Дудник Тетяна Вікторівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Mcaticon.png
Звіт з практики студентки групи ПВШм-1-20-1.4з Дудник Тетяни Вікторівни

Заклад освіти: Соколівоцька гімназія Тальнівської міської ради Тальнівського району Черкаської області

Соколівоцька гімназія

Посилання на сайт - http://sokolivochka.edukit.ck.ua/

Адреса школи:Черкаська обл, Тальнівський р-н, с. Соколівочка, вул. Коцюбинського, 24а.

Директор школи: Нікіфорова Олена Володимирівна

У навчальному закладі визначена українська мова навчання.

Загальна кількість класів - 8

Загальна кількість педагогічного колективу - 15

Загальна кількість учнів - 65



Mcaticon.png
Моніторинг впровадження цифрових технологій у закладі освіти/освітній установі


1. Інтерв'ю з директором гімназії - Оленою Володимирівною


- Олено Володимиріно, скажіть, будь ласка, яка мета впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій (ІКТ) у гімназії?

- Головна ціль впровадження ІКТ в нашому закладі – це підвищення якості, доступності та ефективності освітнього процесу; підготовка підростаючого покоління до повноцінної життєдіяльності в інформаційному суспільстві. На сьогоднішній день неможливо уявити навчальний процес у школі без використання інформаційних технологій і засобів навчання. Саме сучасні інформаційні технології зробили можливим доступ кожного фахівця до величезної кількості різних видів інформації.

- Як Ви впроваджуєте та використовуєте ІКТ в гімназії?
'
- Колектив нашої гімназії працює над впровадженням ІКТ в освітній процес вже не один рік. Одним із напрямків використання ІКТ у нашому закладі є використання мультимедійних засобів навчання. Педагоги нашого закладу активно застосовують мультимедійні засоби в освітньому процесі, серед яких: мультимедійні презентації, навчальні ігри, відео, навчальні програми, електронні тренажери, підручники, енциклопедії і т.д. Також, ми використовуємо ІКТ для мультимедійного зв’язку із батьками. Особливо необхідним є застосування інформаційних технологій у системі управління освітою, оскільки саме управлінські рішення спроможні змінити всю систему в цілому, а від їх правильності та своєчасності залежить ефективність системи освіти. З власного досвіду хочу відмітити, що впровадження ІКТ в управлінську діяльність надає унікальні можливості для адміністрації закладу.

– Як Ви використовуєте ІКТ?

- Кожного дня для особистих і робочих питань використовую Google-додатки: Gmail, Google Calendar, Google Drive, Google Docs, Google Sheets і т.д; продукти WPS та Microsoft Office. І ті ІКТ про які вже згадувала вище: мультимедійні засоби на уроках і т.д.

– Як використовують ІКТ Ваші колеги?
- Гадаю, що так само як і я: для проведення уроків, спілкування з батьками учнів, роботи зі шкільною документацією і т.д.

– Чи готові Ви й далі розвивати освітню політику гімназії з питань впровадження ІКТ?
- Так, звичайно. Адже сучасного українського навчального закладу не можна уявити без інформаційно-комунікаційних технологій. Тому ми працюємо над тим, кожен працівник нашої гімназії був компетентний з питань ІКТ і розумів важливість їх використання в своїй професійній діяльності. Прагнемо підняти освітній процес на якісно новий рівень.

- Що, на Вашу думку, потрібно для вдосконалення ІТ-інфраструкткри Вашого закладу?
- В першу чергу необхідне відповідне оснащення школи технікою. Школі дуже не вистачає сучасних проекторів, смарт-дошок, ноутбуків тощо. Також важливим є питання розвитку ІКТ-компетентності вчителів. Час від часу вчителі проходять різні тренінги, беруть участь в семінарах, посвячених проблемі застосування ІКТ, проте необхідне правильно організоване їх навчання для ефективного впровадження ІКТ в освітній процес

2. ЦК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування

Посилання на анкету

Аналіз результатів анкетування:
08879bb4-83b3-4f3a-bcd3-0964f502b18d.png

Аналіз ІТ інфраструктури закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Pngwing.com (8).png

Апаратне забезпечення

Роутери – 2 од.
Комп’ютери – 16 од.
Ноутбуки - 4 од.
Планшети – 15 од.
Проектори – 3 од., мультимедійні дошки – 5 од.
Принтери – 8 од.

Програмне забезпечення

Настільна операційна система: Windows 10.
Пакет офісних програмних засобів: WPS Office.
Пакет програм для створення та перегляду електронних публікацій у форматі PDF: Adobe Acrobat.
Для роботи в мережі Internet встановлено браузери Google Chromе, Mozilla Firefox.

Інформаційне забезпечення

Інформаційно-освітнє середовище гімназії представлене:
офіційний сайтом: http://sokolivochka.edukit.ck.ua
сторінкою на Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100017191395510
каналом на Ютуб: https://youtube.com/channel/UCpi9hpQut07e7kVsJM7M4hg

Навчально-наукове забезпечення:

- підручниками, посібниками для вчителів та учнів
- навчальними програмами (НУШ, РОСТОК)
- навчальними планами
- державними стандартами
- методичною літературою
- додатковими методичними матеріалами


Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу показав, що апаратне та програмне забезпечення гімнаії на достатньому рівні. Проте, вона потребує в більш остащеності технікою для вчителів та учнів аби навчатися та розвиватися за допомогою ІКТ.

Моніторинг та оцінювання цифрового середовища Університету Грінченка


Mcaticon.png
Створення е-ресурс

Блог для вчителів - сучасний інструмент та помічник


Mcaticon.png
Семінар для співробітників з використанням цифрових технологій в освіті


Bee80705-f7d3-40ba-b977-111ca52bb7b5.jpg

Проведення семінару

Тема:ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ЦИФРОВОЇ СТІНИ PADLET ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ ТА ЗМІШАНОМУ НАВЧАННІ
Мета: Ознайомити колег з платформою Padlet, показати та навчити правильно користуватись платформою.
Зміст семінару:

- Вступна бесіда
- Ознайомлення з можливостями віртуальної цифрової стіни Padlet
- Визначення цілей використання платформи Padlet
- Інструктаж роботи в платформі Padlet
- Рефлексія
- Підсумок семінару

Посилання на презентацію до семінару


Mcaticon.png
Методичні рекомендації

Методичні рекомендації проектування інформаційного освітнього середовища закладу/установи
Основні завдання діяльності:

 • розробка, апробація та впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій у навчально-виховному процесі та в управлінській діяльності коледжа;
 • забезпечення застосування інформаційних технологій в навчально-виховному процесі та управлінській діяльності закладу освіти;
 • створення єдиного інформаційного простору закладу освіти з подальшою інтеграцією його в систему відкритої освіти;
 • розробка технологій застосування окремих складових інформатизації управління загальноосвітнім навчальним закладом та механізму створення і користування базами даних;
 • забезпечення мультимедійного супроводу навчальних занять на основі використання ресурсів інформаційно-бібліотечного центру (відео-, медіатека, мережа Інтернет);
 • впровадження у навчально-виховний процес новітніх інформаційних технологій навчання;м
 • введення в практику роботи викладачів методу проектів, як однієї з компетентнісно зорієнтованих технологій навчання та виховання стдентів;
 • впровадження заходів у навчальній та виховній діяльності, спрямованих на розвиток письмової та усної комунікації, навичок роботи в групі, самопрезентації, ораторського мистецтва студентів;
 • створення середовища, що сприятиме прагненню студентів до самопізнання, самоаналізу, саморозвитку.

Методичні рекомендації модернізації ІТ інфраструктури

 • Необхідно докупити Смарт-дошки, ноутбуки, проектори;
 • Накопичення, апробація та використання програмного забезпечення, технічних засобів, інформаційно-методичних матеріалів, які сприяють впровадженню комп’ютерних технологій;
 • Накопичення інформаційно-методичних матеріалів, апробація методик, які сприяють розвитку комунікативних компетенцій;
 • Підтримка діючого прикладного програмного забезпечення і функціонування локальної комп’ютерної мережі у навчальному закладі;
 • Проведення практичних занять для педагогічних працівників щодо оволодіння навичками роботи з персональним комп’ютером та роботи в мережі Інтернет;
 • Проведення серії курсів та семінарів-практикумів для всіх категорій учасників навчально-виховного процесу з використання комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, розвитку комунікаційних здібностей;
 • Розробка засобів діагностики (таблиць, графіків, діаграм щодо розвитку освіти тощо);
 • Формування баз даних учнів;
 • Створення бази даних бібліотечного фонду гімназії;
 • Відслідковування результатів атестації працівників;
 • Залучення учасників навчально-виховного процесу до участі в Інтернет-конференціях;
 • Залучення учасників навчально-виховного процесу до участі у міжрегіональних та міжнародних інтернет-проектах.
 • Електронне навчання. Інструменти для творчості і технології для співпраці, що надає змогу студентам, творити і надихати одне одного, а також співпрацювати під час навчання в межах навчального закладу, держави чи всього світу.
 • Керування дослідженнями. Хмарна платформа для спільних досліджень із широким спектром інструментів для аналізу, розробки та створення матеріалів. Надання групам ефективних засобів для співпраці, дослідження, аналізу, розробки та створення матеріалів.
 • Ефективність навчальних закладів. Загальний аналіз діяльності навчального закладу, рішення для контролю звітності і створення звітів. Спрощення звітності й керування планами на майбутнє завдяки миттєвому доступу до інформації і докладному огляду джерел даних.
 • Операційна ефективність. Програмний комплекс серверів і інструментів, які забезпечують світовий рівень керування ІТ-інфраструктурою, захисту даних і безпеки мережі. Ефективне керування ІТ-інфраструктурою і її захист з одночасним зменшенням непрямих витрат на інформаційні технології.

Методичні рекомендації формування цифрової компетентності співробітників, вчителів, вихователів закладу/установи

 • Тестування на визначення точного рівня ІК-компетентності викладача;
 • Курси підвищення ІК-компетентності (за рівнями знань);
 • Система постійно діючих семінарів з питань вдосконалення навиків роботи на комп'ютері з різними програмами і вживання ІКТ в освітньому процесі;
 • Індивідуальні консультації за запитом;
 • Система майстер-класів, стажувань у педагогів компетентних в ІКТ;
 • Наради – семінари, тренінги;
 • Система дистанційного навчання;
 • Забезпечення використання Інтернет-ресурсів;
 • Розробка проектів із використанням ІКТ;
 • Вебінари
 • Дистанційні курси.

Освітні онлайн-платформи

Prometheus – найкращі онлайн-курси України та світу.
EdEra – студія онлайн-освіти.
«На Урок» – український освітній онлайн-портал для вчителів.
Всеосвіта – спільнота активних освітян (вебінари на актуальні освітні теми, загальноосвітні онлайн-курси, інтернет-олімпіади, бібліотека методичних матеріалів та ін.).
«Дія. Цифрова освіта» – національна онлайн-платформа з цифрової грамотності.
Онлайн-проект Видавництва »Ранок« – дистанційні курси, які складаються із серії онлайн-занять у формі вебінару.
Coursera – безкоштовні онлайн-курси з різних дисциплін.