Гловацька Лариса Володимирівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Гловацької Лариси Володимирівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».

Відповідь на завдання 1

Screenshot 10.png

Загальні відомості про ЗДО «Сонечко» Адреса: Житомирська обл. с.Вепрун, вул.Лугова 2 У нас працюють професійні вихователі і ми використовуємо найновітніші методики освіти. Щоденний графік роботи: 7.30-18.00 год. ЗДО "Сонечко" працює за програмою "Українське дошкілля". В садочку функціонує 2-групи: молодша та різновікова. Кількісний склад: 3 - вихователі помічник вихователя музичний керівник психолог Також у закладі працює: Медичний кабінет. Кабінет психолога. Музична зала. Сучасні ігрові і спортивні майданчики. Харчоблок з сучасним технологічним обладнанням. Директор: Миненко Г.С. Проектна потужність закладу- 2 групи,розрахований на 50 дітей.Фактично виховується 26 дітей. -Молодшого віку - 12 дитини; -Дошкільного віку - 14 дитини.

  Організація освітньої роботи в ЗДО здійснюється відповідно до Закону України " Про освіту "," Про дошкільну освіту ",

" Базового компонента дошкільної освіти ",за програмою " Укр.дошкілля "у новій редакції,парціальними програмами. Моніторинг впровадження ІКТ в ЗДО 1.Управлінської діяльності - Робота в освітній мережі - Створення бази даних працівників ЗДО, дітей та батьків - Робота з документацією (звіти, інформація в різні органи,накази, довідки) - Опрацювання нормативно-правової документації шляхом використання Інтернет. 2.Методичної роботи: - Оформлення ділової документації; - Оформлення атестаційних матеріалів; - Розробка презентацій до семінарів, методичних об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів; - Використання мультимедійного супроводу в роботі з дітьми на заняттях, під час проведення свят та розваг, режимних моментів; У роботі з батьками (під час проведення консультацій, батьківських зборів, Днів відкритих дверей тощо); Оформлення стендів, інформаційних куточків. 3 ІТ інфраструктура 1 персональний комп'ютер; 2 ноутбука; 3 принтери; 1 проектор; 1 Smart-TV; Є Wi-Fi у всьому ЗДО. Працівники закладу систематично проходять навчання з використанням ІКТ,в тому числі це і самоосвіта працівників,організовані колективні навчання. Також онлайн курси по використання та створення презентацій, спільних документів, онлайн анкетування., Під час проведення семінарів, тренінгів, педрад, майстер-класів, методоб'єднань, підвищення кваліфікації на базі електронного дистанційного навчання Київського університету імені Б.Грінченка. За останній час працівники дитячого садка були залучені до вебінарів. Дитячий садок має свій сайт, сторінку на Facebook та Viber групи.

Для забезпечення управлінської діяльності та методичної роботи ЗДО засобами ІКТ використовуються ліцензійні електронні програми та

інтернет ресурси, серед яких : 1.Засоби корпоративної комунікації E-mail ; 2.Комп'ютерна програма для розрахунку,обліку та аналізу харчування у ЗДО ,яка впроваджена у 2017-2018н.р.; 3. Педрада. Портал освітян України-електронні видання,каталоги,статті,публікації; 4. Коза Онлайн: Дошкільний заклад-веб-програма з готовими шаблонами документів для всіх фахівців ЗДО; 5.Офіційний сайт району. 6. Журнал ВИХОВАТЕЛЬ - МЕТОДИСТ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 http://presa.ua/vihovatel-metodist-doshkil-nogo-zakladu.


Відповідь на завдання 2

Я створила сайт установи - https://zdo-sonechko.webnode.com.ua

Відповідь на завдання 3

Презентація - Тренінг для вихователів ЗДО.

Файл:През.тренiнг.ppt

1) ЗНАЙОМСТВО УЧАСНИКІВ ТРЕНІНГУ. Вправа “Долоньки” Мета: створення емоційно комфортної атмосфери довіри для подальшої конструктивної робити. Середина долоні – своє ім’я 5 – пальців: Місце роботи, посада Позитивна риса вашого характеру Негативна риса вашого характеру Очікування від тренінгу Ваша мрія.

   Метою даного семінару є підтримка діяльності сучасного дошкільного навчального закладу, сприяння розширенню мережі інформаційних ресурсів для формування єдиного інформаційного середовища системи дошкільної освіти, формування і вдосконалення інформаційно-комунікаційних компетентностей адміністративно-педагогічного складу працівників ДНЗ, сприяння використанню Інтернет-ресурсів в управлінській, навчально-методичній, освітній діяльності, роботі з батьками вихованців ДНЗ, громадськістю. 

Інформаційні технології, це не тільки і не стільки комп'ютери та їх програмне забезпечення. Під інформаційно-комунікативними технологіями розуміється використання комп'ютера, Інтернету, телевізора, відео, DVD, CD, мультимедіа, аудіовізуального обладнання, тобто всього того, що може представляти широкі можливості для комунікації. Використання комп'ютерних технологій допомагає: залучати пасивних слухачів до активної діяльності; � робити освітню діяльність більш наочною та інтенсивної; � формувати інформаційну культуру у дітей; � активізувати пізнавальний інтерес; � реалізовувати особистісно-орієнтований та диференційований підходи у навчанні; � дисциплінувати самого вихователя, формувати інтерес до роботи; �активізувати розумові процеси (аналіз, синтез, порівняння та ін)

2)Цікава інформація.У дитячому садку комп'ютери найчастіше використовуються на розвиваючих заняттях. Заняття триває 30 хвилин і складається з трьох послідовних частин: підготовчої, основної та заключної. Підготовча частина заняття. У ній йде занурення дитини в сюжет заняття, підготовка до комп'ютерної гри через бесіди, конкурси ; залучається досвід дітей зі спостереження за поведінкою тварин, працею дорослих ; створюється певне предметно-орієнтоване ігрове середовище, аналогічне комп'ютерній грі, що стимулює уяву дитини, спонукає його до активної діяльності, що допомагає зрозуміти і здійснити завдання на комп'ютері. Підготовча частина є необхідною ланкою розвиваючих занять з використанням комп'ютера, оскільки, в силу вікових особливостей мислення дітей дошкільного віку, без попередньої предметно-опосередкованої діяльності їм важко освоїти маніпуляції з екранними образами. Включається також пальчикова гімнастика для підготовки моторики рук до роботи. Підготовча частина, як і заключна, може проходити не в комп'ютерному залі, а в суміжній з ним ігровій або фізкультурній кімнаті. Основна частина заняття включає в себе оволодіння способом управління програмою для досягнення результату і самостійну гру дитини за комп'ютером. У заключній частині підводиться підсумок; робиться оцінка виконання та закріплення в пам'яті дитини необхідних для умов дій, понять і смислових структурі правил дії з комп'ютером. Для цієї мети використовуються малювання, конструювання, різні ігри. Також заключна частина заняття необхідна для зняття зорового напруження (проводиться гімнастика для очей), для зняття м'язового напруження (фізкультхвилинки, точковий масаж, масаж попередустоячого, комплекс фізичних вправ, розслаблення під музику). Заняття проводяться по підгрупах 4 - 8 чоловік, 1- 2 рази на тиждень, в першій половині дня. Після кожного заняття обов'язкове провітрювання приміщення. Заняття будуються на ігрових методах і прийомах, що дозволяють дітям у цікавій, доступній формі отримати знання, вирішити поставлені педагогом завдання. При цьому комп'ютер є потужним засобом підвищення ефективності навчання, значно розширюючи можливості пред'явлення освітньої та розвиваючої інформації. 3) У своїй роботі педагог може використовувати такі засоби інформаційно-комунікативних технологій: Комп'ютер Мультимедійний проектор Принтер Відеомагнітофон DVD плеєр Телевізор Магнітофон Фотоапарат Відеокамера Електронні дошки 4)Так само можна виділити наступні види інтерактивних матеріалів: Фотографії; Відеоролики; Відеофрагменти (фільмів, казок, мультфільмів); Презентації (електронні книги, електронні виставки); Дитячі розвиваючі комп'ютерні ігри; Можливе створення колекцій цифрових фотографій і мультфільмів. 5) Вправа. Зараз ми спільно переглядаючи відео познайомимось та оволодіємо навичками роботи в хмарних технологіях,  з графічними редакторами Microsoft Office Picture Manager, Online Foto Editor. 6) Використовується кілька способів «занурення» дитини в комп'ютерну програму:Послідовне пояснення дитині призначення кожної клавіші з підключенням навідних і контрольних питань. Орієнтуючись на придбані дитиною навички роботи з комп'ютером, познайомити з новими клавішами і їх призначенням. Дитині пропонується роль дослідника, експериментатора, надається можливість самостійно розібратися зі способом управління програмою. 7)Особливе місце при використанні ІКТ займає робота з батьками: 1. Мінімізація часу доступу до інформації суб'єктів комунікації;�2. Можливість продемонструвати будь-які документи, фотоматеріали;�3. Забезпечення індивідуального підходу до суб'єкта комунікації;�4. Оптимальне поєднання індивідуальної групової;�5. Зростання обсягу інформації;�6. Забезпечує діалог суб'єктів комунікації (електронна пошта, форум);�7. Оперативне отримання інформації;�8. Розширення інформаційних потоків;�9. Використання ІКТ при проведенні батьківських зборів. 8)Створюємо. сайт/блог з використанням платформ  JIMDO,  Wix, Blogger. 9) Рефлексія 10) Висновок: Отже, шановне педагоги, суспільство, яке дбає про своє майбутнє, має усвідомити колосальні можливості ІКТ і навчитися грамотно застосовувати їх. Насамперед в освіті. Основним завданням впровадження ІКТ у навчально-виховний процес є підвищення зацікавленості дітей навчанням, зростання результативності і якості досягнень дітей, розвиток їх пізнавальних інтересів, підготовка покоління, спроможного активно включатися в якісно новий етап розвитку сучасного суспільства, пов’язаний з інформатизацією.

Відповідь на завдання 4

4. Методичні рекомендації. Мною було розроблено методичні рекомендації для педагогічних працівників - Проектування інформаційного освітнього середовища навчальної установи . 1. Я рекомендую створити для працівників закладу корпоративну пошту (наприклад, Гугл) та сприяти тому, аби працівники закладу користувалися хмарними сервісами Гугл. 2. Створити базу електронних ресурсів для працівників закладу, таких як різноманітні онлайн курси, веб-ресурси для роботи з дітьми, елекрнонні журнали, електронна бібліотека тощо. 3. Забезпечити кожну групову кімнату комп'ютером. планшетами, Smart дошками, принтером та сканером, WIFI, проектори в кожну групу ДНЗ. 4. Сприяти залученню ІТ спеціалістів до проведення семінарів-практикумів та тренінгів з працівниками закладу задля підвищення рівня їхньої ІК-компетентності. MOOC, синхронне та асинхронне навчання, змішане навчання, самостійно направлене навчання, систему управління навчальним процесом, курсом (CMS), хмарне та мобільне навчання, систему управління e-learning, геймифікацію, персоналізацію, дистанційне навчання, цифровий сторрітелінг, навчання в співробітництві.

Модернізація ІТ інфраструктури. 1. Я рекомендую обладнати серверну кімнату. 2. Оновити апаратне забезпечення закладу на більш сучасне задля підвищення якості та швидкості роботи (комп'ютери, наприклад) та збільшити кількість апаратного забезпечення (наприклад, смарт дошок, проекторів тощо). 3. Завантажити окрім текстових, графічних та табличних редакторів MS Office такі редактори, як наприклад, Adobe Photoshop, Fox pro, Tux Paint тощо для урізноманітнення програмного забезпечення. З працівниками закладу необхідно провести навчальні курси по роботі з цими програмами. Формування ІК-компетентності вихователів освітньої установи. 1. Забезпечити ширше використання електронних сервісів (наприклад, корпоративна пошта, веб-сайт закладу, групи у соціальних мережах (наприклад Facebook), хмарні сервіси Google, Вайбер, Microsoft Office та ін.) . 2. Співпраця з батьками через телефонні дзвінки, бесіди, обміном інформацією через соц.мережі, створення групи у вайбер, обмін фотографіями через Facebook фейсбук групи. 3. Відвідування тренінги, майстер-класи, семінари тощо з використання ІКТ. 4. Підвищення кваліфікації з ІКТ компетентності. Проходження різноманітних онлайн-курсів. 5. Підвищення ІКТ компетентності за допомогою методичних об’єднань, курсів підвищення кваліфікації, професійної літератури, методичних посібників, ресурсів Інтернет. 6. Надання інформації про електронні сервіси для роботи з дітьми дошкільного віку (наприклад, про Google Class, Mind Map тощо). 7. створити ІОС навчального закладу.

Використання ІКТ в управлінській діяльності 1. Робота в міській освітній мережі ; 2. Розрахунок стажу роботи працівників; 3. Співпраця з дошкільними закладами інших міст України,Росії тощо; 4. Створення бази даних працівників ДНЗ, дітей та батьків; 5.Робота з документацією (звіти, інформація в різні органи,накази, довідки тощо) 6. Участь у форумах, чатах, конференціях; 7. Опрацювання нормативно-правової документації шляхом використання Інтернет; 8. Створення портфоліо педагогічних працівників; 9. Оформлення внутрішнього контролю за службами в електронному вигляді.

Відповідь на завдання 5

Файл:Презент.5..ppt

Screenshot 21.png

Під час прпктики я ознайомилась із використанням ІКТ у ЗДО “Сонечко”

Ознайомлення із ІКТ у роботі завiдуючоi та вихователя-методиста.У кабінеті розміщенно 1 – комп’ютер, 1 - принтер та сканер. Музичний зал - оснащений персональним ком’ютером, колонками, DVD, 1 проектор, Є Wi-Fi у всьому ЗДО. Також ком’ютер та колонки розміщенні у різновіковій групі. В садку комп'ютери найчастіше використовуються на розвиваючих заняттях. А також Smart-TV.