Гасман Тамара Павлівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Завдання 1. Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі.

Особлива увага у закладі приділяється формуванню та розвитку нових професійних компетентностей педагога, активному включенню педагогів в інноваційні процеси. У навчально-виховному процесі закладу використовується 5 авторських навчальних програм і 3 комплексно-цільові програми («Здоров'я через освіту». «Творча обдарованість», «Право і діти», проводиться апробація навчально-методичного посібника для загальноосвітніх закладів «Основи споживчих знань».
Колектив закладу співпрацює з Національною академією педагогічних наук України, Інститутом педагогіки АПН України, Лабораторією географічної освіти, Лабораторією навчання інформатики, Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання АПН України, Державною екологічною Академією післядипломної освіти та управління Мінприроди України.
На базі навчального закладу проводиться робота в умовах педагогічних експериментальних програм:
«Використання інформаційно-комунікаційних технологій управління якістю освіти ЗНЗ» - на базі Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України;
«Освіта для сталого розвитку» - на базі Державної екологічної Академії післядипломної освіти та управління Мінприроди України;
«Формування полілінгвістичної та полікультурної особистості через функціонування інтегрованого простору, в якому забезпечується «діалог культур».
«Створення інноваційної системи проектно-цільового управління розвитком навчального закладу через взаємодію внутрішніх ресурсів комплексу та зовнішніх впливів».
У спеціалізованій школі – дитячому садку (СШДС) «Лісова казка» діяльність директора неперервно спрямовується на вдосконалення внутрішньої системи управління діяльністю навчальним закладом з метою підвищення якості освіти. В умовах інтенсивної інформатизації освіти апріорі стає необхідним та безумовним застосування в роботі педагогічного колективу та співробітників господарчої частини мобільних телефонів, персональних комп’ютерів для ведення переговорів, листування тощо. Проте, як показує практика, такі засоби не в повній мірі дозволяють здійснювати неперервний контроль та своєчасне управління виконанням поставлених управлінських задач, їх коригування, підтримування зворотного зв’язку тощо. Не менш важливою при цьому є ймовірність втрати інформації, яка призводить до несвоєчасного виконання задач, нечіткості у їх виконанні тощо.
Зазначене наштовхнуло нас до пошуку ймовірно існуючих сучасних, більш надійних та доступних, ІТ-систем управління задачами та проектами, які можуть бути використані в управлінні.
У діяльності директора СШДС себе ефективно зарекомендувала система управління проектами Basecamp (рис. 1). 1 .jpg
Рис. 1. Система управління СШДС «Лісова казка» на основі хмарних сервісів Basecamp.
Пропонується динамічне та відкрите інформаційне середовище, яке складається з модулів:

 • головний модуль – організація функцій зв’язку з іншими модулями;
 • права доступу – визначення прав доступу користувача;
 • адміністрування – контроль за системою, визначення прав кожного користувача щодо роботи з певним модулем;
 • підтримка зв’язку – підтримка зв’язку користувачів в локальній мережі та Інтернет;
 • пошук інформації – засоби пошуку інформації в локальній мережі та Інтернет;
 • діловодство – підтримка документообігу навчального закладу;
 • органайзер (планування та підтримка навчального процесу) – розклад, розподіл педагогічного навантаження; календар подій, годинник, списки призначених завдань, електронний щоденник;
 • сайт СШДС «Лісова казка» http://apogey.edukit.kiev.ua – розташування навчально-методичних та дидактичних матеріалів, відомостей про діяльність навчального закладу, організація зворотного зв’язку між адміністрацією, співробітниками, учнями та батьками тощо.
 • електронна система обліку відвідування навчального закладу ("Електронні ворота", з 2010 р.) - забезпечується вхід і вихід дітей, їх батьків та персоналу; в’їзд та виїзд обслуговуючого транспорту, при цьому контролюючи всі машини, які мають право на в’їзд на територію ОВК за спеціально закодованою електронною карткою; весь інший транспорт може потрапити на територію тільки з дозволу охорони, при цьому ворота відкриваються охоронцем автоматично спеціальним закодованим пультом.

Опитування для співробітників
Для виявлення запитів та готовності до впровадження нових технологій серед науково-педагогічних працівників було проведено опитування, яке підготували в електронному вигляді за допомогою Google Form.
Діагностування потреб створення ІОС в закладі дошкільної освіти
За результатами анкетування було виявлено, що рівень комп’ютерної грамотності педагогічних працівників зростає з кожним роком. Однак, результати діагностування свідчать про наявність певних проблем з формування ІКТ-компетентності педагогів і необхідність якнайшвидшого пошуку різноманітних шляхів їх розв’язання. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів впроваджуємо через такі форми методичної роботи:

 • постійно діючі семінари з питань удосконалення навиків роботи на комп'ютері з різними програмами і використання ІКТ в освітньому процесі;
 • індивідуальні консультації за запитом;
 • проблемні семінари на основі вивчення освітніх потреб у використанні ІКТ;
 • майстер-класи, стажування у педагогів компетентних в ІКТ;
 • наради
 • семінари;
 • тренінги;
 • навчання;

ІТ інфраструктура СШДС "Лісова казка":

 • система «Інтерактивна підлога» - активно вплине на формування сучасного освітнього середовища Нової української школи у закладі. Це допоможе більш результативно навчати, розвивати та розвантажувати дітей.

11.jpg 12.jpg 13.jpg

 • настільні комп’ютери.
 • принтери.
 • ксерокси.
 • ноутбуки.
 • модем.
 • медіатека для дітей дошкільного віку з наборами мульплікаційних ігор, віртуальних занят, інтерактивних ігор.
 • інтерактивне обладнання для проведення занять з дітьми.
 • LED телевізори.
 • моноблок.
 • мережа Інтернет.
 • інтерактивне інформаційно-освітнє середовище.

1 1.png

Завдання 2. Блог консультацій для підвищення ІК-компетентності вихователів.

ІТ та Wiki-технології у роботі сучасного закладу дошкільної освіти

Завдання 3. Семінар-практикум для вихователів з використання ІКТ в освіті.

СЕМІНАР "КОМП'ЮТЕРНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ"
Медіа:Семінар-практикум_Комп'ютерні_презентації.ppt.
Т333.jpg

МАЙСТЕР – КЛАС ДЛЯ ПЕДАГОГІВ
« Створення презентації у програмі Microsoft PowerPoint зі вставленим мультфільмом»
Підготувала: Гасман Т. П., вихователь СШДС "Лісова казка"
Т33.jpg T3333.jpg
МЕТА: розширити й уточнити знання педагогів щодо вимог до текстового наповнення, дизайну та змісту презентації; вправляти педагогів у створенні мультимедійної презентації зі вставленим відеороликом.
ОБЛАДНАННЯ: комп’ютер для кожного учасника майстер-класу, проектор, проекційний екран.
ХІД МАЙСТЕР-КЛАСУ
Педагог-майстер: Педагоги-дошкільники все частіше використовують у своїй роботі інформаційно-комунікаційні технології. Нині найпопулярнішими серед інших їх видів є презентації. І це цілком виправдано, адже відомо, що людина може засвоювати 15% почутого, 25% побаченого та 65-80% того, що вона почула і побачила одночасно.
Презентації нині є незамінними в діяльності кожного педагога, адже це зручний та наочний спосіб донесення інформації до дітей. Тож сьогодні будемо вдосконалювати навички щодо створення презентацій. Крім тексту, в презентації можна вставляти малюнки, схеми, музику, відео, що дає змогу пожвавити виклад і привернути увагу слухачів. Дітям надзвичайно цікаво під час заняття або іншого виду діяльності спостерігати за казковим персонажем, який рухається на екрані, тож особливу цінність становлять презентації зі вставленим відеоматеріалом, зокрема мультфільмами. Таку презентацію можна виготовити за допомогою програми Microsoft Power Point, яка дає змогу вставляти відео файл з вашого комп’ютера безпосередньо в презентацію.
Отже, як вставити відеофайл в презентацію? Передусім слід підготувати відеоролик, який ви бажаєте вставити в презентацію. Пропоную скачати мультфільм з YouTube та зберегти на робочому столі комп’ютера. Натисканням кнопки «Пуск», що в лівому куті екрана, відкрийте список програм, знайдіть серед них Microsoft PowerPoint та запустіть її. Для надання презентації Microsoft PowerPoint бажаного зовнішнього вигляду у вкладці «Дизайн» виберіть тему (стиль оформлення презентації), яка вам до вподоби, та натисніть на неї лівою кнопкою миші.
Усі слайди презентації мають бути виконані в єдиному стилі, тобто у єдиній кольоровій гамі, з використанням однакових шрифтів, однотипних ілюстрацій тощо.
У презентації обов’язково оформляють титульний та останній слайди. На титульному зазвичай вказують тему презентації та її автора, навчальний заклад, місто. На завершальному слайді вказують джерела інформації.
Кількість слайдів у презентації залежить від мети та цільової аудиторії (оптимально-це 10-20 слайдів).
Знайдіть функцію «Створити слайд», розміщену на вкладці «Головна» у верхньому лівому куті екрана, та оберіть один із макетів слайда зі списку запропонованих. Макет, який ви обрали, можна застосувати до всіх слайдів презентації, а можна добирати макет для кожного слайда окремо залежно від кількості й типу об’єктів, які ви хочете розмістити на тому чи тому слайді. У нашому випадку доцільно обрати макет «Заголовок і об’єкт», адже ми вставлятимемо відео файл, а саме мультфільм, і його назву.
Для того щоб вставляти мультфільм з вашого комп’ютера безпосередньо у слайд, на вкладці «Вставка» у групі «Мультимедіа» клацніть на кнопці «Відео», далі — «Відео з файлу», або ж на самому слайді натисніть на значок відео — «Вставити кліп мультимедіа». Відтак оберіть необхідний відофайл з вашого комп’ютера та натисніть «Вставити». На слайді з’явиться «контейнер» для відео. Його можна переміщувати по слайду, змінювати розмір за допомогою маркерів по периметру.
У режимі перегляду презентації під час наведення курсору миші на відео з’явиться меню з кнопкою «Пуск», натиснувши на яку ви зможете переглянути відео. Такий спосіб запуску відео називається «По клацанню». Якщо ж ви хочете, щоб відео при перегляді презентації запускалося автоматично, потрібно виділити «контейнер» на слайді, натиснувши по ньому лівою кнопкою миші. Угорі екрана, у групі вкладок «Робота з відео», перейдіть на вкладку «Відтворення». У групі кнопок «Параметри відео» в полі «Початок» оберіть зі списку пункт «Автоматично». Тепер відео запуститься, тільки-но на екрані з’явиться потрібний слайд. Також на вкладках «Формат» і «Відтворення» за допомогою запропонованих функцій ви зможете додати ефекту руху відео, провести його монтаж, змінити стиль відео тощо. Щоб відео презентація ефективно доповнювала зміст вашого заняття, тобто відтворювалась по частинах у потрібний момент заняття, слід провести монтаж відео. Для цього натисніть на кнопку «Монтаж відео» у вкладці «Відтворення». На екрані з’явилось відтворене вікно з доданим мультфільмом, де можна задати «час початку» відтворення та «час завершення» відтворення потрібного фрагменту мультфільму. Ввівши точний час відтворення по хвилинах та секундах, натисніть кнопку «ОК». Для наступного слайда з відповідним фрагментом мультфільму проводимо таку саму роботу, як і з попереднім: створюємо новий слайд, вставляємо відео, робимо монтаж відтворення тощо.
Педагог-майстер: Коли робота над слайдами вже завершена, перегляньте створену презентацію, запустивши показ кнопкою F5 або натиснувши кнопку «Спочатку» у вкладці «Показ слайдів». Якщо вам не подобається один із слайдів, поверніться до його редагування, натиснувши кнопку «Esc» у верхньому лівому куті клавіатури. Готову презентацію не забудьте зберегти.
Педагог-майстер: Наш майстер-клас добіг кінця. Сьогодні ви навчились створювати презентацію зі вставленим відео в програмі Microsoft PowerPoint. Проте не забувайте, що презентація має лише супроводжувати й доповнювати ту чи іншу освітню роботу, а не замінювати її. Дякую вам за увагу та бажаю творчої наснаги у вашій діяльності.

Завдання 4. Методичні рекомендації.

Проектування інформаційного освітнього середовища установи:

 • формування медіатеки та впровадження локальних мережних навчальних програмних комплексів;
 • створення індивідуальних портфоліо керівництва та педагогів;
 • оновлення віртуального методичного кабінету;
 • надання користувачам регламентованого доступу до інформації.

Модернізації ІТ інфраструктури: 

 • оновити технічну базу;
 • придбати інтерактивну дошку для музичної зали;
 • розповсюдити wi-fi по всій території ДНЗ.

Формування ІК- компетентності вихователів установи: 

 • систематичні практичні заняття;
 • тренінги, круглі столи, семінари;
 • індивідуальні консультації;
 • діагностування педагогічного персоналу.