Дмитревич Наталія Михайлівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Дмитревич Наталії Михайлівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

 ВСТУП

Початкова школа №334 міста Києва.

Адреса: м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ МИКОЛИ БАЖАНА, будинок 34-А

Директор школи: Солодько Світлана Миколаївна

Урочисте відкриття школи відбулося 3 вересня 2018 року.

IMG 20180821 103706.jpg
 ЗАВДАННЯ 1

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Інтерв'ю з директором Початкової школи №334 Солодько Світланою Миколаївною.

Доброго дня, Світлано Миколаївно, чи не могли б Ви відповісти на декілька запитань стосовно ІКТ в ПШ №334?

- Доброго дня, так, можемо поспілкуватися на цю тему.

Яка головна мета впровадження ІКТ у школі?

- Використання інформаційних технологій відкривають доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, надають абсолютно нові можливості для творчості, дозволяють реалізовувати принципово нові форми і методи навчання.

Чи готові ваші вчителі до впровадження ІКТ у школі?

- Більшість вчителів активно використовують ІКТ у підготовці до уроків і позакласних заходах, адже це дозволяє вчителю економити час і максимально ефективно вирішувати повсякденні справи і обов’язки як фахівця.

Які перешкоди трапляються під час впровадження ІКТ в школі?

- Інформаційні технології дуже стрімко розвиваються і іноді виникає перевантаженість вчителів за рахунок впровадження різних експериментальних проектів, адже за короткий термін потрібно опрацювати великий обсяг інформації. Деяким вчителям потрібно більше часу для адаптації.

Як Ви допомагаєте вчителям у засвоєнні ІКТ?

- Ми постійно працюємо над розробленням методик використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі під час вивчення усіх предметів; Наші вчителі постійно проходять різні курси/тренінги/семінари з використання ІКТ.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення) ''

Апаратне забезпечення:

 • Комп’ютери 22 шт;
 • Принтери, сканери 6 шт;
 • Проектори + смарт дошки 10 шт;

Програмне забезпечення:'

 • Операційна система Windows 10 ;
 • Антивірусна програма Kaspersky;
 • Microsoft Office;
 • 1С для бухгалтерії та керівництва школи.

Інформаційно-освітнє забезпечення:

 • Сторінка школи в соціальній мережі;

Навчально-наукове забезпечення:

 • державні стандарти освіти;
 • навчальні плани;
 • навчальні програми;
 • підручники;
 • навчальні посібники;

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.'

опитування для вчителів https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpy3-E6nlZ4Op0e4lrASOlQ94GgKW8c8G9RH0_3mUzCo1L_w/viewform?usp=sf_link

результати опитування https://docs.google.com/forms/d/1b_wYr4GRuXxcIj7Y2j2IsocySR-zIF0z387Ob-Q1dxg/edit#responses

Файл:Опитувальник відповіді.docx


За результатами опитування видно, що більшість педагогів готові до впровадження ІКТ в свою роботу. Вони переконані, що застосування ІКТ здатні підвищити професійний рівень. Багато педагогів вже мають власний блог/сайт, використовують в своїй роботі смарт пристрої. Менша частина надає перевагу традиційним методам навчання і їх ще лякають нові технології , для переконання їх в потрібності ІКТ знадобиться більше часу.


ЗАВДАННЯ 2


Створення сайту


https://sites.google.com/kubg.edu.ua/334/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0ЗАВДАННЯ 3 

Тренінг для вчителів початкової школи "Використання ІКТ в освіті"


1. Організація

2. Повідомлення теми

3. Інформаційна частина

Використання ІКТ у навчальному процесі має широкий спектр: використання як засобу, що дозволяє вчителю мати вплив на організацію педагогічної праці та в підготовці до проведення уроків,використання ІКТ у навчанні самими учнями початкових класів, що дозволяє під час опанування роботи з комп’ютером вправлятися у вивченні ряду навчальних предметів початкової школи з використанням комп’ютерних програм. Основним видом використання ІКТ є їх органічна інтеграція на уроках. Викладання у цікавій, динамічній, ігровій формі має позитивний вплив на учнів початкової школи, учні одночасно удосконалюють свої знання з певних навчальних предметів, розвивають пам’ять, просторову уяву, логічне мислення, творчі здібності. Таким чином ІКТ дозволяють:

 • забезпечити зворотній зв’язок в процесі навчання;
 • зробити навчання більш інтенсивним та ефективним за рахунок реалізації можливостей мультимедіа навчальних систем до дієвого і наочного подання навчального матеріалу;
 • забезпечити пошук інформації із різноманітних джерел;
 • урізноманітнити навчання різними стилями і різними можливостями сприйняття.
 • організовувати проектну діяльність;
 • організовувати колективну і групову роботи;
 • здійснювати контроль навчальних досягнень;
 • створювати комфортну атмосферу для навчання та спілкування.

Для вчителя ІКТ дозволяє економити час і ефективно планувати повсякденні справи:

 • готуватися до уроків (складати плани, підбирати корисні дидактичні матеріали), батьківських годин, виховних заходів, різноманітних виступів на педрадах тощо.
 • оформлювати документацію;
 • організовувати роботу з батьками своїх учнів;
 • обмінюватися досвідом з колегами, обговорювати з колегами питання навчання і виховання, знаходити оперативно потрібну інформацію.

4. Теоретично-практична частина

20181211 133019.jpg
20181211 133001.jpg

Розробка уроку з використанням онлайн дошки https://padlet.com/nmdmytrevych_pi17/92206faog1ls

Створення інтерактивної книги https://www.storyjumper.com/book/index/52726075/%D0%9F%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B8

Розробка інтерактивних вправ для учнів https://learningapps.org/4906638

5. Практична частина

Вчителі можуть попрактикуватися з програмами.

6. Підсумки тренінгу

Отже, підводячи підсумки ми можемо сказати, що навчання з використанням інноваційних технологій є ефективним засобом, воно інтегрує процеси, які не можна об’єднувати в межах класичної освіти, допомагає вчителям доносити інформацію в цікавій формі, а учням краще засвоювати нові знання. Основним завданням впровадження ІКТ у навчально-виховний процес є: підвищення інтересу учнів до навчання, результативності і якості навчальних досягнень учнів, розвиток їх пізнавальних інтересів, підготовка покоління яке легко зможе адаптуватися до сучасного суспільства.

 ЗАВДАННЯ 4


Методичні рекомендації


Проектування інформаційного освітнього середовища установи:

 • Забезпечення комунікації всіх учасників освітнього процесу;
 • удосконалення системи інформаційного і методичного забезпечення;
 • створення електронної бази даних;
 • створення онлайн бібліотеки;
 • створення корпоративної пошти для вчителів.

Модернізації ІТ інфраструктури

 • Оновлення матеріально-технічної бази;
 • створення додаткового серверу для курсів вчителів;


Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи:

 • Тестування на визначення рівня ІК-компетентності вчителя;
 • впровадження семінарів, тренінгів, виступів з використання ІКТ;
 • навчання вчителів на спеціальних курсах;
 • забезпечити доступ вчителів до спеціальних освітніх ресурсів;
 • створення та публікації в електронному вигляді навчальних і методичних матеріалів.