Дворнік Артур Олексійович

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студента Дворнік Артура Олексійовича VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

Зміст

Білоцерківська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О. Кириленка

БЦ.jpg
Герб школи
Повна назва (з 01.09. 2012 року)

Білоцерківська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О. Кириленка Білоцерківської міської ради Київської області

Юридична адреса

Київська область, м. Біла Церква, вулиця Зелена, 21. Телефон\факс +38 (04563)6-62-01

Спеціалізація

природничо-математичний напрям, поглиблене вивчення математики, фізики, хімії, біології, географії.

Особливості навчально-виховного процесу Поєднання класичних методів та сучасних прийомів навчання, застосування програм розвитку критичного мислення та програм поглибленого вивчення математики, фізики, хімії, біології, географії, використання ІКТ та усебічне патріотичне виховання для повноцінного розвитку природних здібностей та обдарувань дитини.

Умови навчання Прийом учнів, що вступають до профільних 2-11-х класів відбуваються за результатами психолого-педагогічного тестування (за наявності місць) у класах. Прийом учнів з території обслуговування до 1-х класів.

АДМІНІСТРАЦІЯ ШКОЛИ

ДерикБЦ.jpg

Директор школи
БАБЕНКО Анатолій Михайлович
 • освіта вища педагогічна,
 • кваліфікаційна категорія "спеціаліст вищої категорії",
 • педагогічне звання "учитель-методист",
 • приймальна директора - каб. 106, телефон 66201,
 • електронна адреса babenko.a.m58@gmail.com

Високий рівень управлінської культури Бабенка Анатолія Михайловича характеризується застосуванням демократичного стилю керівництва, створеним сприятливим соціально-психологічним кліматом у колективі, добре розвиненою мережею комунікацій, розвитком творчих здібностей та зростанням професійної майстерності вчителів школи, колегіальним підходом до управління закладом, широким спектром застосування проектних технологій, вмінням реорганізувати навчальний заклад у спеціалізовану природничо-математичну школу І-ІІІ ступенів відповідно до потреб місцевої громади та необхідністю доповнення освітньої карти міста закладом такого типу, використанням сучасних технологій управління та формування стратегії розвитку закладу.

Анатолій Михайлович Бабенко - людина вимоглива і творча. Разом із створеною ним командою однодумців веде постійні пошуки, обговорення та апробації нових методик, технологій, ідей. Він завжди в центрі шкільних подій, справжній господар своєї школи, вболіває за навчальні досягнення та здоров'я дітей, за охайність і тепло в школі, якісну організацію навчально-виховного процесу. Вміє цінувати людей, творчо співпрацює з ними. Свій багатий досвід щедро передає колегам. Його уроки - це демонстрація педагогічної майстерності, спілкування на основі добра, порядності, людяності. Він вчить учнів не просто засвоювати певну суму знань, а виробляє навички творчого опрацювання інформації, віддає перевагу проблемно-пошуковому методу,що забезпечує високі результати навчання, відводить належну увагу практичному застосуванню знань учнів.

Бабенко Анатолій Михайлович - сучасний директор, менеджер в системі освіти, який успішно виконує управлінські функції, вміє прогнозувати та планувати, організовувати та керувати, координувати та контролювати процеси, що проходять під його управлінням.

Кирдей Ірина Дмитріївна

Заступник директора школи з навчально-виховної роботи,

 • вчитель математики вищої категорії,
 • вчитель-методист,
 • відмінник освіти України. www.kirdey.com
 • кабінет № 216, телефон 098 377 40 45
 • irinakirdey@gmail.com
Тарасюк Ніна Петрівна

Заступник директора школи з навчально-виховної роботи,

 • вчитель української мови та літератури вищої категорії,
 • вчитель-методист,
 • відмінник освіти України.
 • кабінет № 134
 • tarasuknina@gmail.com
Олійник Людмила Іванівна

Заступник директора школи з навчально-виховної роботи,

 • вчитель біології вищої категорії,
 • вчитель-методист,
 • відмінник освіти України
 • кабінет № 304 а
 • oliynyk.ludmyla@gmail.com
Галкіна Лариса Василівна

Заступник директора з виховної роботи,

 • вчитель музики вищої категорії,
 • вчитель-методист,
 • відмінник освіти України.
 • кабінет № 136
 • larissahalkina@gmail.com
Марункевич Віталій Васильович

Заступник директора школи з господарської частини,

 • інженер,
 • вища кваліфікаційна категорія
 • кабінет № 127
Гавриш Наталія Вікторівна
 • Головний бухгалтер,
 • вища кваліфікаційна категорія
 • кабінет № 316

Структура спеціалізованої природничо-математичної школи І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О. Кириленка

Структура спеціалізованої природничо-математичної школи як середнього загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів відповідає нормативним документам.
Система природничо-математичного навчання у структурі і змісті 12-річної загальної середньої освіти об'єктивно має включати такі стадії його реалізації:

 • початкова школа (1-4 класи);
 • середня ланка (5-7 класи);
 • допрофільне навчання (8,9 класи);
 • профільне навчання (10-12 класи).


 • Починаючи з І ступеня, в школі функціонує система факультативів та гуртків, яка дозволяє зробити природничо-математичну освіту єдиною і такою, що тісно пов'язує різні вікові етапи в навчанні математики та інших природничих дисциплін.
 • Робота школи організовується у режимі повного дня, з поступовим переходом до режиму повного року.
 • Мета та завдання допрофільного навчання полягає у створенні освітнього простору для здійснення самовизначення учнів основної школи до вибору профілю подальшого навчання. Допрофільне навчання у 8,9 класах має стати етапом «академічної мобільності» випускників основної школи, готовності до свідомого вибору профілю навчання у школі ІІІ ступеня.

Сайт школи

http://school16.org

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ.

Освітня політика впровадження ІКТ полягає в тому, що відходить від паперових носіїв інформації до електронних, та від ручних записів до механічних. Це питання має свої недоліки та переваги.
Переваги:

 • Швидкість записування інформації;
 • Швидкість передавання інформації;
 • Універсальність ІКТ;
 • Економія фізичного простору;
 • Автоматизація процесу;
 • Різноманітність та цікавість освітнього процесу;
 • Контроль навчального процесу .

Недоліки:

 • Недостатня забезпеченість ресурсами;
 • Недостатній рівень навичок користування ІКТ;
 • Ненадійність зберігання.

Із цього можливо зробити висновок, що впровадження ІКТ – це дуже правильний курс для полегшення навчання та викладання, але поки не будуть усунені недоліки, ця освітня політика ніколи не буде діяти у повну силу, а тому і приносити достойний результат.

Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

Поспілкувавшись з керівництвом навчального закладу та його заступниками, ми можемо зробити висновок, що вони зацікавлені, щоб вчителі відходили від застарілих методів та прийомів навчання і переходили до сучасних. Але вони зауважують, що недостатнє фінансування цієї політики гальмує її домінантність у навчальному процесі (недостатня кількість комп’ютерів та їхнє апаратне та програмне забезпечення. Також вони наголосили, що в місті курси по використанню ІКТ постійно проходять, але вчителі старшого віку досить складно освоюють ІКТ. Тому доцільно було б знайти певні фінансові резерви для забезпечення навчальних закладів відповідною технікою.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу

Апаратне забезпечення навчального закладу:

 1. Комп’ютери;
 2. Ноутбуки;
 3. Принтери, сканери;

Проаналізувавши ІТ інфраструктуру навчального закладу можна зробити такі висновки:

 • Достатній відсоток апаратного забезпечення застарілий.
 • Друга частина апаратного забезпечення цілком підходить для цілей навчання.
 • Програмне забезпечення на комп’ютерах в більшості не ліцензійне, але програми функціонують добре.
 • Наявність застарілих комп’ютерів унеможливлює шанс використання ряду програм.
 • Навчальний заклад має свій власний сайт та постійно поновлює інформацію.
 • Навчально-наукове забезпечення розвинене добре: підручники постійно обновлюються, дотримуються всі стандарти освіти).

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування

Опитувальник https://goo.gl/forms/GDI4NYwM3KkZMlX23
Результати https://goo.gl/forms/3kUxlPdbob1wAVPh1

Гугл-календар для співробітників, керівників

Гкалендар.jpg

Виступ на педраді.

Використання ІКТ в освіті. Можливості онлайн навчання.
Шановні вчителі, доброго дня, сьогодні мій виступ буде на тему: використання ІКТ в освіті та можливості онлайн навчання. Ця тема дуже актуальна в даний час, тому що розвиток ІКТ дуже стрімкий і зараз дітям вже не цікаво сидіти на уроках, де вчитель монотонно розповідає навчальний матеріал. Можливості ІКТ дуже широкі, тому кожен вчитель зможе підібрати під себе засоби, які він може використовувати на своїх уроках. Я не буду довго затримувати час розповідаючи вам, як зараз важливо вміти користуватися комп’ютером та використовувати його для роботи. Відразу переходимо до можливостей:

 1. .Презентації – один із найпопулярніших засобів, які використовують на уроках. Заміняє паперову наочність. Урізноманітнює урок тим, що в Інтернеті є великий вибір зображень по всім темам, які вам потрібні. Створення презентації один із найлегших засобів, оскільки не потребує особливо поглиблених знань комп’ютера. Навіть діти 4 класу вже вчаться створювати прості презентації.
 2. .Тестування – наступний засіб, який я хотів би представити. Звичайно, що якщо предмет проводиться не в кабінеті інформатики, то не можливо всіх забезпечити обладнання, але є такі онлайн середовища, які дозволяють користуватися ними за допомогою телефону. Наприклад, Kahoot (Демонструю). Перевагою тестування комп’ютерного полягає в тому, що ви один раз тест придумали, створили і використовуєте, не потрібно роздруковувати, не потрібно давати під диктовку. Цим самим ви економите час уроку у два рази. Ну і дітям завжди цікавіше використати комп’ютер або телефон у навчанні, чим ви викличете жвавий інтерес до вашого предмету.
 3. .Електронні тренажери – це засіб, який можуть використовувати вчителі предметними для кращого засвоєння та закріплення знань. Суть полягає у тому, що або в інтернеті, або на дисках є різні завдання, тести, експерименти і т. д. Такі комплекси зараз є до кожного предмету і безкоштовні і платні.
 4. .Електронний журнал – на жаль ми ще до цього не дозріли, але практичні всі вчителі інформатики такий журнал введуть. Перевага полягає у тому, що навіть якщо немає журналу, вчитель може записати у свій швидко, якщо потрібно виправити, що економить час. Також можна використовувати формули для того, щоб у журналі автоматично рахувався середній бал, тематична оцінка, семестрова та річна. Далі можна налаштувати таблицю, щоб вона автоматично рахувала у процентах скільки дітей високого, достатнього, середнього та низького рівнів. Наприклад, я користуюся програмою Excel.Ви на екрані можете побачити.
 5. .Навчальні ігри – засіб універсальний. Ми знаємо, що дуже часто елементом нашого уроку є гра. Навчальні ігри містять у собі різні завдання із різних галузей. Тому можна використовувати їх, щоб дітям було цікаво. Вони є як загальні так і спеціалізовані.
 6. .Пошта – сервіс за допомогою якого ви можете підтримувати зв’язок із учнями.
 7. .Диск – дозволяє завантажити різні матеріали та користуватися ними в будь-якій точці світу.


Підсумовуючі вище сказане, хочеться висловити думку, що кожен сучасний вчитель повинен володіти навичками користування ІКТ для того, щоб навчально-виховний процес був для дітей цікавим, пізнавальним та якісним.
Щодо онлайн навчання хотілося б сказати, що це не є проблемою. У нас в місті постійно проводяться онлайн курси по ІКТ, тому ви можете їх пройти та підвищити свої знання, вміння та навички. Також є безліч курсів в інтернеті по освоєнню різних програм. Ну і звичайно, ви завжди можете звернутися за консультацією та допомогою до мене.

Файл:Педрада Використання ІКТ в освіті.pptx

Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища установи модернізації ІТ інфраструктури.

За результатами аналізу ІТ-інфраструктури «Приватної гімназії А+», ми зробили висновки про те, що ця освітня установа відповідає сучасним вимогам оновленого Державного стандарту та «Закону про освіту» щодо інформатизації освітнього простору. Проте є моменти, які варто удосконалити. Пропонуємо ряд методичних рекомендацій, які допоможуть реалізувати цей процес. Для адміністрації слід додатково створити Веб-сторінки навчальних проектів, розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами, розвинути контакти соціального партнерства. Для педагогічних працівників слід в розділах сайту школи виокремити електронне приватне середовище, де б розміщувалась важлива інформація про заходи, оголошення, різноманітні тренінги, внутрішні обговорення, голосування тощо. Організувати ряд вебінарів, відкритих skype конференцій, майстер-класів в Інтернеті для підвищення кваліфікації вчителів. Для того, щоб підвищити ефективність співпраці і збільшення кількості присутніх на педагогічних чи методичних об’єднаннях попонуємо використовувати хмарні ресурси (Office 365), де кожен хто не може приєднатись фізично, може здійснити це в режимі онлайн.Ввести електронні журнали. Заохочувати працівників до створення Інтернет-занять, інтегрованих уроків; − розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси, формувати, використовувати медіатеки та ін. Для учнів більше заохочувати до використання електронних сервісів таких як Mind map, WordArt, Kahoot, Padlet, Prezzi та ін. для реалізації домашніх завдань. Застосовувати тренувальне онлайн-тестування для підготовки до контрольних занять.

Модернізація ІТ-інфраструктури

ІТ- забезпечення школи не потребує значної модернізації. Школа забезпечена ІКТ на більш ніж достатньому рівні. Для зручності можна додатково придбати принтери у кожен клас. Збільшити використання електронного навчання. Інструменти для творчості і технології для співпраці, що надають змогу учням, творити і надихати одне одного, а також співпрацювати під час навчання в межах навчального закладу, держави чи всього світу. Ввести хмарну платформа для спільних досліджень із широким спектром інструментів для аналізу, розробки та створення матеріалів. Надання групам ефективних засобів для співпраці, дослідження, аналізу, розробки та створення матеріалів.

Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи.

ІК- компетентність передбачає наявність у особистості здатностей: застосовувати ІКТ в навчанні та повсякденному житті, раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби під час розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням, будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ, давати оцінку процесові й досягнутим результатам технологічної діяльності. Для співробітників і вчителів ми пропонуємо впровадити щомісячно курси підвищення кваліфікації із застосування інформаційних технологій в освітньому процесі, ознайомлення з новими ресурсами через практичні заняття. Також рекомендуємо активніше вводити і використовувати метод проектів у навчальну діяльність. Для його впровадження необхідна відповідна фахова підготовка вчителів за новими педагогічними технологіми. Цим потребам відповідає програма Міністерства освіти і науки України Intel «Навчання для майбутнього». Це дасть вчителю можливість в майбутньому чітко сформулювати основні, проблемні та навчальні питання, конкретно визначити терміни роботи над проектом, ознайомити з методами оцінювання як протягом всього проекту, так і кінцевого результату, використовуючи при цьому інформаційні технології.