Дем’янчук Оксана Сергіївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

База проходження практики

Спеціалізована школа №214 з поглибленим вивченням математики, інформатики та економіки

Адреса: Пр-т Оболонський 9-а

Директор: Бала Катерина Михайлівна

Заступник директора: Ольшевська Алла Семенівна

Сайт школи: http://school214.edukit.kiev.ua/

Школа 214.jpg


Спеціалізована школа № 214 – одна з найперших шкіл, побудованих на Оболоні.

Протягом 45-и років педагоги школи займаються навчанням та вихованням дітей віком від 6-и до 17-и років. Орієнтація на математичне спрямування навчання відбувається вже в початкових класах. За поглибленим рівнем математика викладається і в 5-7-х класах. З 8-го року навчання проходить переформатування класів за економічним, математичним та інформаційно-технологічним допрофільними напрямками підготовки учнів.

Адміністрація та педагогічний колектив спеціалізованої школи № 214 створюють всі умови для надання учням якісної та сучасної освіти, стежать за новими цікавими науково-педагогічними проектами й інноваціями, обирають з них потрібні, впроваджують в навчальний процес, тісно співпрацюють з батьками учнів.


Завдання 1

Mcaticon.png
Моніторинг впровадження цифрових технологій у закладі освіти/освітній установі


 • Аналіз освітньої політики з питань впровадження цифрових технологій (ЦТ)
Інтерв’ю з керівником закладу чи його заступниками.

Інтерв'ю

 • Звітність про проведення інтерв'ю

Інтерв'ю 1.png Інтерв'ю 2.png


Висновок

Після проведеного інтерв’ю із заступником директора школи можна зазначити, що в школі активно використовуються ІКТ в навчально-виховній та управлінській діяльності. Адміністрація закладу проводить активну просвітницьку діяльність серед педагогічного колективу щодо розширення та поглиблення знань та навичок використання сучасних інформаційних технологій в учбовому процесі.


 • Аналіз цифрової компетентності (ЦК) науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу.
 Анкета для вчителів

https://forms.gle/3bTbNch9wdCiEvby6

Результати анкетування

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U5erwrYMDe474tzqhB5teXflTNdoA1-s62L1w2FXYPw/edit?usp=sharing

Проаналізувавши відповіді вчителів закладу, я зробила висновок, що більша половина викладачів використовує засоби сучасних інноваційних технологій у навчально-виховному процесі на постійній основі. Всі класи закладу забезпечені комп'ютерами та інтерактивними дошками, і в більшості класів є принтери та проєктори, що свідчить про високий рівень технічних ресурсів школи. Більша половина викладачів активно використовує Google-сервіси у своїй діяльності. Проте 90% опитаних потребують підвищення рівня кваліфікації щодо використання сучасних цифрових технологій в організації навчального процесу. Для цього можна розробити короткі навчальні відео-ролики, створити електронний освітній курс або блог, у якому б висвітлювалися актуальні питання та корисні поради щодо якісної організації уроків з використання цифрових ресурсів, а також розміщувати інформацію про актуальні курси на навчальних онлайн-платформах (Prometeus, Edera тощо).


 • Аналіз ІТ інфраструктури закладу
 Апаратне забезпечення
 • 90 комп’ютерів
 • 60 ноутбуків
 • 31 проектор
 • 30 смарт-дошок
 • 16 принтерів
 • 6 маршрутизаторів
 • 10 роутерів


Програмне забезпечення
 • Ліцензійне програмне забезпечення Windows 10.
 • Пакет офісних програмних засобів: Microsoft Office.
 • Пакет програм для роботи з електронними документамиу форматі PDF: Adobe Acrobat.
 • Для роботи в мережі Internet встановлено браузери Google Chromе, Mozilla Firefox.
 • Для електронного листування Google сервіс - Gmail..
 • Антивірусне програмне забезпечення.


Інформаційне забезпечення
 • Інформаційно-освітнє середовище представлено сайтом школи, який висвітлює її освітню політику.

Сайт школи

 • Сторінка в соціальній мережі Facebook

https://www.facebook.com/special.school214/

Навчально-наукове забезпечення
 • Державні стандарти освіти;
 • Навчальні плани;
 • Матеріали поточного та підсумкового контролю;
 • Методичні матеріали.Завдання 2

Mcaticon yell.png
Завдання на вибір

Блог


Завдання 3

Mcaticon yell.png
Семінар
Матеріали для проведення семінару

Презентація

Звітність про проведення семінару

Семінар


Завдання 4

Mcaticon yell.png
Методичні рекомендації
Проектування інформаційного освітнього середовища закладу/установи
 • Покращити матеріально-технічну базу.
 • Моніторити стан та функціонування ІОС навчального закладу. Виявляти проблеми та шляхи їх вирішення, за необхідності.
 • Створити ефективну співпрацю з іншими навчальними закладами.
 • Залучити всіх учасників навчального процесу до покращення ІОС.
 • Створити умови для підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо застосування ІКТ в професійній діяльності.
Модернізація ІТ інфраструктури
 • Забезпечити швидкий достпу до мережі Ітернет.
 • Вдосконалити роботу WI-FI мережі.
 • Надати доступ до WI-FI мережі кожному викладачу.
 • Збільшити кількість техніки для друку та сканування.
Формування цифрової компетентності співробітників, вчителів, вихователів закладу/установи
 • Організовувати заходи (консультації, семінари, тренінги, майстер-класи) для підвищення ІКТ-компетентності педагогічного колективу.
 • Заохочувати педагогічний колектив до самоосвіти (проходження курсів на навчальних онлайн-платформах, перегляд навчальних відео) у сфері ІКТ.
 • Організовувати консультації для подолання труднощів, що виникають у викладачів при роботі з цифровими технологіями.