Гармаш Світлана Олександрівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Гармаш Світлани Олександрівни VІ курсу Педагогічного інституту денної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».

Зміст

 • Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі. Аналіз освітньої політики у ЗДО 92 з питань впровадження ІКТ. Інтерв`ю з керівником ЗДО.
 • Аналіз ІКТ компетентності педагогів у ЗДО
 • Аналіз ІТ інфраструктури ЗДО
 1. Завдання 2
  1. Завдання 3
 • План семінару
 • Основна частина
 • Висновки
 1. Завдання 4
 • Методичні рекомендації
 1. Завдання 5

База проходження практики: здо 92

Завдання 1

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі Аналіз освітньої політики у ЗДО №92 з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з директором ЗДО. Колектив ЗДО №92 використовує інформаційно- комп'ютерні технології для покращення роботи у таких напрямах:

Управлінська

 • Створення портфоліо педагогічних працівників
 • Робота з документацією (звіти, інформація в різни органи, накази, довідки)
 • Опрацювання нормативно- правових документів.
 • Використання інтернет ресурсів

Методична

 • Оформлення методичної документації;
 • Оформлення атестаціїних матеріалів;
 • Самоосвіта в галузі ІКТ;
 • Розробка методичних надбань для використання в навчально- виховному процесі;
 • Оформлення картотек, періодичних видань;

Навчально-виховна

 • Обробка,надбання та збереження інформації для подальшого використання в навчальній діяльності.
 • Розробка матеріалів для батьків.
 • Для з'ясування політики закладу з питань впровадження ІКТ нами було проведено

Інтерв*ю з директором ЗДО

1інтервю1.jpg

У ході бесіди ми з’ясували, державні заклади прагнуть до використання ІКТ, але труднощі виникають в оснащені закладу. Іноді вихователям приходиться використовувати власні ІКТ засоби, для проведення занять з дітьми.

Аналіз ІКТ-компетентності науково-педагогічних працівників та вихователів закладу

В ЗДО № 92 керівництво поступово впроваджує ІКТ технології, вихователі прагнуть розвиватися в даній сфері. Але нажаль зміни не великі. Саме головне що як і керівництво так і педагои мають бажання вдосконалюватися в даній сфері, завжди прагнуть чомусь новому навчитися і відразу по можливості застосувати у власній дільності. Маємо надію що позитивний настрій буде допомагати педагогами в подальшому вдосконалювати свої знання та навички, і дійти до поставлениї цілей. Для визначення рівня ІКТ-компетентності вихователів було розроблено Опитувальник для педагогів ЗДО Google форма Фото практика.jpg Нарпав.jpg Безымянный нова 1.jpg

Результати анкетування педагогів показали, що переважна більшість педагогів використовують мережу Інтернет в різноманітних цілях, але всежтаки потребують додаткових знань для використання даної мережі в професійному розвитку: 80,8 % педагогів ствержують, що використання ІКТ в їхній діяльності значно полекшить їм роботу, інші 16,2 не впевнені ж в цьому,і вважають що ефективніше застосовувати традиційні методи навчання. На запитання: "Які пристрої ви найчастіше використовуєте для мережі інтернет?" відповіді були різними: Планшет-9,1% Телефон-63,3 % ноутбук-27,3 компютер -1%-тож ми можемо зробити висновок про те,що педагоги ативно користуються мережею інтернет та ІКТ, хоча це відбувається в різних форматах. На запитання чи маєте ви пошту, тільки 9% відповіли негативно, ми надали допомогу в її створенні.

Результати анкетування педагогів показали, що переважна більшість педагогів використовують мережу Інтернет в різнолманітних цілях, але всежтаки потребують додаткових знань для використання даної мережі в професійному розвитку. Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу.

Апаратне та програмне забезпечення

 • ПК - 3 штуки.
 • Ноутбуки - 1 штуки.
 • Принтери - 2 штуки.
 • Музичний центр - 1 штуки.
 • Колонки - 1 штуки.
 • Роутер-1 штука.
 • Магнітофон-4 штуки.
 • Телевізор-1 штука.

Програмне забезпечення

 • ОС Windows 10;
 • Антивірусна програма Kaspersky;
 • Mikrosoft Office 365;
 • Auto Cad;
 • Відео редактор Movie Maker;
 • Браузер Internet Explauer,Opera,Gogel Chrome.
 • Інформаційне забезпечення
 • Відео уроки на YouTube;

Cайт ЗДО відсутній, інформація про заклад знаходиться на офіційному сайті районного управління освіти

Завдання 2

Для ЗДО був розроблений Google календар, для того щоб педагоги змогли доцільно використовувати свій час та розподілити свої завдання та планування Календар

3456ракп1.png 2вапро.png Без имени12345.png Без имени12345пв.png

Завдання 3

Для педагогів ЗДО №92 було проведено Семінар на тему “Використання ІКТ педагогами в освітньому середовищі з дітьми дошкільного віку” Мета: ознайомити педагогів з можливостями додатків LearningApps.org, Wordart.com, StoryJumper. Ознайомити з перевагами використання даних сервісів в навчально-виховній діяльності та визначити рекомендації щодо створення та застосування їх в подальшій роботі. План семінару.

 • Про сервіси
 • Робота з даними сервісами
 • Переваги використання в ЗДО.
 • Висновки

Під час семінару була продемонстрована презентація за даною темою. Презентація

Innna 12345.jpg Viber image 123456789.jpg Viber image 123456789.jpg

Розгорнутий конспект Документ

Після семінару було проведено опитування за допомогою Google форми Гугл форма

Результати Висновкиопитуванння.jpg Висновкироботи.jpg Висновкидіяльності.jpg Висновкидіяльностіроботиздо.jpg

Проаналізувавши відповіді педагогів ми зробили висновк про те що, педагогам дійсно цікаво навчатися новому, та в подальшому використовувати у власній діяльності, так як на запитання про користь семінару вони відповіли позитивно,90% педагогів погодилися з тим що такі Семінари є корисними і мають право жити. Надіємося що педагоги стануть активними користувачами.

S81219-18372026(1).jpg

Також додатково на прохання педагогів, ми розробили та озайомили з прикладом використання ІКТ в освітній діяльності відповідно заданої теми.

Без имениапр.png Без имени нов5е.png

Завдання 4

Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища установи.

 • Залучати педагогів до створення та накопичення ІКТ інструментів для подальшого використання в навчально-виховній діяльності.
 • Створення корпоративної пошти для педагогів закладу.
 • Створення електронної бібліотеки на допомогу вихователю.
 • Вдосконалення ІКТ мережі закладу.
 • Модернізація ІТ інфраструктури.
 • Підтримка та подальше впровадження корпоративної пошти.
 • Оновлення технічного забезпечення ЗДО.
 • Забезпечення та навчання педагогів в галузі ІКТ.

Методичні рекомендації до формування ІК- компетентності співробітників, вихователів установи:

 • Підтримувати педагогів в ідеях щодо використання ІКТ в різних видах діяльностей.
 • Стимулювати педагогів до самоосвіти,та проходження різних масових онлайн курсів.
 • Проведення семінарів ІКТ.
 • Участь в онлайн вебінар для обміну досвідом з іншими закладами освіти.
 • По-можливості відвідування курсів ІКТ.
 • Сприяти саморозвитку та самовдосконаленню педагогів.

Карта знань

Методичні рекомендації до формування ІК- компетентності співробітників, вихователів установи:

 • Безпосередньо задіювати вихователів у створенні ІКТ презентацій,як форми роботи з батьками ,представлення своєї безпосередньої роботи.
 • Запланувати в річному плані форму роботи педради :"Спільне коло, подолання труднощів з використанням ІКТ ресурсів", за допомогою такої форми педагоги зможуть ділитися своїми труднощами які виникають у ході використання ІКТ, та вході роботи їх долати.
 • Допомогати та підтримувати педагогів в своїх починаннях, щоб вони сміливо могли презентувати свою роботу в фахових онлайн виданнях.
 • Залучати педагогів до запланованої Проектної діяльності разом з батьками, у форматі ІКТ.
 • Підтримувати педагогів в ідеях щодо використання ІКТ в різних видах діяльностей.
 • Розробка в ЗДО куточку ІКТ, де педагоги моглиб знайомитися з статтями та фаховим виданнями в яких описані новітні технології, рекомендації по використанню ІКТ та інш.
 • Стимулювати педагогів до самоосвіти,та проходження різних масових онлайн курсів.
 • Проведення семінарів ІКТ.
 • Участь в онлайн вебінар для обміну досвідом з іншими закладами освіти.
 • Проведення моніторингу ІТ-компетентності вихователів.
 • Проведення індивідуальних консультацій за запитом.
 • По-можливості відвідування курсів ІКТ.
 • Сприяти саморозвитку та самовдосконаленню педагогів

Завдання 5

Презентація на Wiki порталі.