Грибачова Валерія Григорівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (зі спеціалізації) практика (27.09.2021 р. по 24.10.2021 р.)

Hffhk.png
IMG 6750.jpeg
Ort.jpg
       База практики: НВК № 141 «ОРТ» («Освітні ресурси та технологічний тренінг») міста Києва
                Керівник практики : Василенко Світлана Василівна
Цей масштабний соціальний проект був реалізований завдяки плідному співробітництву міської і районної влади та Всесвітнього ОРТ, який запропонував проект відновлення існуючої школи, надавши благодійну допомогу та перетворивши її в сучасний навчальний комплекс. Тут працюють вчителі- новатори, справжні майстри своєї справи


Завдання 1

Mcaticon.png
Моніторинг впровадження цифрових технологій у даному закладі освіти

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ЦТ.


Інтерв'ю з заступником керівника навчального закладу
- Проценко Тетяною Григорівною (посилання на гугл документ- https://docs.google.com/document/d/1DMBOWnhgPPF8lbfN3e-Po0EZ8XbVzwue/edit?usp=sharing&ouid=104576375261478721806&rtpof=true&sd=true)

Онвапро14.jpg
Онвапро16.jpg

Висновок Незважаючи на низку проблем, такі як недостатньо розроблені методики використання цифрових технологій в освітньому процесі під час вивчення усіх навчальних предметів; недостатня підготовка педагогічних кадрів до використання в освітньому процесі засобів сучасних цифрових технологій; недостатня мотивація у вчителів щодо використання сучасних цифрових технологій навчання; технічні проблеми, що виникають під час налаштуванням програм на різних комп'ютерах у школі та ін., заклад освіти повністю забезпечнений всім необхідним для ефективного впровадження цифрових технологій в освітній процес. Цифрові технології у даному освітньому закладі активно використовуються для створення єдиного інформаційного простору для всіх учасників освітнього процесу: адміністрації закладу, вчителів, учнів, батьків. Вчителі закладу мають високий рівень цифрової компетентності. Школа має детальний стратегічний план щодо подальшого удосконалення використання цифрових технологій.

Аналіз цифрової компетентності (ЦК) наукового-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу

Ми провели анкетування серед вчителів початкових класів. Метою проведення анкетування було дослідження цифрової компетентності науково-педагогічних працівників. Анкета була розроблена на платформі Google Forms.

ІТ-інфраструктура у навчально-виховному комплексі № 141 «ОРТ» була започаткована під час створення освітнього закладу, що виник завдяки плідному співробітництву міської і районної влади та Всесвітнього ОРТ, який запропонував проект відновлення існуючої школи, надавши благодійну допомогу та перетворивши її в сучасний навчальний комплекс. Серед проблем, що виникають, варто відзначити нехватку кадрів, зокрема вчителів інформатики та техпрацівників; перевантаження класів (35-38 дітей). Варто також зауважити про постійну зміну законодавчої бази (законодавча база змінюється, а нормативно-правових актів до неї немає), що спричинює деякі труднощі в організації освітнього процесу школи.

https://docs.google.com/forms/d/1qtbeQ0G6Uky47MkeZaq0OikqAq_MYuzJmU6HcE0xriA/edit#responses

1111111111.jpg
Онвапро4.jpg
Онвапро5.jpg
Онвапро6.jpg
Онвапро7.jpg
Онвапро8.jpg
Онвапро9.jpg
Онвапро10.jpg
Онвапро11.jpg
Онвапро12.jpg
Онвапро13.jpg

Після аналізу результатів анкетування було з'ясовано наступне:

 • У всіх учителів кабінет обладнаний комп'ютером,
 • є принтер у кабінеті.
 • абсолютно у всіх є електронна скринька.
 • технічне забезпечення знаходиться на відмінному рівні, і забезпечено багато можливостей його використання.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення :

 • 4 сервера
 • 30 роутерів
 • 270 комп'ютерів (з них 130 ноутбуків)
 • 8 мультимедійних дошок, 35 екранів, 45 проекторів
 • 40 камер відеоспостереження
 • обладнання для відеомонтажу
 • обладнання для CISCO:
 • 9 роутерів
 • 9 маршрутизаторів
 • 9 брандмауерів

Програмне забезпечення: Використовується ліцензійне програмне забезпечення Windows 10, Office 16. А також програмне забезпечення від Visual Studio, SolidWorks, Autodesk 3D Max, ArchiCAD.

Інформаційне забезпечення: Інформаційно-освітнє середовище представлено сайтом школи, який реалізує її освітню політику.

Сайт НВК 141 "ОРТ" www.ortlyceum.kiev.ua

Навчально-наукове забезпечення: Ліцей працює у рамках Всеукраїнського експерименту "Створення та апробація методичної системи навчання основам робототехніки як складової STEM-освіти" Вчителями ліцею були створені навчальні програми з допрофільного та профільного навчання, які отримали відповідний гриф Міністерства освіти і науки України:

 • • Войцеховський М.О., Проценко Т.Г., Гапонюк Ю.М., Навчальна програма курсу за вибором (вибірковий модуль) «Основи кібербезпеки» («Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» МОН України, Лист ІМЗО від 06.06.2019 № 22.1/12-Г-328)
 • • Войцеховський М.О., Проценко Т.Г., Дзюба С.М., Гапонюк Ю.М., Густяк О.М., Навчальна програма курсу за вибором (вибірковий модуль) «Введення у кібербезпеку» («Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» МОН України, Лист ІМЗО від 08.07.2018 № 22.1/12-Г-595)
 • • Дзюба С.М., Кіт І.В., Кіт О.Г., Мічуріна Г.В.,Хачатрян С.А. Програма курсу за вибором "Технологія моделювання простих конструкцій та механізмів" («Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» МОН України, Лист ІМЗО від 15.06.2018 №22.1/12- Г-362)
 • • Дзюба С.М., Кіт І.В., Кіт О.Г., Мічуріна Г.В., Хачатрян С.А. Програма курсу за вибором "Технологія проектування технологічних систем" («Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» МОН України, Лист ІМЗО від 15.06.2019 №22.1/12-Г-360)
 • • Дзюба С.М., Кіт І.В., Кіт О.Г., Мічуріна Г.В., Хачатрян С.А. Програма курсу за вибором "Технологія створення робототехнічних систем" («Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» МОН України, Лист ІМЗО від 15.06.2018 №22.1/12-Г-359)
 • • Дзюба С.М., Кіт І.В., Кіт О.Г., Мічуріна Г.В., Хачатрян С.А. Програма курсу за вибором "Технологія керування робототехнічними системами" («Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» МОН України, Лист ІМЗО від 15.06.2018 №22.1/12-Г-357)
 • • Дзюба С.М., Кіт І.В., Кіт О.Г., Мічуріна Г.В., Хачатрян С.А. Програма курсу за вибором "Технологія створення електронних пристроїв" («Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» МОН України, Лист ІМЗО від 15.06.2018 №22.1/12-Г-355)
 • • Бойко Ю.В., Войцеховський М.О., Дзюба С.М., Проценко Т.Г.. Навчальна програма курсу за вибором "Основи інтернету речей" («Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» МОН України, Лист ІМЗО від 04.07.2016 № 2.1/12-Г-466)
 • • Бойко Ю.В., Войцеховський М.О., Дзюба С.М., Проценко Т.Г. Програма курсу за вибором "Основи апаратного та програмного забезпечення роботи комп'ютера" («Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» МОН України, Лист ІІТЗО від 26.06.2015 № 14.1/12-Г-823)
 • Заклад співпрацює з мережевою академією Cisco. Що надає можливість вчителям та учням безкоштовно навчатись на професійних курсах з мережних технологій, з мережної безпеки та кібербезпеки. При успішному закінченні слухачі курсів отримують Сертифікати міжнародного зразку.
 • Міжнародні сертифікати Cisco мають вчителі НВК: Войцеховський М.О., Проценко Т.Г., Дзюба О.М., Кишковар О.В., Леснікова А.М., Мельник В.В.
 • Сертифікат MS Office Specialist має Проценко Т.Г.


У навчальному закладі затверджено проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Створення та апробація методичної системи навчання основам робототехніки як складової STEM-освіти». Відповідно закуплено необхідне забезпечення для реалізації проекту. Заклад співпрацює з мережевою академією Cisco та Microsoft IT Academy.Є курси з мережних технологій, з мережної безпеки, з кібербезпеки – це професійні курси, і при успішному закінченні учнем, він отримує сертифікат. Токож є наступне навчально-наукове забезпечення:

 • Gimp
 • Gcompris
 • сервіси Google
 • Microsoft Оffice

Вчителі англійської мови та івриту використовують платформу «Duolingo для шкіл»

Висновок: Учителі використовують технічне забезпечення та ІКТ переважно для пошуку інформації в інтернеті та друкування матеріалів для заняття . Опитувані вчителі доволі активно застосовують ІКТ для самоосвіти та узагальнення педагогічного досвіду: 58% використовують інформаційні 56% опитуваних отримали навички користування ІКТ внаслідок самоосвіти, не відвідуючи для цього спеціальних тренінгів; 14% відвідували курси підвищення кваліфікації по ІКТ; 12% раніше спеціально самостійно відвідували курси комп'ютерної грамотності. 18% не проходили будь-якої підготовки. Серед переваг впровадження цифрових технолгій, педагоги відмітили підвищення мотивації учнів, економію часу, краще засвоєння матеріалу учнями, але були педагоги, що не вбачають значних змін у використанні цифрових технологій в освітньому процесі. Оціннючи свій рівень володіння комп'ютерними технологіями за 5-ти бальною шкалою, більшість вчителів зазначили його як високий.

Можна зробити висновки, що в НВК № 141 учителі початкових класів в достатній мірі володіють ІКТ компетентностями та активно застосовують різноманітні нові інформаційні технології в освітньому процесі. Рекомендується провести додаткові тренінги для підвищення відсотку вчителів, які мають всесторонню підготовку стосовно використання та застосування ІКТ.

Завдання 2

Mcaticon.png
Створення е-ресурсу та впровадження його в діяльність закладу освіти

Створення телеграм каналу https://t.me/joinchat/nXXlUWfi8CQ5ZjJi Основним завданням сучасного освітнього закладу є створення єдиного інформаційного простору. Це тривалий і складний процес, який відповідає за успіх впровадження інформаційних технологій в освіту на всіх її рівнях, забезпечує безпечні комфортні умови для обміну інформацією, сприяє злагодженій спільній роботі та захищає персональні дані учасників освітнього процесу.

Онвопро17.jpg
Онвопро18.jpg
Онвопро19.jpg


Метою створення є поширення та популяризація серед педагогічних працівників цікавої та пізнавальної інформації стосовно організації освітнього процесу, підвищення цифрової компетентності.

Завдання 3

Mcaticon.png
Семінар (тренінг)

Щодо підвищення цифрової компетентності вчителів було створено тренінг.

Онвопро20.jpg
Онвопро21.jpg

7404.001.jpg

Для вчителя Kahoot! - це платформа-конструктор, на якій можна швидко створити навчальну гру за допомогою готових шаблонів та надіслати цю гру учням. Дозволяє створювати тести, опитування, вікторини. Платформу можна використовувати під час роботи з будь-якими віковими категоріями. Добре підійде як для молодшої школи, так і для дорослих людей. На тренінгу гарно описано як створити тест Kahoot!, надіслати його учням. https://docs.google.com/presentation/d/1h7_s53Oe6ZmonZlOPZGdtmLadhOReeqO/edit#slide=id.gf9a7d41ded_1_0

Завдання 4

Mcaticon.png
Методичні рекомендації

Методичні рекомендації

Kartinki 3206 21161439.png

Модернізація ІТ інфраструктури:

 1. забезпечити підвищення операційної ефективності і вдосконалення функціональних можливостей;
 2. модернізувати систему безпеки та збільшити вимоги щодо дотримання правил безпечного користування;
 3. постійно здійснювати усунення збоїв системи;
 4. спрямовувати свої зусилля на скорочення витрат на створення систем і їх супровід.


Проектування інформаційного освітнього середовища закладу/установи:

 1. здійснити дослідження для визначення першочергових потреб працівників освіти, які потім ляжуть в основу інформаційного освітнього середовища закладу/установи;
 2. орієнтуватися на компетентнісний підхід та сучасні ІКТ;
 3. регулярно здійснювати моніторинг компонентів інформаційного освітнього середовища та враховувати зауваження та побажання його користувачів


Формування цифрової компетентності співробітників, вчителів, вихователів закладу/установи:

 1. здійснювати регулярні анкетування та опитування з метою визначення потенціальних можливостей та потреб співробітників, вчителів, вихователів закладу/установи;
 2. забезпечувати технічне оснащення кабінетів сучасними засобами та пристроями;
 3. залучати до участі в тренінгах, семінарах/вебінарах, майстер-класах, спрямованих на формування цифрової компетентності;
 4. заохочувати до використання ІКТ в освітній практиці.