Гратинська Світлана Юріївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Гратинської Світлани Юріївни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».

База для проведення практики: Державний дошкільний заклад № 651

Адреса: вулиця Донецька 13-а.

Телефон:(044)245-85-29

Завідуюча:Кравець Оксана Василівна

На сьогодні дошкільний навчальний заклад в якому працює 9 вікових груп.

Тут займаються вихованням дітей, розвитком, зміцненням та збереженням здоров'я дітей.

За типовим проектом заклад дошкільної освіти розраховано на 9 груп, з яких:

• 1 перша молодша з 1до 2 років

• 2 групи з 2до 3років

• 6 садових

Також за проектом в наявності музична зала.

Групи комплектуються за віковими ознаками. Заклад дошкільної освіти № 651 працює з 7.00 – до 19.00 години за п’яти денним робочим тижнем:

з 10.5 – годинним перебуванням дітей – 1 група, з 12,0 – годинним – 8 груп.

Завдання 1

Аналіз ІТ-інфраструктури навчального закладу

Комп'ютери:

• Директор

• Ст. медсестра

• Вихователь-методист

Програмне забезпечення:

• Операційна система Windows;

• Антивірусні програми;

• Microsoft Office;

Запис та Зарахування дітей в ЗДО відбувається за допомогою електронної системи запису до ЗДО.

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників -вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування. Було створенно анкету для визначення рівня ІКТ компетентності вихователів. Оскільки, не всі педагоги володіють компютером, анкету було надруковано. Обробка результатів відбувалась в ручному режимі.

Анкета: https://docs.google.com/forms/d/1LqLfy8xYum_7L7is6XPifSb7xoYv5Y-XjZ99zLnMu_k/edit

Аналіз результатів анкетування 27 вихователів показав, що рівень ІКТ компетентності вихователів є різним.

23% - має високий рівень. Вони з легкістю володіють комп’ютерними технологіями, використовують їх у своїй роботі та в повсякденному житті.

59% - має середній рівень. Вміють користуватися деякими технологіями, але не використовують їх у своїй роботі. Мають труднощі у оволодінні новими ІКТ.

18% - має низький рівень. Взагалі не вміють користуватися технологіями. Результати анкетування вихователів ДНЗ№651 свідчать про те, що педагоги не завжди надають перевагу використанню ІКТ в навчально-виховному процесі. Але, бажання вдосконалювати свої знання та навички присутні у всіх вихователів ЗДо.

Завдання 2

%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.jpg

Завдання 3 Анкета для визначення рівня ІКТ-компетентності педагогів

Шановні колеги! Пропонуємо взяти участь в анкетуванні, що дасть змогу організувати навчання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) відповідно до Ваших потреб і бажань. ПІБ_______________________________________________________________

1. Чи застосовуєте Ви ІКТ у роботі?___________________

Де Ви цього навчилися?

• в Інституті педагогічної післядипломної освіти

• у дошкільному навчальному закладі

• самостійно

• інше__________________________________________________________

2. Як Ви використовуєте ІКТ у педагогічній діяльності?

• друкую на комп’ютері матеріали для занять

• шукаю інформацію у мережі інтернет

• проводжу заняття з використанням комп’ютерної техніки

• використовую інформаційні технології у проектній діяльності

• інше__________________________________________________________

3. Чи використовуєте Ви ІКТ для самоосвіти та узагальнення педагогічного досвіду?___________________

Якщо використовуєте, то як?

• готуюся до виступів (текст, наочні матеріали)

• використовую матеріали з мережі інтернет

• готую статті для публікації в електронному вигляді

• публікую свої педагогічні розробки в мережі інтернет

• інше__________________________________________________________

4. Вам потрібен час для роботи за комп’ютером, щоб:

• створювати проекти в електронному вигляді

• працювати у мережі інтернет

• готувати додаткові пізнавальні матеріали

• готуватися до виступів та писати статті для публікації

• створювати власні електронні розробки (демонстраційні матеріали, презентації тощо)

• інше__________________________________________________________

5. Де Ви хотіли б підвищити свою кваліфікацію з використання ІКТ:

• в Інституті педагогічної післядипломної освіти

• у дошкільному навчальному закладі

• самостійно

• інше__________________________________________________________

6. Чого саме Ви хотіли б навчитися:

• працювати з текстовим редактором Microsoft Word (з нуля або поглибити знання)

• працювати з електронними таблицями Microsoft Excel (з нуля або поглибити знання)

• створювати презентації у Microsoft PowerPoint (з нуля або поглибити знання) • інше__________________________________________________________

Дякуємо за співпрацю!

Використання блогу вихователем ДНЗ

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі дошкільної освіти доцільно розглядати одночасно і як засіб інтенсифікації навчально-виховного процесу дошкільного навчального закладу (ДНЗ), і як засіб удосконалення сфери управління дошкільними навчальними закладами, і як один з шляхів підвищення рівня інформаційно-комунікативної компетентності вихователів.

Усе частіше сучасні вихователі у професійній діяльності використовують текстовий та табличний процесори, мультимедійні презентації, різноманітні відеоряди (мультфільмів, фрагментів пізнавальних телепередач), аудіо записи казок та оповідань та ін.Стрімкий розвиток мережі

Інтернет призвів до появи технологій колективної взаємодії користувачів – соціальні сервіси Веб 2.0, що надають можливість організовувати спільну освітню діяльність, реалізовувати власні комунікативні вміння, зберігати в мережі власні електронні ресурси, використовуючи програмні можливості різноманітних веб-сервісів, не обтяжуючи користувачів дизайном та особливостями їх програмування. Найбільш популярними серед таких сервісів у педагогічному середовищі, зокрема й серед вихователів є освітні блоги.

Блог для вихователів ДНЗ відкриває нові можливості комунікаційної взаємодії, його можна використовувати: як місце для організації педагогічних дискусій, поширення власних педагогічних ідей, розміщення цікавих тем для роздумів; як дошку оголошень; як місце для опису подій кожного дня, кожного заняття, кожного освітнього заходу, що відбулося в дитячій групі та ін., місце для створення групових публікацій (розмішуючи в блогах різні стінгазети; фото з екскурсій; виховних заходів); як ресурс для самоосвіти; як засіб для обміну інформацією та мережевої взаємодії зі своїми колегами. Як відомо, одним з професійних завдань вихователя є організація ефективної взаємодії з батьками. Створивши власний блог, вихователь зможе використовувати його як інструмент для: надання батькам психолого-педагогічні консультації з окремих питань виховання і навчання дітей, залучення їх до педагогічної самоосвіти, до спільної участі в навчально-виховному процесі малюків; проведення анкетування та опитування серед батьків; інформування батьків з результатами навчання дітей шляхом публікації робіт вихованців, розміщення відео з навчальних занять; забезпечення зворотного зв’язку з батьками та ін.

Вихователі, співпрацюючи зі своїми колегами, можуть використовувати блоги для організації проектної діяльності, розміщення об’яв про різні конкурси та їх результати, новини в галузі дошкільної освіти, для розміщення гіперпосилань на інші блоги вихователів, для публікації власних методичних розробок;

отримання методичних рекомендації з теми, що цікавить вихователів;

проведення педагогічних або наукових дискусій.

Підсумовуючи можна зробити висновок, що освітні блоги, як один з потужних інформаційних інструментів, нині є незамінним, оперативним і малозатратним додатковим комунікаційним засобом для професійної діяльності вихователя.

Завдання 4

Рекомендації щодо використання ІКТ в дошкільному навчальному закладі

• формування медіатеки та впровадження локальних мережних навчальних програмних комплексів;

• створення єдиної інформаційної бази навчального закладу;

• створення індивідуальних портфоліо керівництва та педагогів;

• створення помісячних та річних планувань в електронному середовищі;

• оновлення віртуального методичного кабінету;

• надання користувачам регламентованого доступу до інформації.

Модернізації ІТ інфраструктури:

• ноутбуки в кожну вікову групу, для педагогів.

Формування ІК-компетентності вихователів установи:

• систематичні практичні заняття;

• тренінги, круглі столи, семінари;

• індивідуальні консультації;

• атестація педагогічного персоналу.