Дяденко Тетяна Сергіївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Дяденко Тетяни Сергіївни VІ курсу Педагогічного інституту денної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

База практики - СЗШ №166, м.Києва

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

Було проведено інтерв'ю з директором СЗШ № 166 Панько Світланою Олексіївною на тему «Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ».

Директор закладу вважає, що на сучасному етапі, коли освітня система стрімко розвивається, необхідно впровадження новітніх технологій та засобів навчання, і саме застосування ІКТ-технологій робить освітній процес більш ефективним та цікавим. Досить давно інформаційно-комунікаційні технології успішно використовуються в діяльності школи. Можливості ІКТ безмежні, тому однією із першочергових задач школи є підготовка учнів до життя та діяльності в умовах інформаційного суспільства.

Питання до інтерв'ю

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу.

Анкетування. Серед вчителів СЗШ №166 було проведено анкетування на тему «ІКТ-компетентність вчителя».

Анкета

Результати анкетування в діаграмах.

Аналіз результатів анкетування

Більшість педагогів використовують у своїй педагогічній діяльності засоби ІКТ. Але результати анкетування свідчать про те, що вчителям варто підвищувати рівень кваліфікації щодо використання ІКТ.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення

 • 45 комп'ютерів (із них 4 ноутбука)
 • 6 інтерактивних дошок, 6 проекторів
 • 9 принтерів
 • Камери відеоспостереження
 • 2 сканери
 • Усі комп’ютери підключені до інтернету, в школі працює Wi-Fi.

Програмне забезпечення

 • Windows 7
 • Microsoft office 10
 • Антивірус Avast

Інформаційне забезпечення

Офіційний сайт школи №166

Сторінка на Facebook

Гугл-календар для працівників освітнього закладу

Був розроблений гугл-кадендар для педагогічних працівників школи, в якому містяться основні події на поточний навчальний рік. З допомогою календаря працівники школи зможуть ефективно та зручно планувати всій робочий час.

Календар 1 Школа №166.png Календар 5 Школа №166.png Календар 2. Школа №166.png Календар 3. Школа №166.png

Cемінар для вчителів з використання ІКТ в освіті

На сучасному етапі інформатизації суспільства все більшого поширення в різноманітних сферах життя набувають комп’ютерні технології, вони виступають як один із інструментів пізнання. Тому однією із задач сучасної освіти є підготовка викладача, який вільно орієнтується у світовому інформаційному просторі, використовуючи сучасні комп’ютерні технології.

ІКТ дають змогу вчителю краще подати матеріал, зробити його більш цікавим, швидко перевірити знання учнів та підвищити їхній інтерес до навчання. Вчитель має можливість отримувати найостаннішу інформацію, активно спілкуватися з колегами, учнями та батьками.Збільшення комп’ютерної техніки та подальше її вдосконалення поширює можливості викладачів використовувати комп’ютерні технології не тільки при вивченні інформатики, але й поєднанні викладання інших дисциплін із використанням ІКТ. Новітні розробки в цій галузі змінюють спосіб їх застосування при вивченні різних дисциплін у процесі навчання.

Був проведений семінар на тему "Інтернет-сервіси в освітньому просторі". Під час семінару було розкрито можливості та особливості роботи інтернет-сервісів LearningsApps та Google-Form.

План проведення семінару:

 1. Роль ІКТ-засобів в освітньому процесі.
 2. Можливості інтернет-сервісу LearningsApps.
 3. Демонстрування основних етапів роботи з LearningsApps.
 4. Можливості інтернет-сервісу Google-Form.
 5. Демонстрування основних етапів роботи з Google-Form.
 6. Обговорення/відповіді на запитання.
 7. Підсумок.

Презентація до семінару

Мпмана.jpg Eававпвпв.jpg

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо проектування інформаційного освітнього середовища установи

Застосування комп’ютерних технологій у навчанні - це важлива умова досягнення цілей інформатизації освіти. Пріоритетом для розвитку системи освіти нині є впровадження сучасних ІКТ, які забезпечують доступ до мережі високоякісних баз даних, розширюють можливості учнів щодо сприйняття складної інформації.

Було б корисним створити віртуальний методичний кабінет та розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами, що сприяло б обміну досвідом між педагогами.

Методичні рекомендації щодо модернізації ІТ-інфраструктури

 • Збільшення кількості інтерактивних комплексів;
 • Використання хмарної платформи для обміну знанням, досвідом, рекомендаціями;
 • Збільшити використання електронного навчання;
 • Підвищення рівня ІКТ-компетентності вчителів.

Методичні рекомендації щодо формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

 • Використання масових відкритих онлайн-курсів (МВОК) для підвищення ІКТ-компетентності вчителів та самоосвіти;
 • Проходження курсів підвищення ІКТ-компетентності;
 • Постійне використання засобів ІКТ в освітньому процесі та повсякденному житті;
 • Впровадження та використання таких форми методичної роботи: систематичні семінари щодо питань удосконалення навичків роботи на комп'ютері з різними програмами і використання ІКТ в освітньому процесі; майстер-класи; тренінги; науково-практичні конференції; індивідуальні консультації за запитом;
 • Моніторинг шляхів використання сучасних технічних засобів в освіті.