Дмитрук Любов Павлівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Текст заголовка

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Дмитрук Любов Павлівни групи ДОм-1-16-2.2з другого освітнього (магістерського) рівня заочної форми навчання спеціальності «Дошкільна освіта» Педагогічного інституту з 16.10.2017р. до 05.11.2017р.

База для проведення практики: Іванівський ДНЗ «Івасик» (Київська обл., с. Іванівка, вул. Сім’ї Клименків, 53)

Завдання 1

Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), не відмовляючись від традиційних засобів, дає змогу підняти на новий рівень усю роботу в ДНЗ. Наприклад, можна створити батьківську групу в інтернеті, повідомляти їм про справи в дитсадку через CMC, навчати дітей через комп’ютерні ігри, строго дотримуючись вікових гігієнічних норм.

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) - це сукупність програмних, технічних, комп'ютерних і комунікаційних засобів, а також способів та новаторських методів їхнього застосування для забезпечення високої ефективності й інформатизації освітнього процесу. Інформатизація освітнього закладу - це впровадження інформаційних технологій в усі напрями і види освітньої діяльності. До основних цілей інформатизації належать: - підвищення якості, доступності та гнучкості освіти; - підвищення ефективності управління; - формування інформаційної культури. - їх реалізація можлива лише при комплексному підході до інформатизації, коли в освітньому закладі створено єдине інформаційне середовище (ЄІС), до якого входять матеріально-технічні, інформаційні та кадрові ресурси, що забезпечує автоматизацію управлінських та педагогічних процесів, узгоджену обробку та використання інформації, повноцінний обмін нею. Інформатизація ДНЗ передбачає використання ІКТ в адміністративній, фінансово- господарській, педагогічній та методичній діяльності й охоплює всіх учасників освітнього процесу: вихованців, батьків (або осіб, що їх замінюють), педагогічних та адміністративних працівників. Використання ІКТ в адміністративній, фінансово - господарській та методичній діяльності дає змогу: - ефективно керувати ресурсами, контингентом, освітнім процесом; - забезпечити комунікацію, створення електронних баз даних, архівів, електронної адреси, сайта дошкільного закладу. Для успішного створення єдиного інформаційного середовища ДНЗ слід виконати такі умови: 1) забезпечити комп'ютерами всі блоки інформаційного простору; 2) розвинути мотивацію використання інформаційних систем у кожного з виконавців на своїй ділянці роботи; 3) забезпечити підвищення кваліфікації в галузі інформаційних технологій усіх співробітників; 4) розподілили весь обсяг інформації за виконавцями; 5) організувати локальну мережу в закладі; 6) обладнати мультимедійний кабінет; 7) забезпечити вільний доступ до Інтернету; 8) організувати обмін досвідом у самому дошкільному закладі. Створення ЄІС дасть змогу реалізувати завдання з використання ІКТ в освітньому процесі ДНЗ: 1. Розширити використання ІКТ в освітньому процесі. 2. Розробити систему консультативної методичної підтримки педагогів з метою підвищення їх комп'ютерної компетентності. 3. Систематизувати, оновити й поповнити інформаційні ресурси освітнього процесу. 4. Розробити й апробувати технології мультимедійного супроводу освітнього процесу. 5. Створити банк комп'ютерних навчальних програм, дидактичних та методичних матеріалів із використання інформаційних технологій у роботі дошкільного закладу. 6. Створити комплексну інтегровану модель інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу в дошкільному закладі. Способи впровадження ІКТ в освітній процес ДНЗ: - підготовка педагогів до набуття ними практичних навичок роботи в новому інформаційному середовищі; - створення творчої групи вихователів для розробки, апробації та впровадження новітніх засобів навчання на базі ІКТ; - розміщення розроблених вихователями навчальних матеріалів на власних веб-сайтах і сайті ДНЗ; - планування роботи консультативних пунктів, семінарів, майстер-класів із використання ІКТ у навчально-виховному процесі; - співпраця через інтернет-комунікації з колегами інших закладів та регіонів щодо проблем оптимізації навчального процесу засобами ІКТ. Переваги використання засобів ІКТ В організації та плануванні діяльності ДНЗ: - підвищення ефективності навчального процесу; - можливість управління з використанням результатів попередньої діяльності; - прийняття більш ефективних управлінських рішень; - підвищення об'єктивності в оцінці діяльності педагогів; - більш ефективне управління пізнавальною діяльністю вихованців; - можливість прийняття більш виважених рішень, які стосуються підвищення результативності навчання; - оперативний доступ до організаційної інформації стосовно діяльності дошкільного навчального закладу; - економія як матеріальних, так і людських ресурсів; - вільний час на вирішення важливих питань; - скорочення обсягу рутинної роботи. Курсивний текстКурсивний текст'во - господарській та методичній діяльності дає змогу: - ефективно керувати ресурсами, контингентом, освітнім процесом; - забезпечити комунікацію, створення електронних баз даних, архівів, електронної адреси, сайта дошкільного закладу. Для успішного створення єдиного інформаційного середовища ДНЗ слід виконати такі умови: 1) забезпечити комп'ютерами всі блоки інформаційного простору; 2) розвинути мотивацію використання інформаційних систем у кожного з виконавців на своїй ділянці роботи; 3) забезпечити підвищення кваліфікації в галузі інформаційних технологій усіх співробітників; 4) розподілили весь обсяг інформації за виконавцями; 5) організувати локальну мережу в закладі; 6) обладнати мультимедійний кабінет; 7) забезпечити вільний доступ до Інтернету; 8) організувати обмін досвідом у самому дошкільному закладі. Створення ЄІС дасть змогу реалізувати завдання з використання ІКТ в освітньому процесі ДНЗ: 1. Розширити використання ІКТ в освітньому процесі. 2. Розробити систему консультативної методичної підтримки педагогів з метою підвищення їх комп'ютерної компетентності. 3. Систематизувати, оновити й поповнити інформаційні ресурси освітнього процесу. 4. Розробити й апробувати технології мультимедійного супроводу освітнього процесу. 5. Створити банк комп'ютерних навчальних програм, дидактичних та методичних матеріалів із використання інформаційних технологій у роботі дошкільного закладу. 6. Створити комплексну інтегровану модель інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу в дошкільному закладі. Способи впровадження ІКТ в освітній процес ДНЗ: - підготовка педагогів до набуття ними практичних навичок роботи в новому інформаційному середовищі; - створення творчої групи вихователів для розробки, апробації та впровадження новітніх засобів навчання на базі ІКТ; - розміщення розроблених вихователями навчальних матеріалів на власних веб-сайтах і сайті ДНЗ; - планування роботи консультативних пунктів, семінарів, майстер-класів із використання ІКТ у навчально-виховному процесі; - співпраця через інтернет-комунікації з колегами інших закладів та регіонів щодо проблем оптимізації навчального процесу засобами ІКТ. Переваги використання засобів ІКТ В організації та плануванні діяльності ДНЗ: - підвищення ефективності навчального процесу; - можливість управління з використанням результатів попередньої діяльності; - прийняття більш ефективних управлінських рішень; - підвищення об'єктивності в оцінці діяльності педагогів; - більш ефективне управління пізнавальною діяльністю вихованців; - можливість прийняття більш виважених рішень, які стосуються підвищення результативності навчання; - оперативний доступ до організаційної інформації стосовно діяльності дошкільного навчального закладу; - економія як матеріальних, так і людських ресурсів; - вільний час на вирішення важливих питань; - скорочення обсягу рутинної роботи.

Анкета для визначення рівня ІКТ-компетентності педагогів

Шановні колеги! Пропонуємо взяти участь в анкетуванні, що дасть змогу організувати навчання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) відповідно до Ваших потреб і бажань. ПІБ__________________________________________________________________
1. Чи застосовуєте Ви ІКТ у роботі?___________________

Де Ви цього навчилися? • в Інституті педагогічної післядипломної освіти • у дошкільному навчальному закладі

• самостійно 

• інше__________________________________________________________ 2. Як Ви використовуєте ІКТ у педагогічній діяльності? • друкую на комп’ютері матеріали для занять • шукаю інформацію у мережі інтернет • проводжу заняття з використанням комп’ютерної техніки • використовую інформаційні технології у проектній діяльності • інше__________________________________________________________ 3. Чи використовуєте Ви ІКТ для самоосвіти та узагальнення педагогічного досвіду?___________________ Якщо використовуєте, то як? • готуюся до виступів (текст, наочні матеріали) • використовую матеріали з мережі інтернет • готую статті для публікації в електронному вигляді • публікую свої педагогічні розробки в мережі інтернет • інше__________________________________________________________ 4. Вам потрібен час для роботи за комп’ютером, щоб: • створювати проекти в електронному вигляді • працювати у мережі інтернет • готувати додаткові пізнавальні матеріали • готуватися до виступів та писати статті для публікації • створювати власні електронні розробки (демонстраційні матеріали, презентації тощо) • інше__________________________________________________________ 5. Де Ви хотіли б підвищити свою кваліфікацію з використання ІКТ: • в Інституті педагогічної післядипломної освіти • у дошкільному навчальному закладі • самостійно • інше__________________________________________________________

6. Чого саме Ви хотіли б навчитися: 

• працювати з текстовим редактором Microsoft Word (з нуля або поглибити знання) • працювати з електронними таблицями Microsoft Excel (з нуля або поглибити знання) • створювати презентації у Microsoft PowerPoint (з нуля або поглибити знання) • інше________________________________________________________


ІТ- інфраструктура навчального закладу "Івасик"

Пк-1 , Ноутбук 1, Принтер-1, Сканер-1, Wi-Fi-роутер- 1.

Завдання 2

Календар подій ДНЗ Івасик https://calendar.google.com/calendar/render#main_7%7Cmonth Сайт ДНЗ http://ivanivka-stav-dnz.edukit.kiev.ua

Завдання 3

Проведено семінар на тему "Практичне застосування ІКТ в ДНЗ" Використання інформаційно-комунікаційних технологій в дитячому садку - актуальна проблема сучасного дошкільного виховання. Важливість та необхідність впровадження таких технологій у процес освітньої діяльності відзначалася міжнародними експертами у «Всесвітній доповіді з комунікації та інформації», підготовленому ЮНЕСКО. У нашій країні, за останні 5 років, стався ряд подій, які визначають прискорений розвиток інтернет-технологій в дошкільних установах. Передумови формування системи електронних ресурсів дошкільної освіти представлені на слайді. В даний час в нашій країні реалізується Стратегії розвитку інформаційного суспільства, яка пов'язана з доступністю інформації для всіх категорій громадян та організацією доступу до цієї інформації. Тому використання інформаційно-комунікаційних технологій є одним із пріоритетів освіти. Інформатизація системи освіти пред'являє нові вимоги до педагога та його професійної компетентності. Комунікативна компетентність педагога передбачає здатність вибудовувати комунікації в різних форматах: усному, письмовому, дискусійному, візуальному, комп'ютерному, електронному. Педагог повинен не тільки вміти користуватися комп'ютером і сучасним мультимедійним обладнанням, але і створювати свої освітні ресурси, широко використовувати їх у своїй педагогічній діяльності. Комп'ютери в шкільних класах сьогодні вже не сприймаються як щось рідкісне, екзотичне, проте в дитячому саду вони ще не перетворилися на добре освоєний інструмент педагогів. Але з кожним роком сучасні інформаційні технології все міцніше входять в наше життя. Тому, дошкільна освітнє установа, як носій культури та знань, також не може залишатися осторонь. Інформаційні технології, це не тільки і не стільки комп'ютери та їх програмне забезпечення. Під інформаційно-комунікативними технологіями розуміється використання комп'ютера, Інтернету, телевізора, відео, DVD, CD, мультимедіа, аудіовізуального обладнання, тобто всього того, що може представляти широкі можливості для комунікації. Використання комп'ютерних технологій допомагає: залучати пасивних слухачів до активної діяльності; робити освітню діяльність більш наочною та інтенсивної; формувати інформаційну культуру у дітей; активізувати пізнавальний інтерес; реалізовувати особистісно-орієнтований та диференційований підходи у навчанні; дисциплінувати самого вихователя, формувати інтерес до роботи; активізувати розумові процеси (аналіз, синтез, порівняння та ін) У своїй роботі педагог може використовувати такі засоби інформаційно-комунікативних технологій: Комп'ютер Мультимедійний проектор Принтер Відеомагнітофон DVD плеєр Телевізор Магнітофон Фотоапарат Відеокамера Електронні дошки Так само можна виділити наступні види інтерактивних матеріалів: Фотографії; Відеоролики; Відеофрагменти (фільмів, казок, мультфільмів); Презентації (електронні книги, електронні виставки); Дитячі розвиваючі комп'ютерні ігри;(розглядали їх різновиди та практичне застосування) Можливе створення колекцій цифрових фотографій і мультфільмів. Зупинимося на перевагах використання інтерактивних матеріалів. Дані матеріали: дозволяють збільшити сприйняття матеріалу за рахунок збільшення кількості ілюстративного матеріалу; дозволяють робити поправки під час НОД, виконувати спільну роботу дітей у взаємодії, здійснювати інтерактивну взаємозв'язок дитина - педагог; використання мультимедійних презентацій забезпечує наочність, яка сприяє кращому сприйняттю і запам'ятовуванню матеріалу, що дуже важливо, враховуючи наочно-образне мислення дітей дошкільного віку; одночасно використовується графічна, текстова, аудіовізуальна інформація; при використанні анімації і вставки відеофрагментів можливий показ динамічних процесів; за допомогою комп'ютера можна змоделювати такі життєві ситуації, які не можна або складно показати під час освітньої діяльності небудь побачити в повсякденному житті (наприклад, відтворення звуків тварин; роботу транспорту тощо); використання нових прийомів пояснення і закріплення, особливо в ігровій формі, підвищує мимовільну увагу дітей, допомагає розвинути довільну; безпосередньо освітня діяльність з використанням інформаційно-комунікаційних технологій спонукає дітей до пошукової та пізнавальної діяльності, включаючи й пошук в мережі Інтернет самостійно або разом з батьками; висока динаміка безпосередньо освітньої діяльності сприяє ефективному засвоєнню матеріалу, розвитку пам'яті, уяви, творчості дітей. Підбір ілюстративного матеріалу до НОД і для оформлення стендів, альбомів, групи, кабінетів (сканування, Інтернет; принтер, презентація). Створення дидактичних ігор. Підбір додаткового пізнавального матеріалу до НОД, знайомство зі сценаріями свят та інших заходів. Обмін досвідом, знайомство з періодикою, напрацюваннями інших педагогів Росії і зарубіжжя. Оформлення групової документації, звітів. Комп'ютер дозволить не писати звіти та аналізи кожен раз, а достатньо набрати один раз схему і надалі тільки вносити необхідні зміни. Вчилися на практиці створювати презентації в програмі Рower Рoint для підвищення ефективності освітніх занять з дітьми та педагогічної компетенції батьків. Існують наступні види презентацій: Для позначення теми або як супровід до пояснення педагога; Для супроводу невеликих театралізованих сценок чи постановок казок дітьми; Для супроводу свята для дітей або для контролю знань та ін. Для супроводу концерту Для проведення батьківських зборів.

Завдання 4

Методичні рекомендації щодо проектування освітнього середовища установи

- створення помісячних та річних планувань в електронному середовищі; − створення єдиної інформаційної бази навчального закладу; − формування медіатеки та впровадження локальних мережних навчальних програмних комплексів; - створення індивідуальних портфоліо керівництва та педагогів;

Методичні рекомендації щодо модернізації ІТ- інфраструктури

- придбати нові нові ПК,ноутбуки, смарт-дошку

Методичні рекомендації щодо формування ік-компетентності вихователів

-проведення круглих столів, семінарів -практикуми -майстер класи -поділ передовим досвідом із колегами

Завдання 5

Гугл презентація результатів практики https://docs.google.com/a/kmpu.edu.ua/presentation/d/1FB9BBkVk1yScDV6RXcEnS0NIGtXCy1JxVpRyptg_pI0/edit?usp=sharing