Давидовська Тетяна Володимирівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Давидовської Тетяни Володимирівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».


Завдання 1

1) Інтерв’ю з директором дитячого закладу. Ознайомлення з ЗДО та його оснащенням.

 Заклад дошкільної освіти№ 535 управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації працює з грудня 1975 року, розташований за адресою: вул. Генерала Жмаченка, 10, проектна потужність - 14 груп, 280 місць.
  У 2018 -2019 н.р. працюють 9 груп санаторного типу для дітей з неспецифічними захворюваннями органів дихання. З них:

- 2 групи для дітей раннього віку від двох до трьох років; - 7 груп дошкільних для дітей віком від трьох до шести років.

  Списковий склад дітей на 01.11.2018 р. в закладі складає 167 дітей.
  Працює ЗДО № 535 з 7.00 до 19.00 щоденно, вихідні дні – субота, неділя.

Всі групи мають ізольований комплекс приміщень та окремі ігрові майданчики. В ЗДО є спортивний майданчик, спортивний та музичний зали. В роботі з дітьми використовується одне вивільнене приміщення: оздоровчий комплекс, що включає в себе фітовітальню „ Кришталева краплинка”, кімнату психологічного розвантаження та фізіотерапевтичний кабінет. В ЗДО № 535 працює 44 співробітника, 22 з них педагогічні працівники, 20 осіб – технічного персоналу, та 2 медичних працівника.

  У своїй діяльності ДНЗ № 535 керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про фізичну культуру і спорт”, ”Про мови”, Конвенцією ООН „Про права дитини”, Положенням про дошкільний навчальний заклад, законодавчими актами та власним Статутом.
  В 2018-2019 н.р. ЗДО мав такий кадровий склад:

- повна вища освіта - 12 педагогів, - базова вища – 6 педагогів, - студенти вищих педагогічних закладів - 4 педагога. Досягненням у роботі є той факт, що працівники навчаються на заочній формі за відповідною спеціальністю і мають бажання продовжувати навчання для отримання магістерського рівня.

  В педагогічному колективі велика увага приділяється атестації педагогічних та медичних кадрів. В річному плані роботи помісячно розроблено заходи щодо проведення атестації, визначено склад атестаційної комісії. Всі педагоги ознайомлені з новим «Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України», відповідально ставляться до атестації, проводять відкритий показ освітньої роботи з дітьми, приймають активну участь в педрадах, семінарах, готують змістовні посібники, матеріали до районних конкурсів-оглядів, приймають участь у тижнях педмайстерності, конкурсах педагогічних ідей, роботі методичних об’єднань району.
  В дошкільному закладі атестовано 2 працівники з присвоєнням вищої категорії та 4 працівники - першої категорії та 3 працівники -другої категорії; 
  Вся документація по атестації оформлена вчасно та згідно вимог чинного законодавства.
  Методична робота в колективі проводиться згідно річного плану. Педагоги виявляють активність під час підготовки та проведення семінарів – практикумів, педагогічних рад, виставок тощо.
 Протягом навчального року педагогічний колектив буде працювати над вирішенням наступних питань:

1. Сприяння підвищенню фізичної працездатності дошкільника через створення необхідних умов для активної фізкультурної діяльності та забезпечення якісної системи профілактично-оздоровчої роботи. 2. Активізація пізнавального та мовленнєвого розвитку шляхом надання системи знань про природничі явища та взаємозв'язки. 3. Формування особистості майбутнього члена суспільства шляхом засвоєння соціальних та етичних норм поведінки в процесі трудової діяльності.

  Проводиться змістовна робота над підвищенням фізичної працездатності дошкільників. Вивчається кращий досвід з даного питання в періодичні літературі, рухливі та спортивні ігри провадяться як під час навчального процесу, так і протягом дня. Ігрова діяльність сприяє підвищенню інтересу дітей до фізкультури та здорового способу життя, підвищенню загальної щільності фізкультурних занять, розвитку м’язової сили. 
 Тема фізичного навантаження, як частини оздоровчої роботи залишається для нас актуальною і наш колектив працюватиме в цьому напрямку і надалі.

Велика робота приділяється впровадженню нових оздоровчих технологій. Протягом року згідно річного плану роботи проводиться методична робота з кадрами щодо планування та організації роботи по використанню інноваційних оздоровчих методик в практичній діяльності, зокрема проведено семінар «Оздоровча педагогіка» по навчанню вихователів змісту, місцю в режимі дня та методиці впровадження здоров’ятворчих технологій, в групах створено умови для використання ігрової діяльності з піском, дихальної та імунної гімнастики, валеокорекції, аромотерапії, пальчикової гімнастики, казкотерапії.

 Оздоровча робота чітко узгоджується з режимом дня, рухливими іграми, прогулянками, загальною фізкультурою. Режим дня гнучкий та оптимальний, у ньому врахована потреба дітей у руховій активності. У ЗДО на високому рівні проводяться різноманітні форми фізичної діяльності з дітьми. Це допомагає спрямувати роботу на збереження та зміцнення фізичного здоров’я дітей, формування у них здорового способу життя.
 Систематично здійснюється медико – педагогічний контроль за заняттями з фізичного виховання та іншими спортивними заходами про що складено протоколи.
  Робота з розвитку мовлення дітей показала, що вихователі докладають багато зусиль щодо формування у дітей зв’язного українського мовлення, формуванню граматичної правильності мови, збагаченню та активізації словника. 
 Протягом навчального року педагогами проводиться робота щодо створення відповідного розвивального середовища в групах для оптимального забезпечення мовленнєвого та пізнавального розвитку дітей. Ця робота проводиться у тісній співпраці з родинами: батьки приймають активну участь у днях відкритих дверей, відвідують заняття, ранки, вечори дозвіль.  Педагоги надають консультації щодо використання літератури та фольклору на різну тематику, рекомендації щодо збагачення та активізації словника дитини та виховного впливу розвивального середовища на світогляд дошкільника та його соціально-моральний розвиток.
  Колектив продовжує напрацювання у створенні екологічної стежини, її практичного створення, як частини розвивального середовища, та методичного супроводу організації освітньої роботи вихователів.
  В усіх групах введено в дію інноваційну форму організації міні-занять «віконний вітраж», яка дає змогу вихователям швидко та методично грамотно проводити заняття природничого характеру з групою дітей та індивідуальні, закріплювати причинно-наслідкові зв’язки, збагачувати словниковий запас та вдосконалювати мовленнєвий розвиток. Діти вчяться складати творчі розповіді, розповіді – описи.
  Одним з пріоритетних напрямків роботи закладу є робота з батьками вихованців. В цьому навчальному році вона направлена на формування патріотичних почуттів дошкільнят через спільну виховну роботу дошкільного закладу і родини. Для підвищення якості роботи закладу з надання освітніх послуг, іміджу дошкільного навчального закладу продовжувалась робота згідно довготривалого (на 3 роки) імідж – проекту «Мій сонячний світ».

В рамках проекту працює і оновлюється сайт дошкільного навчального закладу, який дає можливість широкому загалу батьків та громадськості ознайомитись з різними напрямками роботи дошкільного навчального закладу. Також батьки мають змогу дізнаватись про новини у житті та діяльності колективу, обмінюватись своїми враженнями щодо роботи садочка на форумі.

  В рамках проекту активно впроваджуються такі форми роботи з батьками та колективом, як ведення «Щоденника добрих справ», де педагоги та батьки відображали свої враження, та подяки.
Проведено конкурси в межах закладу:

- на кращий куточок природи та експериментування; - на кращу авторську театралізовану іграшку та атрибутику «Трішечки мого дитинства» - конкурси родинного малюнка «Наші з бабусею справи», «Казка зимового лісу», «Сім кольорів веселки» - на кращу стіннівку від батьків «Садочок, де нам добре», «Бережи здоров’я змалку»

	В дошкільному навчальному закладі оформлено виставку авторських робіт вихователя - методиста Давидовської Т.В. «Світ витинанки» та «Пластилінова казка». 
 Протягом року успішно проводився ряд спільних заходів : виставки сімейного малюнка з різної тематики, спільні художні проекти, фотовиставки дні відкритих дверей, збори, консультації, спортивні свята, ранки тощо.
  Проводяться анкетування батьків щодо думки про різні аспекти роботи педагогів, харчування, лікувально – профілактичної роботи
 Велика увага приділяється стану харчуванню дітей, проводиться робота щодо виконанню натуральних норм по основних продуктах харчування. Щомісячно здійснюється аналіз виконання натуральних норм на одну дитину, виконання заявок на бази – постачальники, проводиться оцінка якості продуктів та промислової сировини. Робота над написанням меню та підрахунками проводиться за відповідною комп’ютерною програмою, вдосконалено та погоджено з районною СЕС картотеки страв для відповідних сезонних періодів. Організована робота по контролю за організацією харчування дітей, а саме: станом документації відповідальних осіб з питань харчування, кулінарною обробкою продуктів, технологією приготування страв, їх якістю та порціюванням. Особлива увага приділялась вихованню культурно-гігієнічних навичок під час організації харчування дітей та правил поведінки за столом.
  З усіма працівниками дошкільного закладу в поточному році було проведено залік на предмет володіння питаннями «Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах», переглянуто посадові обов’язки вихователів та помічників вихователів, в які було внесено пункти щодо відповідальності за організацію харчування дітей згідно штатним посадам. З боку адміністрації здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарного режиму на харчоблоці та в приміщеннях закладу.
  Фінансово - господарська діяльність дошкільного закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим райдержадміністрацією.  

Завдання 2

2)Анкета. «Готовність педагога до інновацій»

https://docs.google.com/forms/d/169GqpxLJhQiWjvN3uyfpCOuewatJvRON-JQ5GXE3ZKU/edit

Результати:

 Провівши анкетування вихователів ЗДО №535, я зафіксувала наступні відповіді:

При аналізі результатів анкетування були виділені групи педагогів, що характеризуються різними рівнями прийняття інформаційних технологій .

Група 1 (рівень роботи на комп'ютері - базовий, мотивація - низька)

Група 2 (рівень роботи на комп'ютері - нульовий, мотивація - середня)

Отже, узагальнивши результати анкетування, можна побачити тенденцію, що педагоги ЗДО № 535 мають низький та середній рівні ІКТ-компетентності.

Завдання 3

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу.

        Апаратне ІТК забезпечення 

- принтер 2 шт. ( в каб. директора і в методичному кабінеті); - сканери 2 шт. ( 1 в метод. кабінеті 1 в каб. завідувача); проектор 1 шт.; комп’ютер 3 шт.; ноутбук 2 шт; (в методичному кабінеті та в кабінеті директора); ламінатор та брушюратор які о

        Програмне забезпечення

- операційна система Windows XP ; - антивірусна програма ; - робота з документами в "Microsoft Office" - пошта dnz535@ukr.net


      Інформаційне забезпечення
 В даному ЗДО проводять роботу, направлену на покращення інформаційного забезпечення за допомогою таких методів та форм роботи: - проходження педагогами онлайн курсів з інформаційних технологій; - організація семінарів-практикумів з питань покращення інфраструктури; - заохочення нових ідей, спрямованих на покращення програмного та апаратного забезпечення та впровадження нових технологій в освітню систему;
 В результаті аналізу ІТ-інфраструктури було виявлено деякі недоліки: - ліцензійні програми не надані в повному обсязі, строк деяких програм вже збіг; - немає серверної кімнати; - застарілі ПК, які працюють неналежним чином, та потребують ІТ підтримки.
 У деяких групах використовують портативні Bluetooth колонки, за допомогою яких проводяться: вільна година, розваги, слухання пісень ,казок В дошкільному закладі у кабінеті вихователя-методиста зберігається фонотека з записами музики та казок в форматі мр3.
  Поговоривши з керівництвом закладу, я створила https://www.mindmeister.com/1082311839?t=QHcD0QFbJN   ментальну карту для аналізу ІКТ технологій та їх впроваджень. 
  Для того, щоб вихователі могли спілкуватися та обговорювати важливі питання, ідеї з приводу роботи ЗДО. Я створила групу в Viber у цій групі вихователі обговорюють теми та корисні посилання, а також ця програма корисна для мене, як вихователю-методисту, для поширення негайної інформації.
 Гугл групу, календар та інше я не створювала, тому що крім мене для практики це не потрібно, нажаль.


Це презентація для вихователів які хочуть покращити свої знання в ІКТ https://www.youtube.com/watch?v=a-7l_xReNvI

Файл:Презентація ЗДО 535.docx

Файл:Семінар Використання ІКТвЗДО.ppt