Дзюба Інна Сергіївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Дзюби Інни Сергіївни VІ курсу Педагогічного інституту денної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності "Початкова освіть"
База практики: Спеціалізована школа №47 ім. А.С. Макаренка

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі.

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ

Інтерв’ю з керівником навчального закладу Нетецькою Світланою Миколаївною.

 • Чи потрібні інновації сучасній освіті? І чи готова школа до впровадження інформаційно-комунікаційних технологій?

ІКТ школі – потрібні. Щодо цього існує багато думок, але я – за інновації: життя летить дуже стрімко і росте зовсім інше покоління дітей.

 • Розкажіть про те, як ІКТ впроваджуються у Вашій школі?

Для впровадження в процес навчання новітніх технологій школа має все необхідне – комп’ютерний клас, інтерактивні дошки. Наші вчителі широко використовують мультимедійні технології в процесі навчання.

 • Чи можна десь побачити інформацію про життя школи?

Так, звичайно. У нас є сайт, сторінка у Facebook, Instagram. Наш сайт містить інформацію про події, що відбуваються в школі, відображає в розвитку постійно діючі напрями в роботі школи, містить велику кількість методичних, навчально-виховних, аналітичних матеріалів, є місцем, де учні можуть представити свої творчі роботи, надає можливість розмістити матеріали учителів, містить спеціальні розділи для , учнів, учителів, батьків та багато іншої інформації, з якою можна познайомитися за адресою http://school47.kiev.ua/ . Шкільний сайт дає можливість доступного, швидкого, постійного та прозорого зв’язку між усіма учасниками навчально-виховного процесу: адміністрацією, вчителями, учнями, батьками.

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителі. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування

Серед вчителів школи №47 було проведено анкетування на тему « Впровадження ІКТ». Результати опитування та аналізу Ви можете побачити в наданих та опрацьованих діаграмах.
Анкета для вчителів
Результати анкетування подано в діаграмах 1і2к3т.png 2і3к4т.png 3і4к5т.png 4і5к6т.png 5і6к7т.png
Висновок анкетування. Аналіз результатів анкетування показав, що вчителі готові впроваджувати ІКТ у своїй професійній діяльності. Вчитель, які не використовують засоби інформаційних технологій - готові навчатися. В кожному класі є відповідні засоби, які допоможуть вчителю використовувати ІКТ на своїх уроках.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення

У школі кожен навчальний кабінет обладнаний мультимедійною технікою. А саме: комп'ютерами, ноутбуками, проекторами, екранами, телевізорами, периферійними пристроями.

Програмне забезпечення

Напрями застосування комп’ютерних технологій в управлінській діяльності:

 • Microsoft Office
 • Сходинки до інформатики
 • Windows
 • електронний облік шкільної документації;
 • робота інформаційно-аналітичного центру школи;
 • використання баз даних (учнів, учителів, технічного персоналу).

Інформаційне забепечення

Інформаційно-освітнє середовище школи представлено сайтом школи, який реалізує освітню політику школи. http://school47.kiev.ua/
Instagram
Facebook

Навчально-наукове забезпечення

В перших класах використовуються педагогічні ігри від мультимедійного видавництва "Розумники". Розумники це захоплюючі навчальні програми для дошкільнят та дітей молодшого шкільного віку з інтерактивними вправами, веселими анімованими персонажами,яскравими сюжетами та звуковим супроводом. Вони викликають інтерес до навчання. Допомагають дитині швидше вивчити новий матеріал з основних шкільних предметів. Розвивають логіку, увагу, уяву, креативне мислення та пам’ять.

Гугл календар

Гугл календар 6і7к8т.png Карендар123.png
До гугл календаря запрошені вчителі сш №47, скріншот додаю.

Семінар для вчителів початкової школи


Конспект тренінгу
Презентація до тренінгу 123ікт123.jpg 234ікт234.jpg

456ікт456.jpg 567ікт567.jpg

Методичні рекомендації щодо проектування інформаційного освітнього середовища установи

Можна виділити такі загальні положення формування єдиного інформаційного середовища:

 • під час формування інформаційного освітнього середовища необхідно розв’язати проблему змісту освіти на сучасному етапі,

співвідношення традиційнихскладових навчального процесу та нових інформаційно-комунікаційних технологій, нових взаємовідношень учня, учителя та освітнього середовища,

 • інформаційне освітнє середовище включає технологічні (апаратні та програмні), інформаційні та організаційні ресурси.

Рекомендації:

 • створення педагогічних умов для повноцінного і гармонійного фізичного, розумового і духовного розвитку особистості;
 • розроблення й апробування структури освітньо-інформаційного середовища як системи безперервної освіти;
 • створення матеріально-технічної бази з урахуванням досягнень науки і техніки на основі використання новітніх комп’ютерних технологій.

Методичні рекомендації щодо модернізації ІТ інфраструктури.

Необхідно підвищити рівень ІКТ-компетентності вчителів (проводити для них тренінги, семінари та давати можливість проходити курси для удосконалення своїх вмінь та навичок роботи з комп'ютерною технікою).

Методичні рекомендації щодо формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

Виділення ІК-компетентності як окремої складової професійної компетентності педагога обумовлено активним використання ІКТ у всіх сферах людської діяльності, в тому числі і в освіті. Вона передбачає наявність у особистості здатностей:

 • застосовувати ІКТ в навчанні та повсякденному житті;
 • раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби під час розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням;
 • обов`язково брати активну участь у семінарах, тренінгах, конференціях різного рівня щодо застосування ІКТ у навчальній практиці; 4. будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ;
 • давати оцінку процесові й досягнутим результатам технологічної діяльності.