профіль Google Академії

НПП, НП

Фіксуються індекси на кінець календарного року, за стовпчиком з 2015 р., а не за весь період.

У системі щотижня здійснюється автоматичне оновлення індексів за умови зазначення НПП коректного посилання на власний профіль.

У разі невірного посилання, закритого (приватного) профілю, не правильних даних у портфоліо буде виставлено 0 балів

Індивідуально відслідковувати у Google Scholar правильність підтягування авторських публікацій, самостійно перевіряти оновлення даних індексів цитування орієнтовно один раз на місяць

i10-індекс

Відповідає фактичному значенню індексу

Індекс цитування у Scopus, Web of Science

h-індекс Scopus
+
h-індекс Web of Science

х 10

База реєстрів:
«Індекс цитування у НМБ Scopus», «Індекс цитування у НМБ Web of Science»

Опришко Т.С.,
Бібліотека

Фіксуються індекси лише для публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

Індивідуально відслідковувати у базі Scopus правильність підтягування авторських публікацій, самостійно перевіряти оновлення даних індексів цитування орієнтовно один раз на місяць

Індекс у ResearchGate

Research Gate Score

+
Total Research Interest

Research Gate Score + Total Research Interest (але не більше 50 балів)

База реєстрів:
«Індекс у ResearchGate»

Заступники з наукової роботи / відповідальні за наукову роботу / завідувачі загально-університетських підрозділів:
Андрєєв В.М.
Бондаренко Л.А.
Доценко О.Л.
Івашньова С.В.
Іващенко В.Л.
Карлінська Я.В.
Лебідь Н. К.
Паламар С.П.
Слюсаренко І.Ю.
Ярмолюк О.В.
Штепа О.В.
Буйницька О.П.
Виговська О.С.
Проценко О.Б.
Бреус Ю.В.
Кузьменко О.М.
Опришко Т.С.

Фіксуються індекси лише для публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

У разі неправильних даних у портфоліо буде виставлено 0 балів

Індивідуально відслідковувати у ResearchGate правильність підтягування авторських публікацій, самостійно перевіряти оновлення даних індексів цитування орієнтовно один раз на місяць

Науково-дослідні експедиції

Участь у науково-дослідних експедиціях (за наявності підтверджуючого звіту про участь)

20

Інституційний репозиторій:
Звіти про науково-дослідні експедиції

НПП, НП
Опришко Т.С.,
Бібліотека

За умови розміщення звіту в інституційному репозиторію

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію за інструкцією та перевірити наявність звіту у відкритому доступі

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Захист дисертації

докторської

100

База реєстрів:
«Захист співробітником Університету докторської дисертації»

Сало Г.В.,
НМЦ досліджень, наукових проєктів та програм

Надати листом заступнику директора/декана з наукової роботи та Сало Г.В. інформацію і підтверджуючі документи про захист дисертації

кандидатської

70

База реєстрів:
«Захист співробітником Університету кандидатської дисертації»

Підвищення кваліфікації

за кожний сертифікат 2020 р. (але загалом не більше 25 балів, з урахуванням різних рівнів з одного напряму підвищення кваліфікації)

За розробку сертифікованих ЕНК враховується підвищення кваліфікації (5 балів) за модулем ІКТ лише один раз на рік

5

База реєстрів:
«Підвищення кваліфікації»

Капралова І.М.,
ННЦ розвитку персоналу та лідерства;
Карпенко А.С.,
НМЦ досліджень, наукових проєктів та програм (лише фаховий модуль)

За умови відповідності вимогам Університету та Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету

Надати листом заступнику директора/декана з наукової роботи та Капраловій І.М. і Карпенко А.С. (лише фаховий модуль) скан-копії сертифікатів, свідоцтв тощо

Реєстрація авторського права

Патент

50

База реєстрів:
«Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти»

Патук Т.М.,
НМЦ досліджень, наукових проєктів та програм

За кожен патент

Надіслати листом заступнику директора/декана з наукової роботи та Патук Т.М. скан-копію свідоцтва про реєстрацію авторського права / патента

Свідоцтво на об’єкти авторського права (літературні письмові твори: книги, статті; комп’ютерні програми; бази даних; музичні твори; твори образотворчого мистецтва та ін.)

15

За кожне свідоцтво

Літні/зимові школи

Організація літніх та зимових шкіл

 • керівник робочої групи
 • члени робочої групи

50

10–40

База реєстрів:
«Зимові та літні школи»

Заступники директорів/деканів (залежно від напряму роботи школи): освітнього спрямування – заступники з науково-методичної та навчальної роботи;
наукові школи – заступники відповідальні за наукову роботу; соціально-гуманітарного спрямування – заступники з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи

За умови наявності наказу Університету.

Розподіл балів на підставі подання керівника робочої групи за погодженням із директором/деканом та проректором з напряму

Перемога у спортивних змаганнях в якості спортсмена (команди) / тренера

Міжнародного рівня

50

База реєстрів:
«Підготовка переможців творчих, мистецьких конкурсів, спортивних змагань»

Заступники з соціально-гуманітарної роботи:
Балабанова К.Є.
Баранова Н.В.
Головач І.І.
Кондратенко Г.Г.
Музиченко І.В.
Нос Н.М.
Обушний С.М.
Саврасова-В'юн Т.О.
Савченко Ю.Ю.
Саган Г.В.

За умови наявності підтверджуючого документу.
Бал виставляє відповідальна особа за реєстр

Надіслати листом заступнику директора з соціально-гуманітарних питань коротку інформацію та підтверджуючі документи (наказ, посилання на сайт кафедри, звіт тощо)

У чемпіонатах України

25

На першості м. Києва

10

Презентація власних творів мистецтва на виставках

Міжнародні виставки

50

База реєстрів:
«Презентація власних творів мистецтва на виставках»

Мельниченко Т.О.,
Помічник директора ІМ з ІКТ

За умови посилання про проєкт, розміщеного на сайті.
Загальний бал ділиться на кількість учасників.
Бал в реєстрі виставляється відповідальною особою

Надіслати листом Мельниченко Т.О. коротку інформацію та підтверджуючі документи (наказ, посилання на сайт кафедри, звіт тощо)

Виставки в Україні (під егідою творчих спілок)

25

Підготовка музичних, театральних, хореографічних проєктів (як режисер-постановник)

За кордоном

50

База реєстрів:
«Підготовка музичних, театральних, хореографічних проєктів (як режисер-постановник)»

Кондратенко Г.Г.,
заступник директора ІМ з науково-педагогічної та творчої роботи

За умови посилання на проєкт, розміщений на сайті інституту / кафедри.
Загальний бал ділиться на кількість учасників.
Бал у реєстрі виставляється відповідальною особою згідно з класифікацією (від постановки номера до постановки хореографічної вистави)

Надіслати листом Кондратенко Г.Г. коротку інформацію та підтверджуючі документи (наказ, посилання на сайт інституту / кафедри, звіт тощо)

В Україні

25

Підготовка музичних, хореографічних, театральних проєктів

Підготовка і сценічне втілення масштабних проєктів (опери, мюзиклу, оперети, балету, сольного концерту, тематичного концерту, хореографічної постановки малої форми тощо). Кожен викладач-учасник проєкту отримує окремі бали відповідно до виконаних функцій:

База реєстрів:
«Підготовка музичних, хореографічних, театральних проєктів»

Кондратенко Г.Г.,
заступник директора ІМ з науково-педагогічної та творчої роботи

За умови анонсу заходу на сайті Університету, афіші, наказу ректора чи розпорядження директора

Надіслати листом Кондратенко Г.Г. коротку інформацію та підтверджуючі документи (наказ, посилання на сайт, звіт тощо)

Режисер

50

Сценарист

25

Балетмейстер-постановник великої форми

50

Диригент оркестру

40

Соліст-вокаліст (виконавець головної партії у виставі або сольного концерту)

40

Соліст-вокаліст (виконавець другорядної партії, номеру в концерті)

15

Музикант-виконавець оркестрової партії

15

Соліст-інструменталіст у концерті (сольний концерт)

40

Соліст-інструменталіст у концерті (виконання номера)

15

Педагог-репетитор (підготовка з кількома виконавцями партій, ансамблевих номерів)

25

Педагог-репетитор (підготовка з виконавцем партії)

20

Балетмейстер-постановник хореографічної композиції

25

Балетмейстер-постановник хореографічного оформлення музичних номерів

15

Хормейстер, керівник ансамблю (постановник хорових, ансамблевих номерів)

20

Перемога у мистецьких професійних конкурсах (як виконавця/ балетмейстера/ художнього керівника/ педагога-наставника тощо)

Міжнародний рівень

50

База реєстрів:
«Перемога у мистецьких професійних конкурсах (як виконавця / балетмейстера / художнього керівника/ педагога-наставника тощо)»

Кондратенко Г.Г.,
заступник директора ІМ з науково-педагогічної та творчої роботи

За умови наявності диплому, подяки, наказу ректора або розпорядження директора, ін. офіційних документів, які підтверджують факт перемоги; інформації на порталі Університету

Не враховуються інтернет-конкурси, фестивалі, фестивалі-конкурси, огляди-конкурси

Надіслати листом Кондратенко Г.Г. коротку інформацію та підтверджуючі документи (наказ, посилання на сайт інституту / кафедри, звіт тощо)

Всеукраїнський рівень

25

Регіональний, міський рівень

10

Підготовка студентів-учасників виставок творів графіки, живопису, декоративно-ужиткового мистецтва

Міжнародний рівень

50

База реєстрів:
«Підготовка студентів-учасників виставок творів графіки, живопису, декоративно-ужиткового мистецтва»

Кондратенко Г.Г.,
заступник директора ІМ з науково-педагогічної та творчої роботи

За умови наявності каталогу виставки, розпорядження директора, ін. офіційних документів, які підтверджують факт участі; інформації на порталі університету

*Враховуються лише виставки, що проводяться під егідою творчих спілок

Надіслати листом Кондратенко Г.Г. коротку інформацію та підтверджуючі документи (наказ, посилання на сайт інституту / кафедри, звіт тощо)

Всеукраїнський рівень*

25

Реалізація інноваційних та/або творчих проєктів, у т.ч. для Києва

Реалізований масштабний інноваційний та/або творчий проєкт, підготовлений за офіційним замовленням Університету або зініційований співробітником та узгоджений з адміністрацією

10–100

База реєстрів:
«Реалізація інноваційних та творчих проєктів»

Даценко Т.О.,
НМЦ інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності

Кількість балів вноситься на підставі рішення ректорату.
Проєкт має бути реалізований на момент його внесення до реєстру

Надіслати листом Даценко Т.О. коротку інформацію та підтверджуючі документи (наказ, посилання на сайт кафедри, звіт тощо)

Музичні форми

Створення великих музичних форм (опери, симфонії, циклу творів)

50

Інституційний репозиторій:
«Великі музичні форми;
Малі музичні форми;
Опрацьовані музичні твори»

Опришко Т.С.,
Бібліотека

За умови публікації.
Загальний бал ділиться на кількість співавторів

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію за інструкцією та перевірити наявність публікації у відкритому доступі

Створення малих музичних форм (пісні – клавір і вокальної партії, аранжувань)

25

Перекладання, обробка музичних творів та інструментування

10

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Не може бути лідером року НПП та НП, який не виконав індивідуальний план та рейтинг якого серед студентів менший ніж 4,0

Підручники, навчальні посібники, хрестоматії

Рекомендовані Вченою радою Університету

30

Інституційний репозиторій:
«Підручники»:

Вища освіта – рекомендовані Вченою Радою Університету;

Навчальні посібники: рекомендовані Вченою Радою Університету

Опришко Т.С.,
Бібліотека

Враховується не більше 3-х підручників/ посібників, не більше 1-ї хрестоматії.

Бал ділиться на кількість співавторів

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію за інструкцією та перевірити наявність публікації у відкритому доступі

Рекомендовані МОН

20

Підручники:

Середня освіта – рекомендовані МОН;

Дошкільна освіта – рекомендовані МОН;

«Навчальні посібники»: рекомендовані МОН

При зазначені місця роботи – Університет Грінченка.
Враховується не більше 3-х підручників/ посібників, не більше 1-ї хрестоматії.
Бал ділиться на кількість співавторів.

У разі співавторства не зі співробітниками Університету – вказувати їх ПІБ, а не розміщувати як одноосібний (при виявленні таких, бали анулюються)

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію за інструкцією та перевірити наявність публікації у відкритому доступі

Енциклопедії тощо

Частини словників, енциклопедій, довідників

5

Інституційний репозиторій:
«Словники, енциклопедії, довідники

Опришко Т.С.,
Бібліотека

Бал ділиться на кількість співавторів

Індивідуально внести дані до Інституційного репозиторію за інструкцією та перевірити наявність публікації у відкритому доступі

Відеокурс

Відеокурс навчальної дисципліни

50

База реєстрів:
«Відеокурс навчальної дисципліни»

Леонтьєва О.В.,
НМЦ стандартизації та якості освіти

За умови рекомендації Вченої ради Університету та якщо весь курс подано за допомогою відеолекцій у відповідності до критеріїв

Надіслати листом Леонтьєвій О.В. посилання на розроблений відеокурс

Використання ЕНК студентами

Використовується викладачем, що читає дисципліну:

при умові коли активність викладача більше або рівно 3 (більше 100 дій в системі) та використання студентами (середня активність студентів більше або рівно 3)

Середня активність студента це відношення: кількість дій студента/кількість студентів/кількість активностей (дій, які оцінюються – виконання завдань, відповіді на запитання лекції, проходження тестів, семінарів, створення глосарію).

Загальна кількість дій викладача враховує кількість дій за перегляд, додавання, оновлення, видалення ресурсів ЕНК, а також оцінювання робіт студентів

25

База реєстрів:
«Використання ЕНК»

Тютюнник А.В.,
НДЛ інформатизації освіти

Враховується:

 • авторство – 10 балів для сертифікованих ЕНК у 2020 р. для кожного співавтора при умові використання викладачем (активність викладача більше або рівно 3) та студентами (активність студентів більше або рівно 3);
 • активність студентів на ЕНК – максимум 5 балів (враховувати при активності студентів більше або рівно 3);
 • активність викладача на ЕНК – максимум 5 балів (враховувати при активності викладача більше або рівно 3);
 • оцінка студентів ЕНК* – 5 балів при умові використання викладачем (активність викладача більше або рівно 3) та студентами (активність студентів більше або рівно 3)

Заповнити на офіційному порталі у розділі заявки «Заявка для організації оцінювання студентами ЕНК» - https://forms.gle/B7y1xSGGevPHdACu6

Оцінка студентів ЕНК враховується за умови отримання запиту* від викладача для проведення оцінювання ЕНК студентами - https://forms.gle/bijzFhGrZefydwHPA

Рейтинг викладача

серед студентів

40–50

База реєстрів:
«Рейтинг викладачів серед студентів»

Леонтьєва О.В.,
НМЦ стандартизації та якості освіти

Враховується якщо оцінка від 4 до 5.

Якщо бал менше «4» – виставляється 0 балів.

Якщо оцінювання викладача відбувалось двічі протягом року: у травні та грудні (враховується оцінка за грудень), у грудні (враховується середнє арифметичне значення).

Проведення навчальних занять із фахових дисциплін іноземною мовою

За 1 курс

100

База реєстрів:
«Проведення навчальних занять із фахових дисциплін іноземною мовою»

Леонтьєва О.В.,
НМЦ стандартизації та якості освіти

В обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік, за рішенням Вченої ради та ректорату.
Створюється робоча група для прийняття рішення

Англомовні освітні програми

Розробка англомовної освітньої програми, затвердженої Вченою радою Університету

 • гарант
 • учасник проєктної групи

100

50–90

База реєстрів:
«Англомовні освітні програми»

Бали учасникам проєктної групи нараховуються відповідно до подання гаранта.

Бали учасникам проєктної групи за набір на програму нараховуються відповідно до подання гаранта, погодженого з проректором з науково-методичної та навчальної роботи

Леонтьєва О.В.,
НМЦ стандартизації та якості освіти

Програма, затверджена Вченою радою Університету

Набір на англомовну освітню програму, підтверджений наказом про зарахування студентів

 • гарант
 • учасник проєктної групи

150

100–140

Наказ про зарахування студентів на цю програму

Нові освітні програми

Розробка нової (не міжгалузевої) освітньої програми, затвердженої Вченою радою Університету

 • гарант
 • учасник проєктної групи

25

10–20

База реєстрів:
«Нові (не міжгалузеві) освітні програми»

Бали учасникам проєктної групи нараховуються відповідно до подання гаранта.

Бали учасникам проєктної групи за набір на програму нараховуються відповідно до подання гаранта, погодженого з проректором з науково-методичної та навчальної роботи

Леонтьєва О.В.,
НМЦ стандартизації та якості освіти

Програма, затверджена Вченою радою Університету

Набір на нову (не міжгалузеву) освітню програму, підтверджений наказом про зарахування студентів

 • гарант
 • учасник проєктної групи

50

25–40

Наказ про зарахування студентів на цю програму

Розробка нової оригінальної міжгалузевої освітньої програми, затвердженої Вченою радою Університету

 • гарант
 • учасник проєктної групи

50

20–40

База реєстрів:
«Нові міжгалузеві освітні програми»

Бали учасникам проєктної групи нараховуються відповідно до подання гаранта.

Бали учасникам проєктної групи за набір на програму нараховуються відповідно до подання гаранта, погодженого з проректором з науково-методичної та навчальної роботи

Леонтьєва О.В.,
НМЦ стандартизації та якості освіти

Програма, затверджена Вченою радою Університету

Набір на нову оригінальну міжгалузеву освітню програму, підтверджений наказом про зарахування студентів

 • гарант
 • учасник проєктної групи

100

50–90

Наказ про зарахування студентів на цю програму

Підготовка переможця

ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

20

База реєстрів:
«Підготовка переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади»

Кузьменко О.М.,
НМЦ досліджень, наукових проєктів та програм

Підготовка переможця

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

20

База реєстрів:
«Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт»

Кузьменко О.М.,
НМЦ досліджень, наукових проєктів та програм

За умови рекомендації до участі у II турі конкурсу

І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

5

База реєстрів:
«Підготовка переможців І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт»

Підготовка переможця

Міжнародного наукового конкурсу, турніру тощо

15

База реєстрів:
«Підготовка переможця наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо»

Кузьменко О.М.,
НМЦ досліджень, наукових проєктів та програм

За умови офіційного відрядження через НМЦ досліджень, наукових проєктів та програм, на підставі наказу ректора

Всеукраїнського наукового конкурсу, турніру тощо

10

Підготовка переможця

Міжнародного професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю

15

База реєстрів:
«Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю»

Перепельченко О.В.,
НМЦ соціально-гуманітарної взаємодії та організації дозвілля студентів

Конкурси не відносяться до спортивних.

За умови офіційного відрядження через НМЦ соціально-гуманітарної взаємодії та організації дозвілля студентів, на підставі наказу ректора

Всеукраїнського професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю

10

Додаткові бали

10–50

База реєстрів:
«Додаткові бали»

Буйницька О.П.,
НДЛ інформатизації освіти

Кількість балів вноситься на підставі рішення ректорату