Древинська Юлія Володимирівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Древинської Юлії Володимирівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

База практики СЗОШ І-ІІІ ст. № 4 (Дніпровський район) [1]

Зміст

Завдання 1

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

- Доброго дня, Жанна Леонідівна! Охарактеризуйте розвиток ІКТ-політики в вашому навчальному закладі.

Доброго дня. На сьогоднішній день рівень розвитку ІКТ суттєво підвищився, в порівнянні з попередніми роками. ІКТ-політика розвивається швидкими темпами не лише в нашій школі, але й у всій країні. Не можу не відмітити програму НУШ, яка є чудовим прикладом впровадження даної політики.

- Чому, на вашу думку, важливо впроваджувати ІКТ в освітній процес?

Я вважаю що впровадження ІКТ-політики в освітній процес це великий крок у майбутнє. А також це суттєво полегшує процес роботи вчителів, процес навчання учнів, велику роль впровадження ІКТ відіграє для дітей з особливими потребами, що є дуже актуальним для нашої школи, це все дозволяє зробити навчання доступнішим для таких дітей. Також не можу не відмітити, що це є дуже зручно для батьків.

- Що б ви хотіли змінити чи створити в ІКТ-політиці вашого навчального закладу?

Хотілось и створити власну шкільну електронну бібліотеку для вчителів, учнів і батьків. Також я мрію про платформу для електронного навчання для кожного з класів, щоб і батьки і учні завжди мали доступ до всієї навчальної інформації. Також , на мою думку, було б чудово перенести ведення ділової документації в електронний вигляд. І в планах є доопрацювання нашого сайту школи, хотілось би його зробити ще більш корисним.

- Чого не вистачає для втілення цих задумів?

Всі наші молоді вчителі є дуже творчими, креативними та прогресивними, і тому їм легше дається застосування ІКТ в освітньому процесі. Але вчителі з великим стажем роботи в цьому менш обізнані, і на даний час це є великою проблемою. Ми активно працюємо над підвищенням знань, умінь та навичок під час роботи з ІКТ. Ну і ні для кого не секрет, що завжди є не достаток фінансування для втілення всіх потреб.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)


Апаратне забезпечення:

1. Комп’ютери;

2. Принтери, сканери;

3. Проектори + смарт дошки;

4. Навісні плазми.

Програмне забезпечення:

1. Операційна система Windows 10 ;

2. Антивірусна програма Kaspersky;

3. Microsoft Office;

4. 1С для бухгалтерії та керівництва школи.

Інформаційно-освітнє забезпечення:

1. Сторінка школи в соціальній мережі Facebook;

2. Офіційний сайт школи.

Навчально-наукове забезпечення:

1. Gimp;

2. Gcompris;

3. Scratch;

4. сервіси Google;

5. Microsoft Оffice.

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Опитувальник для вчителів

Файл:Відповіді до опитувальника.docx

Проаналізувавши відповіді, можу зазначити, що всі вчителі позитивно налаштовані щодо введення ІКТ політики в освітній процес. Всі вони в більшій чи меншій мірі застосовують технічні засоби навчання під час своєї роботи. Всі вчителі готові навчатись, та вдосконалюватись в області ІКТ. Також за допомогою цього опитувальника ми з`ясували з якими проблемами зіткнулись наші вчителі. Беручи до уваги все вище зазначене ми можемо створити та посприяти створенню всіх умов для залучення вчителів до впровадження ІКТ політики в освітній процес.

Завдання 2

Гугл-календар для співробітників, керівників

Древинська.jpg
Древинська2.jpg

Розробка віртуальної дошки для поглиблення знань та умінь вчителів з використання ІКТ в початковій школі

Завдання 3

Тренінг для вчителів початкової школи на тему "Використання ІКТ в освітньому процесі"

І Організаційний момент

ІІ Повідомлення теми і мети тренінгу

ІІІ Інформаційний блок

Сьогодні інформаційно-комунікаційні технології розглядаються як важливіший компонент загальної освіти, що відіграє велику роль у розв’язанні пріоритетних завдань навчання та виховання – у формуванні цілісного світогляду, навчальних, комунікативних та комунікаційних навичок, основних психічних якостей учнів. Широке застосування комп’ютерних технологій в освіті поступово, але досить впевнено, стає найважливішою деталлю навчально-виховного процесу школи. Початкова школа - фундамент, від якості якого залежить подальше навчання дитини, і це накладає особливу відповідальність на вчителя початкової школи. Довгий час початкова школа в системі освіти була «школою досвіду», тобто розглядалася як ступінь освіти, де учень повинен освоїти такі основні навички, як читання, письмо, рахунок для подальшої освіти. Сьогодні початкова школа представляється інакше. Сьогодні вона повинна стати першим досвідом дитини в освітній системі - місцем проби своїх освітніх сил. На цьому етапі важливо розвинути активність, самостійність, зберегти пізнавальну активність і створити умови для гармонійного входження дитини в освітній світ, підтримати його здоров'я та емоційне благополуччя. Саме ці якості учнів і розвиваються з впровадженням ІКТ в освітній процес. Використання інформаційних технологій відкривають доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, надають абсолютно нові можливості для творчості, дозволяють реалізовувати принципово нові форми і методи навчання. Інформаційно-комп’ютерні технології здійснюють вплив на емоційну сферу молодшого школяра, сприяючи підвищенню пізнавальної активності, підвищенню інтересу до предмета та навчання взагалі, активізації навчальної діяльності учнів. В роботі вчителі використовують готові мультимедійні презентації , створюють власні мультимедійні навчальні програми та презентації, проекти, використовують засоби мережі Інтернет у навчальній та позакласній роботі.

Саме використання ІКТ дає нам можливість змінити зміст освіти та сприяє :

 1. кращому сприйняттю й засвоєнню дітьми навчального матеріалу;
 2. зростанню інтересу до пізнання;
 3. індивідуалізацію навчання;
 4. розвитку творчих здібностей учнів;
 5. скороченню видів роботи, що стомлюють дітей;
 6. використанню різних аудіовізуальних засобів (музики, графіки, анімації) для збагачення змісту і посилення мотивації навчання;
 7. більш динамічній подачі матеріалу;
 8. формуванню в учнів адекватної самооцінки та створенню умов для самостійної роботи;
 9. самоосвіті й самовдосконаленню особистості учня й учителя;
 10. засвоєння і учнями, і учителями нових важливих знань, умінь, навичок.

До того ж ІКТ використовують в усіх видах урочної й позаурочної діяльності, починаючи з 1-х класів, при цьому розширюючи можливості навчально-виховного процесу, забезпечуючи нові шляхи подачі інформації, даючи можливість для випробовування власних ідей і проектів, для вивчення й викладання предметів у початкових класах (математики, української мови, читання та ін.).

Найпростішою й найпоширенішою на сьогодні програмою, яка допомагає вчителю урізноманітнити урок, є прикладна програма Power Point. Як показує практика, використовувати комп’ютерні презентації можна на уроках будь-якого типу (урок вивчення нового матеріалу, урок закріплення знань, умінь, навичок; урок контролю знань,умінь, навичок; нестандартний урок; інтегрований урок; комбінований урок). Головне, щоб поданий матеріал відповідав принципам науковості, наочності, був поданий в обсязі, що відповідає дидактичній меті. Також доцільно застосовувати їх під час проведення тематичних перевірок. Між тим використання презентацій залежить від творчого потенціалу вчителя та програмного забезпечення, яким він користується.

Практикою доведено, що використовувати презентації доцільніше на уроці математики під час усного рахунку, математичних диктантів, роботі з геометричним матеріалом, тестуванні, логічних вправах і задачах тощо; на уроках української мови – під час зорових диктантів, роботі з деформованими текстами, словникових диктантів, вправ на увагу, при списуванні, складанні опису картин, зображень тощо; на уроках читання - під час різних видів словникової роботи, розгляді картин, зображень,портретів письменників, ребусів, кросвордів, тестуванні; на уроках «Я і Україна» - під час навчально-пізнавальних ігор, розгляді малюнків, фото, схем, ілюстрацій, ребусів, кросвордів, тестуванні тощо; на уроках образотворчого мистецтва та трудового навчання – під час розгляду картин, малюнків, схем, обговоренні технологічних карт тощо.

Але слід пам’ятати, що презентації – це лише інструмент (один із багатьох інших інструментів вчителя на уроці), а тому недоцільно презентацію робити важливішою за урок, штучно «підганяти» весь урок під презентацію.

Структура уроку при цьому не повинна принципово змінюватися. В уроці із презентацією, як і в будь-якому іншому, мають бути наявні всі основні етапи, змінюватися може лише їх тривалість. Презентації використовують на різних етапах уроку: актуалізації знань, перевірки домашнього завдання, ознайомлення з новим матеріалом, закріплення, узагальнення та систематизації знань. Досвідчені вчителі, які вже звикли до використання презентацій, впевнилися, що на таких уроках доцільно збільшити час на проведення етапу мотивації, адже завдяки презентації можна збільшити його пізнавальне навантаження. А, як відомо, правильно мотивовані учні легше й з більшою охотою здобувають знання, прагнуть до творчої діяльності.

Використання презентацій допомагає урізноманітнити й етап актуалізації знань, адже запитання можна ілюструвати графічними об’єктами, анімацією, звуковим супроводом, можна подати кілька слайдів із попередніх уроків, з кросвордами, ребусами тощо. На етапі пояснення нового матеріалу можна використовувати фото-, аудіо-, відеофрагменти, гіперпосилання для зміни послідовності показу, що дає вчителю змогу на свій розсуд змінювати хід бесіди, акцентувати увагу на найскладніших моментах уроку залежно від сприйняття матеріалу учнями і від ситуації на уроці. На слайдах доцільно подати лише основні думки, визначення, дати і назви подій, формули, графічні, фото-, аудіо-, відео фрагменти тощо. Виділити ті елементи, до яких слід привернути увагу учнів. Подати той самий матеріал у різних формах, на різних прикладах. Для етапу закріплення знань можна дати ілюстровані запитання, завдання для групового або індивідуального виконання, запропонувати учням самостійно прокоментувати вже показані слайди (які вчитель демонстрував на етапі пояснення нового матеріалу).

IV Теоретико-практичний блок

Програми для цікавого навчання

 • PADLET – НАВЧАЛЬНА ДОШКА ONLINE
 • LEARNINGAPPS – НАВЧАЄМОСЬ, ГРАЮЧИСЬ
 • KAHOOT – ПЕРЕВІРЯЄМО ЗНАННЯ УЧНІВ, ГРАЮЧИСЬ
 • WINDYTV – ІНТЕРАКТИВНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ СТАНУ ПОГОДИ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ


https://ru.padlet.com/yvdrevynska_pi17/67vtxvq4mc0w

V Практичний блок

Вправляння у роботі з поданими програмами.

VI Підсумки тренінгу

Уроки з використанням ІКТ є одним з найбільш важливих результатів інноваційної роботи в нашій школі. Таким чином, ІКТ істотно допомагають педагогу в його роботі. Це і підбір додаткового текстового та ілюстративного матеріалу,створення карток з індивідуальними завданнями та додатковими пізнавальними текстами, створення електронної бази моніторингу, систематизація і збереження особистих методичних напрацювань, підготовка звітної документації, оформлення навчальних стендів. Все це дозволяє при більш низьких тимчасових витратах отримати більш високий результат в навчанні дітей: - застосування ІКТ на уроках підсилює позитивну мотивацію навчання, активізує пізнавальну діяльність учнів; - використання ІКТ дозволяє проводити уроки на високому естетичному та емоційному рівні; забезпечує наочність, залучення великої кількості дидактичного матеріалу; - підвищується обсяг виконуваної роботи на уроці в 1,5-2 рази; забезпечується високий ступінь диференціації навчання. - розширюється можливість самостійної діяльності; - забезпечується доступ до різних довідкових систем, електронних бібліотек, інших інформаційних ресурсів. Але поряд з перевагами використання ІКТ виникають різні проблеми як при підготовці до таких уроків, так і під час їх проведення: - не у всіх учнів є комп’ютер в домашньому користуванні; - у робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження можливостей Інтернету; - додаткові витрати часу на підготовку до уроку; - існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, учитель перейде від розвивального навчання до навчання наочно-ілюстративним методом. Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у початковій ланці – це не данина моді, а необхідність сьогодення, оскільки більшість дітей ознайомлюються з комп’ютером набагато раніше, ніж це їм може запропонувати школа.

Грамотне використання будь-яких засобів інформаційних технологій на уроках тягне за собою розвиток особистості дитини: інтелекту, пам'яті, уваги і т.д. Використання інформаційних технологій на уроці є потужним мотиваційним стимулом. Але в той же час, необхідно розуміти, що збільшення часу безпосередньої роботи за комп'ютером молодшого школяра ініціює низку негативних наслідків: перезбудження нервової системи, втому очей, статистичне напруження м'язів спини і шиї, загальну стомлюваність організму. Тому, якою б привабливою не була навчальної діяльність з використанням комп'ютера на уроці, необхідно суворо дотримуватися встановлених санітарних норм.


Завдання 4

Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища установи:

1. Створення педагогічних умов для повноцінного і гармонійного фізичного, розумового і духовного розвитку особистості;

2. Розроблення й апробування структури освітньо-інформаційного середовища як системи безперервної освіти;

3. Створення матеріально-технічної бази з урахуванням досягнень науки і техніки на основі використання новітніх комп’ютерних технологій;

4. Забезпечення позитивної психологічної атмосфери емоційного і фізичного благополуччя;

5. Блог для вчителів Початкової школи - для викладення інформації між вчителями Початкової школи;

6. Створення корпоративної пошти - була б можливість розсилати колегам листи про сповіщення подій чи можливість електронного навчання для дітей з обмеженими можливостями своєрідне тьюторство;

7. Онлайн бібліотека - коли всі книги можна читати будь де;

8. Провести моніторинг навчального закладу за такими критеріями: завантаженість комп’ютерних аудиторій,готовність педагогічних кадрів у галузі інформаційних технологій, використання можливостей корпоративної мережі в навчальному процесу та управлінській діяльності;

9. Підвищити рівень ІКТ-компетентності вчителів сучасними курсами, тренінгами, семінарами по роботі не лише зі стандартними програмами, а й розширити їх можливості.

Модернізації ІТ інфраструктури:

1. Оновлення технічної бази закладу (закупівля новітньої техніки: комп’ютерів, SMART-board, телевізорів, програмного забезпечення і т.д.);

2. Збільшення радіусу дії wi-fi мережі;

3. Оновлення програмного забезпечення;

4. Підключення до швидкісного інтернету;

5. Введення хмарної платформи для спільного користування співробітниками;

6. Збільшити використання електронного навчання.

Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи:

1. Тестування на визначення точного рівня ІК-компетентності вчителя;

2. Курси підвищення ІК-компетентності (за рівнями знань);

3. Система постійно діючих семінарів з питань вдосконалення навиків роботи на комп'ютері з різними програмами і вживання ІКТ в освітньому процесі;

4. Індивідуальні консультації за запитом;

5. Система майстер-класів, стажувань у педагогів компетентних в ІКТ;

6. Наради – семінари, тренінги;

7. Система дистанційного навчання;

8. Забезпечення використання Інтернет-ресурсів;

9. Розробка проектів із використанням ІКТ;

10. Курси в Інституті післядипломної освіти;

11. Вебінари;

12. Дистанційні курси.